Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

#Skolanförst Twitter Facebook Lararforbundet.se Radio, TV, Tidningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "#Skolanförst Twitter Facebook Lararforbundet.se Radio, TV, Tidningar."— Presentationens avskrift:

1

2 #Skolanförst Twitter Facebook Lararforbundet.se Radio, TV, Tidningar

3 Varför ska Faluns lärare rösta på just ert parti?

4 Moderaterna Färre och tydligare styrdokument. Mindre administration och mer tid i klassrummet. Valfrihet och möjlighet att välja arbetsgivare. Alla lärare ska kunna avancera inom yrket och höja sig en nivå till. Kunskapsmålet är viktigast. Alla ska nå godkänt, men alla ska också kunna nå sin fulla potential. Skolan måste ta hänsyn alla elevers olika förutsättningar såväl kunskapsmässigt som socialt och utifrån olika hemförhållanden. Det måste löna sig att vara en duktig lärare. Christina Haggren och Mikael Rosén

5 Vänsterpartiet Vänsterpartiet kämpar för en skolpolitik som värderar elever, skol och förskolepersonal före kortsiktiga ekonomiska kalkyler. Vi kämpar för en skola som inte är till salu. Det behövs fler anställda och högre löner. Vi vill ha mindre elev/barngrupper. Vänsterpartiets politik vill verka för att minska sjukskrivningar. Vi skapar en skola att lita på! Daniel Riazat

6 Miljöpartiet Miljöpartiet vill satsa mer pengar på hela skolsystemet och barnomsorgen. Mer tid för lärare att vara lärare. När lärare behöver hjälp ska det stödet finnas och ges utan extra prövning. Professionen skall avgöra! En organisation som gör det möjligt att inrätta grupper och anpassning av program. Mer möjligheter till fortbildning. En ev skattehöjning.. ?? Erik Eriksson och Richard Holmqvist

7 Falupartiet Vi i Falupartet vill omfördela komunens resurser från Stödverksamheterna till Kärnverksamheterna. Vi klarar dessutom av att politiskt leda det omställningsarbetet.. Förebygg istället för att behandla! Maria Gehlin och Anders Renström

8 Centerpartiet Centerpartiet vill ha en skola med bra lärande miljöer och som ser till varje elevs behov och möjlilgheter. Vi tycker att man som elev ska kunna välja var man tror att man kan använda sin skoltid bäst. Vi vill ha bra och nöjda lärare som trivs med sitt jobb och sina uppdrag. Mats Dalström

9 Socialdemokraterna Vi vill föra tillbaka skolans verksamheter till dess huvuduppdrag, -att stimulera livslångt lärande och rusta elever för ett liv i samhälet. Genom att bland annat: Stärka läraryrket (identitet och kompetenstid) Minska gruppstorlekar (framförallt i lägre åldrar och på fritidshemmen) Slopa vinstjakten i skolan värld. Fördela resurser efter behov. Jonny Gahnshag och Jessica Wide


Ladda ner ppt "#Skolanförst Twitter Facebook Lararforbundet.se Radio, TV, Tidningar."

Liknande presentationer


Google-annonser