Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia Acceptance and Commitment Therapy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hyväksymis- ja omistautumisterapia Acceptance and Commitment Therapy"— Presentationens avskrift:

1 Hyväksymis- ja omistautumisterapia Acceptance and Commitment Therapy
Raimo Lappalainen Psykologiska institutionen Jyväskylä universitet

2 Den funktionella synen
Det är väsentligt att förstå vilken funktion beteendet (gör, säger, känner, tänker) har Det är väsentligt vilka effekter terapeutens beteende och metoderna har

3 ACT/HOT Värderingar Målsättningar Handlingar Förhinder

4 Arbetet med värderingar (values)
Det är viktigt att fundera på livet generellt Vart vill man gå? Hur vill man leva sitt liv? Vad är viktigt i livet för dig? Vilka handlingar är förknippade med värden? Vad kan du göra för att gå åt det hållet i livet som du anser vara viktigt? Vilka handlingar leder dig åt det hållet i livet som du önskar? Vad kan du göra (just nu)? Är du färdig att ta emot allt det som det innebär att leva ditt liv enligt dina värden?

5 Värderingar Diskussioner Frågeformulär Hemuppgifter
Kom ihåg: det här är en process…

6 Värderingar: Hur vill du att ditt liv skall vara?
Relationer Relationer inom familjen Sosiala relationer Arbete Utbildning och att utveckla sig svälv Fritid, intressen Andlinghet Samhället, att påverka samhället Hälsa

7 Diskussioner om värderingar: beskrivning av vad är det goda livet för mig

8 Diskussioner om vad som är viktigt
Man kan också gå genom hur viktiga olika områden är, hur man har lyckats i olika områden Man kan också diskutera om vad finns det för förhinder för att man har inte levt sitt liv engligt sina värden hittillts och vad finns det för hinder i framtiden när man går åt det hållet i livet som man vill

9 Värden Terapeuten uppmärksammar värden som handlingar genom att handlingar man man påverka svälv mer än sina egna emotionella reaktioner och tankar

10 Att ifrågasättä overksamma metoder
Genderellt vill man minska användningen av metoder som är ovärksamma Det är möjligt att lösningsförsöken är ett av problemen ”Vad säger dina erfarenheter?”

11 Ovärksamma metoder Kan kartläggas Metaforas

12 Problemet med kontroll
Att man lider (= har obehagliga emotioner och tankar) ibland tillhör till livet Själva problemet kan var att vi försöker lösa den här tyden av problem med metoder som är ovärksamma (= det är ett ”problem”) Att man försöker få bort eller att man försöker undvika obehagliga emotioner eller tankar kan leda till att de i ökar Ett problem är de försök som man har för att hålla under kontroll eller försök att undvika obehagliga emotioner och tankar Alternativ : acceptance

13 Metoder för acceptance
Metaforas Att vara observatör – träning ( att lägga märke till träning) Att vara villig träning Mindfullness träning

14 Acceptance Jag vill bli av med den, men om jag är inte villig att få den så får jag den Så, om jag är villig är få den, så blir jag av med den

15 Att minska påverkan av språket (tankar)
Förklaringar av om varför man har gjort något kan vara bara (språkliga) berättelser eller språkliga historier Att man tror på sina egna tankar för mycket kan var ett problem (”jag har aldrig lyckats, och jag kommer alltid att misslyckas i framtiden också) Att man påverkar relationer frames kan var viktigt T.ex. jämförelser med andra kan leda till negativa effekter, något är alltid bättre och smalare än du = Jag=dålig=stor…den här genedraliseringen kan påverka väldigt många saker

16 Att minska effekten av språket
Att beskriva prosessen på nytt Metaforas Jag kan inte/jag vill inte –övning Saft…saft/mjölk…mjölk –övning Att ge din ”mind” en promenad –övning

17 Att beskriva processen på nytt
Det gamla sättet att beskriva relationen: Hela relationen är dålig. Det går inte att påverka den eller ändran den. Ny formulering: Jag värderar eller uppskattar att min relation är dålig. Och därefter tänker jag att det är svårt att reparera den.

18 Språklighet: Metaforas
Tienviitta/vägmärke Outo pikkumies/den konstiga lilla mannen

19 Språkets påverkan Försök att påverka språkliga relationer genom att utöka nya språkliga relationer – t.ex. Nya förklaringsmodeller under terapin – kan bara förstärka de existerande härledda relationer Klientens språkliga berättelser om sig svälva kan betjäna det att de kan med hjälp av dem undvika de saker i historien som innehåller svåra minnen

20 Att ändra upplevelsen av sig själv
Jag är ett ställe eller en plats där det händer olika saker Man skiljer sig emotioner och tankar från det ”riktiga” jaget (psykologiskt språk) Att man ändrar jag-begräppet kan minska effekten av emotioner och tankar till handlingar

21 Jag är-begreppet Metaforas Jag som observatör - övning

22 Jag begreppet Om vi tror på våra känslor, är vi det samma som våra känslor Vi blir samma som våra känslor och våra tankar

23 Kontakten med nuett Mindfullnells övningar
Övningar att vara närvarande här och nu Man lär sig att göra observationer på sina egna tankar och emotioner Man övar sig upp att göra analyser om “inre beteenden”

24 Centrala delar eller processer av ACT
Värderingar Att vara här och nu Att man ägnar sig åt att göra handlingar enligt sina värderingar Acceptance Förminskning av invärkan av språket Jag är en plats Jag-upplevelse


Ladda ner ppt "Hyväksymis- ja omistautumisterapia Acceptance and Commitment Therapy"

Liknande presentationer


Google-annonser