Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsprojektet En tredje forskningsprofil Anneli Frelin & Daniel Pettersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsprojektet En tredje forskningsprofil Anneli Frelin & Daniel Pettersson."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsprojektet En tredje forskningsprofil Anneli Frelin & Daniel Pettersson

2 Framgångsrika och kreativa forskningsmiljöer inom bioteknik God arbetsmiljö Gott ledarskap skapar: Bra stämning/trivsel Bra samarbete Peer groups Möjlighet att ventilera Prestigelöshet Egenskaper Hög kompetens Känsla för frontlinjen Flexibilitet Öppen för sidospår Samarbeten Internationella kontakter Gästforskare Grupper Små, oftast 5-7 men ibland mindre Ingår i större forskningsmiljö Seniora och unga forskare blandat Autonomi Inriktning Metoder Anställning Mer interna än externa medel Bra anställnings- förhållanden Källa: Universitetsläraren 1/2014

3 Rubrik Text

4 Arbetsprocessen januari - mars MånadAktivitet Januari UFN kontaktades Professor emeritus Tomas Englund, Örebro Univ. anställd som senior advisor Inventering av befintlig forskning Utdrag ur DiVA i samarbete med biblioteket Februari Hemsida upprättad innehållande information Arbetsmöten med senior advisor kring nutida och framtida forsknings form och innehåll Möten med forskningsledare Utbildningsvetenskap Information till AUE Akademiråd, Akademichef och Prorektor Mars Information till ämnesgrupperna ped/did Möten med samtliga ämnesföreträdare AUE Möten med samtliga forskningsgruppsledare utbildningsvetenskap Arbetsmöten med senior advisor, framarbetande av utkast till programförklaring Möte med Akademichef och Prorektor

5 Arbetsprocessen april - MånadAktivitet April Möten med samtliga ämnesföreträdare AUE Möten med samtliga forskningsgruppsledare utbildningsvetenskap Maj Framarbetande av programförklaring version I Remissrunda version I AUE + utb vetenskap forskn grupper Juni Möte med Akademichef, Prorektor och Rektors råd Framarbetande av programförklaring version II Augusti Programförklaring version II till Akademichef September Programförklaring version II remissrunda Information till UFN Information till RUC-X Programförklaring färdig inklusive undertexter Höst/vinter Information till AUE Färdigt förslag till högskolestyrelsen Rekrytering inleds Organisation beslutas Kick-off konferens

6 Utbildningsvetenskap Externfinansierade projekt Vetenskapsrådet 4 st (ex. Väg-skäl, RECOMPED)Väg-skäl AFA Försäkring 2 st (ex. RAOL, Skolans mellanrum)RAOLSkolans mellanrum Annan finansiering 3 st (ex. ReDi)ReDi Inbjudna gästforskare Kent State University, USA Uppsala Universitet, Sverige University of Limerick, Irland

7 Utbildningsvetenskap Utresande gästforskare från HiG King’s College, London, GB University of Granada, Spanien University of Limerick, Irland University of Tampere, Finland Nationella forskningssamarbeten Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Stockholms Universitet, Södertörns Högskola, Umeå Universitet, Uppsala Universitet, Örebro Universitet

8 Utbildningsvetenskap Internationella samarbeten - exemplifieringar Charles Stewart University, Kent State University, King’s College, Texas Woman’s University, The Hume Society, NIFU-STEP, University of Central Chile, University of East London, University of Granada, University of Hamburg, University of Jyväskylä, University of Limerick, University of Luxembourg, University of Nordland, University of Oslo, University of Oxford, University of Stavanger, Åbo Akademi

9 Utbildningsvetenskap – publikationer enl. DiVA Före 2013 – undervisningen prioriterades före forskning Förändring från antologier och böcker till artiklar Konferenspresentationer leder till artiklar Egna antologier ger många bokkapitel (2012) Svagt administrativt stöd (självrapportering)

10 Programförklaring Conditions and Relations in EDucation (CRED) (Villkor och relationer i utbildning (VRU)) Ligger i linje med HiG:s vision Bygger på befintlig utbildningsvetenskaplig forskning Öppnar för mångvetenskap och kreativa inriktningar Gemensam samhällsvetenskaplig grund på akademin Kompletterar HiG:s befintliga forskningsprofiler

11 Fokusområden Lärprocesser Utbildningsmiljöer Profession Policy

12 Programförklaring innehåll 1. INLEDNING 1.1B AKGRUND 1.2D ET UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDET 1.3A RBETSPROCESSEN 2UTBILDNINGSVETENSKAPLIG FORSKNING VID HIG 2.1.1Fokusområdet lärprocesser 2.1.2Fokusområdet utbildningsmiljöer 2.1.3Fokusområdet profession 2.1.4Fokusområdet policy 2.2B EFINTLIGA FORSKNINGSGRUPPERINGAR 2.3A VGRÄNSNINGAR FÖR FORSKNINGSGRUPPER / GRUPPERINGAR 3IMPLEMENTERINGS- OCH FINANSIERINGSPLAN 3.1.1Etableringsfas (2015-16): 3.1.2Hållbarhetsfas (2017-20): 3.1.3Gästforskare 4REKOMMENDATIONER BILAGOR: FORSKARGRUPPER, PUBLIKATIONER UTBILDNINGSVETENSKAP, PLAN FÖR REKRYTERING

13 Frågor Anneli.Frelin@hig.se Daniel.Pettersson@hig.se


Ladda ner ppt "Utvecklingsprojektet En tredje forskningsprofil Anneli Frelin & Daniel Pettersson."

Liknande presentationer


Google-annonser