Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•Den globala migrationen och dess följder hör till vår tids stora frågor. •Sverige är ett av de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar i förhållande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•Den globala migrationen och dess följder hör till vår tids stora frågor. •Sverige är ett av de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar i förhållande."— Presentationens avskrift:

1 •Den globala migrationen och dess följder hör till vår tids stora frågor. •Sverige är ett av de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd •Malmö har störst andel invånare med utländsk bakgrund i Sverige. •Öresundsregionen och Malmö har blivit mångetniska, vilket innebär nya utmaningar. Migration

2 Migration - forskningsfältet •internationell migration och dess sociala och kulturella effekter på ett globalt och lokalt plan - en för svenska förhållanden speciell forskningsprofil •Orsaker •Konsekvenser

3 Migrationsprofilen •Migration, ekonomi och arbetsmarknad •Migration och sociala relationer i ett urbant sammanhang

4 Kompetens MAH: ca 35 – 40 av de tillsvidareanställda lektorerna en tydlig IMER- profil på sin forskning. Inom IMER-institutionen finns 31 lärare varav 27 har doktorsexamen, därav är 9 docenter och 2 är professorer (därav är 1 professor och 1 docent knutna till MIM, men har sin grundanställning vid IMER). En beräkning av den tid till forskning som lektorer/forskare har (som kan inkluderas i IMER-profilen vid hela högskolan) motsvarar minst 7 heltidstjänster per år beräknat på att varje lektor har 20%forsknings- och kompetensutvecklingstid inom tjänsten, professorer har 50% forskning inom tjänsten. Därtill har flera av lärarna externa forskningsbidrag. Ämnesbakgrunden hos forskarna varierar: sociologi, historia, religionskunskap, etnologi, kulturgeografi, psykologi, ekonomisk historia och etnicitet. Doktorander: i nuläget är 5 doktorander anställda vid IMER- institutionen, 1 doktorand vid MIM (alla 6 är knutna till Tema Etnicitet i Norrköping) Vid HS finns ytterligare doktorander som forskar inom IMER-fältet: gemensamma projekt, handledning etc.

5 Forskning på högskolan •Forskningen inom KS är koncentrerad till IMER och delar av GPS, men återfinns också i form av enskilda projekt inom andra delar av MAH. •Vid högskolan finns också forskningsinstitutet MIM (Malmö institute for Migration Studies, Diversity and Welfare), med tillhörande gästprofessur.

6 Forskningsprojekt knutna till IMER •Religiösa Minoriteter inom nationalstaten •Samtidsislam - unga muslimer i Köpenhamn och Malmö •Muslimsk integration •Akademiska studier på engelska och svenska (ASES) •Olika modeller för tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska - förutsättningar och konsekvenser •Mångkontextuell barndom. Skola, Fritid, Familj i förändring och gränsöverskridande •Litteraturen i det mångkulturella samhället •Förebyggande säkerhetsarbete, Möten och Dialoger (MOD) •Mångfald i staden: kultur, etnicitet, religion och drömmar om vård och omsorg •Romers möte med vård och omsorg •Support for research environment

7 Samarbetspartners •Områden – fakulteter, institut vid MAH •Staden och regionen •Inom och utanför Norden (ex) –Tema Etnicitet, Linköpings universitet –CEIFO (Centrum för IMERforskning Stockholms universitet) –Södertörns högskola –Mångkulturellt centrum i Fittja –Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet –IMER-förbunden i Norden –AMID (Academy för Migration Studies in Denmark) –Centrum för IMER-forskning, Bergens universitet –Institutet för samhällsvetenskaplig forskning, Oslo universitet –CEREN (Center for Research in Ethnicity Studies in Helsingfors) –IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion) –Metropolis (Europa, USA, Australien och Canada) –Gästprof: tillgång till internationella nätverk –Center for Migration Research, University of Sussex, UK –Compas Oxford, UK –Essex University, UK –ERCOMER, Utrecht University –CEDEM, Liegé, Belgien –IMIS Universitet, Osnabruck, Tyskland –Coimbra University, Portugal

8 Undervisning •IMER: utbildning på grund- och avancerad nivå med kandidat och mastersrättigheter (svenska och engelska) •Migrationsfrågor – MAH:s perspektivområden

9 Styrkor •Flervetenskaplig forskningsmiljö –Bredd och djup –Mikro- och makroperspektiv •Tillämpad, samhällsrelevant forskning –Stark lokal och regional förankring –Goda internationella och nationella kontakter •Bred metodologisk forskningskompetens –Hög handledarkompetens

10 Planer och Visioner •Professur i IMER •10 doktorander (inkl samarbetsproj med övriga områden ex: två eller trepartssamarbete mellan IMER, US och HS)


Ladda ner ppt "•Den globala migrationen och dess följder hör till vår tids stora frågor. •Sverige är ett av de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar i förhållande."

Liknande presentationer


Google-annonser