Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SRV - JT / LB 2002 1 Grundläggande brandteori. SRV - JT / LB 2002 2 Grundläggande brandteori.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SRV - JT / LB 2002 1 Grundläggande brandteori. SRV - JT / LB 2002 2 Grundläggande brandteori."— Presentationens avskrift:

1 SRV - JT / LB 2002 1 Grundläggande brandteori

2 SRV - JT / LB 2002 2 Grundläggande brandteori

3 SRV - JT / LB 2002 3 Värmetransport - Ledning - Konvektion - Strålning

4 SRV - JT / LB 2002 4 Värmetransport - Ledning

5 SRV - JT / LB 2002 5 Värmetransport - Konvektion

6 SRV - JT / LB 2002 6 Värmetransport - Strålning

7 SRV - JT / LB 2002 7 Värmetransport - Strålning

8 SRV - JT / LB 2002 8 Förbränningsprocessen Pyrolys

9 SRV - JT / LB 2002 9 Förbränningsprocessen Förbränningsprodukter

10 SRV - JT / LB 2002 10 Antändning

11 SRV - JT / LB 2002 11 Antändning - första synbara tecknet på förbränning –extern tändkälla, t.ex. en tändsticka eller gnista, då materialets temperatur ligger på mellan 300-400 ºC –materialet når självantändningstemperaturen som ligger i storleksordningen 500-600ºC (ibland kallat termisk tändpunkt)

12 SRV - JT / LB 2002 12 Värmeledningsförmåga Densitet Specifik värmekapacitet Värmeupptagningsförmåga

13 SRV - JT / LB 2002 13 Flambrand- och glödbrand

14 SRV - JT / LB 2002 14 Flammor Diffusionsflammor Syret diffunderar in i reaktions- zonen (typ stearinljuset) Förblandade flammor Bränsle och syre är förblandade innan antändning sker

15 SRV - JT / LB 2002 15 Laminär diffusionsflamma En typisk diffusionsflamma där bränslegas och syre från luften strömmar jämsides med varandra med ungefär samma låga hastighet Sammanblandningen sker laminärt (jämsides) och förbränningen i reaktionsskiktet blir jämn

16 SRV - JT / LB 2002 16 Flammor- Diffusionsflammor Koldioxid Vatten Syre Syreskikt Reaktionsskikt Bränsleskikt

17 SRV - JT / LB 2002 17 Laminära och turbulenta Flammor- Diffusionsflammor

18 SRV - JT / LB 2002 18 Flammor- Förblandade Brännbarhetsgränser Gasformiga ämnen brinner inom vissa områden Flamutbredning Flamutbredningen är flera m/s Tryckuppbyggnad Beror på att gaserna expanderar

19 SRV - JT / LB 2002 19 Deflagration och detonation

20 SRV - JT / LB 2002 20 Vätskebrand

21 SRV - JT / LB 2002 21 Klassindelning och ångtryck Flampunkt –den lägsta temperatur vid vilken en vätska avger tillräckliga mängder brännbara gaser för att antändas i luft Vätskebrand

22 SRV - JT / LB 2002 22 ”Brand i aerosoler” Vätskebrand

23 SRV - JT / LB 2002 23 Självantändning Kemisk Biologisk Finns framförallt två vanliga orsaker

24 SRV - JT / LB 2002 24 Självuppvärmning hos icke brännbara ämnen med risk för antändning av brännbar omgivning –t.ex. bränd kalk Självantändning hos ämnen med låg antändningstemperatur –t.ex. vit fosfor Självantändning hos ämnen som genom långsam oxidation uppvärms till självantändningstemperaturen –t.ex. oljor och fetter (linolja) Självantändning där uppvärmning startas av biologiska processer –t.ex. hö,säd och flis Självantändning

25 SRV - JT / LB 2002 25 Brand i damm

26 SRV - JT / LB 2002 26 Brand i utströmmande gas

27 SRV - JT / LB 2002 27 Brand i aerosoler Brand i utströmmande gas

28 SRV - JT / LB 2002 28 Metallbrand

29 SRV - JT / LB 2002 29. Soteld

30 SRV - JT / LB 2002 30 Sammanfattning Grundläggande brandteori


Ladda ner ppt "SRV - JT / LB 2002 1 Grundläggande brandteori. SRV - JT / LB 2002 2 Grundläggande brandteori."

Liknande presentationer


Google-annonser