Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SRV - JT / LB 2002 1 Grundläggande brandteori. SRV - JT / LB 2002 2 Grundläggande brandteori.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SRV - JT / LB 2002 1 Grundläggande brandteori. SRV - JT / LB 2002 2 Grundläggande brandteori."— Presentationens avskrift:

1 SRV - JT / LB Grundläggande brandteori

2 SRV - JT / LB Grundläggande brandteori

3 SRV - JT / LB Värmetransport - Ledning - Konvektion - Strålning

4 SRV - JT / LB Värmetransport - Ledning

5 SRV - JT / LB Värmetransport - Konvektion

6 SRV - JT / LB Värmetransport - Strålning

7 SRV - JT / LB Värmetransport - Strålning

8 SRV - JT / LB Förbränningsprocessen Pyrolys

9 SRV - JT / LB Förbränningsprocessen Förbränningsprodukter

10 SRV - JT / LB Antändning

11 SRV - JT / LB Antändning - första synbara tecknet på förbränning –extern tändkälla, t.ex. en tändsticka eller gnista, då materialets temperatur ligger på mellan ºC –materialet når självantändningstemperaturen som ligger i storleksordningen ºC (ibland kallat termisk tändpunkt)

12 SRV - JT / LB Värmeledningsförmåga Densitet Specifik värmekapacitet Värmeupptagningsförmåga

13 SRV - JT / LB Flambrand- och glödbrand

14 SRV - JT / LB Flammor Diffusionsflammor Syret diffunderar in i reaktions- zonen (typ stearinljuset) Förblandade flammor Bränsle och syre är förblandade innan antändning sker

15 SRV - JT / LB Laminär diffusionsflamma En typisk diffusionsflamma där bränslegas och syre från luften strömmar jämsides med varandra med ungefär samma låga hastighet Sammanblandningen sker laminärt (jämsides) och förbränningen i reaktionsskiktet blir jämn

16 SRV - JT / LB Flammor- Diffusionsflammor Koldioxid Vatten Syre Syreskikt Reaktionsskikt Bränsleskikt

17 SRV - JT / LB Laminära och turbulenta Flammor- Diffusionsflammor

18 SRV - JT / LB Flammor- Förblandade Brännbarhetsgränser Gasformiga ämnen brinner inom vissa områden Flamutbredning Flamutbredningen är flera m/s Tryckuppbyggnad Beror på att gaserna expanderar

19 SRV - JT / LB Deflagration och detonation

20 SRV - JT / LB Vätskebrand

21 SRV - JT / LB Klassindelning och ångtryck Flampunkt –den lägsta temperatur vid vilken en vätska avger tillräckliga mängder brännbara gaser för att antändas i luft Vätskebrand

22 SRV - JT / LB ”Brand i aerosoler” Vätskebrand

23 SRV - JT / LB Självantändning Kemisk Biologisk Finns framförallt två vanliga orsaker

24 SRV - JT / LB Självuppvärmning hos icke brännbara ämnen med risk för antändning av brännbar omgivning –t.ex. bränd kalk Självantändning hos ämnen med låg antändningstemperatur –t.ex. vit fosfor Självantändning hos ämnen som genom långsam oxidation uppvärms till självantändningstemperaturen –t.ex. oljor och fetter (linolja) Självantändning där uppvärmning startas av biologiska processer –t.ex. hö,säd och flis Självantändning

25 SRV - JT / LB Brand i damm

26 SRV - JT / LB Brand i utströmmande gas

27 SRV - JT / LB Brand i aerosoler Brand i utströmmande gas

28 SRV - JT / LB Metallbrand

29 SRV - JT / LB Soteld

30 SRV - JT / LB Sammanfattning Grundläggande brandteori


Ladda ner ppt "SRV - JT / LB 2002 1 Grundläggande brandteori. SRV - JT / LB 2002 2 Grundläggande brandteori."

Liknande presentationer


Google-annonser