Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intelligens Förnuft och känsla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intelligens Förnuft och känsla."— Presentationens avskrift:

1 Intelligens Förnuft och känsla

2 Intelligens Historiskt sett någon som är logisk och har en hög verbal förmåga Modernt synsätt: intelligens har fått en vidgad innebörd Logisk och verbal Förmåga att kontrollera kroppen Hantera redskap och verktyg Uppfatta och förstå andra människors sinnesstämningar och känslor

3 Traditionell intelligens
Första intelligenstestet gjordes under tidigt 1900-tal Skilja mer begåvade barn från mindre begåvade Speciell undervisning om det behövdes Liknande test i Sverige under 40- och 50-tal

4 Intelligenstest Normerat – representativt för människorna som ska göra testet Görs testet på många får man fram ett genomsnittsresultat för urvalet av människor T.ex. vad som är genomsnittet för 12-åringar Barn som har nått genomsnittspoäng för en 12-åring kommer att ha intelligensålder 12 IQ=intelligensålder/verklig ålder x 100 För en person som är 10 med intelligensålder 12 skulle det bli: 12/10x100 = 120

5 Vad testas i ett intelligenstest?
Bra på ordtest – bra på andra test allmänintelligens Thurstone – sju intelligensfaktorer Verbal förståelse – förståelse av ord och meningar Verbal rörlighet – hur ord, meningar, text bildar en helthet Numerisk faktor – förmåga att handskas med siffror Spatial faktor – rumslig förståelse; hitta rätt, förstå omvärlden Perceptuell faktor – förmåga att uppfatta och tolka stimuli Logisk faktor – logisk problemlösning Minnesfaktor – förmåga att komma ihåg, återge information

6 Vad testas i ett intelligenstest?
Bedömningsprofil Nyanserad bild av en människas intelligens utifrån de sju faktorerna Var finns styrkor/svagheter?

7 Mensa Identifiera och främja mänsklig intelligens
IQ över 130 – 2 % av befolkningen IQ-test bör göras under kontrollerade former Internetbaserade test kan vara missvisande

8 IQ-test

9 Kritik mot IQ-test Speglar det som den västerländska kulturen tycker är viktigt Intelligens eller skicklighet att forma sig? Måste ha gått i skolan Antalet människor som når över genomsnittet ökar Anpassar sig efter samhället Datorer och liknande Mäter endast en typ av intelligens

10 IQ-skillnader Ärftligt eller miljöbundet? Politisk anknytning
”Mer intelligenta” har velat ha makten Nazi-tyskland Svarta vs. vita Miljönspåverkan – tvillingstudier Olika intelligensfaktorer ärvs eller är miljöbundna i olika grad Miljöfaktorn kan vi påverka Viktigt att den yttre miljön främjar intelligensen

11 Bildkällor


Ladda ner ppt "Intelligens Förnuft och känsla."

Liknande presentationer


Google-annonser