Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktkvalitet. Date: 2004-08-24 - Page: 2 Produktkvalitet Kemisk  Analyscertifikat Fysikalisk  Klumpar, damm Emballage  Trasiga säckar etc.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktkvalitet. Date: 2004-08-24 - Page: 2 Produktkvalitet Kemisk  Analyscertifikat Fysikalisk  Klumpar, damm Emballage  Trasiga säckar etc."— Presentationens avskrift:

1 Produktkvalitet

2 Date: 2004-08-24 - Page: 2 Produktkvalitet Kemisk  Analyscertifikat Fysikalisk  Klumpar, damm Emballage  Trasiga säckar etc

3 Date: 2004-08-24 - Page: 3 Kvalitetsparametrar Tryckhållfasthet Kornstorleksfördelning och medeldiameter Mängden damm Produktens flytegenskaper Granulernas form Fuktupptag Produktens homogenitet (ej bulkblends )

4 Date: 2004-08-24 - Page: 4 Vad påverkar den fysikaliska kvaliteten? Produktionsmetoder  Nedmalningsgrad av råvaror  Tid i granuleringstrumma  Torkning  Coating  mm Det kemiska innehållet Lagring och hantering

5 Date: 2004-08-24 - Page: 5 Hur jobbar YARA med spridningskvaliteten? Specificerad / garanterad kvalitet Samarbete med spridartillverkarna, spridartabeller Spridningstester  Variationskoefficienten - ett mått på jämnheten – God kvalitet <10 – Produkt av dålig kval kan vara över 30

6 Date: 2004-08-24 - Page: 6 Produktkvalitet / spridningsjämnhet - betydelse för odlingsekonomin

7 Date: 2004-08-24 - Page: 7 Bulkblends kontra kemiskt sammansatt gödsel Bulkblend, mekaniskt sammansatt gödselmedel. Ett NPK-gödselmedel är framtaget genom att blanda gödselmedel av olika typ och med olika spridningsegenskaper. Kemiskt sammansatt gödselmedel. Alla deklarerade näringsämnen finns i varje gödselkorn. Jämn fördelning av växtnäringsämnena. Ojämn fördelning av växtnäringsämnena.

8 Date: 2004-08-24 - Page: 8 NPK ger bättre täckning DAP (18:19) - Kornstorlek : 3 mm -4.7 korn, med var sin 3mm -P-diffusionszon => lite av markytan täckt NPK 22:2:13 - Kornstorlek : 2.7 mm - 67.5 korn, med var sin 3 mm P-diffusionszon => mycket av markytan täckt Exempel: 23 kg P/ ha 10 cm

9 Date: 2004-08-24 - Page: 9 Mekaniskt framtagna gödselmedel, bulkblends segregerar Mek. blandad gödsel kan segregera; - på väg till säcken - i säcken - i spridaren - under spridningen. Det ger ojämn spridning både längs och tvärs körrriktningen. Kemiskt sammansatta gödselmedel kan inte segregera. segregering

10 Date: 2004-08-24 - Page: 10 Förhållandet mellan N-P-K kan bli ett lotteri beroende på segregering Bulkblend N + P + K 15 + 6 + 12 NPK 15 + 6 + 12 20 + 6 + 8 13 + 7 + 12 12 + 5 + 16 15 + 6 + 12

11 Date: 2004-08-24 - Page: 11 Segregering vid spridning Urea DAP KCL Spreading width Mekaniska blandningar är sammansatta av gödselmedel som var för sig har olika sprindningsegenskaper och kräver olika inställning av spridaren. Detta ger vid blandning en ojämn spridningsbild. Storlek Form Densitet

12 Date: 2004-08-24 - Page: 12 Spridningstest vid Bygholms forskningscenter i Dk av mekaniskt blandad NPK 21-4-10, kemiska analyser på olika avstånd från spridaren, %-enheter N, P, K :

13 Bulkblends i ramp-, knastervalsspridare

14 Date: 2004-08-24 - Page: 14 Exempel på effekt av segregering av mekaniskt blandad gödsel i rampspridare under körning

15 Date: 2004-08-24 - Page: 15 Exempel på effekt av segregering av mekaniskt blandad gödsel i rampspridare under körning

16 Date: 2004-08-24 - Page: 16 Sammanfattande nackdelar bulkblends Ej alla näringsämnen i varje korn.  Medför ojämn täckning. Alla plantor får inte tillgång till alla näringsämnen Varierande form storlek och densitet på kornen  De olika näringsämnena skickas olika långt, vilket innebär ojämn spridning tvärs körriktningen Segregering i spridaren vid fyllning och under gång  Ojämn utmatning medför varierad spridning även längs körriktningen


Ladda ner ppt "Produktkvalitet. Date: 2004-08-24 - Page: 2 Produktkvalitet Kemisk  Analyscertifikat Fysikalisk  Klumpar, damm Emballage  Trasiga säckar etc."

Liknande presentationer


Google-annonser