Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till information

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till information"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till information
om gymnasiet!

2 Dags att välja till gymnasiet
Prao v 47 och 48 Utbildningsmässa 17 och 18 nov Öppet hus på gymnasieskolorna Ansökan till idrottsgymnasier – november (inte helt klart men lämna gärna intresseanmälan) Ansökan till gymnasiet – 1 mars

3 Vad påverkar valet? Kort- eller långsiktigt val
Svårt eller lätt i skolan Föräldrar Lärare och andra vuxna Medicinska hinder Trender Betyg Intresse Kompisar Könsroller

4 Gymnasieutbildning Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig.

5 Gymnasieprogrammen 18 nationella program (3-åriga) för alla elever i hela Sverige att välja mellan. Högskoleförberedande program Ger grundläggande behörighet till högskolan Förbereder för fortsatta studier Yrkesprogram Kan ge grundläggande behörighet till högskolan Förbereder för ett yrke Innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) 15 veckor

6 De sex högskoleförberedande programmen
EK Ekonomiprogrammet *juridik *ekonomi ES Estetiska programmet *bild och form *dans *estetik och media *musik *teater HU Humanistiska programmet *kultur *språk NA Naturvetenskapsprogrammet *naturvetenskap *naturvetenskap och samhälle SA Samhällsvetenskapsprogrammet *beteendevetenskap *medier inforation och kommunikation *samhällsvetenskap TE Teknikprogrammet *design och produktutveckling *Inforation och medieteknik *produktionsteknik *samhällsbyggande och miljö *teknikvetenskap

7 De tolv yrkesprogrammen
BF Barn- och fritidsprogrammet *fritid och hälsa *pedagogiskt arbete *socialt arbete BA Bygg- och anläggningsprogrammet *anläggningsfordon *husbyggnad *mark och anläggning *måleri *plåtslageri EE El- och energiprogrammet *automation *dator- och kommunikationsteknik *elteknik *energiteknik FT Fordons- och transportprogrammet *godshantering *karosseri och lackering *lastbil och mobila maskiner *personbil *transport HA Handels- och administrationsprogrammet *administrativ service *handel och service HV Hantverksprogrammet *finsnickeri *florist *frisör *textil design *övriga hantverk HT Hotell- och turismprogrammet *hotell och konferens *turism och resor

8 De tolv yrkesprogrammen
IN Industritekniska programmet *Driftsäkerhet och underhållsteknik *processteknik *produkt och maskinteknik *svetsteknik NB Naturbruksprogrammet *djur *lantbruk *skog *trädgård RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet *Bageri och konditori *färskvaror, delikatesser och catering *kök och servering VS VVS- och fastighetsprogrammet *fastighet *kyl- och värmepumpsteknik *ventilationsteknik *VVS VO Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar men har lokala profiler på ED t.ex. *hälsa och sjukvård *socialtjänst *högskoleförberedande

9 Gymnasiesärskolan För ungdomar med en utvecklingsstörning
Nationella program eller introduktionsprogram Främst yrkesprogram

10 Dessutom finns: särskilda varianter International Baccalaureate
riksrekryterande program (upptagningsområdet är hela Sverige) lärlingsutbildningar spetsutbildningar

11 Behörighet yrkesprogram
Godkända betyg i svenska / svenska som andra språk, matematik, engelska och fem andra ämnen Dispens för engelska – rätt till stöd

12 Behörighet högskoleförberedande program
Godkända betyg i svenska / svenska som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till EK, HU och SA Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till NA och TE Dispens för engelska – rätt till stöd

13 Ny betygsskala Kursbetyg Betygsskala A-F fr.o.m. ht 2011 Ny Idag A B C
Uppfyller kriterierna för A i sin helhet Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A Uppfyller kriterierna för C i sin helhet Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C Uppfyller kriterierna för E A B C D E F MVG VG G IG 20 17,5 15 12,5 10 20 15 10 GODKÄNDNIVÅN Kursbetyg Betygsskala A-F fr.o.m. ht 2011

14 Betyg Godkänd 10 p Väl godkänd 15 p Mycket väl godkänd 20 p
De 16 bästa betygen summeras = meritvärdet Max 320 poäng

15 Introduktionsprogram
Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

16 Vad skiljer grundskolan från gymnasieskolan?
Mer ansvar Betygen Praktik Individuella studieplaner Annan personal, fler lärare Kurssystem Fler och andra ämnen Fler valmöjligheter

17 Programstrukturen Högskoleförberedande program Yrkesprogram
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Gymnasiegemensamma ämnen – p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Programgemensamma karaktärsämnen p Inriktningar minst 300 p Inriktningar p Programfördjupning högst 900 p Programfördjupning högst p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Individuellt val 200 p

18 Två typer av gymnasieexamen Yrkesexamen
Godkänt i Svenska / Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Godkänd i vissa karaktärsämneskurser Godkänt gymnasiearbete Högskoleförberedande examen Godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1

19 Grundläggande högskolebehörighet
Högskoleförberedande examen = grundläggande högskolebehörighet. Yrkesexamen med tillägget sv/sva 2 och 3 samt eng 5 och 6 = grundläggande högskolebehörighet. Elever på yrkesprogram ska ha rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

20 Om du vill läsa på högskolan
De som kan söka direkt till en utbildning på högskolan utan att komplettera sina gymnasiebetyg kommer att gynnas. Du som måste komplettera i efterhand får svårare att komma in på utbildningar som har hög antagningspoäng. Via bl.a. matematik, engelska och moderna språk kan du få meritpoäng. Går du ett yrkesprogram måste du läsa till vissa kurser under gymnasietiden, eller efteråt. Elever som vill har rätt att läsa dessa kurser.

21 Studieekonomi För samtliga (10 mån/år)
Studiebidrag kr - med första utbetalning i slutet av september Du måste söka från kommunen Inackorderingstillägg om du söker riksrekryterande utbildning Du måste söka från CSN Extra tillägg. Inackorderingstillägg om du söker friskola i annan kommun

22 Frisök Du har rätt att söka alla skolor i hela Sverige. Dock utgår oftast inget inackorderingstillägg och inte heller särskild reseersättning. Hemkommunerna tillsätter först och främst sina platser med kommunens egna elever och vid platser över kan dessa tillsättas med sökande från andra kommuner.

23 Att tänka på inför valet
Var aktiv! Informationen kommer inte till dig av sig själv. Du gör ett bättre val ju mer du vet. Välj själv efter dina intressen och förutsättningar. Välj inte som din kompis, bara för att ni ska få gå i samma klass. Välj inte utbildning efter vilken skola programmen anordnas på. Prata med dina föräldrar. Vägledningssamtal med din studie- och yrkesvägledare. Medicinska hinder kan påverka ditt studie-/yrkesval.

24 Mer information:


Ladda ner ppt "Välkomna till information"

Liknande presentationer


Google-annonser