Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordförandemöte Augusti INFORMATIONSMÖTE ORDFÖRANDE 2012-10-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordförandemöte Augusti INFORMATIONSMÖTE ORDFÖRANDE 2012-10-23."— Presentationens avskrift:

1 Ordförandemöte Augusti INFORMATIONSMÖTE ORDFÖRANDE 2012-10-23

2 Ordförandemöte Augusti AGENDA - STYRNING - TRÄNING - TÄVLING - UTBILDING - LVC - EKONOMI ÖVRIGT

3  Claes JohanssonVerksamhetsansvarig Alpint Ledamöter  Tom RapaportSekreterare/Administration  Ulf RockströmTräningsansvarig  Mats KallurTävlingsansvarig  Mia FalkUtbildningsansvarig  Johan CandertLVC-ansvarig ALPINA KOMMITTÉN 2012-2013

4 Ordförandemöte Augusti STYRNING CLAES JOHANSSON

5 PROGRAM STYRNING Få igång nya AK Leda AK-möten (Styrning av verksamheten och beslutat plan) Ta fram 3-årig verksamhetsplan (2013-2014-2015) Informationsmöten Ordförande 1 gång kvartal (Alla möten under hösten är bokad) Förbättrad information på webben (Information och Protokoll) Premieringsläger (Vinnarläger) (Topp-10 LVC) Fartläger i Trysil (Tjejläger + Killäger) Farthelg i Funäsdalen Distriktsverksamhet 15-16 Klubbar samordnar och AK kan stötta Nytt tävlingsprogram AK-Tävlingar Funäsdalen DH&SG och Trysil SG

6 PROGRAM STYRNING Klubbtävlingar Söka tävlingar Policy & Riktlinjer Unga Ledare Utbildningar hösten Utbildningar vinter Ekonomi Uppföljning AK Uppföljning SSF Uppföljning klubbar

7  En viktig del rörde "fart" och hur/vad Skidförbundet kan göra för att få klubbarna att få upp ögonen för att mer fart behövs för att utveckla åkarens totala skidkompetens.  I botten av detta ligger:  Att skidförbundet fått en del kritik för att borttagningen av DH i USM-finalen för U15 ger signaler att fart inte är viktigt  Att tränare och aktiva i seniorlandslagen tycker sig se en trend i att Sverige tappar mark både i fart och GS  Att fartträning för barn och ungdom stimulerar skidkänsla som är viktigt för alla grenar och därmed borde vara en naturlig del av träningsplaneringen  Nu behöver vi i Barn och Ungdomsgruppen komma fram till var vi står och vad vi tycker Skidförbundet kan göra för att stötta mer fartinriktning för barn och ungdom i klubbarna. Alla representanter i BoU har därför fått i uppdrag att samla in regionernas nuläge (t.ex. hur mycket fartträning utövar klubbarna i olika åldersgrupper), önskemål, förslag och idéer vad gäller temat att uppmuntra till att fart ingår som en naturlig del av verksamheten.  Vi kommer sedan att diskutera och samordna varje regions input för att ställa samman något slags förslag för behandling i Alpina Rådet. Sammanställningsmall FARTINVENTERING

8  Vi pratade även om kostlära och mental träning. Möjligt att vi kan upphandla någon där klubbar kan beställa för att köra inom sin egen klubb.  Gemensam pokalupphandling för USM och LVC för att hålla ner priset för klubbarna. Samt rabattsats för övriga inköp klubbar gör.  Bosse Ernehag har sammanställt AK´s material. Kommer att justeras och sedan läggas ut på hemsidan med instruktioner över hur man avropar lån av material. Säkerställer att material som finns i Gesunda hamnar i Stockholm  Beslut att Bosse får köpa en dator om dom 2 som finns inte är tillräckliga för att klara SSF Timing eller ifall dom är skadade.  Beslut att ge bidrag om 5000 sek x 2 (10 000) som ett stipendium till Sofia Möckelind och Christoph Salminen för att tävla i Japan med tillhörande projektarbete Alpint.  Stipendium på väg ut. Frågor ut till åkare om uppgifter AK-MÖTEN

9 Ordförandemöte Augusti TRÄNING ULF ROCKSTRÖM

10  Fartläger U 13-14 i Trysil  Upplägg  Tjejhelg 26-27 jan  Killhelg 2-3 feb  Träning  Trysil RennCenter  Samordning på plats + hjälptränare: Sanna Kling  Kostnader / Budget  900 sek (träning + liftkort) Ord.pris 1 550 sek  Faktura skickas till resp. klubb som en klumpsumma  Inbjudan / Anmälan  Inbjudan på www.skidor.com/stockholm under Träning  IdrottOnline FARTLÄGER

11  Fartläger U 15-16 i Funäsdalen  Upplägg  Träning 8-10 januari  Träning  Huvudansvarig tränare: Jens Wilhelmsson + 1  Gruppcoachning ”Teknik” ”Spår” ”Taktik”  Klubbtränare  Klubbtränare för personlig coachning och filmning  Kostnader / Budget  Kostnadsfritt  Liftkort 195 sek dag  1 500 sek i kostnadsersättning till klubbtränare. 1 på 8  Samordnare på plats  Utsedd klubbtränare  Inbjudan/Anmälan  Inbjudan på www.skidor.com/stockholm under Träning  IdrottOnline FARTLÄGER

12  Vinnarläger  Efter skolavslutning  3 skiddagar  Juvashytta  Deltagare  2012-års Topp-10 LVC + Komplettering av 2013-års Topp-10  Kostnader / Budget  Tränare VINNARLÄGER

13  ”Framtida Stockholmslag” U16  Diskussion på tränarmötet FRAMTIDA STOCKHOLMSLAG

14 Ordförandemöte Augusti TÄVLING CLAES JOHANSSON

15  USM-Kval DH och SG i Funäsdalen  Ansvarig: Claes Johansson  Inbjudan under november  Planering  Klubbinsatser  Ersättning  Region 5  Budget  LVC-Kval SG i Trysil  Ansvarig: Mats Kallur  Inbjudan under januari  Klubbinsatser  Ersättning  Budget TÄVLING

16  Klasser  De nya samlingsnamnen för klasserna är U10, U 12 etc och där samlingsnamn som innehåller klasserna H9-10, D9-10, D9, H9 osv. Enligt Allmänna regler § 130  Tävling U8 – Klassen 7-8 år  Bara klubbtävlingar  Tävling U10 – Klassen 9-10 år  Delat killar/tjejer, en klass kör färdigt före nästa startar  Ingen besiktning. Istället genomförs 1 genomåk (ingen tid)  2 åk i samma bana som inte får innehålla kombinationer (vid behov parallellflytt) (alla discipliner)  Tävling U12 – Klassen 11-12 år  Delat killar/tjejer, en klass kör färdigt före nästa startar POLICY & RUTINER

17  Avgifter  Enligt regelverk ”Tillägg till tävlingsregler alpint 2012-2013”  Förändrad avgift  Ingen klubb har rätt att ta ut högre anmälningsavgift än ovan annat än man får dispens från Svenska Skidförbundet.  Alla klubbar inom Stockholm har kommit överens om att vid tävlingar på annan ort (USM och LVC) får arrangerade klubb/ar ta ut en administrativ arrangörsavgift om max 50:- per åkare och tävlingsdag.  Anmälningsavgifter efterfaktureras  Även i år gäller att alla anmälningsavgifter skall efterfaktureras klubb i efterskott.  Pokal för slutställning USM och LVC  Pokal skall delas ut till topp-20 i slutsammanställningen av USM-kval och LVC-kval. Kostnaden delas lika mellan alla klubbar. Delas ut på sista kvaltävlingen.  Inköp DM-plaketter  Inköp av DM-plaketter sker via Alpina Kommittén och summan av alla inköp delas lika mellan alla klubbar. POLICY & RUTINER

18  9-10 DagTävlingArrangörKlass först 2013.01.13SthlmRace SLTSLKDamer 2013.01.19SthlmRace SLSALTHerrar 2013.02.02SthlmRace SGMASKDamer 2013.02.16SthlmRace GSLSKHerrar  11-12 DagTävlingArrangörKlass först 2013.01.13LVC-Kval SLDIFDamer 2013.01.19LVC-Kval GSMASKHerrar 2013.02.02LVC-Kval GSLSKDamer 2013.02.16LVC-Kval SLSSLKHerrar DELADE TÄVLINGAR

19 Ordförandemöte Augusti EKONOMI CLAES JOHANSSON

20  Attesträtt  Utgiften stämmer överens med den verksamhet och budget som är beslutad. Offerter och Rekvisition skall alltid överensstämma  Attesträtten upphör alltid att gälla då kostnaden är att betrakta som ”egen”  Godkännande av faktura utförs av budgetansvarig ledamot  På restaurang och hotellnotor ska alltid ändamålet anges.  Vid resor ska alltid uppgifter om deltagare bifogas  Verksamhetsansvarig attesterar/godkänner upp till 20 000 Kr  ”Egna” kostnader skall slutattesteras av Sekreteraren.  Ordinarie budgetansvariga ledamöter har attesträtt upp till 5000  ”Egna” kostnader skall slutattesteras av Verksamhetsansvarig. ATTESTREGLER

21  Budget 2012-2013 Budget 2012-2013 EKONOMI

22 Ordförandemöte Augusti UTBILDNING MIA FALK

23  SSF Timing  27 november2 anmälda  11 december1 anmälda  Tävlingsledarutbildning  13 november5 anmälda  22 november0 anmälda UTBILDNING HÖSTEN

24 Ordförandemöte Augusti ÖVRIGT

25  USM-Final 16  Sollentuna & Järfälla  LVC-Final Planering ÖVRIGT


Ladda ner ppt "Ordförandemöte Augusti INFORMATIONSMÖTE ORDFÖRANDE 2012-10-23."

Liknande presentationer


Google-annonser