Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordförandemöte Augusti INFORMATIONSMÖTE ORDFÖRANDE 2012-08-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordförandemöte Augusti INFORMATIONSMÖTE ORDFÖRANDE 2012-08-28."— Presentationens avskrift:

1 Ordförandemöte Augusti INFORMATIONSMÖTE ORDFÖRANDE 2012-08-28

2 Ordförandemöte Augusti AGENDA - STYRNING - TRÄNING - TÄVLING - UTBILDING - LVC - EKONOMI ÖVRIGT

3  Claes JohanssonVerksamhetsansvarig Alpint Ledamöter  Tom RapaportSekreterare/Administration  Ulf RockströmTräningsansvarig  Mats KallurTävlingsansvarig  Mia FalkUtbildningsansvarig  Johan CandertLVC-ansvarig ALPINA KOMMITTÉN 2012-2013

4 Ordförandemöte Augusti STYRNING CLAES JOHANSSON

5  Leda AK-möten  Styrning av verksamheten och beslutat plan  Ta fram 3-årig verksamhetsplan  Övergripande plan för 2012-2013-2014  Informationsmöten Ordförande  4 möten (2 vinter & 2 höst)  Löpande verksamhet  Årsplanen  Ekonomiska uppföljningar av AK´s budget  Rapport från ansvariga  Förbättrad information på webben  Protokoll  Information PROGRAM STYRNING

6 Stockholms Skidförbund har instiftat en stipendiefond* som årligen skall dela ut träningsstipendiertill duktiga alpina åkare inom Stockholm. För 2013 är avsikten att det belopp som ska avsättas ur Stockholms Skidförbunds budget till sådana stipendier ska vara cirka 120 000 kr, förutsatt att förslaget till budget fastställs av årsmötet.  Avsikten är att det varje år ska delas ut minst 12 stycken stipendier om minst 5 000 kr och max 10 000 kr.  Stipendierna får endast användas för individuella kostnader som åkaren har för sin träning inom eller utom sin klubb.  Kriterier för vilka som får ta del av stipendiefonden fastställs årligen av Alpina Kommittén.  Kriterierna är resultatbaserade där exempelvis kvalsammanställningar används som utgångspunkt. Dessa kriterier kan variera från år till år.  Syftet med stipendiet är att stötta duktiga åkare i deras framtida satsning. Stödet riktar sig till aktiva åkare i kommande klassen 15-16 år. För 2012 innebär det födda 1998 och 1997.  Beloppet utbetalas direkt till åkarens klubb där åkaren sedan använder stipendiet för den träningsform man själv väljer (inom eller utanför klubben). TRÄNINGSSTIPENDIUM

7  Kriterier för att erhålla stipendium  Att man tränar och tävlar för en alpin Stockholmsklubb ansluten till Stockholms Skidförbund  Att de idrottsliga meriterna når de för aktuellt år fastställda kriterierna  Att stipendiet används för åkarens träningskostnader inom eller utom åkarens klubb  Kriterier för 2012/13  Åkare födda 1997  Topp-6 i sammanställningen i USM-kvalet Region-4 (6 damer + 6 herrar) 2012  Topp-10 placering i någon gren på USM-finalen 2012  Åkare födda 1998  De som kvalificerat sig till USM-finalen 2012 TRÄNINGSSTIPENDIUM

8  Förändringar i Team EnterCard / Alpina Laget  Team EnterCard/Alpina Laget går in på sin tredje säsong och satsningen har följt den plan som Stockholms Skidförbund gav AK i uppdrag att leda  Verksamheten förändrades en del när det direkta stödet från AK tog bort och ersattes med ett stipendium direkt till utvalda åkare enligt kriterier  Verksamheten har en ”tung” administration som legat på SSF kanslist (Lena Eliasson). Tjänsten är endast 50% och är anpassad för att hantera SSF´s tjänster och vissa delar av resp. verksamhetsgren.  Det har gjort att Lena inte hunnit med och följden har blivit en haltande ekonomihantering som inte är bra. TEAM ENTERCARD ALPINA LAGET

9  Förändringar i Team EnterCard / Alpina Laget  Beslut har därför fattats av Stockholms Skidförbund efter samråd med Alpina Kommittén att föra över den administrativa hanteringen av Team EnterCard/Alpina Laget från kansliet till Sport Support. Detta för att säkra den ekonomiska hanteringen kring lagets verksamhet.  I praktiken innebär det att Kjell Åhlen via Sport Support övertar anställningen av Magnus Andersson och driften av hela verksamheten.  Stockholms Skidförbund kommer vilja vara delaktiga i verksamheten och upprätta ett samarbetsavtal med Sport Support och Team EnterCard med träningsåtaganden. Exakt hur detta kommer se ut skall arbetas fram av SSF och AK tillsammans med Sport Support.  Team EnterCard kommer fortsättningsvis presenteras som ”Team EnterCard presenterat av Stockholm Skidförbund Alpint” TEAM ENTERCARD ALPINA LAGET

10 Ordförandemöte Augusti TRÄNING ULF ROCKSTRÖM

11 Efter möte med träningsansvariga har AK tagit beslut om att fokus på träningsaktiviteter inom AK´s verksamhet kommer vara  lägga fokus på åldersklassen U 13-14 avseende träningsaktiviteter  stötta region- och distriktsverksamhet i åldersklassen U 15-16 genom att bidra med ekonomi eller resurser där regionstränare alt. klubbar tar initiativ till aktiviteter FOKUS TRÄNING 2013

12  U 13-14 år  Premieringsläger (Vinnarläger)  Topp 10 i LVC-sammanställningen i gamla ”B”-klassen kommer erbjudas  1 Alpina läger (snöpass) under december  Fartläger i Trysil  AK kommer arrangera 2 stycken fartläger i Trysil.  26-27 januariTjejhelg  2-3 februariKillhelg PROGRAM TRÄNING U13-14

13  U 15-16  Farthelg i Funäsdalen 8-10 januari  I samband med USM-kvalet i DH & SG kommer vi arrangera en fartvecka med fokus på fartträning och tävlingsdelen som avslutning  Huvudarrangör för träningen Jens Wilhelmsson  Klubbar bidrar med tränare som stöttar och samtidigt får praktisk ”utbildning”  Distriktsverksamhet  AK kommer inte arrangera någon organiserad träning för U 15-16  AK uppmanar klubbar att samverka över klubbgränser och ta initiativ till träningsaktiviteter där fler åkare än från egna klubben deltar. AK kommer stötta träningsaktiviteter genom resurser eller ekonomiska medel. PROGRAM TRÄNING U 15-16

14 Ordförandemöte Augusti REGIONSTRÄNING ULF ROCKSTRÖM

15  Regionsuppdrag 2012-2013  Observationsläger, Klövsjö 1-2/12  Klövsjösvängen  S1 Klövsjö 14-18/12  USM-kval GS 19-20/1  S2 Funäsdalen 25-29/1  3 dagar på äldre USM-finalen  På observationslägret tas våra bästa åkare ut till S1. Uttagningarna till S2 baseras på S1, Klövsjösvängen samt USM-kval.  Någon av RT åker givetvis också på någon av de internationella tävlingarna eller Ingemartrofén som åkarna tas ut till.  Nästa ordförandemöte  Regionstränare kommer och presenterar programmet mer i detalj och diskussion PROGRAM REGIONTRÄNING

16 Ordförandemöte Augusti TÄVLING MATS KALLUR

17  Nytt tävlingsprogram  Tagit fram nytt stomprogram baserat på nya tävlingssystemet  Riktlinjer för tävlingar i resp. åldersklass  AK-Tävlingar  AK kommer ansvara för genomförandet och samordningen av farttävlingar (DH och SG) i klasserna U 15-16 och U 13-14.  USM-kval DH & SG11-13 januari  LVC-kval SG8-10 februari  Klubbtävlingar  Alla andra tävlingar söker och arrangerar resp. klubb/klubbar  Policy & Riktlinjer  Kommer att revideras under hösten  Anmälningsavgiften får inte justeras av distrikte  En ”tilläggsavgift” kommer införas PROGRAM TÄVLING

18  Tävling 7-8:  Bara klubbtävlingar, ingen sanktionering krävs från förbundet  Tävlingarna kommer inte finnas i IdrottOnline  Bara tävlingar inom egna klubben – Inga inbjudningar  AK vill uppmuntra klubbarna till samarbete om man har få åkare i klassen (säkert inget problem 2013)  Tävling 9-10:  Ingen sammanlagd Cup, bara enskilda tävlingar  Delat killar/tjejer på alla tävlingar, en klass kör färdigt före nästa startar  Ingen besiktning, 1 genomåk (föråk) och sen 2 åk (alla discipliner)  2 SL, 2 GS  1 SG (2 åk på samma dag) PROGRAM TÄVLING

19  Tävling 11-12  LVC-kval  Alla som deltar >50% får delta i finalen  Kvalhelger: 2 SL, 2 GS, 1 SG (2 SG-åk på samma dag)  Klubbarna i samarbete anordnar finalen  MälarCup 3-4 tävlingar i samarbete med övriga Region 4  Minst 2 tävlingsfria helger  Tävling 13-14  LVC-kval  Alla som deltar >50% får delta i finalen  Kvalhelger: 2 SL, 2 GS, 1 SG (2 SG-åk på samma dag), se nedan  SG 2 träningsåk fredag, 3 träningsåk lördag, 2 tävlingsåk söndag  Minst 2 tävlingsfria helger PROGRAM TÄVLING

20  Tävling 15-16  USM-kval  3 SL, 3 GS, 2 SG (samma dag), 2 DH (samma dag)  Alla farttävlingar under en fartvecka i Funäsdalen  AK arrangerar fartvecka, SL av enskilda klubbar, GS på annan ort av klubbar i samarbete  Minst 2 tävlingsfria helger  Inför tävlings på annan ort ansvarar arrangerande klubb för att träning dagen innan erbjuds alla PROGRAM TÄVLING

21  Tävlingsprogrammet PROGRAM TÄVLING

22 Ordförandemöte Augusti UTBILDNING MIA FALK

23  Unga Ledare  Vi kör vidare med samma upplägg nästa säsong, med 7 träffar varav ett läger. Inbjudan kommer skickas ut till alla klubbar med information. Ansvarig är Sanna Kling  Utbildningar hösten  Tävlingsledarutbildning  Utbildning i IdrottOnline och SSF Timing  Att bli ”Junior” och åka FIS  Utbildningar vinter  Bansättarkurs  2 föreläsningar PROGRAM UTBILDNING

24 Ordförandemöte Augusti LVC JOHAN CANDERT

25 Vi har haft utvärderingsmöte ang LVC-finalen. Planerna ligger klara för nästa år. Vi kommer fortsätta på den inslagna linjen men ha 2 representanter (en 01 och 02) från varje klubb (Stockholm).  Upplägget har över lag fungerat bra. ALLA klubbar är involverade och det minskar "friktionen". Bra sammanhållning i gruppen med en förvånansvärd samsyn.  Nästa år kommer Åsa Bylund (MASK) vara "LVC-general", UPPSALA kommer vara med från början samt även reps från de mindre klubbarna (Båsenberga, Tunafors osv).  Vi kommer att leta alternativ till Gesunda. Gesunda var ok men boeende+mat var inte klockrent. Kommer att ta in offerter från några till för att kolla (tex Järvsö, Hassela) LVC-FINAL 2013 REGION

26 Ordförandemöte Augusti EKONOMI CLAES JOHANSSON

27  Ekonomi  Ny ekonomisk rapportering genom AK och Lena Eliasson  Lena Eliasson kommer ansvara för alla transaktioner  Regelverk tas nu fram för attest och ”inköp”/”beställning”  Styrning mot budget på varje verksamhetsområde  Inlämnad budget till SSF för 2012-2013  Uppföljning AK På varje AK-möte skall ekonomisk uppföljning av Lena Eliasson ske enligt fastställd mall  Uppföljning SSF 4 ggr/år informerar Claes SSF Styrelse om ekonomiska status  Uppföljning klubbar På alla ordförandemöten görs en genomgång av AK ekonomiska status, intäkter och kostnader på alla verksamhetsområden EKONOMI

28  Konto 2 - Tävlingskonto  Tävlingskonto – Uppföljning av tävlingar som AK arrangerar  Redovisas på AK-möten månadsvis  Redovisas på ordförandemöte efter säsong  Bidragsfond för klubbdriva aktiviteter som riktar sig till alla klubbars åkare  Utfall säsongen 2011-2012  Överskott10.000 sek  Gemensam 15-16 träning i Stubai10.000 sek(busshyra()  Netto0 sek EKONOMI

29  Budgetförslag 2012-2013 EKONOMI

30 Ordförandemöte Augusti ÖVRIGT


Ladda ner ppt "Ordförandemöte Augusti INFORMATIONSMÖTE ORDFÖRANDE 2012-08-28."

Liknande presentationer


Google-annonser