UPPLÄGG">

Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Används för Citat, fråga, inledning eller liknande Friktion – den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen Riksdagens MC-sällskap 2013-11-06 Johan Granlund, Civ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Används för Citat, fråga, inledning eller liknande Friktion – den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen Riksdagens MC-sällskap 2013-11-06 Johan Granlund, Civ."— Presentationens avskrift:

1 Används för Citat, fråga, inledning eller liknande Friktion – den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen Riksdagens MC-sällskap 2013-11-06 Johan Granlund, Civ. Ing. Chef vägteknik, Vectura Testförare Krönikör

2 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Friktion och TS Olycksrisken ökar vid låg friktion: Bromssträckan ökar. Styregenskaper och sidostabilitet försämras. INLEDNING Trafikverket, Effektsamband, Drift och underhåll - Belagda vägar. Sid 7. Friktionstal Olycksrisk VTI Medd 911A:2001

3 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Budskap i stort Säkerhetskrav för våtfriktion gäller hela vägbanan, inkl skarvar. Blank asfaltskarv ska mätas: Låga värden innebär hal skarv. Lägsta tillåtna våtfriktion; 0.50 inte 0.5 => 0.45. UPPLÄGG

4 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Gällande vägregler för våtfriktion Säkerhet vid användning: Vägar skall vara så utformade och utförda att de får tillfredsställande friktion. Kontinuerliga friktionsegenskaper hos ytmaterialen skall eftersträvas. VVFS 2003:140 (VVFS 2010:17) Vägregler: 6.3.4.1 Krav på friktion. VÄGREGLER FÖR VÄGFRIKTION Känd kunskap: ”En varierande friktion i längs- eller tvärled kan innebära en ökad olycksrisk t.ex. i samband med inbromsning.” Trafikverket, Effektsamband. Drift och underhåll - Belagda vägar. Sid 38.

5 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Säkerhetskravet gäller hela vägbanan ASFALTSKARVAR KAN FÖREKOMMA PÅ VÄGBANAN. DE OMFATTAS DÅ SJÄLVKLART AV FRIKTIONSKRAVET. 10.1. Krav på färdigt lagers yta: ”Bitumenbundna lager ska utföras och kontrolleras med avseende på friktion … så att ställda krav uppfylls. För vägbana, gångbana och cykelbana med bundet slitlager ska medelvärdet av friktionstalet på en 20 m sträcka vara ≥ 0,50. Trafikverket Krav beskrivningstexter för Bitumenbundna lager i vägkonstruktioner, TRVKB10 Friktionstalet ska bestämmas enligt VVMB 104”

6 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Blank asfaltskarv ska friktionsmätas "Mätning utföres normalt i vänster eller höger hjulspår. Om annan del av vägbanan okulärt eller på annat sätt bedöms ha lägre friktion mäts även denna del.” VVMB 104:1990, Bestämning av friktion på belagd yta. Asfaltskarv ges minst 2 dm bred försegling, vilken sandas av med 0-2 eller 0-4 mm stenmjöl för att skapa vägfriktion. Risker: Sandning sker inte? Stenmjölet fastnar inte? KVALITETSSÄKRING AV SKARVMÄTNING: VIDEOFILMA MÄTHJULETS POSITION I FÖRHÅLLANDE DEN BLANKA SKARVEN UTFÖR UPPREPADE MÄTNINGAR Mätning: Det 1 dm smala mäthjulet kan missa skarven och därmed mäta för hög friktion (mäter bredvid skarven). Tolkning av friktionsdata från skarv: Oavsett friktionsvärdets storlek kan risken vara underskattad Lågt friktionsvärde visar risk, precis som för hjulspåren. Högt värde är inte bevis på god friktion på skarv.

7 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Gränsvärdet är 0.50, inte 0.5 => 0.45 Friktionskravet på statliga vägar sänks med 10 %, med hänvisning till fel dokument? Men kravet regleras inte via VGU, utan via TRVKB10. Där är kravet "≥ 0,50", dvs 0.49 är underkänt. Transportstyrelsen ska utarbeta ny föreskrift om grundläggande krav för vägar och gator, bl a friktion. BROMSSTRÄCKAN FRÅN 110 KM/TIM ÖKAR CA TVÅ BILLÄNGDER OM FRIKTIONEN SÄNKS FRÅN 0.50 TILL 0.45

8 För att infoga en ny sida, välj "Ny bild" under fliken Start i menyn. Välj den layout som passar sidan bäst. För att ändra layouten på sidan, välj "Layout" under fliken "Start" i menyn. Där finns samtliga mallsidor och layouter. Om du av misstag flyttat rubrik etc, välj "Återställ" under fliken "Start" så hoppar allt tillbaka på plats. OBS! använd endast Vecturas färger som finns i färgschemat. Enradig rubrik och punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Sammanfattning 1. Säkerhetskravet för lägsta våtfriktion gäller hela vägbanan 2. Asfaltskarv: Låga värden visar att skarven är hal. 3. Lägsta tillåtna våtfriktion; 0.50 inte 0.5 => 0.45. -Är det ok släppa upp trafik i normal fart innan svårbedömd våtfriktion på vägbanan (inkl skarvar) mätts i enlighet med gällande regelverk? AVSLUTNING


Ladda ner ppt "Används för Citat, fråga, inledning eller liknande Friktion – den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen Riksdagens MC-sällskap 2013-11-06 Johan Granlund, Civ."

Liknande presentationer


Google-annonser