Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KASAM-13, medelvärden, årskurs 9, 1999 Kön FlickorPojkar 56,5 61,5 *** _______________________________________ JaNej Skolkat mer än 10 ggr 56,260,7 ***

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KASAM-13, medelvärden, årskurs 9, 1999 Kön FlickorPojkar 56,5 61,5 *** _______________________________________ JaNej Skolkat mer än 10 ggr 56,260,7 ***"— Presentationens avskrift:

1

2 KASAM-13, medelvärden, årskurs 9, 1999 Kön FlickorPojkar 56,5 61,5 *** _______________________________________ JaNej Skolkat mer än 10 ggr 56,260,7 *** Bra självförtroende61,951,1 *** Omtyckt av lärare60,353,9 *** Har varit mobbad53,360,1 *** Röker50,061,1 *** Kullenberg & Kullenberg (1999). Elevupplevelse och skolresultat. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

3 KASAM-13, årskurs 9, 1999 Korrelationer Variabler Skolbetyg KASAM Antal flyttningar -.22 *** -.10 Mammas utbildning.20 ***.04 Stöd i skolan.16 **.30 *** Elevaktivitet -.23 ***.15 ** Missbruk -.23 *** -.27 *** Familjefunktion.08.28 *** KASAM.24 *** Kullenberg & Kullenberg (1999). Elevupplevelse och skolresultat. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

4 Kasam och fysisk hälsa hos 71- åringar Korrelationer med symtom ________________________________________________ Depression Socialt närverk KASAM ________________________________________________________________ Totalt antal symtom.45***-.39** -.56*** Depression.31*-.07 -.42** Huvud(syn).13-.18 -.29* Hjärta.26-.16 -.33* Födointag.24 -.24 -.34** Muskler, ben och leder.42**-.37** -.38** Mage.14-.27* -.06 Spänning.30*-.31* -.44*** ________________________________________________________________ * = p<..05, ** = p <.01, *** = p <.001 Rennemark, M (1999) Wellbeeing in old age. Life history evakluations, sense of cohesion and social networks in relations to health. Deparement of Psychology, Lund University © Kjell Hansson

5 KASAM och Attachment (PBU) Delskalor i PBI Korrelationer Mor, Värme.44** Mor, Överbeskydd-.34** Far, Värme.39** Far, Överbeskydd-.44** (N = 138) Ghafariova, M, & Österman, K. (1999). Föräldrabindningens samband med känsla av sammanhang. Psykologesamensuppsats, Lunds universitet

6 KASAM- 13 och bindningstyp, (PBI) mor KASAM Bindningstyp nm –––––––––––––––––––––––––––––––––– Optimal bindning5960,3 Kärleksfull inskränkning2157,0 Ingen/svag bindning2653,6 Kärlekslös kontroll3248,0 ––––––––––––––––––––––––––––––– Ghafariova, M, & Österman, K. (1999). Föräldrabindningens samband med känsla av sammanhang. Psykologesamensuppsats, Lunds universitet

7 SAMBAND MELLAN KASAM OCH UTBRÄNDHET KASAM x UTBRÄNDHET-.69 *** KASAM x EMPATI.76 *** EMPATI x UTBRÄNDHET-.64 *** Pålsson,M-B., Hallberg, I., Norberg,A. & Björvell,H. (1996). Burnout,Empathy and Sence of Coherenceamong Swedish District Nurses Before and after systematic clinical supervision.Scandinavian Journal of Carind science,10:19-26. Handledning gav i princip inga skillnader

8 KASAM OCH PTSD HOS TRAFIKSKADADE KORRELATIONER POSTTRAUMATIC STRESS SCALE-.58 SCL-90-.54 IMPACT OF EVENT SCALE-.52 (n=51) Frommberger, U., Steiglitz, R-D., Straub, S., Nyberg, E., Schlickewei, W., Kuner, E. & Berger, M. (1999). The concept of ”sense of coherence” And the development of posttraumatic stress disorder i traffic accident Victims. Journal of Psychomatic Reaserch, Vol 46, No 4, 343-348

9 KASAM-13 OCH SJÄLVMORDSTANKAR OCH HANDLINGAR HOS VÄRNPLIKTIGA I NORGE _____________________________________________ KASAM-13 NMSD _____________________________________________ HELA GRUPPEN66359,511,6 EJ TANKAR ELLER FÖRSÖK51961,510,5 SJÄLVMORDSTANKAR12751,911,3 SJÄLVMORDSFÖRSÖK 1751,713,1 _____________________________________________ Mhelum, L. (1998). Suicidal ideation and sence of coherence in male conscripts. Acta Psychiatrica Scandinavica, 98, 487-492

10 SAMBAND MELLAN KASAM OCH DEPRESSION ____________________________________________ DEPRIMERADKONTROLL GRUPP(N=50)GRUPP (N=50)M(SD) ____________________________________________________ KASAM100,6(23,0)137,2(24,4) *** ____________________________________________________ KORRELATION MELLAN KASAM OCH BDI DEPRIMERADKONTROLLGRUPP -.71***-.66 *** Carstens, J.A. & Sprangenberg, J.J. (1997). Major depression A breakdown in sense of coherence. Psychological reports, 80,1211-1220

11 Number of socio-economic stressfactors 0 - 123 4 - 6 SOC LOW 7,716,118,230,0 81-131 MEDIUM11,112,114,417,1 132-155 HIGH 7,0 7,2 8,712,8 156-203 SCL-25 (Means) WITH RELATION TO SOC AND STRESSFACTORS IN A THAI POPULTION Cederblad, M., Pirat, P. & Höök, B. (2000). Sence of coherence in Thai material. ( submetted for publ.)

12

13 KASAM(29) och TCI (Temperament and Character Inventory) Årskurs 9 (pojkar och flickor) AntalRR-squared 150,72,52p =,0001 Tvillingmammor AntalR:R-squared: 623,65,42p =,0001 Utredningssavdelning (uppföljning) AntalR:R-squared: 91,77,59p =,0001

14 Faktorer som samtliga förklarar variaans i KASAM 62% Hansson & Olsson 2001

15 MeasureParameter estimate (95% CI) ACE Sense of coherence.35.07.57 (.00-.55) (.00-.35) (.45-.73) Estimates of genetic and environmental effects A = genetic effects, C = shared environmental effects, E = nonshared environmental effects.

16 Karlsson, I., Berglin, E. & Larsson, P.A. (2000). Sense of coherence: quality of life before and after coronary artery bypass surgery - a longitudinal study.Journal of Advanced Nursing, 31(6), 1383-1392. SOC (29 VAS) and coronary artery bypass surgery A longitudinal study, of 111 patients before and after surgery 41 % of the patients showed changed SOC (+-10%)

17

18

19

20

21 Frågor som kan användas i en copingintervju. 1. Tänk på en situation som har varit problematisk eller stressig för dig men som Du ändå har klarat bra. Ta gärna en situation från arbetet. 2. Vad var det som gjorde att Du klarade den bra? 3. Vad var det hos Dig själv, dina egna resurser, som gjorde att situationen slutade bra? 4. Hur tänkte Du då du var i denna situation? 5. Hur handlade Du i denna situation? 6. Om andra hade observerat dig hur skulle dom beskriva ditt beteende eller tankar? 7. Vilken är skillnaden i ditt tänkande mellan situationer som Du klarar bra och situationer Du klarar mindre bra? 8. På vilket sätt kan Du uppskatta dig själv då Du klarat en stressig situation bra? 9. Hur kan Du ta till dig andra personers uppskattning då Du klarat en situation bra? 10. Beskriv hur Du kommit fram till denna strategi. När var första gången Du kommer ihåg att Du använde dig av detta sätt eller tänkande. Vad var det i den situationen som gjorde det möjligt för dig? 11. Hur tror Du att du kan använda denna strategi i framtiden? Hur tror Du att du skulle kunna utveckla den så att den blev ännu mera hjälpfull för dig?

22 Att handskas med stress 1. Skaffa kunskap om varningssignalerna 2. Försök inte alltid vara till lags 3. Sluta ställa så höga krav på dig själv 4. Du är själv bäst lämpad för att ta ansvar för din livskvalitet 5. Ha roligt 6. Hitta din egen väg Gravstensprovet Sex-månader-kvar-att-leva-provet 5-års-provet När-gjorde-jag-senast-något-roligt-provet Birgitta Rolander Lennart Levi

23 Stressproffsens råd 1. Skaffa kunskap 2. Försök inte alltid vara till lags 3. Sluta ställa så höga krav 4. Du är själv den som är bäst lämpad att ta ansvar för din livskvalitet 5. Ha kul Gravstensprovet(Vad vill du bli ihågkommen för?) Sex månader kvar att leva(Vad skulle du vilja hinna med?) 5-års provet(Vad vill du prioritera och uträtta?) När gjorde jag senast något roligt Rolander & Levi, 2000

24 “Optimismen är till sitt väsen inte en åsikt om den aktuella situationen utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar en kraft att bära bakslag en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimism utan tar den i anspråk för hoppet.” Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) I väntan på avrättning i koncentrationsläger Från Bodil Jönsson (1999). Tio tqnkar om tid.Brombergs,Finland © Kjell Hansson

25 Regressionsmodell Oberoende variablerBeroende variabel Nyhetssökande Faroundvikande Beroende av stöd UthållighetKASAM Självstyrning Samarbetsvillighet Andlig öppenhet © Kjell Hansson

26 KASAM(29) och EAS Barns hälsa AntalR:R-squared: 581,60,36p =,0001 __________________________________ VariabeltP ___________________________________ Sociability6,21,0001 Activity5,11,0001 Emotionality-distress8,34,0001 Emotionality-fear4,95,0001 Emotionality-anger2,99,0029 ___________________________________ © Kjell Hansson

27 KASAM(29) och TCI (Temperament and Character Inventory) ______________________________________________________ Årskurs 9 Twinmom Utredningsavd. VariabeltP tPtP ______________________________________________________ Nyhetssökande2,43,0162,72,0071,56- Faroundvikande2,67,0084,57,00013,06,0035 Beroende av stöd1,59-1,56-1,29- Uthållighet1,69-1,34-1,27- Självstyrning5,90,000113,89,00014,32,0001 Samarbetsvillighet1,49-1,30-1,39- Andlig öppenhet1,74,081,40-1,72- ____________________________________________________ © Kjell Hansson


Ladda ner ppt "KASAM-13, medelvärden, årskurs 9, 1999 Kön FlickorPojkar 56,5 61,5 *** _______________________________________ JaNej Skolkat mer än 10 ggr 56,260,7 ***"

Liknande presentationer


Google-annonser