Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KASAM-13, medelvärden, årskurs 9, 1999

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KASAM-13, medelvärden, årskurs 9, 1999"— Presentationens avskrift:

1 KASAM-13, medelvärden, årskurs 9, 1999
Kön Flickor Pojkar ,5 61,5 *** _______________________________________ Ja Nej Skolkat mer än 10 ggr 56,2 60,7 *** Bra självförtroende 61,9 51,1 *** Omtyckt av lärare 60,3 53,9 *** Har varit mobbad 53,3 60,1 *** Röker 50,0 61,1 *** Kullenberg & Kullenberg (1999). Elevupplevelse och skolresultat. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

2 KASAM-13, årskurs 9, 1999 Korrelationer Variabler Skolbetyg KASAM
Antal flyttningar *** Mammas utbildning *** Stöd i skolan ** *** Elevaktivitet *** ** Missbruk *** *** Familjefunktion *** KASAM *** Kullenberg & Kullenberg (1999). Elevupplevelse och skolresultat. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

3 Kasam och fysisk hälsa hos 71- åringar
Korrelationer med symtom ________________________________________________ Depression Socialt närverk KASAM ________________________________________________________________ Totalt antal symtom *** -.39** *** Depression * ** Huvud(syn) * Hjärta * Födointag ** Muskler, ben och leder ** -.37** ** Mage * Spänning * -.31* *** * = p<. .05, ** = p < .01, *** = p < .001 Rennemark, M (1999) Wellbeeing in old age. Life history evakluations, sense of cohesion and social networks in relations to health. Deparement of Psychology, Lund University © Kjell Hansson

4 KASAM och Attachment (PBU)
Delskalor i PBI Korrelationer Mor, Värme ** Mor, Överbeskydd -.34** Far, Värme ** Far, Överbeskydd -.44** (N = 138) Ghafariova, M, & Österman, K. (1999). Föräldrabindningens samband med känsla av sammanhang. Psykologesamensuppsats, Lunds universitet

5 KASAM- 13 och bindningstyp, (PBI) mor
Bindningstyp n m –––––––––––––––––––––––––––––––––– Optimal bindning ,3 Kärleksfull inskränkning 21 57,0 Ingen/svag bindning ,6 Kärlekslös kontroll ,0 ––––––––––––––––––––––––––––––– Ghafariova, M, & Österman, K. (1999). Föräldrabindningens samband med känsla av sammanhang. Psykologesamensuppsats, Lunds universitet

6 KASAM x UTBRÄNDHET -.69 *** KASAM x EMPATI .76 ***
SAMBAND MELLAN KASAM OCH UTBRÄNDHET KASAM x UTBRÄNDHET *** KASAM x EMPATI *** EMPATI x UTBRÄNDHET -.64 *** Handledning gav i princip inga skillnader Pålsson,M-B., Hallberg, I., Norberg,A. & Björvell,H. (1996). Burnout,Empathy and Sence of Coherenceamong Swedish District Nurses Before and after systematic clinical supervision.Scandinavian Journal of Carind science,10:19-26.

7 KASAM OCH PTSD HOS TRAFIKSKADADE
KORRELATIONER POSTTRAUMATIC STRESS SCALE -.58 SCL IMPACT OF EVENT SCALE -.52 (n=51) Frommberger, U., Steiglitz, R-D., Straub, S., Nyberg, E., Schlickewei, W., Kuner, E. & Berger, M. (1999). The concept of ”sense of coherence” And the development of posttraumatic stress disorder i traffic accident Victims. Journal of Psychomatic Reaserch, Vol 46, No 4,

8 KASAM-13 OCH SJÄLVMORDSTANKAR OCH HANDLINGAR HOS VÄRNPLIKTIGA I NORGE
_____________________________________________ KASAM-13 N M SD HELA GRUPPEN ,5 11,6 EJ TANKAR ELLER FÖRSÖK ,5 10,5 SJÄLVMORDSTANKAR ,9 11,3 SJÄLVMORDSFÖRSÖK ,7 13,1 Mhelum, L. (1998). Suicidal ideation and sence of coherence in male conscripts. Acta Psychiatrica Scandinavica, 98,

9 SAMBAND MELLAN KASAM OCH DEPRESSION
____________________________________________ DEPRIMERAD KONTROLL GRUPP (N=50) GRUPP (N=50) M(SD) M(SD) ____________________________________________________ KASAM 100,6(23,0) 137,2(24,4) *** KORRELATION MELLAN KASAM OCH BDI GRUPP GRUPP -.71*** *** Carstens, J.A. & Sprangenberg, J.J. (1997). Major depression A breakdown in sense of coherence. Psychological reports, 80,

10 0 - 1 2 3 4 - 6 SOC SCL-25 (Means) WITH RELATION TO SOC AND
STRESSFACTORS IN A THAI POPULTION Number of socio-economic stressfactors SOC LOW ,7 16,1 18,2 30,0 81-131 MEDIUM 11,1 12,1 14,4 17,1 HIGH 7,0 7,2 8,7 12,8 Cederblad, M., Pirat, P. & Höök, B. (2000). Sence of coherence in Thai material. ( submetted for publ.)

11

12 KASAM(29) och TCI (Temperament and Character Inventory) Årskurs 9 (pojkar och flickor) Antal R R-squared 150 ,72 ,52 p = ,0001 Tvillingmammor Antal R: R-squared: 623 ,65 ,42 p = ,0001 Utredningssavdelning (uppföljning) 91 ,77 ,59 p = ,0001

13 62% Faktorer som samtliga förklarar variaans i KASAM
Hansson & Olsson 2001

14 C = shared environmental effects, E = nonshared environmental effects.
Estimates of genetic and environmental effects Measure Parameter estimate (95% CI) A C E Sense of coherence ( ) ( ) ( ) A = genetic effects, C = shared environmental effects, E = nonshared environmental effects.

15 41 % of the patients showed changed SOC (+-10%)
SOC (29 VAS) and coronary artery bypass surgery A longitudinal study, of 111 patients before and after surgery 41 % of the patients showed changed SOC (+-10%) Karlsson, I., Berglin, E. & Larsson, P.A. (2000). Sense of coherence: quality of life before and after coronary artery bypass surgery - a longitudinal study.Journal of Advanced Nursing, 31(6),

16

17

18

19

20 Frågor som kan användas i en copingintervju.
1. Tänk på en situation som har varit problematisk eller stressig för dig men som Du ändå har klarat bra. Ta gärna en situation från arbetet. 2. Vad var det som gjorde att Du klarade den bra? 3. Vad var det hos Dig själv, dina egna resurser, som gjorde att situationen slutade bra? 4. Hur tänkte Du då du var i denna situation? 5. Hur handlade Du i denna situation? 6. Om andra hade observerat dig hur skulle dom beskriva ditt beteende eller tankar? 7. Vilken är skillnaden i ditt tänkande mellan situationer som Du klarar bra och situationer Du klarar mindre bra? 8. På vilket sätt kan Du uppskatta dig själv då Du klarat en stressig situation bra? 9. Hur kan Du ta till dig andra personers uppskattning då Du klarat en situation bra? 10. Beskriv hur Du kommit fram till denna strategi. När var första gången Du kommer ihåg att Du använde dig av detta sätt eller tänkande. Vad var det i den situationen som gjorde det möjligt för dig? 11. Hur tror Du att du kan använda denna strategi i framtiden? Hur tror Du att du skulle kunna utveckla den så att den blev ännu mera hjälpfull för dig?

21 Att handskas med stress
1. Skaffa kunskap om varningssignalerna 2. Försök inte alltid vara till lags 3. Sluta ställa så höga krav på dig själv 4. Du är själv bäst lämpad för att ta ansvar för din livskvalitet 5. Ha roligt 6. Hitta din egen väg Gravstensprovet Sex-månader-kvar-att-leva-provet 5-års-provet När-gjorde-jag-senast-något-roligt-provet Birgitta Rolander Lennart Levi

22 Stressproffsens råd 1. Skaffa kunskap
2. Försök inte alltid vara till lags 3. Sluta ställa så höga krav 4. Du är själv den som är bäst lämpad att ta ansvar för din livskvalitet 5. Ha kul Gravstensprovet(Vad vill du bli ihågkommen för?) Sex månader kvar att leva(Vad skulle du vilja hinna med?) 5-års provet(Vad vill du prioritera och uträtta?) När gjorde jag senast något roligt Rolander & Levi, 2000

23 “Optimismen är till sitt väsen
inte en åsikt om den aktuella situationen utan en livskraft, en kraft att hoppas där andra resignerar en kraft att bära bakslag en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimism utan tar den i anspråk för hoppet.” Dietrich Bonhoeffer ( ) I väntan på avrättning i koncentrationsläger Från Bodil Jönsson (1999). Tio tqnkar om tid.Brombergs,Finland © Kjell Hansson

24 Oberoende variabler Beroende variabel Nyhetssökande Faroundvikande
Regressionsmodell Oberoende variabler Beroende variabel Nyhetssökande Faroundvikande Beroende av stöd Uthållighet KASAM Självstyrning Samarbetsvillighet Andlig öppenhet © Kjell Hansson

25 __________________________________ Variabel t P
KASAM(29) och EAS Barns hälsa Antal R: R-squared: 581 ,60 ,36 p = ,0001 __________________________________ Variabel t P ___________________________________ Sociability 6,21 ,0001 Activity 5,11 ,0001 Emotionality-distress 8,34 ,0001 Emotionality-fear 4,95 ,0001 Emotionality-anger 2,99 ,0029 © Kjell Hansson

26 TCI (Temperament and Character Inventory)
KASAM(29) och TCI (Temperament and Character Inventory) ______________________________________________________ Årskurs Twinmom Utredningsavd. Variabel t P t P t P Nyhetssökande 2,43 ,016 2,72 ,007 1,56 - Faroundvikande 2,67 ,008 4,57 ,0001 3,06 ,0035 Beroende av stöd 1,59 - 1,56 - 1,29 - Uthållighet 1,69 - 1,34 - 1,27 - Självstyrning 5,90 , ,89 ,0001 4,32 ,0001 Samarbetsvillighet 1,49 - 1,30 - 1,39 - Andlig öppenhet 1,74 ,08 1,40 - 1,72 - ____________________________________________________ © Kjell Hansson


Ladda ner ppt "KASAM-13, medelvärden, årskurs 9, 1999"

Liknande presentationer


Google-annonser