Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inledning ”...varje framgångsrik idrottare har en unik historia att berätta om sin karriär. Från det kan vi dra slutsatsen, att utvecklingen av “spelare”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inledning ”...varje framgångsrik idrottare har en unik historia att berätta om sin karriär. Från det kan vi dra slutsatsen, att utvecklingen av “spelare”"— Presentationens avskrift:

1 Inledning ”...varje framgångsrik idrottare har en unik historia att berätta om sin karriär. Från det kan vi dra slutsatsen, att utvecklingen av “spelare” ska beskrivas som ett komplext system av faktorer som påverkar varandra. Dessutom behöver idrottaren stöd, hjälp och utmaningar under en längre period, för att nå framgång. Genom att lära oss mer om vad som krävs och hur det går att stödja processen, går det att hjälpa fler att nå sina drömmar!” Från Spelarutveckling - ett helhetsperspektiv Johan Fallby Golfpyramid och Utv.trappan är verktyg och förhållningssätt för att förstå/lösa frågan... Vad är det som är komplext? Vilka faktorer påverkar varandra? Vilket stöd behöver - Barn? (-12 år) - Yngre tonåring? (13-16) - Äldre tonåring? (16-19)

2 Vilken nytta skapar idrottslig verksamhet i klubben ?
Härlig bild ! Glädje, gemenskap och kampanda ! Underbart

3 Nu räcker det! Varför skall SGF centralt sitta och styra över
en verksamhet som sköts bäst från klubbarna

4 SGF Distrikt Klubb

5 SGF (Distrikt) Klubb

6 SGF Distrikt Klubb

7 Klubb Distrikt SGF

8 Planen Svea

9 Värdegrund - värderingar
Grundläggande frågor Vision Målsättning Strategi Värdegrund - värderingar

10 Olika förutsättningar för olika klubbar
Klubb A Klubb B 75 år gammal år gammal 1200 medlemmar medlemmar 300 juniorer juniorer

11 Vision Klubb A Klubb B ”Bli Sveriges bästa jun.klubb” ”Få traktens ungdomar att spela golf”

12 Målsättning Klubb A Klubb B
”Vinna JSM-lag” ”Ha 200 juniorer i träning” ”Ha en jämn åldersfördelning” ”Få ut spelare på Skandia T” ”Fler tjejer i elitsatsning”

13 Strategi Klubb A Klubb B ”Året runt träning” ”Ha anställd tränare”
”Internutbilda fler ledare” ”Besöka skolor för rekrytering” ”Fler kompetenser, ex fys, ”Fler ledare” mentalt och dietist”

14 Värdegrund - värderingar
Klubb A Klubb B ”Vi tränar o tävlar för att göra ”Hos oss är alla välkomna” bra prestationer, och alla skall ”Medlemmar har ansvar för uppmuntra varandra” nya medlemmar” ”Alla är med i laget o ingen ”Roligaste stället i stan” lämnas utanför”

15 Handlingsplan/aktiviteter Organisation Resurser
Frågor inför action Handlingsplan/aktiviteter Organisation Resurser

16 Handlingsplan/aktiviteter
Klubb A Klubb B ”Säsongsplanering …” ”Kravspec. för tränare” ”Ledarutbildning ”Program o schema för steg 1 bearbetning skolor” steg 2 ”Föräldramöten” steg 3 ! ”Bilda team runt spelarna” ! !

17 Resurser Ekonomi – budget - kommitté – styrelse - årsmöte
Utrymmen – bana – träningsutrymmen – lokaler Ledare – se Grönt Ljus Tränare – se Grönt Ljus Spelare – se Grönt Ljus

18 Rekrytering spelare Rekrytera spelare utifrån klubbens
mål och nuvarande status

19 Planen Svea Juniorverksamheten inom klubben Svea GK
Vision Målsättning Strategi Värdegrund/värderingar Handlingsplan/aktiviteter Organisation Resurser Internt klubben Distrikt SGF Externt klubben Styrelse Tävlingar Skandia golf Kommunen Anställda Konferenser Swedish golf team Skolor Medlemmar Utbildning Golfgymnasier Partners/företag Blivande medlemmar Expertnätverk Media Ledarutbildning Tränarutbildning Organisationsutveckling Certifiering Grönt Ljus

20 SGFs Verktyg för verksamhetsutveckling
SGF:s styrelseseminarier 2009/2010 Rapporter och utredningar                                                                                       Nå rätt målgrupp: Distrikten (GDF) och Svenska Golfförbundet (SGF) kan erbjuda relevant utbildning, seminarier och fortbildning till klubbar/miljöer som har en väl fungerande juniorverksamhet Effektivitet: GDF och SGF kan gemensamt genomföra riktade seminarier och konferenser som möter dagens behov. Kvalitet: Hög relevans vid träffarna. Rätt målgrupp med intressanta frågor. Ökat erfautbyte. Detta är ett steg i målet att vara världsbäst på elit, junior och bredd. Stärka golfen som idrott – tydliggör vad bra verksamhet är. Kartläggning sker! Skapa en bra verksamhet som gör att barn och ungdomar blir synliggjorda får rätt stimulans ges möjlighet att utvecklas

21 Modell för en bra juniorverksamhet: ”GRÖNT LJUS”
Grönt ljus är för de klubbar som VILL och de som GÖR/AGERAR Tydliggör vilka klubbar som har bra verksamheter De får stöd med verksamhetsutveckling, riktade seminarier av Golfdistriktsförbunden och Svenska Golfförbundet/Elit- & Spelarutveckling

22 3 2 1 100 klubbar År 2011 Junior Elit 16-19 år Ungdom 12-16 år
Världsledande nation på ungdom, junior och bredd! 100 klubbar År 2011 Barn 0-12 år 2 Mål att Sverige har 100 golfklubbar som har Grönt ljus i Juniorverksamhet på någon nivå, en eller flera. Tydliggöra vad bra juniorverksamheter är. 1

23 Fördelar för klubben med GRÖNT LJUS (och utvecklingstrappan)
ÖKAD KLUBBKÄNSLA KVALITET (lösa det komplexa) KONTINUITET GOD EKONOMI KLUBBKÄNSLA Barn och ungdomar vill vara med i ett sammanhang där gemenskap, glädje, utveckling, utmaningar och uppmuntran finns! Ger engagemang och känsla för golfutveckling – en kultur skapas! Andra medlemmar in som inte annars hade kommit. KVALITET Visar en seriös verksamhet som tål att jämföras med andra idrotter! Att ha en v-het och en miljö som ger möjlighet och förutsättning som utvecklar individerna från knatteåldern till att bli en elitspelare ser vi som avgörande i en golfklubb där juniorerna är viktiga. KONTINUITET Det visar att ni jobbar på lång sikt med en genomtänkt verksamhetsplan! EKONOMI Talar om vad ni står för i er verksamhet med värdegrund och innehåll! Marknadsföring/Säljargument för klubben – nya medlemmar in! Skapar tydlighet – vad erbjuder er klubb! Bra att visa hur verksamheten är vid rekrytering av nya barn/juniorer och inte allra minst, föräldrar! Att ha en verksamhet som utvecklar individerna från knatteåldern till att bli en elitspelare ser vi som avgörande i en golfklubb där juniorerna är viktiga. Många barn i basen o många ledare  ekonomi avgifter, LOK stöd-kommunalt o statligt, ansöka om idrottslyftspengar

24 Framgångsfaktorer: GRÖNT LJUS
Sverige är ett litet land = snabb kommunikation! Bra verksamhet med glöd och bra organisation = Golf blir konkurrenskraftig som idrott!

25 UTVECKLINGSTRAPPAN I GOLF
GRÖNT LJUS bygger på Utvecklingstrappan. Ger svar på vad och hur golfklubben behöver jobba för att: Rekrytera barn och ungdomar Ta hand om, skapa trygghet för barn och ungdomar Stimulera barn och ungdomar Synliggöra barn och ungdomar Samverkan: Distriktsförbunden + Svenska Golfförbundet Vad är en BRA Jr-verksamet? Har ni en bra juniorverksamhet? Har ni en verksamhet som gör det möjligt för barnet-ungdomen att satsa på golf och bli så bra han/hon kan bli? Vad innebär det i antalet träningar, ledare som hjälper till iverksamheten, utbildade tränare, grönyta att träna på, områden för små barn  elitjuniorer.

26 Utvecklingstrappan i GOLF
(8) SPELA FÖR LIVET 7. Träna för att vinna 6. Träning för tävling 5. Lära att tävla 4. Träning för träning 3. Lära att träna 2. Roliga grunder 1. Aktiv start Möjlighetsfönster: Vad är möjligt i viss ålder? Fysiskt - Mentalt - Motoriskt - Socialt och Emotionellt Aktiviteter Skapar utveckling! Tänk på detta: Till för att skapa förutsättningar Tydliggör möjlighetsfönster

27 Utvecklingstrappan Biologisk ålder Kronologisk ålder Möjlighetsfönster
fysiska kognitiva sociala emotionella Kronologisk ålder Möjlighetsfönster Träningsålder 1. Aktiv start 2. Roliga grunder 3. Lära att träna 4. Träning för träning 5. Lära att tävla 6. Träning för tävling 7. Träna för vinna Barn år Ungdom år Elitsatsande junior år

28

29 Grönt Ljusträffar 2010 Datum Plats Tävling Nivå
24 april Skåne Skandia Grand Opening Nivå 3 28 Maj Göteborg Skandia International Nivå 2 9 Juli Stockholm EM Herrar lag Nivå 3 22 Aug Karlstad Skandia Tour elit Nivå 2 Mål att Sverige har 100 golfklubbar som har Grönt ljus i Juniorverksamhet på någon nivå, en eller flera. Tydliggöra vad bra juniorverksamheter är.

30 Intern klubbutbildning för alla ideella ungdomsledare
Junior Elit 16-19 år 3 Ungdom 12-16 år Barn 0-12 år 2 Mål att Sverige har 100 golfklubbar som har Grönt ljus i Juniorverksamhet på någon nivå, en eller flera. Tydliggöra vad bra juniorverksamheter är. 1 Intern klubbutbildning för alla ideella ungdomsledare Vision, mål, värderingar, organisation, aktiviteter

31 Verktyg Juniorutveckling

32 Fjällbacka Golfklubb, september 2009

33 Sommarläger –veckan efter skolan slutar…. - 8. 00-16
Sommarläger –veckan efter skolan slutar… Utbildade ungdomsledare - Spel, lekar, träning, regler Mål att Sverige har 100 golfklubbar som har Grönt ljus i Juniorverksamhet på någon nivå, en eller flera. Tydliggöra vad bra juniorverksamheter är.

34 Klubbens dag på Bro-Bålsta GK
Besökarna fick se och uppleva en mängd Aktiviteter: • Tävling Skandia 2G & Två Generationer • Annika invigde Sörenstam Wall of Fame • Clincs & Workshop med PRO • Demo med Callaway • Prova på golf med Fredrik • Hickorygolf • Mat & Dryck från Åmans Kök & Bar • Ponnyridning • Hoppborg • Trolleri • Modevisning från Golfstore Bro-Bålsta Mål att Sverige har 100 golfklubbar som har Grönt ljus i Juniorverksamhet på någon nivå, en eller flera. Tydliggöra vad bra juniorverksamheter är.

35 Verktyg för spelarutveckling “ELIT” SGF & SwGT:s Specialistnätverk
Golftränare, Fystränare, Sjukgymnaster och Mentala rådgivare i samverkan med spelaren i centrum! Samverkansläger -09

36 Forskning & utveckling:
SGF & SwGT Test Center stödjer spelare och deras nätverk på SAS Masters Tour Finalen -09. John Hellström (doktorand i Peak Performance i Golf) håller i upplägget Fullbokat på Kallfors! Spelarna testades: 3D-mätning, fysisk screening av sjukgymnast & fystränare och gjorde olika puttester. Feedback lämnades till spelarnas nätverk i verktyget Golfpyramid.

37 Hur ska vi försöka påverka att trenden vänder?
SGFs Elitplan Utvecklas som människa genom golfen ♦ Individen i centrum ♦Trädgårdsmetaforen ♦SILEN ♦ Lev bäst för att vinna mest! Världsledande nation i golf! HELHETSSYN ”Helheten är större än delarna” Filosofi och värdegrund Forskning och utveckling Miljö och organisation Utbildning Yttre faktorer Kommunikation Omvärldsanalys Krav- och Kapacitetsprofil Utvecklings- trappan Klubb(ar)/GDF Elitcertifiering Riks- och regionala Golfgymnasier Postgymnasial Traineeprogram Swedish Golf Team Tränare och coacher Expertnätverk Ledare GDF/GK Spelare Tävlingsstruktur/arena Teknisk utrustning Träningsarenor Hur ska vi försöka påverka att trenden vänder? F&U -ramarnas innehåll delges miljöerna/org under så att de får ökad kunskap och kan skapa bra förutsättningar för juniorer och att möjliggöra elitsatsning. Internt SGF och egna experter Externt GDF/GK Omvärlden Information och inspiration

38 Gruppdiskussion Göran S: GBG och Norr/Västerbotten
Lisa W: Småland och Värmland Johanna E: Övriga GDF SGF cirkulerar i grupperna Frågor i gruppen: Vad är viktigt att komplettera med i utbildningen? När skall det in i utbildningen? Vilket material behövs? Specilaistnätverk i samverkan - Sjukgymnast, Fystränare, Mental/idrottspsykologisk rådgivare 20 Elitmiljöer i Sverige: kan vara kluster av klubbar, Distrikt och klubbar + skola (GG och, eller högskola - Halmstad School of Golf, Sport Campus Sweden- kan det varaSkola: RIG i Ljungbyhed o Uppsala/Celsiusskolan. 17 regionala GG. Högskolor där det går att studera och satsa elitmässigt på golf (annan idrott)

39 Mål 2011 och Vision Landslag och Elit- & spelarutveckling
Lev bäst för att vinna mest! 20 100 Specilaistnätverk i samverkan - Sjukgymnast, Fystränare, Mental/idrottspsykologisk rådgivare 20 Elitmiljöer i Sverige: kan vara kluster av klubbar, Distrikt och klubbar + skola (GG och, eller högskola - Halmstad School of Golf, Sport Campus Sweden- kan det varaSkola: RIG i Ljungbyhed o Uppsala/Celsiusskolan. 17 regionala GG. Högskolor där det går att studera och satsa elitmässigt på golf (annan idrott)


Ladda ner ppt "Inledning ”...varje framgångsrik idrottare har en unik historia att berätta om sin karriär. Från det kan vi dra slutsatsen, att utvecklingen av “spelare”"

Liknande presentationer


Google-annonser