Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnens trafiksäkerhet Nollvision Säkerhet nu Barn som väganvändare Det går att påverka barnens säkerhet Skyddsanordningar för barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnens trafiksäkerhet Nollvision Säkerhet nu Barn som väganvändare Det går att påverka barnens säkerhet Skyddsanordningar för barn."— Presentationens avskrift:

1 Barnens trafiksäkerhet Nollvision Säkerhet nu Barn som väganvändare Det går att påverka barnens säkerhet Skyddsanordningar för barn

2 Nollvision: att inte ett enda barn dör eller skadas allvarligt i trafiken ■Planeringen av en säker trafikmiljö för barn utgår från barnets egenskaper och förmåga att tåla påfrestningar. ■Föräldrarna ansvarar både för sina barns och den egna säkerheten.

3 Nuvarande säkerhetsläge ■trafiken är den största orsaken till 15-åringars dödsfall genom olyckor ■för barn under skolåldern sker de flesta personskador när de åker bil ■skaderisken för barn som är fotgängare är dubbelt så stor som för hela befolkningen ■en stor del av barnolyckorna kommer inte med i statistiken

4 Dödsfall bland 15-åriga barn genom olyckor åren 1998–2002 Källa: Statistikcentralen

5 Barn (under 15 år) som dött i vägtrafiken åren 1995–2003 Källa: Statistikcentralen

6 Barn som dött i vägtrafiken 1990–2003 Källa: Statistikcentralen

7 Barn (under 15 år) som skadats i vägtrafiken åren 1995–2003 Källa: Statistikcentralen

8 Barn som skadats i vägtrafiken 1990–2003 Källa: Statistikcentralen

9 Barn som dött i vägtrafiken åren 1999 – 2003 Källa: Statistikcentralen

10 Barn som skadats i vägtrafiken åren 1999 – 2003 Källa: Statistikcentralen

11 Barn som väganvändare ■förmågan utvecklas så småningom ■liten storlek, snävt synfält, svårighet att bedöma ett ljuds riktning och bilars hastighet ■förmågan att upptäcka risker ännu under utveckling ■oförutsett agerande, svårigheter att rikta uppmärksamheten ■förtroende för andra vägtrafikanter ■korsande av väg den farligaste situationen

12 Viktigt att kunna röra sig tryggt i den egna närmiljön ■Erfarenheterna är viktiga för ett barns utveckling. ■Ett barn får erfarenheter genom att leka och röra sig i sin närmiljö. ■Trafiken borde inte få begränsa ett barns möjlighet att på ett naturligt sätt utvidga sitt livsområde.

13 Det går att påverka barnens säkerhet  förbättrad trafikmiljö  användning av säkerhetsutrustning  föräldrar  daghem, skolor, hälsovård  övriga trafikanter

14 Närmiljöns säkerhet  daghemmets uteplats  servicetrafik  parkerings- och stopplatser  Trafikmärken och korsande av väg  sikthinder  hastighetsbegränsning och iakttagelsen av begränsningen  planläggning

15 Centrala principer för trafikfostran ■upprepad, realistisk, aktuell ●instruera och kommentera vardagssituationer, under dagliga resor ■närmiljön som utgångspunkt ■inlärning av säkra handlingssätt, inte plugga regler ■samarbete speciellt med föräldrarna

16 Säkerhetsanordningar för barn Babyskydd och bilbarnstolar Cykelhjälmar Reflexer

17 Skyldighet enligt lag ■I bil ●Föraren och passagerare i alla åldrar skall använda bilbälten eller säkerhetsanordningar för barn i personbilar, paketbilar och bussar. ●De föräldrar eller vårdnadshavare som följer med har ansvaret för skyddsanordningarnas användning. I övriga fall är föraren ansvarig för att barnen använder skyddsanordningarna på korrekt sätt. ■Vid cykelåkning ●En cyklist och cykelpassagerare skall i allmänhet använda lämplig skyddshjälm under cykelåkning. ●Försummad användning av hjälm ger ingen straffpåföljd. ■Fotgängare ●En fotgängare skall i allmänhet alltid använda ändamålsenliga reflexer i mörker när han/hon rör sig på väg.

18 Före beslut om köp av babyskydd eller bilbarnstol ■Se till att säkerhetsanordningen är lämplig för bilen och sätet där barnet transporteras. ■ Kom ihåg att: ●En bilbarnstol inte får användas på en plats med aktiverad krockkudde (airbag). ●I baksätet är det säkrast att färdas med ryggen i färdriktningen. ■Läs igenom användar- och monterings- instruktionerna. Be försäljaren att visa hur säkerhetsanordningen monteras och används.

19 Före beslut om köp av babyskydd eller bilbarnstol ■Kontrollera att säkerhetsanordningen är E- godkänd samt att användar- och monteringsinstruktioner finns. En bilbarnstol kan dessutom vara T-godkänd. ■Undvik begagnad säkerhetsutrustning om du inte är säker på skicket. ■Vi avråder från att använda gammal säkerhetsutrustning (t.ex. över 10 år). Nya säkerhetsanordningar är säkrare och enklare att använda.

20 Så här färdas familjen säkert i bil ■Bilen får inte röra sig innan alla har spänt fast bilbältet! ■Hela familjen använder alltid säkerhetsutrustning, även vid korta sträckor och låga hastigheter. ■En vuxen ansvarar för att skyddsutrustningen används. ■Babyskyddet eller barnstolen monteras alltid på rätt sätt och ordentligt i bilen. ■Barnet fästs omsorgsfullt: bältena får inte sno sig och skall dras åt ordentligt.

21 Så här färdas familjen säkert i bil ■En vuxen persons famn är ingen lämplig plats för ett barn eftersom den vuxna inte kan hålla barnet vid en eventuell krock. ■Grunden för säker bilkörning är förarens körsätt. Med ett förutseende körsätt kan riskerna ofta undvikas redan på förhand.

22 Babyskydd baby 0–13 kg ■Skaffa babyskydd i god tid före babyn föds. ■Se till att bilbältena är tillräckligt långa för babyskyddets montering. ■Babyskyddet måste alltid monteras ■med ryggen ■är i kör- ■riktningen.

23 Bilbarnstol småbarn 9–18 kg ■Se efter i monte- ringsinstruktionen att barnstolen kan användas med ryggen i körriktningen upp till 3 – 4 års ålder.

24 Växande barn över 18 kg ■Bilbältesstolar och bälteskuddar ökar ett 3- punktsbältes säkerhet och användbarhet för barn i bilen. Säkerhetsanordningar enligt storlek utnyttjas ända till 10–12 års ålder. ■Se till att alltid fästa bilbältet på korrekt sätt: ●Dra åt bilbältets höftdel ordentligt över höftbenen. ●Diagonalbältet löper nära halsen. ●Diagonalbältet får inte läggas i armhålan eller bakom ryggen. ●Bilbältet får inte vara snott eller löst.

25 Bilbarnstol ■I en bilbarnstol kommer bilbältet i rätt läge. Barnstolen skyddar också åt sidorna. ■En bilbarnstol är ett bättre alternativ än en bälteskudde.

26 Bälteskudde ■Bälteskudden styr bilbältet så att bältet kommer på rätt plats. ■När bälteskudde används måste ett stöd finnas bakom huvudet.

27 När storleken ökar… ■… kan barnet använda bilbältena i bilen utan bälteskudde. ■Barn skall åka i baksätet. ■En krockkudde kan vara mer till skada än till nytta för ett barn under 140 cm.

28 Under graviditet ■Ett trepunktsbälte skyddar en gravid mamma, höftbältet placeras så lågt som möjligt, under magen. ■I slutet av en graviditet är det bäst att undvika bilkörning. Det är säkrast att åka i baksätet.

29 Cykelhjälm ■En bra hjälm skyddar pannan, tinningarna och bakhuvudet, den är av lämplig storlek och korrekt fastsatt. ■En cykelhjälm är endast avsedd för cykelåkning. ■Även vuxna personer bör använda hjälm för sin egen säkerhet och för att visa ett gott exempel. ■Hjälmen skall vara CE-märkt.

30 Transport av ett barn på cykel ■Transportera barnet i en testad barnsits avsedd för barnets viktgrupp. Fäst barnsitsen enligt instruktionerna. ■Fäst barnet i sitsen. ■Rekommenderade normer bl.a. DIN, DS, NS ■En euronorm för barnsitsar är under beredning.

31 Reflex ■Reflexen gör en fotgängare synlig på långt håll. ■Reflexer används alltid under dygnets mörka perioder, även på belysta gator. ■Reflexerna fästs så att man blir synlig åt alla håll med dem. ■Använd CE-godkända reflexer.


Ladda ner ppt "Barnens trafiksäkerhet Nollvision Säkerhet nu Barn som väganvändare Det går att påverka barnens säkerhet Skyddsanordningar för barn."

Liknande presentationer


Google-annonser