Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Adverbet och dess komparation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Adverbet och dess komparation"— Presentationens avskrift:

1 Adverbet och dess komparation

2 Vad är ett adverb? Adverb är ord som talar om vid vilken tid, på vilken plats eller på vilket sätt något sker. I am leaving tomorrow. I am going abroad. I will miss you terribly. Det är viktigt att kunna skilja mellan adjektiv och adverb i engelskan om man ska kunna välja rätt ord.

3 Snabbtest för att skilja på adjektiv och adverb
Utgå från satserna Jag har ett vackert hus. Huset är vackert inrett. För att ta reda på om vackert är adjektiv eller adverb sätter vi meningarna i pluralis Jag har två vackra hus. Husen är vackert inredda. Då vet vi att vackert i den första meningen är ett adjektiv eftersom svenska adjektiv byter form i pluralis. Däremot byter inte adverbet form. Står meningen i pluralis byter man givetvis till singularis för att testa.

4 Skillnaden mellan adjektiv och adverb
Adjektiv säger något om ett substantiv eller ett pronomen a beautiful girl she is beautiful Ett adverb berättar mera om a) ett verb He drives slowly.

5 b) ett adjektiv It was extremely nice. c) ett annat adverb They walk awfully slowly.

6 Hur bildas adverb? De flesta engelska adverb bildas genom att man sätter –ly till ett adjektiv. Observera stavningsförändringarna! slow slowly careful carefully sad sadly lucky luckily possible possibly true truly scientific scientifically [-ikli] men: public publicly shy shyly

7 Adjektiv som slutar på –ly?
En del adjektiv slutar redan på –ly friendly, silly, lovely etc. Dessa har ingen adverbform, i stället säger man in a friendly manner, in a silly way …

8 En del adjektiv är också adverb!
Bl.a. hard Obs! hardly=knappast, knappt late lately=nyligen, på sistone high highly= synnerligen deep loud early daily weekly monthly yearly

9 Övning på föregående sidas adjektiv/adverb
Han är en snabb löpare. Han springer snabbt. He is a fast runner. He runs fast. Han jobbar hårt. He works hard. Djupt i mitt hjärta ångrar jag det. Deep in my heart I regret it. På sistone har vi jobbat övertid Lately we have worked overtime. Jag trodde knappt mina ögon. I hardly believed my eyes. Det här är en dagstidning. Jag läser den dagligen. This is a daily paper. I read it daily.

10 Utgå från adjektivet, bilda ett adverb!
easy polite probable historic hard careful weekly basic bad whole late good easily politely probably historically hard carefully weekly basically badly wholly late well

11 Adverbets komparation
Många adverb kan kompareras. Precis som adjektiven kompareras de på olika sätt: a) Korta, enstaviga adverb kompareras med –er och –est fast, faster, the fastest hard, harder, the hardest soon, sooner, the soonest He ran faster than me. No one works harder than me.

12 slowly, more slowly, the most slowly
b) de flesta adverb som har två stavelser, samt alla med mer än två stavelser kompareras med more och most slowly, more slowly, the most slowly fantastically, more fantastically, the most fantastically c) några vanliga adverb har oregelbunden komparation well, better, the best badly/ill, worse, the worst little, less, the least much, more , the most far, further/farther, the furthest/farthest late, later, the latest/last

13 Öva mer! Suzy är en modig flicka. Suzy is a brave girl.
Hon uppför sig alltid bra. She always behaves well. Den här filmen är hemskt tråkig. This film is awfully boring. Hon bar sin väska väldigt försiktigt. She carried her bag very carefully. Han tittade argt på mig. He looked at me angrily. Jag var hemskt besviken. I was terribly disappointed.

14 Hon rör sig långsamt till den hemska musiken.
She moves slowly to the terrible music. Det var ovanligt hett i bilen. It was unusually hot in the car. Du kan lätt glömma dina nycklar. You can easily forget your keys. Vi tar alltid saker allvarligt. We always take things seriously. Dörren öppnas automatiskt. The door opens automatically. Du har fullständigt fel. You are completely wrong.

15 Min pappa kör långsammare än jag.
My dad drives more slowly than me. Vi vann matchen mycket lättare än förra gången. We won the match much more easily than last time. Lisa arbetar mycket hårdare än de flesta. Lisa works much harder than most people. Hon arbetar mest energiskt av alla. She works the most energetically of all. Jag visade stolt henne min bok. I proudly showed her my book. Den är verkligen fin, sade hon sömnigt. It is really nice, she said sleepily.


Ladda ner ppt "Adverbet och dess komparation"

Liknande presentationer


Google-annonser