Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4. Adjektiv komperation (comparison of adjectives)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4. Adjektiv komperation (comparison of adjectives)"— Presentationens avskrift:

1 4. Adjektiv komperation (comparison of adjectives)

2  Kan du komperera lång, längre, längst?  Kan du komperera vacker, vackrare, vackrast?  Vilka regler styr komperationen av adjektiv?

3 Korta adjektiv kompareras med ändelsema -er och -est. T.ex  tall, taller, the tallest  small, smaller, the smallest

4 Tre stavningssvårigheter 1) Adjektiv som slutar på konsonant +y – där blir ”y” till ”i” istället T. ex happy, happier, the happiest 2) I några korta adjektiv som slutar på en konsonant lägger man till ytterligare en likadan konsonant T.Ex fat, fatter, the fattest 3) I adjektiv som slutar på ett -e som inte uttalas, tar man bort detta -e framför -er och -est. T.ex nice, nicer, the nicest

5 Långa adjektiv kompareras med more och the most Om ett ord har tre eller fler stavelser så använder man more och the most. T.ex important, more important, the most important

6 Några adjektiv kompareras oregelbundet T.ex ill, worse, (the) worst good, better, (the) best little, less, (the) least worse, (the) worst

7  Do chapter 3 in Basic Grammar Check and then ”Grammar in Action 1” on your computer. Go to ”Alla program”, Applikationer, Grammar in Action and choose 20 questions.  After that you can translate the sentences on the next slide.

8 Komperera adjektiven beautiful small difficult high easy thin bad hot fast young good interested fat

9 beautiful more beautiful the most beautiful small smallerthe smallest difficult more difficultthe most difficult high higher the highest easy easierthe easiest thin thinnerthe thinnest bad worsethe worst

10  hot hotterthe hottest  fast fasterthe fastest  Youngyoungerthe youngest  good better the best  interested more interested the most interested  fat fatterthe fattest


Ladda ner ppt "4. Adjektiv komperation (comparison of adjectives)"

Liknande presentationer


Google-annonser