Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvantitetsord. Många och mycket i engelskan  I jakande satser används ofta a lot (of), lots (of), plenty (of) We visited a lot of /lots of second hand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvantitetsord. Många och mycket i engelskan  I jakande satser används ofta a lot (of), lots (of), plenty (of) We visited a lot of /lots of second hand."— Presentationens avskrift:

1 Kvantitetsord

2 Många och mycket i engelskan  I jakande satser används ofta a lot (of), lots (of), plenty (of) We visited a lot of /lots of second hand shops. The dogs had plenty to eat.  I frågande och nekande satser används ofta many och much How many books do you buy in a year? Not many of us liked the film. How much did you see of it? You haven’t got much time to finish this project.

3 Observera! Much syftar på ord i singularis much rain Many syftar på ord i pluralis many books Svenskan använder ofta uttryck som ”mycket folk”, ”mycket problem” dessa måste översättas med many people, many problems

4 Few - a few  Ett betonat few betyder ”bara några, inte många” This museum has got few visitors. Few people speak Japanese in Finland.  Ett obetonat a few betyder ”några stycken” I have a few friends. There are a few chocolate bars left.  Few och a few används ihop med ord i pluralis Även fewer och the fewest

5 Little – a little  Ett betonat little betyder ”bara lite, inte mycket” He knows little about mathematics. There is little need for his help.  Ett obetonat a little betyder ”lite grann, en del” I have a little icecream left. I speak a little Spanish.  Little och a little används ihop med ord i singularis Även less och the least

6 Most  Most används utan artikeln ”the” i betydelsen ”de flesta/det mesta” Most Finns like skiing. Most icecream contains egg. Most of my older relatives are quite nice. (de flesta ur en grupp)  En obestämd eller bestämd artikel kan föregå most i andra betydelser He was a most unusual teacher. (en synnerligen ovanlig) She earns the most money in the family. (mest) Is Miss Finland the most beautiful girl in Finland? (den vackraste )

7 Uttryck med kvantitetsord  one book too many  many a man  quite a few boys  only a few  the first few days  the next few weeks  the last few years  a large amount of money  a great number of people  little by little  to make the most of something  en bok för mycket  mången man  en hel del pojkar  bara några (få)  de första dagarna  de följande veckorna  de senaste åren  en stor summa pengar  ett stort antal människor  småningom/gradvis  göra mesta möjliga av något

8 Övning  Jag har några vänner och få riktiga ovänner.  I have got a few friends and few real enemies.  De flesta svenskar talar god engelska.  Most Swedes speak good English.  De flesta av mina vänner tycker om att resa.  Most of my friends like travelling.  Hon har ett stort antal djur.  She has got a great number of animals.  Mycket folk kom för att se pjäsen.  Many / a lot of / lots of / people came to watch the play.  Mången ung pojke har fått lära sig det här.  Many a young boy has had to learn this.

9  En hel del elever kom för sent till skolan.  Quite a few students were late for school.  Vi fick en plats för mycket på tåget.  We got one seat too many on the train.  Jag har färre vänner än min syster.  I have got fewer friends than my sister.  Hon har mindre pengar än jag.  She has got less money than I.  Han är en synnerligen ovanlig ung man.  He is a most unusual young man.  Vi försökte göra det bästa av situationen.  We tried to make the most of the situation


Ladda ner ppt "Kvantitetsord. Många och mycket i engelskan  I jakande satser används ofta a lot (of), lots (of), plenty (of) We visited a lot of /lots of second hand."

Liknande presentationer


Google-annonser