Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvantitetsord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvantitetsord."— Presentationens avskrift:

1 Kvantitetsord

2 Många och mycket i engelskan
I jakande satser används ofta a lot (of), lots (of), plenty (of) We visited a lot of /lots of second hand shops. The dogs had plenty to eat. I frågande och nekande satser används ofta many och much How many books do you buy in a year? Not many of us liked the film. How much did you see of it? You haven’t got much time to finish this project.

3 Observera! Svenskan använder ofta uttryck som
Much syftar på ord i singularis much rain Many syftar på ord i pluralis many books Svenskan använder ofta uttryck som ”mycket folk”, ”mycket problem” dessa måste översättas med many people, many problems

4 Few - a few Ett betonat few betyder ”bara några, inte många”
This museum has got few visitors. Few people speak Japanese in Finland. Ett obetonat a few betyder ”några stycken” I have a few friends. There are a few chocolate bars left. Few och a few används ihop med ord i pluralis Även fewer och the fewest

5 Little – a little Ett betonat little betyder ”bara lite, inte mycket”
He knows little about mathematics. There is little need for his help. Ett obetonat a little betyder ”lite grann, en del” I have a little icecream left. I speak a little Spanish. Little och a little används ihop med ord i singularis Även less och the least

6 Most Most används utan artikeln ”the” i betydelsen
”de flesta/det mesta” Most Finns like skiing. Most icecream contains egg. Most of my older relatives are quite nice. (de flesta ur en grupp) En obestämd eller bestämd artikel kan föregå most i andra betydelser He was a most unusual teacher. (en synnerligen ovanlig) She earns the most money in the family. (mest) Is Miss Finland the most beautiful girl in Finland? (den vackraste)

7 Uttryck med kvantitetsord
one book too many many a man quite a few boys only a few the first few days the next few weeks the last few years a large amount of money a great number of people little by little to make the most of something en bok för mycket mången man en hel del pojkar bara några (få) de första dagarna de följande veckorna de senaste åren en stor summa pengar ett stort antal människor småningom/gradvis göra mesta möjliga av något

8 Övning Jag har några vänner och få riktiga ovänner.
I have got a few friends and few real enemies. De flesta svenskar talar god engelska. Most Swedes speak good English. De flesta av mina vänner tycker om att resa. Most of my friends like travelling. Hon har ett stort antal djur. She has got a great number of animals. Mycket folk kom för att se pjäsen. Many / a lot of / lots of / people came to watch the play. Mången ung pojke har fått lära sig det här. Many a young boy has had to learn this.

9 En hel del elever kom för sent till skolan.
Quite a few students were late for school. Vi fick en plats för mycket på tåget. We got one seat too many on the train. Jag har färre vänner än min syster. I have got fewer friends than my sister. Hon har mindre pengar än jag. She has got less money than I. Han är en synnerligen ovanlig ung man. He is a most unusual young man. Vi försökte göra det bästa av situationen. We tried to make the most of the situation


Ladda ner ppt "Kvantitetsord."

Liknande presentationer


Google-annonser