Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan jag göra som förälder?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan jag göra som förälder?"— Presentationens avskrift:

1 Vad kan jag göra som förälder?
Om alkohol, unga och föräldraskap Presentation 5 Ett föräldrastödsprogram utvecklat av Örebro Universitet Copyright © Nikolaus Koutakis Inledning: Hej och välkomna! Det vi ska göra nu är en del av det förebyggande arbete i skolan. Förutom det här finns elevvård, temadagar etc. Effekt föräldrastödsprogram Det som vi ska fokusera på just nu heter Effekt och är framtaget av forskare vid Örebro Universitet och bygger således helt på forskning. Den här metoden används i många städer runt om i Sverige och även i skolor i Stockholms stad.

2 Föräldrar är viktiga! Hur man än vrider och vänder på det är ni föräldrar väldigt viktiga för era barn, kanske de allra viktigaste. Forskning som Effekt bygger på visar att föräldrars inställning påverkar ungdomars drickande. Bakgrund till Effekt (används vid behov eller frågor) Programmet bygger på en forskningsstudie vid Örebro universitet, där föräldrar från fyra högstadieskolor i Örebro och Kumla deltog, mellan 1999–2001. Vid föräldraträffar, som anordnades en gång per termin under hela högstadietiden, fick föräldrarna samma information om betydelsen av ungdomars alkoholvanor och föräldrars bjudvanor som ni nu ska få. Föräldrarna diskuterade tillsammans och gjorde överenskommelser om gemensamma regler och förhållningssätt. Studien visade att tydliga föräldrar ger effekter på ungdomsdrickande.

3 En liten påminnelse

4 Föräldrars förhållningssätt till ungdomsdrickande
% (Koppling till bilden innan- att man dricker mer ju äldre… samtidigt som föräldrars inställning förändras…) Föräldrar som har barn som ännu inte kommit in i tonåren är oftast restriktivt inställda till unga och alkohol. När barn blir äldre tenderar föräldrar att bli mindre restriktiva och mer tillåtande till att ungdomarna dricker. När era ungdomar kommer in i gymnasiet ser ni att fler än hälften av föräldrarna är tillåtande till att deras barn dricker alkohol. Det gäller förstås inte alla. Har er inställning till ungdomars alkoholkonsumtion någon betydelse? FIGUR 3 Andel (%) föräldrar som har ett tillåtande förhållningssätt till ungdomsdrickande i relation till barnets ålder (Koutakis och Stattin, 2003).

5 Föräldrars hållning till ungdomsdrickande har stor betydelse
% Föräldrar som har barn som ännu inte kommit in i tonåren är oftast restriktivt inställda till unga och alkohol. När barn blir äldre tenderar föräldrar att bli mindre restriktiva och mer tillåtande till att ungdomarna dricker. När era ungdomar kommer in i gymnasiet ser ni att fler än hälften av föräldrarna är tillåtande till att deras barn dricker alkohol. Det gäller förstås inte alla. Har er inställning till ungdomars alkoholkonsumtion någon betydelse? FIGUR 4 Andel (%) fjorton- och femtonåringar som uppger att de varit berusade mer än 4 gånger den senaste terminen i relation till föräldrarnas förhållningssätt till ungdomsdrickande (Koutakis och Stattin, 2003).

6 Se Tyresös lilla lathund…

7 Du kan påverka ditt barns drickande mer än du tror

8 Prata med ditt barn och var tydlig om
alkohol – det lönar sig ... det är aldrig för sent Bjud inte ditt barn på alkohol

9 Narkotika? Vi har ju pratat om alkohol och lite grann om tobak. Många föräldrar har frågor om narkotika och är oroliga för att deras ungdomar använder dessa preparat. Den generella kunskapen om alkohol är ofta högre bland föräldrar jämfört med kunskapen om narkotika. Jag ska visa en bild på hur det ser ut med användningen av narkotika bland Tyresös ungdomar.

10 Se Tyresös lilla lathund…

11 Funderingar? Maria ungdom, socialtjänsten och fältassistenter i din stadsdel Text: (Minns ni BVC… Vårdguiden… det var lätt att vända sig till dem med funderingar när barnen var små. Socialtjänst, fältande fritidsledare/fritidsgårdar och Mini Maria kan ge svar på frågor som har med ungdomar och tonårsproblem att göra. De kan även hänvisa er vidare. Problemen behöver inte vara så allvarliga, det räcker med att du känner en oro för något kring din ungdom för att du ska kunna ringa till dem. Maria ungdom (Rådgivning dagtid), (jourtelefon)

12 även när era tonåringar blir äldre
Föräldrar är viktiga även när era tonåringar blir äldre Era barn kommer snart att lämna grundskolan. Som ni sett kommer andelen unga som dricker alkohol och som provar narkotika öka under deras tid på gymnasiet. Utvecklingen ser likadan ut för tobak. Genom att även fortsättningsvis vara restriktivt inställd till ungdomar och deras användning av alkohol och narkotika kan du göra skillnad. Som vi också sagt är relationen mellan ungdomar och föräldrar viktig. En varm relation med ett uppriktigt intresse för ungdomarnas liv är också en viktig skyddsfaktor. Släpp inte taget!

13 Behöver överenskommelsen ändras?
Tips på frågor till överenskommelsen: Hur skall vi föräldrar förhålla oss till ungdomsdrickande och droganvändning? Gemensamma tider för att vara hemma för våra ungdomar? Om man får höra att någon annans ungdom röker, dricker eller använder narkotika. Hur gör vi då? Ringa andra föräldrar vi övernattning eller fest? Hur tänker vi kring det? Finns det nya frågor som är aktuella att komma överens om?

14 Låt oss sammanfatta: Var tydlig – det har stor betydelse att ha en restriktiv inställning Prata med din ungdom om både alkohol och narkotika Släpp inte taget om din ungdom Tveka inte att söka hjälp om du är orolig Extra till sammanfattning: Du påverkar ditt barns drickande mer än du tror Bjud inte ditt barn på alkohol

15 Mer information www.effekt.org Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten: statistik över lokal data för Stockholm och per stadsdel kring ungdomars livssituation


Ladda ner ppt "Vad kan jag göra som förälder?"

Liknande presentationer


Google-annonser