Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Linköping 16/11 2001 ITIS år 2002, Platser 2001/2002 Skolledarutbildning vt 2002 Handledarstöd Informationskampanj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Linköping 16/11 2001 ITIS år 2002, Platser 2001/2002 Skolledarutbildning vt 2002 Handledarstöd Informationskampanj."— Presentationens avskrift:

1 region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Linköping 16/11 2001 ITIS år 2002, Platser 2001/2002 Skolledarutbildning vt 2002 Handledarstöd Informationskampanj ht 2001 Folkhögsskolorna deltar i ITiS 2002 (1500 platser) Lärarutbildningen och ITiS ITiS-lärardatorer, nya avtal Vad händer med ITiS i kommunerna?

2 region Östergötland ITiS platser år 2001/2002

3 Det finns nytryckta numrerade ITiS- certifikat Hämta idag eller beställ certifikat för extraplatser 2001 och för platser 2002 via e-brev Vid felskrivning finns några onumrerade certifikat att beställa region Östergötland Ytterligare ITiS-certifikat

4 Finspång 1 Söderköping/Valdemarsvik 1 Norrköping 6 Linköping 8 Mjölby 2 Kinda 1 Motala 3 Summa 22 region Östergötland Seminarieserier ht 2001. Prognos för år 2002

5 region Östergötland ITiS platser år 2001/2002 För extraplatser år 2001och platser flyttade till 2001 från 2002 gäller samma villkor som för ordinarie platser Ann-Marie Degerström tel: 08-405 4473 på ITiS kansli sköter databasen med platser och svarar på frågor (via e-post)Ann-Marie Degerström För ITiS-platser år 2002 kommer det inte att finnas några KK-pengar till arbetslagen Utbetalade KK-medel kan disponeras även under år 2002 Tidigare utbetalade KK-medel till arbetslag kan under år 2002 användas till aktiviteter även för arbetslag som deltar 2002

6 region Östergötland Skolledarutbildning vt 2002? Tillsammans med skolledare från Jönköpings län. Genomförs av högskolan i Jönköping. –En dag hemma, 29-30/1 2002 internat i Tranås, en dag hemma och avslutningsvis 19/3 i Jönköping Anmälan till Sören snarast Vad händer med arbetslag där skolledaren inte gått ITiS skolledarutbildning? –Kommunen har lovat staten ett aktivt skolledarengagemang i ITiS-satsningen? –Vilken närvaro krävs för att utbildningen ska anses fullgjord? –Kan ett arbetslag där skolledaren inte gått ITiS skolledarutbildning godkännas?

7 region Östergötland Handledarstöd Kompetensutveckling för ITiS-handledare –25 anmälda till utbildning, Program (pdf); i ”Lärande samtal”Program (pdf) –Utbildningen kostnadsfri men kommunen står för ev. mistad lön (1 vecka) och resor –Grupp 1 genomför utbildningen ht 2001 –Grupp 2 genomförs den 31/1-1/2 2002 och 6/3 i Tranås. ITiS bekostar utbildning, internat och ev. litteratur Handledare behövs till arbetslag på folkhögskolorna under 2002 Planer för handledarna efter ITiS? –Finns några planer i kommunerna? Intresse för ev ytterligare handledarutbildning till nytta efter ITiS?

8 region Östergötland Informationskampanj ht 2001 –Syftet är att säkerställa deltagande i ITiS 2002 att satsningen lever kvar i kommunerna efter 2002 Att stimulera till lokal diskussion –Målgrupper är Lokala politiker, skolchefer, skolledare, lärare/förskollärare/fritidspedagoger, lärarutbildare, blivande lärare och chefredaktörer/nyhetschefer all lokal media –Ny struktur och nytt utseende på ITiS webbsidor –Har materialet kommit fram –Siffror för infrastrukturbidragen avser utbetalda medel

9 region Östergötland Folkhögskolorna deltar i ITiS 2002 Enligt planerna ska 1500 lärare på landets folkhögskolor delta i ITiS kompetensutvecklingssatsning på samma villkor som andra lärare Tidplan –Inget beslut fattat. Genomförs under 2002 Relation Folkhögskola-kommun –Kommunal kontaktperson bör kontakta folkhögskola i kommunen Speciella handledare? –Kommunala handledare bör kunna anlitas –Tjänsten köpes av folkhögskolan Seminariegrupper? –Gärna samverkan med ungdomsskolan och KomVux

10 region Östergötland Folkhögskolorna deltar i ITiS 2002 Folkhögsskolor i Östergötland finns beskrivna på webbplatsen http://www.folkbildning.se/http://www.folkbildning.se/ Östergötlands län (prel antal platser) Bona folkhögskolaBona folkhögskola (Motala) (9) Liljeholmens folkhögskola (Kinda) (13) Lunnevads folkhögskola (Linköping) (10) Marieborgs folkhögskola (Norrköping) (13) Mo Gård folkhögskola (Finspång) (6) Vadstena folkhögskola (Vadstena) (11) Valla folkhögskola (Linköping) (12) Liljeholmens folkhögskola Lunnevads folkhögskola Marieborgs folkhögskola Mo Gård folkhögskola Vadstena folkhögskola Valla folkhögskola

11 region Östergötland Folkhögskolornas Kontaktpersoner Bona folkhögskolaBona folkhögskola (Motala) Pirkko Hultberg Liljeholmens folkhögskola Liljeholmens folkhögskola (Kinda) Sven Gustafsson Lunnevads folkhögskolaLunnevads folkhögskola (Linköping) Anders Ekstrand Marieborgs folkhögskolaMarieborgs folkhögskola (Norrköping) Siv Nyberg Mo Gård folkhögskolaMo Gård folkhögskola (Finspång) Tommy Rosenberg Vadstena folkhögskola Vadstena folkhögskola (Vadstena) Anneli Dahlqvist Valla folkhögskolaValla folkhögskola (Linköping) Jonas De Jounge

12 ITiS lärardatorer, Statistik 2001 (-15/11)

13 ITiS lärardatorer, Statistik 2001 (-15/11) (23303 st) Statistik 2000 (25 662 st)

14 region Östergötland Vad händer med ITiS i kommunerna? Hur går ITiS-satsningen? Är arbetslagen ”riktiga” ITiS-lag? Är skolledarna med? Hur? Är KOMVUX med? Vad händer efter ITiS? Planer? Informationsmaterial Lokala politikerseminarier?


Ladda ner ppt "Region Östergötland ITiS Kommunala kontaktpersoner i Linköping 16/11 2001 ITIS år 2002, Platser 2001/2002 Skolledarutbildning vt 2002 Handledarstöd Informationskampanj."

Liknande presentationer


Google-annonser