Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F2-be1 Telekommunikation Amplitudmodulering (AM).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F2-be1 Telekommunikation Amplitudmodulering (AM)."— Presentationens avskrift:

1 F2-be1 Telekommunikation Amplitudmodulering (AM)

2 F2-be2 MODULERING Bärvåg (”carrier”): Information: Informationen skall på något sätt präglas på Bärvågen.

3 F2-be3 Bärvåg har 3 karaktäristiska egenskaper: 1.Amplitud 2.Frekvens 3.Fas

4 F2-be4 Vi talar därför om: 1.Amplitud – modulering (AM) 2.Frekvens –modulering (FM) 3.Fas – modulering (PM) Vilken modulationstyp ? tid

5 F2-be5 Vilken modulationstyp ?

6 F2-be6 Amplitudmodulering ( AM ) f m(t) 0 fmax fc- fmax fc fc+fmax m(t) = message bärvåg (”carrier”) fc = bärfrekvens [Hz]  c = bärfrekvens [rad/s]

7 F2-be7 Lite matematik:

8 F2-be8 Lite matematik forts: -0 A/2 Hur beskriva på motsvarande sätt?

9 F2-be9 Lite matematik forts: Re Im

10 F2-be10 W 0 Basband W=bandbredd m(t) wc-W wc wc+W Typiskt: wc>>W

11 F2-be11 wc-W wc wc+W Upper side-bandLower side-band DSB-SC: Double sideband, Supressed carrier m(t)

12 F2-be12 m(t)  kallas modulationsgrad, wc-W wc wc+W Upper side-band Lower side-band Normal AM carrier

13 F2-be13 %AM_1.m t=0:0.001:5; fc=20; Ac=2; %Carrier: sc=Ac*cos(2*pi*fc*t); fm1=1;fm2=2.4; %Message: m=cos(2*pi*fm1*t)+0.7*cos(2*pi*fm2*t); %Moduleringsgrad ny=0.5; %AM-signalen sam=(1+ny*m).*sc; subplot(2,1,1) plot(t,sam,'k'); %Frekvensplanet: subplot(2,1,2) %Funktionsanrop my_spec(sam,1/0.001); %my_spec.m function spec(x,fs) % X = in-data-vektor % Fs = samplingsfrekvens N=length(x); y=abs(fft(x)); y=y/(N/2);%Skalning df=fs/N; f=0:df:((N/2)-1)*df; stem(f,y(1:(N/2)),'k','filled'); grid Ett MATLAB-exempel, AM-modulering:

14 F2-be14 Bandpass-signal

15 F2-be15 Demodulering av en AM-signal dvs transformering av signalen från Passband till Basband kan utföras med en synkron detektor: m(t) ?? m(t)

16 F2-be16 Ett MATLAB-exempel, AM-modulering: %AM_2.m t=0:0.001:5; fc=20; Ac=2; %Carrier: sc=Ac*cos(2*pi*fc*t); fm1=1;fm2=2.4; %Message: m=cos(2*pi*fm1*t)+0.7*cos(2*pi*fm2*t); %Moduleringsgrad ny=0.5; %AM-signalen sam=(1+ny*m).*sc; xlabel('Tid [s]'); %Frekvensplanet: subplot(2,1,2) %Funktionsanrop my_demod(sam,fc,1/0.001); xlabel('Frekvens [Hz]'); %my_demod.m function demod(x,fc,fs) % X = in-data-vektor %Fc = bärfrekvens % Fs = samplingsfrekvens N=length(x); dt=1/fs; t=0:dt:(N-1)*dt; %Demodulera xde=x.*cos(2*pi*fc*t); subplot(2,1,1); plot(t,xde,'k'); xlabel('Tid [s]'); y=abs(fft(xde)); y=y/(N/4);%Skalning y(1)=0;%Remove DC-level df=fs/N; f=0:df:((N/2)-1)*df; subplot(2,1,2) stem(f,y(1:(N/2)),'k','filled'); xlabel('Frekvens [Hz]'); grid

17 F2-be17 Bas-bands- signal

18 F2-be18 Effektförhållanden i en AM-signal: Grundformel: P = U eff 2 /R [W] U eff = Effektivvärde (antag spänning) [V] R = Resistans [  ] Ex:

19 F2-be19 Bärvågens effektivvärde: Vardera sidbands effektivvärde: Motsvarande effekter: Bärvågens effekt: Vardera sidbands effektivvärde:

20 F2-be20 0 36 40 44 0.5w 12.5w 0.5w Föreslå någon åtgärd för att minska effektspillet (effekt kostar pengar, bandbredd kostar pengar) Bandbredd

21 F2-be21 Bilaga: Gauss-funktion

22 F2-be22 svans Sannolikheten för svans ? >> x = 0;sigma=0.5;my = -1;arg = (x-my)/sigma; >> sannolikhet = 0.5*erfc(arg/sqrt(2)) sannolikhet = 0.0228 = sannolikheten att ”0” tolkas som ”1” 97.72% ”0” ”1”

23 F2-be23 %gauss_2.m N=100000; x=0.5*randn(1,N); plot(x-1,'k'); y=length(find( (x-1)>0)); y*100/N Ger typiskt svaret 2.28 (%)


Ladda ner ppt "F2-be1 Telekommunikation Amplitudmodulering (AM)."

Liknande presentationer


Google-annonser