Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biokemi 1 – HT-11 Alkoholdehydrogenas – ADH labb Linda Helmfors

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biokemi 1 – HT-11 Alkoholdehydrogenas – ADH labb Linda Helmfors"— Presentationens avskrift:

1 Biokemi 1 – HT-11 Alkoholdehydrogenas – ADH labb Linda Helmfors liand@ifm.liu.se (linda.helmfors@liu.se)

2 Dehydrogenaser Enzymer som katalyserar överföring av väte kallas med ett samlingsnamn för dehydrogenaser Alkoholdehydrogenas (ADH) katalyserar oxidation av alkoholer -> aldehyder ADH kräver närvaro av koenzymet NAD + för aktivitet ADH är ett gruppspecifikt enzym. Snabbast reaktion med etanol men även andra alkoholer fungerar 2 ADHNAD +

3 Labben Blanda olika alkoholer med ADH och NAD + Mäta absorbansändringen Beräkna reaktionshastigheten 3

4 Reaktionen vi studerar ADH-NAD + + R-CH 2 OH ⇌ ADH-NADH + R-CHO + H + 4

5 Hur kan vi mäta reaktionshastigheten? Vi kan mäta reaktionshastigheten genom att mäta spektrofotometriskt vid 340nm NADH absorberar ljus till skillnad från NAD + 1 mol NADH  1 mol alkohol Absorbansökningen per tidsenhet är ett mått på reaktionshastigheten 5

6 Reaktionshastighet E mättat på [S] Allt E förekommer som [ES] [E] Tot = [ES] V Max beror av [E] 6 Under dessa beting mäter vi

7 Absorbans jämfört med reaktionshastighet 7 Konstant hastighet Överskottet substrat är slut => Reaktionen har nått jämvikt Ger oss hastigheten i min -1 men vi vill ha µmol/min

8 Beräkningar Lambert-Beers lag: Aabsorbansenhet ε ämnesspecifik konstant, här för NADH 6,22 ∙ 10 3 M -1 cm -1 lstrålens väg genom kyvetten i cm ckoncentration av NADH i kyvetten i M Kan skrivas om: 8

9 Beräkningar forts. 9 M/min Detta vill vi göra om till mol/min Skriv sedan i µmol/min i tabellen

10 Laborationsredogörelse: Rubrik: Laborationens namn Resultat: Rådata (invägda mängder, spädningar, direkta mätresultat ) tydligt redovisade, gärna i tabellform: Redovisade uträknade resultat baserade på mätdata – Tydligt! Graf över reaktionshastigheten som funktion av enzymmängden 10 Alkohol Mängd ADH Absorbans 1 Absorbans 2 Tid 1Tid 2

11 Laborationsredogörelse forts: Ifylld tabell över resultat Resultattolkning/Diskussion: Värdering av resultat och egna slutsatser samt svar på eventuella frågor ställda i laborationshandledningen. Lathund över vanliga returer kommer att sitta uppe på labb 11 SubstratADH (µl) ADH (mg) ∆A/∆t (min -1 ) v ( µmol/min) v 100 / v etanol

12 Kommentarer till returer - ADH 1.Beräkningarna behöver justeras 2.Grafen saknar enheter/fel enhet 3.Uppdatera tabellen och grafen 4.Utvecka diskussionen över resultatet 5.Redovisa beräkningarna med exempel från egna värden 6.Graf saknas 7.Tabell över rådata saknas 8.Diskussion saknas

13 Förberedelser Läs labbhandledningen innan labben Fundera över: Vilka data behöver vi samla in för att beräkna V? Vad förväntar vi oss för resultat? 13

14 Labben i korthet 1.Reaktionen utan enzym: NAD + + EtOH, blanda -> mät 2.Reaktionen med enzym: NAD + + EtOH + ADH, blanda snabbt -> mät 3.Upprepa för reproducerbarhet 4.Upprepa (2) med olika volym ADH 5.Upprepa med olika alkoholer 14

15 Vi ses på labb!


Ladda ner ppt "Biokemi 1 – HT-11 Alkoholdehydrogenas – ADH labb Linda Helmfors"

Liknande presentationer


Google-annonser