Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkoholdehydrogenas – ADH labb

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkoholdehydrogenas – ADH labb"— Presentationens avskrift:

1 Alkoholdehydrogenas – ADH labb
Alkoholdehydrogenas – ADH labb Biokemi 1 – HT-11 Linda Helmfors Linköpings universitet

2 Dehydrogenaser Enzymer som katalyserar överföring av väte kallas med ett samlingsnamn för dehydrogenaser Alkoholdehydrogenas (ADH) katalyserar oxidation av alkoholer -> aldehyder ADH kräver närvaro av koenzymet NAD+ för aktivitet ADH är ett gruppspecifikt enzym. Snabbast reaktion med etanol men även andra alkoholer fungerar ADH NAD+ Linköpings universitet

3 Labben Blanda olika alkoholer med ADH och NAD+ Mäta absorbansändringen
Beräkna reaktionshastigheten

4 Reaktionen vi studerar
ADH-NAD+ + R-CH2OH ⇌ ADH-NADH + R-CHO + H+

5 Hur kan vi mäta reaktionshastigheten?
Vi kan mäta reaktionshastigheten genom att mäta spektrofotometriskt vid 340nm NADH absorberar ljus till skillnad från NAD+ 1 mol NADH  1 mol alkohol Absorbansökningen per tidsenhet är ett mått på reaktionshastigheten

6 Reaktionshastighet E mättat på [S] Allt E förekommer som [ES]
[E]Tot = [ES] VMax beror av [E] Under dessa beting mäter vi

7 Absorbans jämfört med reaktionshastighet
Överskottet substrat är slut => Reaktionen har nått jämvikt Konstant hastighet Ger oss hastigheten i min-1 men vi vill ha µmol/min

8 Beräkningar ε ämnesspecifik konstant, här för NADH 6,22 ∙ 103 M-1 cm-1
Lambert-Beers lag: A absorbansenhet ε ämnesspecifik konstant, här för NADH 6,22 ∙ 103 M-1 cm-1 l strålens väg genom kyvetten i cm c koncentration av NADH i kyvetten i M Kan skrivas om:

9 Beräkningar forts. M/min Detta vill vi göra om till mol/min
Skriv sedan i µmol/min i tabellen

10 Laborationsredogörelse:
Laborationsredogörelse: Rubrik: Laborationens namn Resultat: Rådata (invägda mängder, spädningar, direkta mätresultat ) tydligt redovisade, gärna i tabellform: Redovisade uträknade resultat baserade på mätdata – Tydligt! Graf över reaktionshastigheten som funktion av enzymmängden Alkohol Mängd ADH Absorbans 1 2 Tid 1 Tid 2 Linköpings universitet

11 Laborationsredogörelse forts:
Ifylld tabell över resultat Resultattolkning/Diskussion: Värdering av resultat och egna slutsatser samt svar på eventuella frågor ställda i laborationshandledningen. Lathund över vanliga returer kommer att sitta uppe på labb Substrat ADH (µl) (mg) ∆A/∆t (min-1) v (µmol/min) v100/vetanol

12 Kommentarer till returer - ADH
Beräkningarna behöver justeras Grafen saknar enheter/fel enhet Uppdatera tabellen och grafen Utvecka diskussionen över resultatet Redovisa beräkningarna med exempel från egna värden Graf saknas Tabell över rådata saknas Diskussion saknas

13 Förberedelser Läs labbhandledningen innan labben Fundera över:
Vilka data behöver vi samla in för att beräkna V? Vad förväntar vi oss för resultat?

14 Labben i korthet Reaktionen utan enzym: NAD+ + EtOH, blanda -> mät
Reaktionen med enzym: NAD+ + EtOH + ADH, blanda snabbt -> mät Upprepa för reproducerbarhet Upprepa (2) med olika volym ADH Upprepa med olika alkoholer

15 Vi ses på labb!


Ladda ner ppt "Alkoholdehydrogenas – ADH labb"

Liknande presentationer


Google-annonser