Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lophotrochozoa - Lophophorater

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lophotrochozoa - Lophophorater"— Presentationens avskrift:

1 Lophotrochozoa - Lophophorater
Hästskomaskar, Mossdjur och Armfotingar

2 Protostomia: Lophotrochozoa
Fig 32.11 Calcarea Silicarea Ctenophora Cnidaria Echinodermata Chordata Brachiopoda Phoronida Ectoprocta Platyhelminthes Nemertea Mollusca Annelida Rotifera Nematoda Arthropoda “Radiata” “Porifera” Deuterostomia Lophotrochozoa Ecdysozoa Bilateria Eumetazoa Metazoa Ancestral colonial flagellate

3 Molekyler/Jämförande anatomi?

4

5 Lophophoraterna Phoronida ”hästskomaskar” Bryozoa ”mossdjur”
Brachiopoda ”armfotingar”

6 Lophophorater viktiga för förståelsen av de flercelliga djurens uppkomst och utveckling några av de äldsta kända metazoerna klassiska “levande fossil” Lingula – Ett levande fossil?

7

8

9 Nutida lophophoraters anatomi & morfologi
Oligomera phyla med tre coelomsegment Lophophor = “arm” kring munnen Exoskelett i form av tub, två skal eller liten box U-formad tarm

10 Lofoforen En tentakelförsedd ring (ofta hässkoformad)
Skapar vattenström och filtrerar ut partiklar

11 Phoronida – ”hästskomaskar”
mask-formade djur saknar hård-delar finns egentligen inga säkerställda fossil. lophophoren helt “naken”

12 Phoronida – ”hästskomaskar”

13

14 Bryozoa – ”mossdjur” mest betydelsefull i nutida miljöer
marina & lacustrina koloniala: små "boxar" polymorphism (autozooider, (vibraculer, avicularier & oviceller)

15

16 Fossila mossdjur c:a 15.000 arter hittas först i ordovicium
bildar rev under krit-tiden

17 Brachiopoder “armfotingar”

18 Brachiopoder mycket liten grupp (c:a 260 arter) uteslutande marina
lophophoren helt innesluten i skyddande filtrerkammare

19 Brachiopoder pedikel muskelsystem öppnar/stänger skalen

20

21 Fossila armfotingar hittas i kambrium c:a 30.000 arter
nutida Lingula Fossila armfotingar hittas i kambrium c:a arter viktiga miljöindikatorer nutida Lingula lever nedgrävd i tidvattenzonen Lingula – Ett levande fossil? Lingula – Ett levande fossil?

22 Ekologi Pedikeln orienterar skalet i havsströmmar
En vattenström genom skalet ger optimal filtrering

23 Fossila armfotingar Ekologi
vissa fossila brachiopoder saknar pedikel fungerar som “båt” i mjuka sediment indikerar låg vattenenergi Leptaena från silur på Gotland

24 Fossila armfotingar Ekologi
vissa former saknar pedikel & är "co-supportive" dvs individerna är tätt packade har tunga skal indikerar hög vattenenergi Högenergi miljö med Conchidium från silur på Gotland

25 Lophophorater Molekylära data visar entydigt:
Lophophorater är Protostomer

26 Lophophorater Man har antagit att Armfotingar utvecklats från Hästskomaskar

27 Lophophorater Armfotingarnas skal utvecklades från skleriter
Tubformade tommotiider med många små skal Hästskomaskarnas stamgrupp?

28 Lophophorater Olika tommotiider visar evolutionära mellanstadier
Succesivt kortare tub Allt färre skleriter Slutligen: Bara två kvar = armfoting

29 Lophophorater Brachiopoda, Micrina Paterimitra Eccentrotheca

30 Lophotrochozoernas ursprung
Molekylära data (gener) kan avslöja moderna gruppers släktskap Men inte visa hur evolutionen gick till Det kan fossil göra

31 Lophotrochozoernas ursprung
Mollusker Vart hör fossil som visar en blandning av karaktärer? Ringmaskar Armfotingar

32 Lophotrochozoernas ursprung
Halkieria kan vara den sista gemensamma förfadern Eller Falla i någon av dessa fylas stamgrupp Nya fossila fynd?

33 Lophotrochozoernas ursprung

34 Lophotrochozoernas ursprung


Ladda ner ppt "Lophotrochozoa - Lophophorater"

Liknande presentationer


Google-annonser