Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Balanserat styrkort Fördjupning Gustaf Juell-Skielse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Balanserat styrkort Fördjupning Gustaf Juell-Skielse."— Presentationens avskrift:

1 1 Balanserat styrkort Fördjupning Gustaf Juell-Skielse

2 2 Inför nästa föreläsning Bilda grupper på min 3 max 4 studenter inför seminariearbetet. Skriv era namn i gruppen på en lapp och lämna till mig på rasten

3 3 Ekonomistyrningens syfte Sid 58

4 4 Traditionell ekonomistyrning Budget Produktkalkyl Periodisk uppföljning av intäkter och kostnader per  bolag/enhet  avdelning  geografiskt distrikt  produktfamilj/produkt  anställd (t.ex. säljare) Försöker uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar som leder till högre effektivitet och produktivitet genom att sprida ekonomisk information.

5 5 Kritik mot traditionell ekonomistyrning Historisk data – kan leda till agerande som inte stämmer överens med strategiska mål Fixering vid mått i pengar – kan leda till bristande uppmärksamhet på kvalitet, kundnöjdhet, leveranstid, flexibilitet etc. Uppmanar till kortsiktigt tänkande (kvartalsrapport) – kan ge minskade satsningar på F&U och kompetensutveckling dvs suboptimering i tiden. Ger vilseledande information – traditionell kostnadsfördelning gör det svårt att mäta produkters verkliga lönsamhet. Abstrakt – svårt för anställda att finna koppling mellan finansiella mått och den egna verksamheten. Missar tidiga varningssignaler om förändringar i företagets bransch och verksamhet. Olve, Roy, Wetter (1997) Balanced Scorecard i svensk praktik

6 6 Styrkortets komponenter Kaplan & Norton (2004) Strategy Maps

7 7 Strategikarta, styrkort och handlingsplan

8 8 Dagens utmaning Utveckla ett styrkort för Electrolux

9 9 Electrolux 2001 Vision  To be the world leader in consumer durables for indoor and outdoor use, with a selected range of corresponding products for professional users. Through good growth and profitability, Electrolux shall create value for shareholders as well as for consumers, business partners and employees. Mission  To make daily life easier and more enjoyable. Affärsidé  Leverage our leading positions and size advantage  Increase our investments in marketing, branding and product innovation  Finance these by reducing costs and complexity throughout the entire supply chain Strategi  Driving down costs and complexity throughout the supply chain  Improving performance in operations that are not creating value  Consolidating the brand portfolio to fewer and stronger brands  Understanding the needs of consumers better  Accelerating innovation and product renewal to meet these needs  Making sure we have the right people

10 10 Electrolux produktområden White goods Floor-care products Lawn mowers, garden tractors and other portable petrol-driven garden equipment. Food-service equipment Laundry equipment Components (compressors) Chainsaws

11 11 Några centrala begrepp Strategisk målsättning – det eftersträvda tillståndet Mått – hur vi mäter att vi nått det Målnivå – så bra som vi vill bli Strategiskt initiativ – handlingsplan för hur vi kommer dit

12 12 Finans Långsiktigt aktieägarvärde  Produktivitetsstrategi  Förbättra kostnadsstrukturen  Öka resursutnyttjandet  Tillväxtstrategi  Öka försäljningsmöjligheterna  Förbättra kundvärdet

13 13

14 14 Förslag till strategikarta Reduce costs Profitable growth Shareholder value Finance Customer Internal Learning and growth

15 15 Fyra teman för värdeerbjudande Bästa totalkostnad  Lägsta-pris leverantör  Konsistent hög kvalitet  Snabba, enkla köp  Relevant utbud Produktledarskap  Bästa produktegenskaperna  Först till marknaden  Utnyttja nya marknadssegment Kompletta kundlösningar  Lösningens totalkvalitet  Antal produkter/tjänster per kund  Återköpsbenägenhet hos kunden  Kundlönsamhet över lång sikt Systematisk inlåsning  Hög byteskostnad för kunden  Lättillgängligt och brett utbud  Erbjuda en brett använd standard  Nya innovationer på en etablerad plattform  Bidra med högt värde till ”komplementärer”  Erbjuda en bred kundbas  Erbjuda enkelanvänd standardplattform

16 16 Att mäta värdeerbjudandet

17 17 Exempel

18 18 Praktisk mätning

19 19 Kaplan, Norton The Balanced Scorecard Kund

20 20 ”Intressentanalys”

21 21 Stärka varumärket

22 22 Förslag till strategikarta Reduce costs Profitable growth Shareholder value Reliable retail partner Innovative products Strong brand image Finance Customer Internal Learning and growth

23 23 Huvudprocesser Operativa processer Kund- processer Innovations- processer Reglerings- och samhälls- processer Inköp Produktion Distribution Riskhantering Val av kunder Vinn valda kunder Behåll Väx kunder Idégenerering Utvecklingsportfölj Design och utveckling Lansera Miljö Säkerhet och hälsa Anställning Samhällsbidrag

24 24 Processförbättrande åtgärder driver utfallsmåtten Kvalitetsförbättringsåtgärder Rationalisering Inlärning mm

25 25 Minska kostnader och komplexitet

26 26 Förslag till strategikarta Reduce costs Profitable growth OperationsInnovation Shareholder value Reliable retail partner Innovative products Increase value creation Improve product innovation Strong brand image Finance Customer Internal Learning and growth

27 27 Lärande och tillväxt Humankapital  Kunskap  Färdigheter  Utbildning  Talang Informationskapital  Informationssystem  Databaser  Nätverk  Infrastruktur Organisationskapital  Förändringsförmåga  Ledarskap  Kultur  Teamwork  ”Alignment” Strategiska jobbfamiljer Strategisk IT-portfölj Förändringsagenda

28 28 Modell över humankapital

29 29 Förslag till strategikarta Reduce costs Profitable growth OperationsInnovation Shareholder value Reliable retail partner Innovative products Increase value creation Improve product innovation Strong brand image Key Acc. Managers Improve connectivity Manage talent better Finance Customer Internal Learning and growth

30 30 Sammanställning Vilka målnivåer bör vi ha? Var ska vi hämta data?


Ladda ner ppt "1 Balanserat styrkort Fördjupning Gustaf Juell-Skielse."

Liknande presentationer


Google-annonser