Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanserat styrkort Fördjupning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanserat styrkort Fördjupning"— Presentationens avskrift:

1 Balanserat styrkort Fördjupning
Gustaf Juell-Skielse

2 Inför nästa föreläsning
Bilda grupper på min 3 max 4 studenter inför seminariearbetet. Skriv era namn i gruppen på en lapp och lämna till mig på rasten

3 Ekonomistyrningens syfte
Sid 58

4 Traditionell ekonomistyrning
Budget Produktkalkyl Periodisk uppföljning av intäkter och kostnader per bolag/enhet avdelning geografiskt distrikt produktfamilj/produkt anställd (t.ex. säljare) Försöker uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar som leder till högre effektivitet och produktivitet genom att sprida ekonomisk information.

5 Kritik mot traditionell ekonomistyrning
Historisk data – kan leda till agerande som inte stämmer överens med strategiska mål Fixering vid mått i pengar – kan leda till bristande uppmärksamhet på kvalitet, kundnöjdhet, leveranstid, flexibilitet etc. Uppmanar till kortsiktigt tänkande (kvartalsrapport) – kan ge minskade satsningar på F&U och kompetensutveckling dvs suboptimering i tiden. Ger vilseledande information – traditionell kostnadsfördelning gör det svårt att mäta produkters verkliga lönsamhet. Abstrakt – svårt för anställda att finna koppling mellan finansiella mått och den egna verksamheten. Missar tidiga varningssignaler om förändringar i företagets bransch och verksamhet. Olve, Roy, Wetter (1997) Balanced Scorecard i svensk praktik

6 Styrkortets komponenter
Kaplan & Norton (2004) Strategy Maps

7 Strategikarta, styrkort och handlingsplan

8 Utveckla ett styrkort för Electrolux
Dagens utmaning Utveckla ett styrkort för Electrolux

9 Electrolux 2001 Vision Mission Affärsidé Strategi
To be the world leader in consumer durables for indoor and outdoor use, with a selected range of corresponding products for professional users. Through good growth and profitability, Electrolux shall create value for shareholders as well as for consumers, business partners and employees. Mission To make daily life easier and more enjoyable. Affärsidé Leverage our leading positions and size advantage Increase our investments in marketing, branding and product innovation Finance these by reducing costs and complexity throughout the entire supply chain Strategi Driving down costs and complexity throughout the supply chain Improving performance in operations that are not creating value Consolidating the brand portfolio to fewer and stronger brands Understanding the needs of consumers better Accelerating innovation and product renewal to meet these needs Making sure we have the right people

10 Electrolux produktområden
White goods Floor-care products Lawn mowers, garden tractors and other portable petrol-driven garden equipment. Food-service equipment Laundry equipment Components (compressors) Chainsaws

11 Några centrala begrepp
Strategisk målsättning – det eftersträvda tillståndet Mått – hur vi mäter att vi nått det Målnivå – så bra som vi vill bli Strategiskt initiativ – handlingsplan för hur vi kommer dit

12 Finans Långsiktigt aktieägarvärde Produktivitetsstrategi
Förbättra kostnadsstrukturen Öka resursutnyttjandet Tillväxtstrategi Öka försäljningsmöjligheterna Förbättra kundvärdet

13

14 Förslag till strategikarta
Shareholder value Profitable growth Finance Reduce costs Customer Internal Learning and growth

15 Fyra teman för värdeerbjudande
Bästa totalkostnad Lägsta-pris leverantör Konsistent hög kvalitet Snabba, enkla köp Relevant utbud Produktledarskap Bästa produktegenskaperna Först till marknaden Utnyttja nya marknadssegment Kompletta kundlösningar Lösningens totalkvalitet Antal produkter/tjänster per kund Återköpsbenägenhet hos kunden Kundlönsamhet över lång sikt Systematisk inlåsning Hög byteskostnad för kunden Lättillgängligt och brett utbud Erbjuda en brett använd standard Nya innovationer på en etablerad plattform Bidra med högt värde till ”komplementärer” Erbjuda en bred kundbas Erbjuda enkelanvänd standardplattform

16 Att mäta värdeerbjudandet

17 Exempel

18 Praktisk mätning

19 Kund Kaplan, Norton The Balanced Scorecard

20 ”Intressentanalys”

21 Stärka varumärket

22 Förslag till strategikarta
Shareholder value Reduce costs Profitable growth Finance Reliable retail partner Innovative products Strong brand image Customer Internal Learning and growth

23 Huvudprocesser Operativa processer Kund- processer Innovations-
Reglerings- och samhälls- processer Inköp Produktion Distribution Riskhantering Val av kunder Vinn valda kunder Behåll Väx kunder Idégenerering Utvecklingsportfölj Design och utveckling Lansera Miljö Säkerhet och hälsa Anställning Samhällsbidrag

24 Processförbättrande åtgärder driver utfallsmåtten
Kvalitetsförbättringsåtgärder Rationalisering Inlärning mm

25 Minska kostnader och komplexitet

26 Förslag till strategikarta
Shareholder value Reduce costs Profitable growth Finance Reliable retail partner Innovative products Strong brand image Customer Operations Innovation Increase value creation Improve product innovation Internal Learning and growth

27 Lärande och tillväxt Humankapital Strategiska jobbfamiljer
Kunskap Färdigheter Utbildning Talang Informationskapital Informationssystem Databaser Nätverk Infrastruktur Organisationskapital Förändringsförmåga Ledarskap Kultur Teamwork ”Alignment” Strategiska jobbfamiljer Strategisk IT-portfölj Förändringsagenda

28 Modell över humankapital

29 Förslag till strategikarta
Shareholder value Finance Reduce costs Profitable growth Reliable retail partner Innovative products Strong brand image Customer Operations Innovation Increase value creation Improve product innovation Internal Improve connectivity Key Acc. Managers Manage talent better Learning and growth

30 Vilka målnivåer bör vi ha?
Sammanställning Var ska vi hämta data? Vilka målnivåer bör vi ha?


Ladda ner ppt "Balanserat styrkort Fördjupning"

Liknande presentationer


Google-annonser