Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interaktiva Lärmiljöer och Kunskapshantering på CID Ambjörn Naeve The Knowledge Management Research group Centrum för användarorienterad IT Design Kungliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interaktiva Lärmiljöer och Kunskapshantering på CID Ambjörn Naeve The Knowledge Management Research group Centrum för användarorienterad IT Design Kungliga."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Interaktiva Lärmiljöer och Kunskapshantering på CID Ambjörn Naeve The Knowledge Management Research group Centrum för användarorienterad IT Design Kungliga Tekniska Högskolan amb@nada.kth.se http://kmr.nada.kth.se

4 Centrum för användaroriented IT-Design CID är ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum på KTH CID är verksamt inom 4 olika forskningsområden: Digitala Världar. Interaktiva Lärmiljöer och Kunskapshantering. Nya former av interaktion. Användarorientering. som bedriver tillämpad forskning kring design av olika former av interaktion mellan människa och dator. http://cid.nada.kth.se

5 Mål för CIDs verksamhet förena användbarhet med tekniska och estetiska aspekter. skapa en attraktiv miljö på KTH för samarbete mellan akademi, industri och användare. producera allmänt tillgängliga (“pre-competitive”) resultat i form av prototyper and användarstudier. stark internationell samverkan. starka bidrag till förbättring av utbildningsmiljöer.

6 KMR-gruppen på CID Medarbetare: Ambjörn Naeve (seniorforskare, ledare för gruppen) Mikael Nilsson ( forskarstuderande, matematikdidaktik) Matthias Palmér (forskarstuderande, datalogi) Fredrik Paulsson (forskarstuderande, datalogi) Claus Knudsen (forskarstuderande, mediateknik) http://kmr.nada.kth.se

7 KMR gruppens forskningsområden Kunskapsmångfalder Begreppsmodellering BegreppsBrowsning Nya paradigm och verktyg för matematikundervisning Ramverk för e-Learning / Semantisk Webb teknologi Komponent-baserade läroteknologier Semantisk Interoperabilitet Närvaroproduktion

8 det här Generalisering av det där Helhet för det där Specialisering av det där Del av det där Exempel på det där Typ för Att symbolisera relationer mellan begrepp Unified Language Modeling

9 Bil Fordon är en :Bil sorts är en sorts en Unified Language Modeling :Hjul Hjul abstraktion av del av har är ett ett är en del av en har ett en sorts

10 Läro * KontextTeoriFormPraktikArkiv Komponent * * * MiljöInternet3DWWWFormellInformell KursSpel DIVEActive WorldsFBI * * PLSOL Lektion IMS Test... Betyg Interaktiva Lärmiljöer - en översiktskarta

11 Designprinciper för Interaktiva Lärmiljöer en IL är uppbyggd som en Kunskapsmångfald, med ett antal länkade KunskapsTäppor. en IL ger användaren möjligheter att ställa frågor och få svar av levande Kunskapskällor. en IL har tillgång till ett arkiv av resurskomponenter som separerar innehåll från sammanhang. en IL tillåter lärare att komponera komponenter och konstruera skräddarsydda lärmoduler.

12 en IL använder begreppsmodellering för att stödja separation av innehåll och sammanhang. en IL innehåller en begreppsbrowser (= ett verktyg för att skapa begreppsöverblick) som stödjer dessa principer och aktiviteter. Designprinciper för Interaktiva Lärmiljöer forts: Conzilla är en första prototyp av begreppsbrowser som har utvecklats av KMR-gruppen på CID.

13 Designprinciper för en BegreppsBrowser separera sammanhang från innehåll. beskriv varje sammanhang med en begreppskarta. tilldela en mängd resurskomponenter som innehåll i ett begrepp och/eller en begreppsrelation. filtrera komponenterna genom olika aspekter. märk varje resurskomponent med ett standardiserat metadata (= data-beskrivnings) system (IMS-LOM). transformera ett innehåll som är en begreppskarta till ett sammanhang genom att kontextualisera den.

14 Några interaktiva lärmiljöprojekt på CID Begreppsnavigation och innehållspresentation Modellering av kunskapsområden Innehållsdesign Conzilla - en första prototyp av begreppsbrowser. Struktur- och verksamhet hos CID-intressenter. XML-baserade märknings- och sökverktyg. Arkiv, portföljer och personaliserat lärande Matematiska kunskapsmångfalder. Tillgänglighet inom IT-Sverige. Internationellt standariseringarbete. KidStory (EU-projekt)

15 Matematiska kunskapsmångfalder på CID Matematiska komponentarkiv Nya sätt att studera matematik Interaktion med matematiska formler, m.hj.a. Delade 3D interaktiva matematikmiljöer Virtuellt Matematiskt Exploratorium Grafritande Kalkylatorn (Ron Avitzur). Levande 3D-grafik (Martin Kraus). ramverk för arkivering av komponenter CyberMath. skapade med dessa (och andra) tekniker. kmr.nada.kth.se

16 Pågående KunskapsMångfald projekt på KMR e-Learninge-Commerce Archives Portfolios Environments e-StandardsResearch Partner Wallenberg Global Learning Network Stanford-LLAcademicL3Se-Accessibility IMS / RDF ISO / WG36 CyberMath Conceptual Math-modeling Mathematics Exploratorium MicrosoftWorldCom Hewlett Packard Industrial WebGiro CEN/ISSS/WS/EC Electronic Commerce Integration Meta-Framework Accessing the Printed Word FMLS HI Swedish Learning Lab VWE

17 Kommande KunskapsMångfald projekt på KMR WGLNe-Learninge-Commercee-AdministrationResearch PartnerAcademic Personalized Access to Distributed Learning Resources Administrativee-Accessibilitye-Europe User-oriented Mathematics Learning Environment ethical Multi-lingual Upper Level Electronic Commerce Ontology Edutella Mathemagic Mathematical Courselets National Research School in Mathematical Didactics L3SSLL Authority Handbook 24/7/365 Authority ÖCBVINNOVA... UKLA STEM


Ladda ner ppt "Interaktiva Lärmiljöer och Kunskapshantering på CID Ambjörn Naeve The Knowledge Management Research group Centrum för användarorienterad IT Design Kungliga."

Liknande presentationer


Google-annonser