Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighetsprojektet( CID - HI - FMLS ) Ambjörn Naeve Hans Hammarlund Torbjörn Lundgren webbplatser: kmr.nada.kth.se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighetsprojektet( CID - HI - FMLS ) Ambjörn Naeve Hans Hammarlund Torbjörn Lundgren webbplatser: kmr.nada.kth.se"— Presentationens avskrift:

1

2

3 Tillgänglighetsprojektet( CID - HI - FMLS )
Ambjörn Naeve Hans Hammarlund Torbjörn Lundgren webbplatser: kmr.nada.kth.se

4 IT-system Tillgänglighet
IT och tillgänglighet Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi Skola- Utbildning Arbetsliv Offentlig service IT-system Tillgänglighet Samhälle Hans Hammarlund, Hi 00

5 IT och tillgänglighet The World Wide Web Consortium (W3C)
Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi The World Wide Web Consortium (W3C) W3C defines the Web as the universe of network-accessible information (available through your computer, phone, television, or networked refrigerator...). Today this universe benefits society by enabling new forms of human communication and opportunities to share knowledge. One of W3C's primary goals is to make these benefits available to all people, whatever their hardware, software, network infrastructure, native language, culture, geographical location, or physical or mental ability. Web Accessibility Initiative (WAI) The World Wide Web Consortium's (W3C) commitment to lead the Web to its full potential includes promoting a high degree of usability for people with disabilities. WAI, in coordination with organizations around the world, pursues accessibility of the Web through five primary areas of work: technology, guidelines, tools, education and outreach, and research and development. Hans Hammarlund, Hi 00

6 IT och tillgänglighet Open eBook Forum (OEBF)
Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi Open eBook Forum (OEBF) The Open eBook Forum (OEBF) is an association of hardware and software companies, publishers, authors and users of electronic books and related organizations whose goals are to establish common specifications for electronic book systems, applications and products that will benefit creators of content, makers of reading systems and, most importantly, consumers, helping to catalyze the adoption of electronic books; to encourage the broad acceptance of these specifications on a worldwide basis among members of the Forum, related industries and the public; and to increase awareness and acceptance of the emerging electronic publishing industry. Hans Hammarlund, Hi 00

7 Centrum för användarorienterad IT-Design
CID är ett kompetenscentrum vid KTH som tillhandahåller en tvärvetenskaplig miljö för tillämpad forskning omkring olika former av människa-maskin interaktion. CID är verksamt inom 4 olika forskningsområden: • Distribuerade Mötesmiljöer (Digitala Världar). • Interaktiva Lärmiljöer och Kunskapshantering. • Nya interaktionsformer. • Användarorientering.

8 Mål för CIDs verksamhet
• förena användbarhet med tekniska och estetiska aspekter. • skapa en attraktiv miljö på KTH för nära samarbete mellan akademi, industri och användare. • producera allmänt tillgängliga resultat i form av prototyper, demonstratorer and användarstudier. • stark internationell samverkan.

9 ResursKomponenter / LärModuler
Interaktiv Lärmiljö * * ResursKomponent LärModul separera koppla ihop Innehållet från med Sammanhanget genom genom Multipelt berättande Komponent-komposition

10 Designprinciper för Interaktiva Lärmiljöer
• en IL är uppbyggd som en Kunskapsmångfald, med ett antal länkade KunskapsTäppor. • en IL har tillgång till ett arkiv av resurskomponenter som separerar innehåll från sammanhang. • en IL tillåter lärare att komponera komponenter och konstruera skräddarsydda lärmoduler. • en IL ger användaren möjligheter att ställa frågor och få svar av levande Kunskapskällor.

11 Designprinciper för Interaktiva Lärmiljöer
forts: • en IL använder begreppsmodellering för att stödja separation av innehåll och sammanhang. • en IL innehåller en begreppsbrowser (= ett verktyg för att skapa begreppsöverblick) som stödjer dessa principer och aktiviteter. Conzilla är en första prototyp av begreppsbrowser som har utvecklats av KMR-gruppen på CID.

12 Designprinciper för en BegreppsBrowser
• separera sammanhang från innehåll. • beskriv varje sammanhang med en begreppskarta. • tilldela en mängd resurskomponenter som innehåll i ett begrepp och/eller en begreppsrelation. • märk varje resurskomponent med ett standardiserat metadata (= data-beskrivnings) system (IMS-LOM). • filtrera komponenterna genom olika aspekter. • transformera ett innehåll som är en begreppskarta till ett sammanhang genom att kontextualisera den.

13 Tillgänglighet som relation mellan profiler
Social miljö Information Leverantör * * Medium Person Produkt Skapare Självbild Tillgänglighet Surf View Info Kognitiv Presentation Profil

14 Några av den kognitiva profilens delar
Språkförståelse Korttidsminne Benämningar Automatisering Kognitiv Ordningsföljd Ordmobilisering Surf View Info Riktningar Perception

15 Visuell- och auditiv perception
... Visuell Auditiv Diskrimination Färg Analys Position Mönster Syntes

16 IT Sverige ur ett tillgänglighetsperspektiv
Organ Sverige EU Utbildnings Riksdag Regering eEurope Surf View Info Verkställande Myndighet Intressent Sanktionerande Granskande Tillsyns Ansvarig Forsknings Kravställande Kommersiell Ideell

17 Myndigheter och intressenter
Standardarbete Myndighet Intressent CID Surf View Info Forsknings Tillsyns Ansvarig Kommersiell SIH TPB Skolverket Ideell Kommun HI AMS HandikappOrganisation Kommunförbundet Folkrörelse Handikapp.se Språka loss FMLS

18 Standardiseringsarbete
Back Standard Konsortium ... Internationellt Språk Teknisk UML SMIL-1 DAISY W3C Open E-book WAI Microsoft Reader

19 Myndigheter och intressenter
Back Standardarbete Myndighet Intressent CID Forsknings Tillsyns Ansvarig Kommersiell SIH TPB Skolverket Ideell Kommun HI AMS HandikappOrganisation Kommunförbundet Folkrörelse Handikapp.se Språka loss FMLS

20 IT Sverige Organ Sverige EU Surf View Info Utbildnings Riksdag
Regering eEurope Verkställande Myndighet Intressent Sanktionerande Granskande Tillsyns Ansvarig Forsknings Kravställande Kommersiell Ideell

21 EU-direktiv (eEurope)
se över lagstiftning peka ut centers of excellence [e. 2001] [e. 2001] ändra lagstiftning ??????? ????????? [e. 2002] skapa tillgängliga system

22 References • Naeve, A., Conceptual Navigation and Multiple Scale Narration in a Knowledge Manifold, CID-52, KTH, 1999. • Nilsson, M. & Palmér M., Conzilla - Towards a Concept Browser, (CID-53), KTH, 1999. Reports are available in pdf at


Ladda ner ppt "Tillgänglighetsprojektet( CID - HI - FMLS ) Ambjörn Naeve Hans Hammarlund Torbjörn Lundgren webbplatser: kmr.nada.kth.se"

Liknande presentationer


Google-annonser