Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighetsprojektet ( CID - HI - FMLS ) webbplatser: kmr.nada.kth.se www.hi.se www.fmls.nu Ambjörn Naeve Hans Hammarlund Torbjörn Lundgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighetsprojektet ( CID - HI - FMLS ) webbplatser: kmr.nada.kth.se www.hi.se www.fmls.nu Ambjörn Naeve Hans Hammarlund Torbjörn Lundgren."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Tillgänglighetsprojektet ( CID - HI - FMLS ) webbplatser: kmr.nada.kth.se www.hi.se www.fmls.nu Ambjörn Naeve Hans Hammarlund Torbjörn Lundgren

4 Hans Hammarlund, Hi 00 IT och tillgänglighet Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi Skola- Utbildning Arbetsliv Offentlig service IT-system Tillgänglighet Samhälle

5 The World Wide Web Consortium (W3C) W3C defines the Web as the universe of network-accessible information (available through your computer, phone, television, or networked refrigerator...). Today this universe benefits society by enabling new forms of human communication and opportunities to share knowledge. One of W3C's primary goals is to make these benefits available to all people, whatever their hardware, software, network infrastructure, native language, culture, geographical location, or physical or mental ability. Web Accessibility Initiative (WAI) The World Wide Web Consortium's (W3C) commitment to lead the Web to its full potential includes promoting a high degree of usability for people with disabilities. WAI, in coordination with organizations around the world, pursues accessibility of the Web through five primary areas of work: technology, guidelines, tools, education and outreach, and research and development. IT och tillgänglighet Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi Hans Hammarlund, Hi 00

6 Open eBook Forum (OEBF) The Open eBook Forum (OEBF) is an association of hardware and software companies, publishers, authors and users of electronic books and related organizations whose goals are to establish common specifications for electronic book systems, applications and products that will benefit creators of content, makers of reading systems and, most importantly, consumers, helping to catalyze the adoption of electronic books; to encourage the broad acceptance of these specifications on a worldwide basis among members of the Forum, related industries and the public; and to increase awareness and acceptance of the emerging electronic publishing industry. IT och tillgänglighet Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi Hans Hammarlund, Hi 00

7 Centrum för användarorienterad IT-Design CID är ett kompetenscentrum vid KTH som tillhandahåller en tvärvetenskaplig miljö för tillämpad forskning omkring olika former av människa-maskin interaktion. CID är verksamt inom 4 olika forskningsområden: Distribuerade Mötesmiljöer (Digitala Världar). Interaktiva Lärmiljöer och Kunskapshantering. Nya interaktionsformer. Användarorientering.

8 Mål för CIDs verksamhet förena användbarhet med tekniska och estetiska aspekter. skapa en attraktiv miljö på KTH för nära samarbete mellan akademi, industri och användare. producera allmänt tillgängliga resultat i form av prototyper, demonstratorer and användarstudier. stark internationell samverkan.

9 ResursKomponenter / LärModuler Interaktiv LärmiljöLärModul Innehållet ResursKomponent * * Sammanhanget separera koppla ihop från med genom Multipelt berättandeKomponent-komposition genom

10 Designprinciper för Interaktiva Lärmiljöer en IL är uppbyggd som en Kunskapsmångfald, med ett antal länkade KunskapsTäppor. en IL ger användaren möjligheter att ställa frågor och få svar av levande Kunskapskällor. en IL har tillgång till ett arkiv av resurskomponenter som separerar innehåll från sammanhang. en IL tillåter lärare att komponera komponenter och konstruera skräddarsydda lärmoduler.

11 en IL använder begreppsmodellering för att stödja separation av innehåll och sammanhang. en IL innehåller en begreppsbrowser (= ett verktyg för att skapa begreppsöverblick) som stödjer dessa principer och aktiviteter. Designprinciper för Interaktiva Lärmiljöer forts: Conzilla är en första prototyp av begreppsbrowser som har utvecklats av KMR-gruppen på CID.

12 Designprinciper för en BegreppsBrowser separera sammanhang från innehåll. beskriv varje sammanhang med en begreppskarta. tilldela en mängd resurskomponenter som innehåll i ett begrepp och/eller en begreppsrelation. filtrera komponenterna genom olika aspekter. märk varje resurskomponent med ett standardiserat metadata (= data-beskrivnings) system (IMS-LOM). transformera ett innehåll som är en begreppskarta till ett sammanhang genom att kontextualisera den.

13 InformationPersonSocial miljöTillgänglighetKognitivPresentationProfil Produkt LeverantörMediumSkapareSjälvbild Tillgänglighet som relation mellan profiler * * Surf View Info

14 KognitivSpråkförståelseKorttidsminneBenämningarAutomatiseringOrdningsföljdRiktningarPerceptionOrdmobilisering Några av den kognitiva profilens delar Profil Surf View Info

15 PerceptionVisuellAuditivFärgMönsterDiskriminationSyntesAnalysPosition Visuell- och auditiv perception...

16 SverigeRiksdagRegeringEUeEuropeOrganVerkställandeGranskandeUtbildningsSanktionerandeKravställandeIntressentIdeellKommersiellForskningsMyndighetAnsvarigTillsyns IT Sverige ur ett tillgänglighetsperspektiv Surf View Info

17 MyndighetAnsvarigTillsynsSIHHITPBSkolverketAMSKommunKommunförbundetIntressentIdeellKommersiellForskningsFolkrörelseHandikappOrganisationHandikapp.seFMLSSpråka lossCIDStandardarbete Myndigheter och intressenter Surf View Info

18 StandardSpråkTeknisk... UMLSMIL-1KonsortiumInternationelltDAISYW3CWAIOpen E-bookMicrosoft Reader Standardiseringsarbete Back

19 MyndighetAnsvarigTillsynsSIHHITPBSkolverketAMSKommunKommunförbundetIntressentIdeellKommersiellForskningsFolkrörelseHandikappOrganisationHandikapp.seFMLSSpråka lossCIDStandardarbete Myndigheter och intressenter Back

20 SverigeRiksdagRegeringEUeEuropeOrganVerkställandeGranskandeUtbildningsSanktionerandeKravställandeIntressentIdeellKommersiellForskningsMyndighetAnsvarigTillsyns IT Sverige Surf View Info

21 se över lagstiftning peka ut centers of excellence ändra lagstiftning skapa tillgängliga system [e. 2001] [e. 2002] [e. 2001] EU-direktiv (eEurope) ??????? ?????????

22 References Reports are available in pdf at http://kmr.nada.kth.se Naeve, A., Conceptual Navigation and Multiple Scale Narration in a Knowledge Manifold, CID-52, KTH, 1999. Nilsson, M. & Palmér M., Conzilla - Towards a Concept Browser, (CID-53), KTH, 1999.


Ladda ner ppt "Tillgänglighetsprojektet ( CID - HI - FMLS ) webbplatser: kmr.nada.kth.se www.hi.se www.fmls.nu Ambjörn Naeve Hans Hammarlund Torbjörn Lundgren."

Liknande presentationer


Google-annonser