Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CEMUS – vt 2010 Värderingar, världsbilder & visioner Maktens utövande - från Sihyaj K´ahk till Bill Clinton jc.gumucio@antro.uu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CEMUS – vt 2010 Värderingar, världsbilder & visioner Maktens utövande - från Sihyaj K´ahk till Bill Clinton jc.gumucio@antro.uu.se."— Presentationens avskrift:

1 CEMUS – vt 2010 Värderingar, världsbilder & visioner Maktens utövande - från Sihyaj K´ahk till Bill Clinton

2 Makten manifesteras i alla samhällssektorer
Inom det ekonomiska, det militära, det politiska, det religiösa, osv.

3 Militärisk som i Parthenons friser
Man bemäktigar sig våldet genom att avhumanisera fienden, ”de är egentligen inte människor” Som de gamla grekerna brukade säga: ”I östern despotismen, i norr barbariet, och i mitten .... Hellas”

4 Religiöst som i påvens tiara
Pius XII, trots sina mäktiga symboler gjorde han ingenting för att hjälpa judarna undan nazi utrotningen Tiaran symboliserar världslig makt, nycklarna säger att kyrkan har makten att öppna himlens portar

5 Ekonomisk, som i dollarn
[non] plus ultra: bortom - ”vi förmådde segla bortom och skapa ett imperium”. Makten förmår forcera givna gränser Plus Ultra mottot skrevs ibland i en S-formad baner framför Herkules pelare

6 Maktens osynliga förbindelse trådar
Maktens synliga symboler korresponderar med dess osynliga strukturer, som i den schematiska presentationen av de olika banden mellan maya städerna. Ref: Martin, Simon & N.Grube, Chronicle of the Maya Kings & Queens.Thames & Hudson. 2008 Naturligtvis kan samma sorts schema ritas för dagens EU-länder, inte minst Sverige.

7 Osynliga maktrelationer bland mayastater: släktskap, diplomatiska band, politisk hierarki, allians/konflikt Tikal

8 År 378 AD: Sihyaj K´ahk, från mäktiga Teotihuacan, kommer till staden Tikal
Han övertar makten där, och snart öppnas hela mayaregionen för influenser från centrala Mexico. År 734 blir kung Jasaw Chan K´awiil I han begravd i Tikals numera ikoniska Pyramid I Ca. 880 hade kungamakten och staten kollapsat. Stadens monumentala centrum togs över av böndernas enkla hyddor, omgivna av tomma tempel som gradvis övertäcktes av den omgivande djungeln.

9 Maktsymbolen som består
Jade förstörs inte med tiden Mosaik bägare med figur av kung Jasaw Chan K´awiil I ovanpå locket

10 Trots alla skulpturer, tempel och pyramider hade maya civilisationen allvarliga strukturella svagheter All transport måste ske till fots .Den årliga importen av salt till Tikal beräknas till ca.150 ton. Det betyder att ca.20 bärare måste komma (gå) med salt varje dag. Utan transportmedel och små matreserver förblev de olika maya städerna separata enheter. Från toppen av pyramiderna kunde man ofta se grannstaden (jfr med Tawantinsuyo i Anderna, med stort vägnät och system av förråd) Vattenreserverna räckte till 18 månader. Om regnet uteblev även en kortare period, kunde matbristen bli akut. Kronisk brist på protein, med kosten baserad på majs (ca.70%), bönor och pumpa och inte så mycket annat jfr. Med Anderna eller Mellanöstern.

11 Den klassiska periodens kollaps
Majasamhällets kunskap, arkitektur, skulptur, skrift var avancerade, men basen bräcklig och sårbar. Orsakerna till kollapsen är flera: Överbefolkning Utarmad miljö Ökade konflikter Kortsiktiga ledare Svår torka Jfr. Diamond, kap.5

12 Jan 2010: Efter katastrofen, kommer Bill Clinton till Haiti
”I´m trying now to get organized to make sure not only that we get the emergency aid that Haiti needs but also that donors come through on their existing pre-existing commitments. We need to keep the private sector involved. Once we deal with the immediate crisis, the development plans the world was already pursuing have to be implemented more quickly and on a broader scale. I´m interested in just pressing ahead with it”. TIME, 25 Jan 2010

13 Vad som menas med de fina orden:
Complete privatization Flat 15% tax Total free trade Downsized government

14 Uppfattningar om maktens natur och karaktär
Som komplement till Västs syn om den självreflekterande människan finns uppfattningen av samhället som disciplin och kultur som påtvingad Jfr polis, politisk, police M.Sahlins, The Sadness of Sweetness (se komp.) Självintresse är individens natur, och makt ligger i samhällets essens. Den 1a. är drivande och leder till anomie*, den 2a. Är dämpande och reglerande. Society is opposed to the individual as power to libido * avsaknad av normer


Ladda ner ppt "CEMUS – vt 2010 Värderingar, världsbilder & visioner Maktens utövande - från Sihyaj K´ahk till Bill Clinton jc.gumucio@antro.uu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser