Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HELPStart Holmberg English Learning Program En möjlighet för elever med dyslexi att lära sig läsa och skriva på engelska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HELPStart Holmberg English Learning Program En möjlighet för elever med dyslexi att lära sig läsa och skriva på engelska."— Presentationens avskrift:

1 HELPStart Holmberg English Learning Program En möjlighet för elever med dyslexi att lära sig läsa och skriva på engelska

2 Upptäcka – utreda – hjälpa All diagnos skall vara kopplad till åtgärder och mål ”Don efter person” HELP Start Malin Holmberg

3 Varför Engelska? Världsspråk nummer ett Handel, politik, ekonomi Resor, film, dator Kärnämne Meritpoäng Utbildning Arbete HELP Start Malin Holmberg

4 Räcker det inte att eleverna kan tala och förstå engelska? HELP Start Malin Holmberg

5 Ökande krav på kunskaper och färdigheter i engelska – gäller även läsning och skrivning HELP Start Malin Holmberg

6 Språk = kommunikation Tidig start Lekfull början med mycket muntlig kommunikation Snabb övergång till skrift Ingen eller lite fonemisk grundträning i engelska HELP Start Malin Holmberg

7 Språk = kommunikation ”Eget arbete”, ”Forska själv”, ”Sök din egen kunskap” Betoning på implicit inlärning – inte på explicit undervisning. Jämför orden learn /teach Vanligt pedagogiskt missförstånd: ”Eleven kan ju redan läsa på svenska – då kan hon väl läsa på engelska också?” HELP Start Malin Holmberg

8 Många halkar efter tidigt Många klarar sig muntligt men faller på läsning och skrivning Dyslektikers prestationer sämre i alla ämnen (Jacobsson/Lundberg, 1995) En del vuxna har varit ”befriade” från engelska under grundskola/gymnasium Man får sällan en andra chans att erövra grunden – ”tåget har gått”. HELP Start Malin Holmberg

9 Susanne af Sandbergs uppsats Brister i lärarutbildningen; 81 % uppger att de inte lärt någonting om dyslexi och engelska. Framgångsfaktorer – djupintervjuer Nya antagningsregler med meritpoäng gör det svårare att komma in på högskolan http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-42462 HELP Start Malin Holmberg

10 Självförtroende och självkänsla Kompensation Strukturerad läs- och skrivundervisning Dyslexiundervisning HELP Start Malin Holmberg

11 Självförtroende, självkänsla och stress ”Kommer aldrig att klara mig.” ”Dum och lat” ”Alla andra kan engelska.” Obalans – ”Var hör jag hemma? Vem är jag?” HELP Start Malin Holmberg

12 ”Nothing succeeds like success” HELP Start Malin Holmberg Den pedagogiska utmaningen: Att bädda för framgång

13 Inspiration och läromedel från engelsktalande länder HELP Start Malin Holmberg

14 Mål Engelska Bas Hjälpa sina barn i skolan Klara sig på resan Känsla av delaktighet i samhället Bra att kunna på jobbet Vidare studier HELP Start Malin Holmberg

15 Mål Engelska Skriftlig Uppnå flyt i sin läsning Sluta gissa Förbättra stavning Våga skriva själv Klara A och B-kurserna på Komvux Vidare studier Arbete Delaktighet HELP Start Malin Holmberg

16 Basgruppen – Goda principer ”Bada” i engelska Tematisk ordinlärning + rollspel Explicit grundkurs i grammatik Mycket muntlig kommunikation Inläst litteratur i mängd Körläsning – ”Say after me” + Grundkurs i stavning och läsning HELP Start Malin Holmberg

17 Grunden i grammatiken § Vad bör absolut ingå? § Vad kan vänta till sedan? Ta bort 75%! § Vilken ordning? § Regel / Undantag? § Läromedel/ Datorprogram? § Metod? § HELP Start Malin Holmberg

18 Transfer mellan språk Semantiska, fonologiska och syntaktiska kunskaper och färdigheter överförs från L1 - L2 Svårigheter och brister, t ex Dyslexi överförs från L1 - L2 (Ganschow,Sparks,Schneider m fl) L1 L2 HELP Start Malin Holmberg

19 Hur är språket uppbyggt? Vissa forskare menar att skriftspråket i sig har stor betydelse i sammanhanget. T ex stavelsestruktur och transparens (Lindgren, DeRenzi & Richman, 1985.Katz & Friost 1992, Peereman 1992, Aro & Wimmer 2003 ). HELP Start Malin Holmberg

20 Dyslexia and Second Language Reading. A Second Bite of the Apple? (Lundberg/Miller-Guron 2000) HELP Start Malin Holmberg

21 You know this language that we speak, Is part German, part Latin, and part Greek. Peter, Paul and Mary HELP Start Malin Holmberg

22 Varför är engelskan så svår att läsa och stava? Brokig språkhistoria - många influenser Transparens 26 bokstäver - 43 ljud i engelskan Minst 110 sätt att stava dessa 43 ljud 29 bokstäver - 37 ljud i svenskan HELP Start Malin Holmberg

23 /ē/ e-e Pete e me ee jeep ey key ea eat ie piece ei ceiling Hur skulle den första eleven stavat detta ljud? HELP Start Malin Holmberg

24 / f / fsom i fat ffsom i stuff phsom i phone gh som i laugh HELP Start Malin Holmberg

25 Från bokstav till ljud Bokstaven a cat kort vokal all a+ll war w+a car a+r father specialare same tyst e baby lång vokal beggar schwa final schwa way dubbel rain dubbel break dubbel bread dubbel eat dubbel ear dubbel swear dubbel HELP Start Malin Holmberg

26 ghoti gh = /f/ som i laugh o = /i/ som i women ti = /sh/ som i station Ljudenlig stavning - finns det på engelska? ( George Bernard Shaw) = fish HELP Start Malin Holmberg

27 You will need a key to the code! ”Why our children can’t read. And what we can do about it”. (Diane McGuinness, Free Press) HELP Start Malin Holmberg

28 ”Dyslexi är en störning av kodningen av skriftspråket, orsakad av en svikt i det fonologiska systemet” (Höien & Lundberg 1991 ) HELP Start Malin Holmberg

29 Orton-Gillingham Språkbaserad Multisensorisk Strukturerad Stegvis uppbyggd Kognitiv Flexibel Emotionellt utvecklande HELP Start Malin Holmberg

30 Goda Undervisningsprinciper Vid Dyslexi Tidig upptäckt Fonologiskt/fonemiskt grundarbete Direkt undervisning Multisensorisk stimulering God inlärningsmiljö Möjlighet till överinlärning och automatisering HELP Start Malin Holmberg

31 Fonologiskt/ Fonemiskt Grundarbete Vad är ett ord, en stavelse, ett ljud? Förmåga att kunna särskilja och manipulera enskilda språkljud Syntes och segmentering av språkljud Kopplingen fonem / grafem n u s HELP Start Malin Holmberg

32 Direkt undervisning Har varit nästan tabu de senaste 15-20 åren Betoning har varit på implicit inlärning – inte på explicit undervisning. Jämför learn /teach HELP Start Malin Holmberg

33 Direkt undervisning Det är läraren som kan orientera sig i mängden information och kunskap och välja vad som bör ingå och vad som kan tas bort. För några elever är direkt undervisning nödvändig, ibland helt enskilt HELP Start Malin Holmberg

34 Multisensorisk undervisning Öga Öra Mun Hand HELP Start Malin Holmberg Vi ser och hör, säger och gör.

35 ”Överinlärning och automatisering” HELP Start Malin Holmberg

36 HELP Start HELP Start Malin Holmberg Utgår från de engelska språkljuden och deras stavning Kan användas från mellanstadiet till ungdomar och vuxna /ă/ a c /k/

37 h e l p /ð/ ed Lärarhandledning med lektionsplaner Hemsida www.pedagogiskabokhyllan.se Instruktionsfilmer 2 Övningsprogram 300 laminerade kort 6 Textböcker A-F 6 Arbetsböcker A-F HELP Start

38 help sun /ð/ all ed bed Magnetiska laminerade kort HELP Start Malin Holmberg

39 Datorprogram Träna Stavning A-F Ett diktamensprogram Säker på ljuden A-E Ett ljuddiskrimineringsprogram Abc..

40 HELP Start Malin Holmberg

41 Flera sätt att stava k-ljudet /k/ c k -ck ch /k/ Hur ska jag tänka då? HELP Start Malin Holmberg

42 Stavning av k-ljudet /k/ i engelskan C är vanligast ! K tar jag före e och i -ck i slutet av korta ord ch i vissa ord med grekiskt ursprung 1. cat, cop, cup, picnic, clap 2. Ken & Kim, skip, skeleton 3. duck, block 4. Christ,chorus HELP Start Malin Holmberg

43 Använd och belys likheter & skillnader cupkopp catkatt cankan cubekub costkosta culturekultur HELP Start Malin Holmberg

44 Gå från det enkla, mest sannolika, till det svårare, mer osannolika alternativet Leta efter mönster Formulera regel Strategival HELP Start Malin Holmberg

45 Börjar på ljudnivå med 1-1-koppling mellan ljud och bokstav med nyckelord för : 5 korta vokaler a, e, i, o, u 21 konsonanter 5 digrafer ch, sh, th, ck, wh Enstaviga ord med stängd stavelse Riktiga ord och nonsensord HELP Start Malin Holmberg

46 5 korta vokalljud /ă/ OBS! Bokstavens namn används inte här. Bara ljudet. a e u i o /ĕ//ĕ/ /ŭ/ /ĭ/ /ŏ/ HELP Start Malin Holmberg

47 Konsonanter b, d, g, h, f, l, m, n, p, r, s, t brukar inte vara några stora problem Använd kontrastivt perspektiv och belys likheter och skillnader. c, j, k, qu, v, w, x, y, z behandlas för sig med nyckelord HELP Start Malin Holmberg

48 Nyckelord för knepiga konsonanter c z wv yj k x /k/ /v/ /k/ /w/ /dj/ /ks/ /j/ /z/ HELP Start Malin Holmberg

49 ” Troublespots”/Konsonanter /w/ som i wet jämfört med /v/ som i vet Very Welcome! HELP Start Malin Holmberg

50 ” Troublespots”/Konsonanter /j/ som i yet jämfört med /dj/ som i jet The jet is not here yet. /kw/ som i quit / θ / som i thin / ð / som i this HELP Start Malin Holmberg

51 qu = /kw/ Varför skrivs konsonanten qu med två bokstäver? q är den fega bostaven – ”the chicken letter” q går aldrig ut utan sin kompis u. quit, quite, quick, quack, quarter qu HELP Start Malin Holmberg

52 Digrafer / ʃ / /t ʃ / /k/ /ð/ och /θ/ /w/ sh ch -ck th wh Digraf = två bokstäver som står för ett ljud HELP Start Malin Holmberg

53 Sex Stavelsetyper i Engelskan Stängd not Öppen no Vokal-konsonant-e note Konsonant -le noble R-kontrollerad nor Dubbelvokalstavelse noon

54 Stängd stavelse A-C-nivå it fshi Denna stavelse innehåller en vokal som följs av en eller fler konsonanter. Vokalljudet är kort. Stavelsen markeras med ett s som i stängd s HELP Start Malin Holmberg

55 Öppen stavelse D-nivå e Denna stavelse slutar med en enkel vokal Vokalen blir lång och låter som bokstavsnamnet i alfabetet. Stavelsen markeras med ett ö som i öppen b ö HELP Start Malin Holmberg

56 abc abc... e-mail i-Pod OK USA Nyckelord för långa vokalljud

57 Vokal-konsonant-e-stavelse E-nivå it Denna stavelse innehåller en enkel vokal -sen en konsonant - och sedan ett tyst e – The silent e Den föregående vokalen blir lång och låter som namnet i alfabetet. be v - e HELP Start Malin Holmberg

58 E-nivån vokal-konsonant-e-stavelse h a t t tuc on e e e HELP Start Malin Holmberg

59 Läsning av ord / nonord E-nivån Vokal - konsonant - e stavelse tune hope shave Steve stripe snake rude mupe frobe quape tebe fripe splave plude HELP Start Malin Holmberg

60 Läsning av meningar E-nivå I hate to wake up late. The snake in that hole will bite you. I never came close to those big apes. HELP Start Malin Holmberg

61 Multisensoriska Tekniker Hantering av ljudkort ”Finger-tapping” ”Scooping” av flerstaviga ord Färgkodning Minneskartor HELP Start Malin Holmberg a sd

62 ” Tapping" cc r sha HELP Start Malin Holmberg

63 Luringar eller Odd words Ord som måste minnas som ordbilder - följer inga regler för stavning : come, enough, are, who, there, people, of, beautiful 13 högfrekventa småord utgör 25% av all engelsk tryckt text: a, and, for, the, to, he, is, in, it, of, that, was, you HELP Start Malin Holmberg

64 Grammatik och morfologi kommer in bakvägen när vi utgår från ljud och stavning Ändelsen-ed har tre ljud /ed/, /t/, /d/ När används denna ändelse? Nu kanske det passar att förklara: Vad är ett verb? Vad är tempus? Regelbundna/oregelbundna verb? ed HELP Start Malin Holmberg

65 cats dolls trumpets Sam’s cat is black.He often runs to the bus. HELP Start Malin Holmbrg HELP Start Malin Holmberg 3 jobb för ändelsen s

66 Vem kan delta? Individuellt eller i grupp? Mål? Hur ofta? Hur mycket ? Hur länge? Planera HELP Start HELP Start Malin Holmberg

67 Guidad högläsning Textsamtal för läsförståelse Muntlig kommunikation Inlästa böcker på elevens nivå Skrivprocess Grammatikövningar HELP Start kompletteras med HELP Start Malin Holmberg

68 Kompensatoriska tekniker Anpassa all undervisning och alla test Bok och CD, digitala böcker Talsyntes på engelska Stavningskontroll t ex SpellRight Google översätt Digitala lexikon t ex Gustavas engelska ordbok Obs! Undvik__ lucktest! § ”Pys” HELP Start Malin Holmberg

69 SpellRight rättar grava fel, som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t ex heir/there/they're. Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight gör det lätt att välja rätt ord. Så här reagerar SpellRight på stavfelet shus. HELP Start Malin Holmberg SpellRight från Oribi

70 - Mycket effektiv lästräning på alla stadier - Ger på kort tid bra resultat - Ger möjlighet till många lästillfällen HELP Start Malin Holmberg Upprepad läsning en metod för bättre läsflyt

71 Tips Lexion Claro Lingo Studieknep Engelska Log in to English Studentlitteraturs bok- och webb-material Nya Multigram 1 och 2 HELP Start Malin Holmberg

72 Sammanfattning Engelska hör till grundläggande bildning En bra pedagogisk diagnos + val av åtgärd Don efter person – HELP Start i vissa fall Kompensera så långt möjligt Direkt undervisning – learn/teach Öva/ drilla för flyt och överinlärning Multisensorisk undervisning Börja med det enkla – bygg från grunden Ge nycklar till koden Guidad högläsning viktigt HELP Start Malin Holmberg


Ladda ner ppt "HELPStart Holmberg English Learning Program En möjlighet för elever med dyslexi att lära sig läsa och skriva på engelska."

Liknande presentationer


Google-annonser