Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HELP Start Holmberg English Learning Program

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HELP Start Holmberg English Learning Program"— Presentationens avskrift:

1 HELP Start Holmberg English Learning Program
En möjlighet för elever med dyslexi att lära sig läsa och skriva på engelska HELP Start Malin Holmberg

2 HELP Start Malin Holmberg
Upptäcka – utreda – hjälpa All diagnos skall vara kopplad till åtgärder och mål ”Don efter person” HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

3 HELP Start Malin Holmberg
Varför Engelska? Världsspråk nummer ett Handel, politik, ekonomi Resor, film, dator Kärnämne Meritpoäng Utbildning Arbete Utan engelska är många dörrar stängda Skall alla läsa engelska - i så fall varför? HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 3

4 Räcker det inte att eleverna kan tala och förstå engelska?
HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

5 HELP Start Malin Holmberg
Ökande krav på kunskaper och färdigheter i engelska – gäller även läsning och skrivning HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

6 HELP Start Malin Holmberg
Språk = kommunikation Tidig start Lekfull början med mycket muntlig kommunikation Snabb övergång till skrift Ingen eller lite fonemisk grundträning i engelska HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

7 HELP Start Malin Holmberg
Språk = kommunikation ”Eget arbete”, ”Forska själv”, ”Sök din egen kunskap” Betoning på implicit inlärning – inte på explicit undervisning. Jämför orden learn /teach Vanligt pedagogiskt missförstånd: ”Eleven kan ju redan läsa på svenska – då kan hon väl läsa på engelska också?” HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

8 Många halkar efter tidigt
Många klarar sig muntligt men faller på läsning och skrivning Dyslektikers prestationer sämre i alla ämnen (Jacobsson/Lundberg, 1995) En del vuxna har varit ”befriade” från engelska under grundskola/gymnasium Man får sällan en andra chans att erövra grunden – ”tåget har gått”. HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

9 Susanne af Sandbergs uppsats
Brister i lärarutbildningen; 81 % uppger att de inte lärt någonting om dyslexi och engelska. Framgångsfaktorer – djupintervjuer Nya antagningsregler med meritpoäng gör det svårare att komma in på högskolan HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

10 Självförtroende och självkänsla
Dyslexiundervisning Strukturerad läs- och skrivundervisning Kompensation Diskussion HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 10

11 Självförtroende, självkänsla och stress
”Kommer aldrig att klara mig.” ”Dum och lat” ”Alla andra kan engelska.” Obalans – ”Var hör jag hemma? Vem är jag?” HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

12 Den pedagogiska utmaningen: Att bädda för framgång
”Nothing succeeds like success” HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

13 Inspiration och läromedel från engelsktalande länder
HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

14 HELP Start Malin Holmberg
Mål Engelska Bas Hjälpa sina barn i skolan Klara sig på resan Känsla av delaktighet i samhället Bra att kunna på jobbet Vidare studier Målet för oss - att skapa självförtroende engelska behöver inte vara hopplöst HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 14

15 Mål Engelska Skriftlig
Uppnå flyt i sin läsning Sluta gissa Förbättra stavning Våga skriva själv Klara A och B-kurserna på Komvux Vidare studier Arbete Delaktighet Många av dessa elever läser parallellt engelska A och B t o m C HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 15

16 Basgruppen – Goda principer
”Bada” i engelska Tematisk ordinlärning + rollspel Explicit grundkurs i grammatik Mycket muntlig kommunikation Inläst litteratur i mängd Körläsning – ”Say after me” + Grundkurs i stavning och läsning Det gäller också att hitta de rätta böckerna GR Utbildningsstadens katalog HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 16

17 HELP Start Malin Holmberg
Grunden i grammatiken § Vad bör absolut ingå? § Vad kan vänta till sedan? Ta bort 75%! § Vilken ordning? § Regel / Undantag? § Läromedel/ Datorprogram? § Metod? HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

18 HELP Start Malin Holmberg
Transfer mellan språk Semantiska, fonologiska och syntaktiska kunskaper och färdigheter överförs från L1 - L2 L L2 Svårigheter och brister, t ex Dyslexi överförs från L1 - L2 (Ganschow,Sparks,Schneider m fl) HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

19 HELP Start Malin Holmberg
Hur är språket uppbyggt? Vissa forskare menar att skriftspråket i sig har stor betydelse i sammanhanget. T ex stavelsestruktur och transparens (Lindgren, DeRenzi & Richman, 1985.Katz & Friost 1992, Peereman 1992, Aro & Wimmer 2003). HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

20 Dyslexia and Second Language Reading. A Second Bite of the Apple?
(Lundberg/Miller-Guron 2000) Intressant undantag HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 20

21 You know this language that we speak, Is part German,
part Latin, and part Greek. Peter, Paul and Mary HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

22 Varför är engelskan så svår att läsa och stava?
Brokig språkhistoria - många influenser Transparens 26 bokstäver - 43 ljud i engelskan Minst 110 sätt att stava dessa 43 ljud 29 bokstäver - 37 ljud i svenskan Alfabetiska språk Inte säkert att fonem/grafemkopplingen säger allt om hur svårt ett språk s ortografi verkligen är. Andra faktorer komer in HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 22

23 HELP Start Malin Holmberg
/ē/ e-e Pete e me ee jeep ey key ea eat ie piece ei ceiling Hur skulle den första eleven stavat detta ljud? HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

24 HELP Start Malin Holmberg
/ f / f som i fat ff som i stuff ph som i phone gh som i laugh HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

25 Från bokstav till ljud Bokstaven a
cat kort vokal all a+ll war w+a car a+r father specialare same tyst e baby lång vokal beggar schwa final schwa way dubbel rain dubbel break dubbel bread dubbel eat dubbel ear dubbel swear dubbel HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

26 ghoti = fish Ljudenlig stavning - finns det på engelska?
gh = /f/ som i laugh o = /i/ som i women ti = /sh/ som i station (George Bernard Shaw) HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

27 HELP Start Malin Holmberg
You will need a key to the code! ”Why our children can’t read. And what we can do about it”. (Diane McGuinness, Free Press) HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

28 ”Dyslexi är en störning av kodningen av skriftspråket,
orsakad av en svikt i det fonologiska systemet” (Höien & Lundberg 1991) HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 28

29 HELP Start Malin Holmberg
Orton-Gillingham Språkbaserad Multisensorisk Strukturerad Stegvis uppbyggd Kognitiv Flexibel Emotionellt utvecklande Berätta om Ulrikas förberedelser - en metod som liknade den hon använde i svenskan Beve Hornsby Dawn i Stavanger Wilson i San Francisco HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 29

30 Goda Undervisningsprinciper Vid Dyslexi
Tidig upptäckt Fonologiskt/fonemiskt grundarbete Direkt undervisning Multisensorisk stimulering God inlärningsmiljö Möjlighet till överinlärning och automatisering Direkt undervisning betyder att läraren väljer ut, lyfter fram och belyser det som skall läras in Allt skall upp på bordet och dissikeras. Möjlighet till överinlärning är det som oftast kommer på skam i skolan. Tid är en avgörande faktor HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 30

31 s u n Fonologiskt/ Fonemiskt Grundarbete
Vad är ett ord, en stavelse, ett ljud? Förmåga att kunna särskilja och manipulera enskilda språkljud Syntes och segmentering av språkljud Kopplingen fonem / grafem s u n HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 31

32 HELP Start Malin Holmberg
Direkt undervisning Har varit nästan tabu de senaste åren Betoning har varit på implicit inlärning – inte på explicit undervisning. Jämför learn /teach HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

33 HELP Start Malin Holmberg
Direkt undervisning Det är läraren som kan orientera sig i mängden information och kunskap och välja vad som bör ingå och vad som kan tas bort. För några elever är direkt undervisning nödvändig, ibland helt enskilt HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

34 Multisensorisk undervisning
Öga Öra Mun Hand Vi ser och hör, säger och gör. HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 34

35 ”Överinlärning och automatisering”
HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

36 HELP Start Malin Holmberg
Utgår från de engelska språkljuden och deras stavning Kan användas från mellanstadiet till ungdomar och vuxna a /ă/ /k/ c HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

37 h e l p /ð/ ed HELP Start 300 laminerade kort 6 Textböcker A-F
6 Arbetsböcker A-F h e l p /ð/ ed 2 Övningsprogram HELP Start Hemsida Lärarhandledning med lektionsplaner Instruktionsfilmer HELP Start Malin Holmberg

38 h e l p ed all sun bed Magnetiska laminerade kort /ð/
HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

39 Datorprogram Träna Stavning A-F Säker på ljuden A-E Abc..
Ett diktamensprogram Säker på ljuden A-E Ett ljuddiskrimineringsprogram Abc.. HELP Start Malin Holmberg

40 HELP Start Malin Holmberg

41 /k/ c k -ck ch Flera sätt att stava k-ljudet /k/ Hur ska jag tänka då?
HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

42 Stavning av k-ljudet /k/ i engelskan
C är vanligast ! 1. cat, cop, cup, picnic, clap K tar jag före e och i 2. Ken & Kim, skip, skeleton -ck i slutet av korta ord 3. duck, block ch i vissa ord med grekiskt ursprung 4. Christ,chorus HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

43 Använd och belys likheter & skillnader
cup kopp cat katt can kan cube kub cost kosta culture kultur HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

44 HELP Start Malin Holmberg
Strategival Gå från det enkla, mest sannolika, till det svårare, mer osannolika alternativet Leta efter mönster Formulera regel HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

45 HELP Start Malin Holmberg
Börjar på ljudnivå med 1-1-koppling mellan ljud och bokstav med nyckelord för : 5 korta vokaler a, e, i, o, u 21 konsonanter 5 digrafer ch, sh, th, ck, wh Enstaviga ord med stängd stavelse Riktiga ord och nonsensord HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 45

46 HELP Start Malin Holmberg
5 korta vokalljud a /ă/ e /ĕ/ u OBS! Bokstavens namn används inte här. Bara ljudet. /ŭ/ i /ĭ/ o /ŏ/ HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 46

47 HELP Start Malin Holmberg
Konsonanter b, d , g, h, f, l, m, n, p, r, s, t brukar inte vara några stora problem Använd kontrastivt perspektiv och belys likheter och skillnader. c, j, k, qu, v, w, x, y, z behandlas för sig med nyckelord HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 47

48 Nyckelord för knepiga konsonanter
/w/ v /v/ w j /dj/ y /j/ x z /ks/ /z/ HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

49 ”Troublespots”/Konsonanter
/w/ som i wet jämfört med /v/ som i vet Very Welcome! Upprepa Very Welcome HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 49

50 ”Troublespots”/Konsonanter
/j/ som i yet jämfört med /dj/ som i jet The jet is not here yet. /kw/ som i quit / θ / som i thin / ð / som i this Upprepa Very Welcome HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 50

51 HELP Start Malin Holmberg
qu = /kw/ Varför skrivs konsonanten qu med två bokstäver? q är den fega bostaven – ”the chicken letter” q går aldrig ut utan sin kompis u. quit, quite, quick, quack, quarter qu HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

52 Digrafer /ʃ / sh /tʃ / /k/ ch /w/ -ck th wh /ð/ och /θ/ Digraf =
två bokstäver som står för ett ljud -ck th wh HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

53 Sex Stavelsetyper i Engelskan
Stängd not Öppen no Vokal-konsonant-e note Konsonant -le noble R-kontrollerad nor Dubbelvokalstavelse noon HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

54 Stängd stavelse A-C-nivå
f i sh Denna stavelse innehåller en vokal som följs av en eller fler konsonanter. Vokalljudet är kort. Stavelsen markeras med ett s som i stängd HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

55 Öppen stavelse D-nivå b e ö Denna stavelse slutar med en enkel vokal
Vokalen blir lång och låter som bokstavsnamnet i alfabetet. Stavelsen markeras med ett ö som i öppen HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

56 HELP Start Malin Holmberg
Nyckelord för långa vokalljud abc abc... i-Pod OK USA HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

57 Vokal-konsonant-e-stavelse E-nivå
b i t e v e Denna stavelse innehåller en enkel vokal -sen en konsonant - och sedan ett tyst e – The silent e Den föregående vokalen blir lång och låter som namnet i alfabetet. HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

58 E-nivån vokal-konsonant-e-stavelse
h a t e n o t e c u t e HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

59 Läsning av ord / nonord E-nivån Vokal - konsonant - e stavelse
mupe frobe quape tebe fripe splave plude tune hope shave Steve stripe snake rude HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

60 Läsning av meningar E-nivå
I hate to wake up late. The snake in that hole will bite you. I never came close to those big apes. HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

61 Multisensoriska Tekniker
Hantering av ljudkort ”Finger-tapping” ”Scooping” av flerstaviga ord Färgkodning Minneskartor s a d HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 61

62 ” Tapping" c c r a sh HELP Start Malin Holmberg

63 Luringar eller Odd words
Ord som måste minnas som ordbilder - följer inga regler för stavning : come, enough, are, who, there, people, of, beautiful 13 högfrekventa småord utgör 25% av all engelsk tryckt text: a, and, for, the, to, he, is, in, it, of, that, was, you HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 63

64 Grammatik och morfologi kommer in bakvägen när vi utgår från ljud och stavning
Ändelsen-ed har tre ljud /ed/, /t/, /d/ När används denna ändelse? Nu kanske det passar att förklara: Vad är ett verb? Vad är tempus? Regelbundna/oregelbundna verb? ed HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 64

65 3 jobb för ändelsen s cats dolls trumpets He often runs to the bus.
Sam’s cat is black. HELP Start Malin Holmbrg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

66 Planera HELP Start Vem kan delta? Individuellt eller i grupp? Mål?
Hur ofta? Hur mycket ? Hur länge? HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

67 HELP Start kompletteras med
Guidad högläsning Textsamtal för läsförståelse Muntlig kommunikation Inlästa böcker på elevens nivå Skrivprocess Grammatikövningar HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

68 Kompensatoriska tekniker
Anpassa all undervisning och alla test Bok och CD, digitala böcker Talsyntes på engelska Stavningskontroll t ex SpellRight Google översätt Digitala lexikon t ex Gustavas engelska ordbok Obs! Undvik__ lucktest! § ”Pys” Visa pennan HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg 68

69 HELP Start Malin Holmberg
SpellRight från Oribi SpellRight rättar grava fel, som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t ex heir/there/they're. Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight gör det lätt att välja rätt ord. Så här reagerar SpellRight på stavfelet shus. HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

70 en metod för bättre läsflyt
Upprepad läsning en metod för bättre läsflyt - Mycket effektiv lästräning på alla stadier - Ger på kort tid bra resultat - Ger möjlighet till många lästillfällen HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

71 HELP Start Malin Holmberg
Tips Lexion Claro Lingo Studieknep Engelska Log in to English Studentlitteraturs bok- och webb-material Nya Multigram 1 och 2 HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg

72 HELP Start Malin Holmberg
Sammanfattning Engelska hör till grundläggande bildning En bra pedagogisk diagnos + val av åtgärd Don efter person – HELP Start i vissa fall Kompensera så långt möjligt Direkt undervisning – learn/teach Öva/ drilla för flyt och överinlärning Multisensorisk undervisning Börja med det enkla – bygg från grunden Ge nycklar till koden Guidad högläsning viktigt HELP Start Malin Holmberg HELP Start Malin Holmberg


Ladda ner ppt "HELP Start Holmberg English Learning Program"

Liknande presentationer


Google-annonser