Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utlandsstudier – Informationsmöte 20 september 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utlandsstudier – Informationsmöte 20 september 2007"— Presentationens avskrift:

1 Utlandsstudier – Informationsmöte 20 september 2007
Lunds Tekniska Högskola

2 International Office LTH
Per Hagander - Internationell dekanus Christina Grossmann – verksamhetsansvarig Anna Skarman – in- och utresande studenter Anna Lindholm - in- och utresande studenter Sophia Nilsson - in- och utresande studenter Eva Salomonsson – in- och utresande arkitektur- och industri design studenter Annika Tonnteri, Internationell sekreterare på TLTH läsåret 07/08 Mikaela Welander, IAESTE Lunds Tekniska Högskola

3 Olika typer av utbyte LUUP – Lunds Universitets UtbytesProgram De universitetsgemensamma avtalen som administreras av LU och kan sökas av alla LUs studenter Specifik information 10 oktober i Kårhuset! (eller 8 oktober på Eden) LTHs egna avtal OBS! Olika ansökningsförfarande! Lunds Tekniska Högskola

4 Att tänka på innan avresa
Förbered dig noga! Planera studierna i god tid! Vad vill du med dina utlandsstudier? Sök information på webben, LTHs internationella bibliotek eller International Desk. Vilka kostnader är förknippade med studierna? Studera värdlandets språk! Kontakta CSN. Kontrollera försäkringar Hyr ut din bostad i andra hand. Lunds Tekniska Högskola

5 Studiemedel Du får ta med ditt svenska studiemedel.
Bidragsdelen är densamma. Lånedelen anpassas efter kostnadsnivån i det land du åker till. Studierna ska bedrivas på heltid i minst 13 veckor. Studiemedel för kortare språkkurs i anslutning till utbytesstudierna kan beviljas. Lunds Tekniska Högskola

6 Vad krävs för att få söka?
Du ska vid ansökningstillfället vara aktiv student vid Lunds universitet. Studierna ska kunna tillgodoräknas i din utbildning i Lund. Du ska ligga i fas med dina studier. Grundprincipen är att LTHs studenter ska läsa 4:e året utomlands. Gör gärna exjobb ute i Europa! Lunds Tekniska Högskola

7 Information på webben! Lunds Tekniska Högskola

8 LUUP – höstutlysningen
Kanada USA (inkl bl a University of California) Latinamerika Öst- och Sydöstasien Norden Ansökan 1 oktober – 1 november Lunds Tekniska Högskola

9 Ansökan 15 februari – 15 mars
LUUP – vårutlysningen Australien Nya Zeeland Europa Norden Sommarkurs i Shanghai Ansökan 15 februari – 15 mars Lunds Tekniska Högskola

10 LTHs egna utbyten Nordamerika Höstutlysning
University of Waterloo, Kanada Queen’s University, Kanada University of Illinois at Urbana-Champaign Georgia Institute of Technology, USA 1 oktober - 1 november 2007 Lunds Tekniska Högskola

11 LTHs egna utbyten Sydamerika Höstutlysning
Nätverket Magalhães – SMILE: Simon Bolívar, Caracas, Venezuela PUC, Chile Universidad Federico Santa María, Chile Universidad de los Andes, Columbia 1 oktober - 1 november 2007 Lunds Tekniska Högskola

12 LTHs egna utbyten NORDTEK Höst- och vårutlysning
Ansökan sker två gånger per år De tekniska universiteten i Norden ingår Man kan få ett stipendium samt resebidrag Man måste ha minst 80 poäng vid söktillfället OBS! Manuell ansökan! Sista ansökningsdag: 10 oktober 2007 & 1 februari 2008 Lunds Tekniska Högskola

13 LTHs egna utbyten ERASMUS Vårutlysning
Ca 200 avtal med andra europeiska tekniska lärosäten. Sista ansökan 1 februari 2008 Exjobb löpande under året Lunds Tekniska Högskola

14 LTHs egna utbyten Vårutlysning T.I.M.E.-nätverket 1 februari 2008
Lunds Tekniska Högskola

15 LTHs egna utbyten Vårutlysning Kina Nyhet!
Jiao Tong (Shanghai) Zheijang (Hangzhou) Xiamen University För W: SRS at Xiamen University, School of Oceanography and Environmental Science December - 1 februari 2008 Lunds Tekniska Högskola

16 ERASMUSpraktik Med Erasmuspraktik skall här förstås studentrörlighet för praktik i medlemsstaterna vid företag, utbildningscentrum, forskningscentrum eller andra organisationer. Antalet stipendier är begränsat. Inga ansökningstider. Studenterna skall själva ordna sin praktikplats. Lunds Tekniska Högskola

17 CERN i Genève Sommarpraktik för fysiker.
Se CERNs hemsida för ytterligare info! Lunds Tekniska Högskola

18 IAESTE The International Association for the Exchange of Students for a Technical Experience
Förmedlar praktikplatser utomlands för teknologer och naturvetare Platslistan utkommer i början av februari 15 oktober till 10 december Lunds Tekniska Högskola

19 IAESTE - Förbättra chanserna!
Aktivera dig i lokalkommittén! Ordna en praktikplats i Sverige och du garanteras en i ett utbyte med IAESTE. Ordna praktikplats utan att vara med i LK och byt den med hjälp av IAESTE mot en praktikplats utomlands. Lunds Tekniska Högskola

20 Ansökan - bestäm destination och kurser
Detaljinformation Leta kurser på universitetens hemsidor Se studieplanen som en önskelista! Lunds Tekniska Högskola

21 STARS Läs om tidigare studenters erfarenheter av sina utlandsstudier i deras rapporter på nätet! Lunds Tekniska Högskola

22 Skriv på engelska (eller landets språk)!
Ansökan Ansökan sker on-line och blanketten skickas både elektroniskt och i pappersformat – glöm inte foto på papperversionen! Bilagor: Study Plan – en för varje sökalternativ Statement of Purpose CV Ladok-utdrag på engelska Betygsutdrag från andra högskolor, på engelska Skriv på engelska (eller landets språk)! Lunds Tekniska Högskola

23 Statement of Purpose Presentera dig själv Motivera val av universitet
Berätta om vilken nytta du kommer att ha av utbildningen i framtiden Gärna en röd tråd mellan Statement of Purpose och Study Plan 1 A4 sida långt Lunds Tekniska Högskola

24 LTHs urvalskriterier:
Man ska ligga i fas med sina studier Social kompetens och ett engagemang i aktiviteter vid sidan av studierna ska beaktas vid uttagning till utbytesplatser.  Intervjuer ska utgöra ett viktigt urvalsinstrument. Rangordningen sker på grundval av en sammanvägning av helhetsintryck av ansökan, studieplanens sammansättning, motivering, studieresultat samt intervju. Internationella sekretariatet eller Internationella kontoret LTH beslutar sedan om nominering. Detta beslut kan ej överklagas. Det är alltid det mottagande universitet som beslutar om antagning. Lunds Tekniska Högskola

25 OBS! För LTHs utbyten gäller original + 1 kopia!
Att lämna in: Ansökan - 5 val (LUUP) + 3 val (LTH) - var noga med ansökningskoderna! - rangordna dina val! Skriv ut ansökan och underteckna Fäst ett foto som visar dina anletsdrag med klister eller tejp Ta fyra kopior av ansökningsblanketten inkl. fotot Bilagor på engelska eller undervisningsspråket (med svensk översättning), i fem ex Fem likadana uppsättningar OBS! För LTHs utbyten gäller original + 1 kopia! Lunds Tekniska Högskola

26 Vad händer sedan? Du kallas till intervju på ditt program
Rangordning sker på program-, LTH- och LU-nivå Nomineringsbeslut efter ca 6 v Ny ansökan till värduniversitetet Värduniversitetet antar – observera att de har sista ordet! Lunds Tekniska Högskola

27 LTHs Internationella kontor:
Finns fram till 12 oktober på LTH Studiecentrum. Håller stängt den 15 oktober för flytt till… …Kårhuset. Välkomna till våra nya lokaler från den 16 oktober! Lunds Tekniska Högskola

28 Tag chansen och lycka till!
Lunds Tekniska Högskola


Ladda ner ppt "Utlandsstudier – Informationsmöte 20 september 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser