Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MÅNADEN FÖR ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MÅNADEN FÖR ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER"— Presentationens avskrift:

1 MÅNADEN FÖR ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER
Rune Eklund Finlands Rotary © 2010 Tähän muistiinpanoja

2 GLOBALA NÄTVERKSGRUPPER
Globala nätverksgrupper är grupper av enskilda rotarianer från flera länder som tillsammans inriktar sig på ett gemensamt område eller intresse. Det finns två typer av globala nätverksgrupper: Rotarys kamratskapsgrupper och Rotarys aktionsgrupper. Finlands Rotary © 2010

3 GLOBALA NÄTVERKSGRUPPER
BESTÄMMELSER Alla globala nätverksgrupper berörs av följande villkor: Aktiviteterna bör skötas oberoende av RI, men vara i harmoni med RI:s förordningar samt följa de regler som berör Rotarys märken. Medlemsbasen i varje grupp bör representera minst tre olika länder. Ingen grupp får användas för främjande av religösa ändamål, POLITISKA ÅSIKTER eller andra organisationer.

4 GLOBALA NÄTVERKSGRUPPER
POLITIK ÄR FÖRBJUDET Rotaryrörelsen får inte på något sätt användas för befrämjande av politiska ändamål, vare sig egna eller andras. Detta berör såväl direkt som indirekt politisk verksamhet. Detta gäller såväl för själva rotaryrörelsen, som alla kamratskaps- och dylika grupper.

5 GLOBALA NÄTVERKSGRUPPER
BESTÄMMELSER Då RI erkänner kamratskapsgrupper, ingår där inte några juridiska, ekonomiska eller andra förpliktelser eller ansvarsförbindelser för RI, distrikten eller klubbarna. Ingen grupp kan verka på RI:s vägnar, representera det eller låta förstå, att den har fullmakt, att göra så eller representera RI. Alla grupper bör vara ekonomiskt, administrativt och överhuvud oberoende. Ingen grupp kan existera eller verka i något land kränkande dess lagar.

6 ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER
GLOBALA NÄTVERKSGRUPPER ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER Rotarys kamratskapsgrupper erbjuder rotarianer möjlighet att lära känna andra rotarianer som har samma yrke, hobby eller fritidsintresse och ger därigenom dem möjlighet att uppleva kamratskap och vänskap. Månadens tema erbjuder ALLA rotarianer och deras avec möjligheten, att delta i en trevlig kamratskapsgupp i internationell omgívning.

7 HUR ANSLUTA SIG TILL EN KAMRATSKAPSGRUPP?
Kontakta gruppen direkt, som du finner intresant, användande dig av de uppgifter som finns på följande sidor, eller via länken Global Networking Groups Directory. Kontakta distriktets kamratskapskontaktperson. Om gruppen du är intresserad av inte ännu har grundats så kan du kontakta RI:s personal för, att få information om hur man grundar en ny kamratskapsgrupp. Finlands Rotary © 2010

8 ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER
Interest Web Site 1 Amateur Radio 2 Antique, Classic and Historic Automobiles 3 Bird Watching 4 Bridge 5 Canoeing 6 Caravanning 7 Chess 8 Computer Users 9 Convention Goers 10 Cricket 11 Curling 12 Cycling 13 Doctors 14 Doll Lovers 15 Editors and Publishers 16 Environment 17 Esperanto 18 Fine Arts and Antiques 19 Fishing 20 Flying Finlands Rotary © 2010

9 ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER
Interest Web Site 21 Golf 22 Gourmets 23 Home Exchange 24 Horseback Riding 25 Internet 26 Latin Culture 27 Lawyers 28 License Plate Collecting 29 Literacy Providers 30 Magicians 31 Magna Graecia 32 Marathon Running 33 Motorcycling 34 Music 35 Old and Rare Books 36 Police and Law Enforcement Professionals 37 Quilters and Fiber Artists 38 Railroads 39 Recreational Vehicles 40 Rotary Global History (Internet Project) Finlands Rotary © 2010

10 ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER
Interest Web Site 41 Rotary Heritage and History 42 Rotary on Stamps 43 Scouting 44 Scuba Diving 45 Shooting Sports 46 Singles 47 Skiing 48 Tennis 49 Total Quality Management 50 Travel Agents 51 Travel and Hosting 52 Wellness and Fitness 53 Wine 54 Yachting Finlands Rotary © 2010

11 ROTARYS AKTIONSGRUPPER
Interest Web Site 1 AIDS 2 Blindness Prevention 3 Blood Donation 4 Dental Volunteers 5 Diabetes 6 Disaster Relief 7 Health Fairs 8 Hearing Regeneration 9 Hunger and Malnutrition 10 Malaria 11 Microcredit 12 Mine Action 13 Multiple Sclerosis 14 Polio Survivors and Associates 15 Population Growth and Sustainable Development 16 Water and Sanitation Finlands Rotary © 2010

12 GLOBALA NÄTVERKSGRUPPER
RI:s webbsidor erbjuder alltid aktuell information om fungerande nätverksgrupper. Finlands Rotary © 2010


Ladda ner ppt "MÅNADEN FÖR ROTARYS KAMRATSKAPSGRUPPER"

Liknande presentationer


Google-annonser