Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationaliseringens nationella arenor Svensk högre utbildning och utländska studenter 1945–2015 Forum för internationalisering Högskoleverket 2 februari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationaliseringens nationella arenor Svensk högre utbildning och utländska studenter 1945–2015 Forum för internationalisering Högskoleverket 2 februari."— Presentationens avskrift:

1 Internationaliseringens nationella arenor Svensk högre utbildning och utländska studenter 1945–2015 Forum för internationalisering Högskoleverket 2 februari 2012 Mikael Börjesson Donald Broady, Dag Blanck, Tobias Dalberg, Alexander Ekelund, Bo Ekelund, Josefine Krigh, Christin Mays, Andreas Melldahl, Mona Mårtensson, Mikael Palme Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) Uppsala universitet www.skeptron.uu.se/broady/sec/

2 Bakgrund – Intellektuell handelsbalans Källa: HSV 2007:9 R och SCB UF 20 SM 1101

3 Forskningsfrågor Vilka intressen i Sverige och utomlands driver frågan om ett ökat deltagande av utländska studenter, lärare och forskare i svensk utbildning? Hur har dessa intressen förändrats över tid? Hur ser relationen ut mellan statliga, ickestatliga ideella och privata aktörer ut? Hur arbetar svenska lärosäten och dess fakulteter och institutioner med inkommande flöden av studenter, lärare och forskare? Vilka satsningar görs, hur organiseras verksamheten och hur påverkas undervisningen? Vilken betydelse har utbildningsutbudet, speciellt masterutbildningarna, lärosätets karaktär och språkpolicys för internationaliseringsarbetet? Hur ser de inkommande strömmarna av studenter ut och hur har de förändrats under det senaste tre kvarts seklet? Från vilka länder kommer studenterna, vilka områden väljer man att studera i Sverige, vilka lärosäten prioriteras? Hur resonerar studenterna om sina studier? Vilka är motiven för studierna, hur har man kommit att välja utbildning och lärosäte? Hur uppfattas kvaliteten i den svenska högskolan? 3

4 Delstudier I.Inhemska och utländska intressen (nationell nivå) a) Svenska satsningar för att öka internationaliseringen av högre utbildning b) Utländska intressen av svensk högre utbildning II.Svenska lärosätens investeringar i internationalisering (institutionell nivå) a) En global bild av lärosätens investeringar i internationalisering b) Internationaliseringen av utbildningsutbudet c) Masterutbildningar III.Inkommande strömmar (individnivå) a) De stora linjerna b) Stipendiaterna c) Studenterna 4

5 Jämförelse av två studier av kursutbudets internationalisering Vår undersökning HSV, Utländska studenter i Sverige, 0807R Alla program/kurser oavsett nivåProgram på avancerad nivå Utbildningsutbud som givitsUtbildningsutbud som erbjudits Metadata till SCBs högskoleregisterLärosätenas hemsidor Program-/kursbenämningarna är på engelska Undervisningen ges på engelska

6 Engelska programbenämingar Andelar av samtliga program

7 Engelska kursbenämningar Andelar av samtliga kurser

8 Engelska programbenämningar/ämnesområde Antal/år

9 Engelska programbenämningar/ämnesområde Andel/år

10 Engelska programbenämningar/lärosätestyp, Antal/år

11 Engelska programbenämningar/lärosätestyp, Andel/år

12 Engelska programbenämningar per ämne Företagsekonomi, handel, administration Utbildning, SUN, 4-ställigEng.TotAndel Internationell redovisning och beskattning26 100,0 Internationell administration476968,1 Internationell (europeisk) marknadsutbildning, ingen språkinriktning4712737,0 Administration och förvaltning277735,1 Företagsekonomi, handel, administration, övrig/ospec. utbildning226334,9 Annan utbildning i ledning och administration4615429,9 Ekonomutbildning/företagsekonomi, finansiell ekonomi3213224,2 Bank, försäkring och finansiering104522,2 Logistik3114521,4 Internationell ekonomiutbildning, ingen spec. språkinriktning10551020,6 Ekonomutbildning/företagsekonomi, entreprenörskap3920718,8 Ekonomutbildning/företagsekonomi, kultur1911816,1 Hotell o turism (ekonomi)3726214,1 Ekonomutbildning/företagsekonomi, miljö1712313,8 Transportekonomi och materialadministration53713,5 Textilekonomutbildning97512,0 Internationell ekonomiutbildning, engelska87510,7 Ledarskap, organisation och styrning3735510,4 Ekonomutbildning/företagsekonomi, data4948610,1 Hälsoadministration6698,7 Ekonomutbildning/företagsekonomi, kvantitativ ekonomi, statistik, ekonomiska analyser5806,3 Ekonomutbildning/företagsekonomi, medicinsk teknik3506,0 Handel och administration5855,9 Ekonomutbildning/företagsekonomi9120394,5 Ekonomutbildning/företagsekonomi, fastigheter51323,8 Internationell ekonomiutbildning, franska83702,2 Internationell ekonomiutbildning, tyska83952,0 Kostekonomutbildning31741,7 Marknadsföring21881,1 Ekonomutbildning/företagsekonomi, marknadsföring11150,9 Personaladministration57420,7

13 Engelska programbenämningar per ämne Teknik och tillverkning Utbildning, SUN, 4-ställigEng.TotAndel Magisterutbildning, generell teknik och teknisk fysik7811468,4 Magisterutbildning, materialteknik6512153,7 Magisterutbildning, fordons- och farkostteknik225341,5 Magisterutbildning, bred mot byggande, bl.a. lantmäteri327940,5 Magisterutbildning, samhällsbyggnad14335740,1 Magisterutbildning, ekonomi och organisation17746937,7 Annan bred utbildning inom samhällsbyggande/byggnadsteknik82236,4 Magisterutbildning, trä, papper, glas/porslin, plast175232,7 Magisterutbildning, energi13040032,5 Magisterutbildning, byggnadsteknik3310930,3 Magisterutbildning, elektronik o data338123527,4 Magisterutbildning, maskinteknik12546926,7 Magisterutbildning -övriga/ospec. inriktning2912822,7 Magisterutbildning, berg- och mineralteknik31421,4 Magisterutbildning, kemiteknik och bioteknik7334821,0 Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur, yth21216,7 Annan utbildning inom teknik och teknisk industri, yth43013,3 Annan utbildning i industriell ekonomi och organisation51333,8 Civilingenjörsutbildning, samhällsbyggnad83732,1 Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur1482,1 Ingenjörsutbildning, bred mot byggande, bl.a. lantmäteri52562,0 Ingenjörsutbildning, ekonomi och organisation105991,7 Annan utbildning i elektronik, datateknik och automation95421,7 Ingenjörsutbildning, elektronik53071,6 Energi/Drift- och underhåll53351,5 Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik23050,7 Ingenjörsutbildning, data1322070,6 Civilingenjörsutbildning, energi- och elektroteknik114480,1

14 Projekt om internationalisering inom SEC Globaliseringen och den svenska gymnasieskolan. En utbildningssociologisk studie av hur nationsöverskridande profiler utformas och värdesätts, VR-U, 2012-2014, Projektledare Mikael Palme. Utrikespolitik och internationalisering av svensk högre utbildning. Svenska Institutet och det akademiska utbytet 1945-2010, VR-U, 2012-2014, Projektledare Andreas Åkerlund. Internationaliseringens nationella arenor. Svensk högre utbildning och utländska studenter, 1945-2015. VR-U, 2011-2013, Projektledare Mikael Börjesson. Språken, skolan, samhället 1960-2010, VR-U, 2009-2011, Projektledare Bo Ekelund. Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA 1919-2009, VR-U, 2007-2009, Projektledare Mikael Börjesson. Den svenska gymnasieskolan i det nya Europa. Transnationella inslag i utbildningsinstitutionernas fält och elevernas levnadsbanor, Skolverket, 1996-1998, Projektledare Donald Broady. Eliter och transnationella utbildningsstrategier, HSFR, 1995-1998, Projektledare Donald Broady. 14

15 SEC-publikationer i urval om internationalisering Broady, Donald, Berg, Barbro & Palme, Mikael, “L’enseignement secondaire et l'enseignement supérieur en Suède face à l'internationalisation”, p. 148-163 i Broady, de Saint Martin & Palme (eds.), Les élites. Formation, reconversion, internationalisation, CSEC, EHESS/SEC, LHS, Paris/Stockholm, 1995. Börjesson, Mikael, Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York, SEC Research Reports 37, Uppsala, 2005. Börjesson, Mikael & Broady, Donald, “The Social Profile of Swedish Law Students: National Divisions and Transnational Strategies”, p. 80-107 i Retfærd. Nordisk juridisk tidskrift, vol. 29, nr 3, 2006. Blanck, Dag and Mikael Börjesson, “Transnational Strategies in Higher Education and Cultural Fields. The Case of the United States and Sweden in the 20th Century,” p. 80-89 i American Studies in Scandinavia, 40:1-2, 2008. Melldahl, Andreas, “Study Travels in Theory and Practice. The Sweden- American Foundation and Its Fellows to the U.S, 1919-1939”, p. 126-139 i American Studies in Scandinavia, 40:1-2, 2008. Åkerlund, Andreas, Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2010. 15

16

17 Registreringar på engelska kursbenämningar/ämnesområde, absolut och relativt antal/år

18 Engelska kursbenämningar/lärosätestyp, absolut och relativt antal/år

19 Internationaliseringen av utbildningsutbudet Antal program med titlar på svenska och på engelska 19

20 Internationaliseringen av utbildningsutbudet Antal program med titlar på engelska per typ av utbildningsinstitution 20

21 Internationaliseringen av utbildningsutbudet Andel program med titlar på engelska per typ av utbildningsinstitution 21


Ladda ner ppt "Internationaliseringens nationella arenor Svensk högre utbildning och utländska studenter 1945–2015 Forum för internationalisering Högskoleverket 2 februari."

Liknande presentationer


Google-annonser