Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Charlotta Seiler Brylla MODIS-seminariet i Uppsala 2 maj 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Charlotta Seiler Brylla MODIS-seminariet i Uppsala 2 maj 2013"— Presentationens avskrift:

1 Charlotta Seiler Brylla MODIS-seminariet i Uppsala 2 maj 2013
Att analysera politisk diskurs Språkvetaren som hermeneutiker och samhällskritiker Charlotta Seiler Brylla MODIS-seminariet i Uppsala 2 maj 2013

2 Mina forskningsintressen
Historisk semantik: Romantikens nyckelord Politisk semantik / diskursanalys / totalitärt språkbruk: NS-Tyskland DDR Språk och politik / ”politolingvistik”: Högerpopulism Miljöpartiet /Die Grünen Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

3 Upplägg Språk och politik = politolingvistik
Forskningsområden språk och politik - Tredje riket - DDR - Teoretiskt-metodiska aspekter och vetenskapsteoretiska utgångspunkter Diskussion om ”politolingvistik” som outnyttjad (?) samhällsresurs Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

4 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Språk och verklighet konstituerar varandra (Humboldt) Språk är språkbruk (Wittgenstein) Språk är aktivitet (Bühler, Vološinov) Språk är handling (Austin, Grice) Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

5 Språk och politik Aristoteles: Människan en politikon zoon
”Politik kan beskrivas som ett omfattande, differentierat kommunikationsområde, där angelägenheter av offentligt intresse förhandlas, där åsikter och opinion bildas och där processer äger rum som initierar och genomför – även omstridda – beslut som har betydelse för samhället.” (fritt efter Strauss 1989) Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

6 Ideologi Dieckmann: pionjär inom politolingvistik
Ideologi: Grundläggande värderingar och tankemönster hos en viss samhällsgruppering eller i en viss samhällsordning (efter Girnth 2002) Althusser: ideologin konstituerar subjektet Vološinov: språk är ideologiskt Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

7 Politolingvistik: 1996 Armin Burkhardt
Lexikon Text/diskurs Kriget och nationalsocialismen viktiga förutsättningar för forskning kring språk och politik Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

8 betreuen, durchführen, Einsatz
Aus dem Wörterbuch eines Unmenschen, red. Sternberger, Storz, Süskind (1957) SS, Gestapo, HJ betreuen, durchführen, Einsatz Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

9 Victor Klemperer (1881-1960) LTI. Notizbuch eines Philologen (1947)
Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

10 Stigmatisering genom samförekomst
den judiskt bolsjevikiska kulturlösheten det judiskt kapitalistiska utsugarsystemet det judiska kriget Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

11 I dagens Sverige förringas och förnekas det svenska kulturarvet och den svenska identiteten till förmån för utländska kulturer. I dagens Sverige går en alltför stor del av det skattefinansierade kulturstödet till mångkulturella, destruktiva och elitistiska kulturyttringar. I dagens Sverige har medborgarna allt för lite inflytande över vilka kulturyttringar man vill stödja. Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

12 Klemperer LTI, s. 41 ”Men språket nöjer sig inte blott med att tänka och dikta åt mig, det leder också min känsla, det styr hela mitt själsliv, ju mer omedvetet jag överlåter mig åt det, desto mer självklart.” Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

13

14 Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

15 Thälmanpionjärernas fjärde budord
”Vi Thälmann-pionjärer älskar och beskyddar freden och hatar krigsivrarna.” Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

16 Neues Deutschland 1957 ”En opposition i DDR skulle ju endast vara riktad mot vår regerings politik: Den skulle alltså vara för att släppa fram fascister och militarister i höga maktpositioner [---] och för en förberedelse av atomkrig. Att tolerera en sådan opposition vore kriminellt.” Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

17 Några viktiga forskare inom språk och politik
Ruth Wodak Düsseldorf-skolan: Karin Böke, Martin Wengeler, Matthias Jung Constanze Spieß Lann Hornscheidt Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

18 Nyckelord (enligt Düsseldorf-skolan)
de kan fungera som bärare av idéer och program de tematiseras (eller betonas) ofta i diskursen, dvs. de framhävs med metaspråkliga markörer de introducerar nya betydelser eller konnotationer de är ofta del av en ”semantisk kamp” de är semantiskt (re)produktiva Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

19 Politisk semantik / Diskursanalys -lingvistik
Walther Dieckmann Reinhart Koselleck Fritz Hermanns → Dietrich Busse → Düsseldorf-gruppen → Ruth Wodak Siegfried Jäger Ingo Warnke Jürgen Spitzmüller Constanze Spieß Diskurs ska förstås som en form av social praktik som den kommer till uttryck i tal och skrift Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

20 Warnke & Spitzmüller (2011) Jäger Fairclough
Transtextuell nivå Aktörsnivå Intratextuell nivå Institutionell ram Diskursiv praktík Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

21 Analysmoment argumentationsstrategier (legitimering-/delegitimering, generalisering, förenkling, oppositioner som vän-fiende-schmeman och svart-vit-målning, förringade, överdrift) språkligt retoriska medel (signalord, metaforer, analogier, eufemismer, hyperboler) koherens (särskilt implikationer och presuppositioner) narrativa strukturer (myter, berättelser, anekdotisk kunskap) Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

22 Litteratur- vetenskap
Sociologi Historia Språk- vetenskap Medie- vetenskap Filosofi Etnologi Statsveten- skap Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska


Ladda ner ppt "Charlotta Seiler Brylla MODIS-seminariet i Uppsala 2 maj 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser