Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Att granska och värdera webbresurser 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Att granska och värdera webbresurser 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger."— Presentationens avskrift:

1 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Att granska och värdera webbresurser 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger

2 Skillnader mellan tryckt information och information på nätet hem.bredband.net/gertrud/struktur.html www.btj.se/ikoner/akademien/standigt/gertrud.html

3 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Kriterier och metoder för att bedöma webbplatser I

4 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Övning 1: Kvalitetskriterier för webbplatser www.btj.se/ikoner/akademien/standigt/utbildning.html

5 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Kvalitetskriterier Vem har gjort webbplatsen? (upphovsman/ansvarig) Varför är webbplatsen skapad? (syfte/anledning/avsikt) Tillförlitlighet Målgrupp Omfattning/täckning Aktualitet och varaktighet Grafisk form och layout

6 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Kriterier och metoder för att bedöma webbplatser II Titta närmare på de kriterier ni tidigare identifierat tillsammans med Gertrud. Metoder och hjälpmedel för att verifiera olika uppgifter.

7 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Vem har gjort webbplatsen? (upphovsman/ansvarig) 1 Vilken auktoritet har upphovsmannen? Är det en privatperson, en erkänd myndighet, en organisation eller en expert/specialist? Belägg namn i sökverktyg! http://www.pask.sida.nu/ http://www.pask.sida.nu/ Sök namn eller epostadress via Googles arkiv för Usenet. http://groups.google.com/ http://groups.google.com/ Kolla upp författaren i något biografiskt lexikon.

8 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Vem har gjort webbplatsen? (upphovsman/ansvarig) 2 Om upphovsmannen sägs arbeta vid en viss institution, ett visst företag eller för en viss organisation. Kontrollera uppgifterna på institutionens, etc. webbplats. Om du har problem att hitta en upphovsman - kontakta webbmaster för sidan.

9 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Varför är webbplatsen skapad? (syfte/anledning/avsikt) Skilj mellan fakta, åsikter/påståenden/propaganda, kommersiellt - reklam, skämt/parodi/satir, medveten desinformation! http://www.snopes.com/info/top25uls.asp

10 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Tillförlitlighet 1 Webbadressen: protokoll, domän (inkl landskod), kataloger, filnamn Domännamn, t.ex..se,.dk,.no,.fi,.com,.nu,.net,.org,.gov,.edu. http://www.norid.no/domenenavnbaser/domreg.html http://www.nameshopper.com/tldreg/

11 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Tillförlitlighet 2 Är webbadressen rimlig? "Skala" webbadressen! www.btj.se/ikoner/akademien/standigt/utbildning.html www.btj.se/ikoner/akademien/standigt/utbildning.html Kontrollera vem som äger domänen! http://www.dns411.com/ http://www.allwhois.com/ http://www.nic-se.se/domaner/domansok.shtml http://www.dns411.com/ http://www.allwhois.com/ http://www.nic-se.se/domaner/domansok.shtml

12 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Tillförlitlighet 3 Kontrollera eventuellt tidigare innehåll/utseende med WayBackMachine http://www.archive.org/ http://www.archive.org/ Vid sökning i t.ex. Google eller Yahoo Search kan man använda sig av den ”cashade” versionen.GoogleYahoo Search

13 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Tillförlitlighet 4 Finns kontaktuppgifter? Verkar mailadressen rimlig i förhållande till webbplatsens domän? Skriv www. och fyll sedan på med det som står efter @ i mailadressen, t.ex. ger josefin.andersson@btj.se www.btj.se.www.btj.se Fungerar mailadressen? Använd aldrig anonymt material!

14 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Tillförlitlighet 5 Presenteras författaren? Fungerar länkarna? Finns det källhänvisningar? Återges citat korrekt? Vilka länkar går från webbplatsen? Hur många och vilka har länkat till webbplatsen? Är de välkända? Är det troligt att de har bedömt innehållet? link:url i t.ex. Google eller Yahoo Search.GoogleYahoo Search

15 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Målgruppsanpassning Till vem riktar sig innehållet på webbplatsen? Svårighetsnivå? Granska språket! Navigering Några exempel: http://www.roalddahl.com/ http://www.arla.se/templates/minior/page.aspx?id=9887 http://www.skola.regeringen.se/

16 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Omfattning/täckning Hur väl täcks ämnet? – finns det några luckor? Jämför med andra webbsidor och andra källor, t.ex. uppslagsverk, monografier och tidskriftsartiklar. Finns det några referenser eller länkar till mer information? Ex. http://www.katter.nu/http://www.katter.nu/

17 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Aktualitet och varaktighet När skapades sidan? När uppdaterades den senast? Hur ofta sker uppdateringen? Exempel: Bloggar http://weblog.jrc.cec.eu.int/page/wallstrom http://malin.typepad.com/biblioteksrelaterat/

18 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Grafisk form och layout Är utseende och navigeringsmöjligheter anpassade efter ämne, syfte och målgrupp? Vilka hjälpmedel finns för att navigera på webbplatsen? T.ex. Site map, intern sökmaskin, etc. Några exempel: http://www.bibeln.se/ http://skatteverket.se/index.html http://www.regeringen.se

19 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Urvals- och kvalitetskriterier för bibliotekens länksamlingar

20 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Varför är det viktigt med urvals- och kvalitetskriterier? För att förenkla för användarna och förtydliga vilket innehåll som finns i samlingen. Samlingen blir bättre sammanhållen när ämnesredaktörerna värderar/utgår från samma kriterier. För att garantera kontinuitet. Det blir lättare att lära upp nya redaktörer och garantera fortlevnad av länksamlingen när personer slutar/byter ansvarsområden. För att förtydliga värdet av kvalitetskriterier.

21 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Hur formulerar man urvals- och kvalitetskriterier till en länksamling? Är resursen relevant för samlingen? Målgrupp Ämne Syfte Om du svarat ja på alla frågor, kan du gå vidare.

22 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Resursen i förhållande till sig själv: Generella kvalitetskriterier. Samlingsspecifika urvals- och kvalitetskriterier. Resursen i förhållande till befintliga resurser i samlingen: Finns det bättre resurser i samlingen? forts. urvals- och kvalitetskriterier till en länksamling.

23 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Samlingsspecifika urvals- och kvalitetskriterier kan t.ex. vara: Innehållet ska följa svensk lagstiftning. Webbplatsen får inte kräva inloggning eller registrering. Alla resurser ska vara gratis att använda. Vi tar inte med pornografiskt material. Innehållet ska gå att se i en normal webbläsare. Om innehållet presenteras i ett annat format än HTML ska det redovisas.

24 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger forts. samlingsspecifika urvals- och kvalitetskriterier Hur ska redaktören/samlingen förhålla sig till: produktreklam eller kommersiellt material? personliga hemsidor, bloggar och skolarbeten? geografiska begränsningar t.ex. lokalt material? svårighetsgrad: grundskole-, gymnasie,- eller akademisknivå?

25 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Några exempel på länksamlingar och deras urvals- och kvalitetskriterier: Nätbaserad Information, Litteratur, Service (NILS), Malmö stadsbibliotek http://www2.malmo.stadsbibliotek.org/nils http://www2.malmo.stadsbibliotek.org/nils RASK, ett samarbetsprojekt inom ramen för det svenska ansvarsbibliotekssystemet http://rask.ub.uu.se/index.cfm http://rask.ub.uu.se/index.cfm Länkkatalogen, Mölndals stadsbibliotek http://www.molndal.se/bibl/ http://www.molndal.se/bibl/ Skånewebben – biblioteksgranskat skånematerial. http://www.skanewebben.nu http://www.skanewebben.nu

26 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Övning 2 Formulera urvals- och kvalitetskriterier för en valfri länksamling. Välj sedan ut fem resurser som kvalificerar till din länksamling. Förslag på ämnen: Nordisk design Påskhögtiden Irakkriget Ätstörningar Svensk möbelhistoria Valfritt

27 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Läs vidare 1 Kathy Schrock's Guide for Educators - Critical Evaluation Surveys and Resources http://school.discovery.com/schrockguide/eval.html http://school.discovery.com/schrockguide/eval.html Källkritik på nätet, Mathias Jansson http://www.khm.lu.se/biblio/handledning/kallkritik/main.html http://www.khm.lu.se/biblio/handledning/kallkritik/main.html Övningar i källkritik, Annika Hultén http://www.ltblekinge.se/utbildn/fhskola/katalog/biblio/ovnkkr.htm http://www.ltblekinge.se/utbildn/fhskola/katalog/biblio/ovnkkr.htm

28 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Läs vidare 2 Kolla Källan!, Myndigheten för skolutveckling http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/om.html http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/om.html Kvalitetsvurdering av websider, Danmarks Biblioteksskole http://www.db.dk/bib/tutorials/kvalitet/default.htm Länkskafferiet, Att värdera webbplatser själv, Skoldatanätet http://lankskafferiet.skolutveckling.se/information/vardera.html

29 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Läs vidare 3 Funestad, Camilla, Med kvalitet som kännetecken - en undersökning av användningen av begreppet kvalitet inom s.k. kvalitetskontrollerade ämnesportaler, Uppsala universitet, 2002 (Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap 2002:113) http://www.abm.uu.se/publikationer/2/2002/113.pdf. http://www.abm.uu.se/publikationer/2/2002/113.pdf Internet Detective http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/cgi/sesame?detective. (Interaktiv guide som introducerar kvalitetskriterierna i Quality Selection Criteria for Information Gateways - The Development of a European Service for Information on Research and Education) http://www.sosig.ac.uk/desire/q1cont.html http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/cgi/sesame?detective http://www.sosig.ac.uk/desire/q1cont.html


Ladda ner ppt "050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger Att granska och värdera webbresurser 050223 Josefin Andersson & Gertrud Berger."

Liknande presentationer


Google-annonser