Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010. 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Presenteras på höstmötet den 26.11 2009 Allmänt Nyländska Jaktklubben skall i all sin verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010. 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Presenteras på höstmötet den 26.11 2009 Allmänt Nyländska Jaktklubben skall i all sin verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010

2 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Presenteras på höstmötet den 26.11 2009 Allmänt Nyländska Jaktklubben skall i all sin verksamhet sträva efter att vara den ledande finska segelföreningen inom FSF och ISAF.. Klubben skall erbjuda sina medlemmar goda förutsättningar att utöva båtsport och klubben skall fostra seglare. Klubben fortsätter upprätthålla de goda kontakterna till nordiska och andra internationella segelföreningar. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på junior- och kappseglingsverksamhet. Övriga delar av verksamheten integreras naturligt genom klubbens skärgårdshamnar och den skolningsverksamhet för vuxna som anordnas. Aktiv rekrytering och skolning av funktionärer inför framtiden.

3 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Allmänt Klubbens träningsverksamhet skall hela tiden utvecklas för att vara konkurrenskraftig och på en hög nivå. Skärgårdshamnarna skall även i fortsättningen erbjuda klubbens medlemmar en trygg hamnplats. Intensifierad övervakning av skärgårdsholmarnas utnyttjande. Större betoning på trivsel i hamnarna genom medlemmarnas aktiva insats i skötseln och vården av hamnarna. NJK skall vara en ”grön” förening som strävar efter att minska belastningen på miljön och förbättra förutsättningarna för medlemmarna att leva upp till detta mål. Det nya klubbhuset på Björkholmen tar form, medlemmarna skall kunna ta del i planeringen.

4 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Ekonomi Den svåra globala ekonomiska krisen påverkar även NJK. Vi ser ett klart bortfall av sponsor- och reklamintäkter. Verksamhetsplanen för 2010 måste därför måttsys för att passa de ekonomiska realiteterna. Den egna finansieringens roll ökar vilket syns i höjda medlems- och deltagaravgifter. Vi eftersträvar att fortsätta verksamheten “som förut” men upprätthåller beredskap att snabbt anpassa oss till ytterligare försämrade förhållanden. Förberedelser för jubileumsåret kan medföra kostnader redan 2010. Ekonomiutskottet aktiveras och kommer att stöda fonden NJK-150 år.

5 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Jubileumsåret 2011 Jubileumsårets kappseglingar är fastställda och samarbetet med HSRM fortsätter. Jubileumskommittén fortsätter sitt arbete med förberedelser inför jubileet 2011. Finlandiahuset fastställt för jubileums banketten. Detaljerad plan samt organisation för jubileumsbanketten samt medlemsweekenden klar för presentation i början av 2010. Seglarförbundet preliminärt intresserad av samarbete med SuPS och NJK för att högtidliggöra Viaporin Tuoppi som en del av ”Kappsegling i Finland 150 år”. Tävlingen sammanfaller med medlemsweekenden och passerar Blekholmen. Fonden NJK-150 år fortsätter att med olika begivenheter samla in medel för projektet: ”Klubbhuset”.

6 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Björkholmen Inga större investeringar, normalt underhåll av byggnader, pirer och utrustning. Arkitekttävlingen för det nya klubbhuset avgörs i medlet på februari. Uppsnyggning av salen. Uppstädningen av klubbens område fortsätter. Vinterupptagningen av båtar fortsätter tillsvidare. Klubben undersöker behovet av alternativa vinterupptagningsplatser för framtiden. Båttorget och familjedagen ordnas som under tidigare år.

7 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Blekholmen Förbereda Blekholmen för 150-års jubileet. Ansökan av Museiverket för stöd att restaurera klubbhusets aula. Samarbetet med krögaren fortsätter som tidigare inkluderande förbättringar på klubbhuset. Ansökan av staden om eventuell hjälp med finansieringen av en ny ponton på sydvästra sidan av holmen. Röda stugan, inreds i 50-tals stil till ett minimuseum som även kan användas som mötesrum och vid övernattning.

8 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Skärgårdshamnar Kajholmen: Terass till Villa Nova Värme element till Villa Nova Högholmen: Terass Långholmen: Justering av bojarnas placering Nya förtöjningsringar i berget Ramsskär: Brygga vid östra berget Kråkskär: Ny toa Ny bastuugn Bodö: Pontonbrygga, bojar Flaggstång __________________________________________________________ Normalt underhåll på alla hamnarna. Miljöaspekten viktig i alla klubbens skärgårdshamnar!

9 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Junior Zoom8-gruppen fortsätter, med stark fokusering på toppnivå. Optimistgruppens träningsdagar utökas. Gruppen delas in i två nivåer, ranking- och regionalnivå. De öppna tisdagseglingarna fortsätter. Knatteseglingar på eftermiddagen för 8-10-åringar börjar igen. Träningar för RS Vision-klassen. Seglingsskolan enligt samma koncept som senaste år. Seglingsskolan en viktig inkörsport för nya aktiva. Aktiv rekrytering av nya juniorer i skolorna (Drumsö, Mattliden, Grankulla, Vindängen och Cygneus). Kajholmslägret- samma koncept. Uppmuntra föräldrar att aktivera sig. Under vintern, både ute- och inneträningar. Samarbete med de Skandinaviska Segelföreningarna. Ny juniorchef, Jessica Silén.

10 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Kappsegling Arrangerar NJKs traditionella vår- och höstregattor, Sinebrychoff Challenge Cup och torsdagsseglingar. Deltar i arrangemangen av Helsinki Two-Star, Hangö- Sandhamn och Helsingforsregattan. Junior NM 2010 i juli i samarbete med andra klubbar och HSRM. Planering och förberedelser inför jubileumsåret 2011 fortsätter: – EM för OS-klasser i juli 2011 i samarbete med HSRM m fl – 6mR World Cup i augusti 2011 – Rekrytering och utbildning av funktionärer – Upprustning och komplettering av båtar oa utrustning. Anställer en kappseglingschef/race manager 2010…

11 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 CHALLENGE Challengeprojektet stöder klubbens unga seglare i deras utveckling till toppnivå. Det sker främst i form av stöd till träningsläger, samt logistiska förmåner såsom lån av bil, gratis eller billiga flygbiljetter etc. i den mån klubben lyckats förhandla sig till dessa. Projektet administreras av träningskommittén. I Challengeprojektets målsättningar ingår även stöd av juniorkommitténs verksamhet med bl.a. utbildning och handledning av tränare.

12 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Träningskommittén Träningscentret fortsätter sin verksamhet i samarbete med Finlands seglarförbund. Seglarna förbinder sig att följa överenskomna träningsprogram vari ingår fysisk träning inklusive test samt teoriföreläsningar. I seglingsprogrammet ingår, utom normala veckoträningar, lägerdagar, en del av dessa utomlands. Målinriktade seglare i klasserna 29er och 49er och Laser tränar i centret. Också seglare från andra klubbar kan på andra ekonomiska villkor delta i verksamheten. Klubbens chefstränare är Kasimir Johansson.

13 19.8.2014 MATCH RACE 2010 MRC Optimera användningen av den nya flottan för träning, tävling och spons + företagsseglingsverksamhet. Fortsätta att höja standarden på tävlingarna. Strävan efter att lösa problemet med bristen på träningstider. – Interna CenterCups ordnas under mindre populära träningsdagar Centret strävar efter att utvidga samarbetet mellan de övriga kommittéerna inom NJK – Samarbete med juniorkommittén för att väcka intresse för match racing bland klubbens juniorer (rekryteringskanal) – J80 deltagande på torsdagsseglingarna planeras Samarbete med Elliot Centret, HSS’ tävlingscenter.


Ladda ner ppt "19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010. 19.8.2014 VERKSAMHETSPLAN 2010 Presenteras på höstmötet den 26.11 2009 Allmänt Nyländska Jaktklubben skall i all sin verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser