Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsoft Citizen Service Platform Vi hjälper kommuner att ge medborgarna bättre service Presentation för affärsbeslutsfattare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsoft Citizen Service Platform Vi hjälper kommuner att ge medborgarna bättre service Presentation för affärsbeslutsfattare."— Presentationens avskrift:

1 Microsoft Citizen Service Platform Vi hjälper kommuner att ge medborgarna bättre service Presentation för affärsbeslutsfattare

2 Agenda Kommunen i ett sammanhang Tekniska krav Strategin bakom Citizen Service Platform Funktioner i Citizen Service Platform Exempelscenarier Fallstudier

3 Nya förväntningar Värdeuppfattning 1700+ 1900+ 2000 + 2007+ "Dagens kommunala service påverkas av globaliseringseffekter som tidigare generationer aldrig behövde ta hänsyn till"

4 Städernas framväxt Källa: Alex Galezowski – CAP Gemini Consulting

5 Kommunen i ett sammanhang Alla medborgare och alla företag kommer förr eller senare i kontakt med kommuner och landsting. Kommuner och landsting utgör en stor del av grunden för hela samhället. De hanterar utbildning, bostäder och fritidsverksamhet, främjar affärsverksamhet och sörjer för barn, äldre och andra sårbara medborgare. I detta arbete finns också många utmaningar. Det handlar om att skapa enkla, användbara lösningar för komplicerade behov – och att se till att nå samtliga medborgare, även dem som inte har tillgång till Internet. FRITIDSVERKSAMHET MEDBORGARE TILLGÅNG MEDBORGARE UTBILDNING FÖRETAG ONLINE- TJÄNSTER BOSTÄDER

6 I vilket sammanhang verkar kommuner och landsting? Produktivitet vid datorn och tillgång till gemensamma system Kalkylblad, dokument, presentationer Program för kommuner Ad-hoc- samarbete inom och mellan avdelningar President Operations Sales & Marketing IT FinanceHR Input Order Deliver Invoice Avdelningar och team inom kommunen Ärendehantering och andra processer Resultathantering, efterlevnad Tjänstemän, politiker och medborgare Strukturerade transaktioner till ostrukturerat samarbete System- upplevelse och gränssnitt Arbetets innehåll och ansvarsområden Medborgare Företag Tjänstemän Politiker

7 Exempel på livshändelser för medborgare

8 Verksamhets- och teknikproblem

9 Hur är Citizen Service Platform utformat? 1: GRUNDLÄGGANDE UTMANINGAR Det översta skiktet av modellen utgår från de verkliga utmaningar som de flesta kommuner står inför. Det handlar ofta om tvärgående frågor som rör flera olika typer av tjänster och strukturer. De här frågorna ställer höga krav på den verkställande ledningen och beslutsfattarna och påverkar stora delar av organisationen. 2: MÄNNISKOR OCH PROCESSER Det är inte kommunen som hjälper medborgarna, kontrollerar kostnader, balanserar budgeten eller åstadkommer hög kvalitet i verksamheten - det är människor. För att en organisation ska lyckas måste människorna inom den stärkas. 3: PROGRAM OCH MALLAR Det här skiktet innefattar lösningar från Microsoft och tredjepartsföretag som myndighetsorganisationer behöver för att kunna arbeta effektivt. Här ryms kärnprogram för verksamheten, program som underlättar kontakt mellan medborgare och näringsliv och förbättrar verksamhetsprocesser och resultat, samt program för hantering av relationerna till medborgare. 4: TEKNIK Microsofts infrastruktur från slutpunkt till slutpunkt ger en säker, skalbar och lätthanterlig grund som kommuner kan använda tillsammans med de program de behöver. Infrastrukturen är uppdelad i tre delar: kärnstrukturen, produktivitetsstrukturen samt en plattformsinfrastruktur för program. Microsoft har utvecklat optimeringsstrategier för dessa områden för att hjälpa kommuner att skapa en "människovänlig" organisation, där medarbetarna har rätt verktyg och information för att förbättra servicen, göra medborgarna nöjdare och minska kostnaderna.

10 1. Grundläggande utmaningar Förbättra servicen Ärendehantering Medborgare och företag kan visa information genom personliga portaler 1 Samarbete och delade tjänster Det är enkelt att dela information inom avdelningar/team Tjänster kan delas mellan flera avdelningar 2 Förbättra effektiviteten Hanterat arbetsflöde ger snabbare och effektivare processer Lättare och snabbare att hitta information 3 Efterlevnad och ansvar Det går snabbare att skapa rapporter tack vare samarbetsplatser för team Information kan lagras och visas på ett säkrare sätt 4 Dra nytta av tekniken Bättre produktivitet med hjälp av LOB-program Mobilansluten personal kan använda centraliserade IT-tjänster och data 5 Stödja den lokala ekonomin 7 Ta hand om miljön 8 Höja nivåerna inom utbildningen 10 Leverera god omsorg 9 Förbättra medarbetarnas produktivitet 6 Informationen är lättare att komma åt, mer aktuell och innehåller referenser till liknande data. Stadshuset

11 2. Mänsklig kompetens

12 Processer och tjänster Organisationsmodell Processbibliotek Detaljerad process

13 3. Tekniska prioriteringar Obs! totalt antal svarande = 256 Källa: IDC LRG-undersökning, augusti 2007 Vilken fas av implementerings-/finansieringscykeln har nåtts för följande tekniker? % av dem som svarat

14 Distribueringsalternativ Vilken typ av distribution av IT-paketlösningarna skulle fungera bäst för din organisation?

15 Mallutbud i Citizen Service Platform

16 Struktur för Citizen Service Platform

17 FunktionKärnprodukterMall i Citizen Service Platform KommunikationMicrosoft Exchange Office Communication Server Windows Live Messenger E Councillor Agent - direkt interaktion med medborgarna via ett Windows Messenger-fönster SökningMicrosoft Office Sharepoint Server Offentlig webbplatsMicrosoft Office LiveSMS-aviseringstjänst Medborgarportal Microsoft Office Sharepoint ServerPublicering av allmänt webbinnehåll Microsoft Office Sharepoint Server Citizen Portal-mall för allmän och behörighetsstyrd åtkomst till onlinetjänster Interaktiva formulärInfopath-formulärserverFördefinierade formulär för ansökningar till myndigheter. GISMicrosoft Virtual EarthPlatsbaserad information som överlägg på VE-kartbild IntranätportalMicrosoft Office Sharepoint Server Portaler med behörighetsstyrd åtkomst för tjänstemän och politiska befattningar inom kommunen. Webbsidor för samhällsgrupper Microsoft Live-tjänster Soapbox-baserad direktuppspelad video för information om samhällshändelser Kontaktservice för medborgare Microsoft Office Sharepoint Server Enkel insamling av förfrågningar och arbetsflödesmallar för kontaktstyrning Microsoft CRM Server Insamling av förfrågningar och arbetsflödesmallar för kontaktstyrning ÄrendehanteringMicrosoft Office Sharepoint ServerVidarebefordran av ärenden utifrån rollbaserade regler. Microsoft CRM ServerVidarebefordran av ärenden utifrån rollbaserade regler. Elektronisk anskaffningMicrosoft Dynamics ERP DokumenthanteringMicrosoft Office Sharepoint Server Redigering och vidarebefordran av dokument för t.ex. kommunfullmäktigemöten med integrerad webbpublicering Instrumentpanel och balanserade styrkort Microsoft PerformancePoint Server Identitetshantering Microsoft Cardspace, Microsoft Identity Lifecycle Manager ProgramintegreringMicrosoft Biztalk Server Mallar i Citizen Service Platform: översikt

18 Citizen Service Platform: Live-paket Lokal direktuppspelad video e-Agent Hanterad webbplats SMS-agent

19 Citizen Service Platform: Portalpaket Medborgare TjänstemanPolitiker Besökare Politikerns instrumentpanel

20 Citizen Service Platform: Paket för agendahantering 1.Alla möten underlättas av en portal för kommunmöten där all information finns samlad på en plats. 2.Mötet schemaläggs med hjälp av en kalenderwebbdel på portalplatsen. 3.En föreslagen dagordning kan godkännas eller avvisas elektroniskt genom arbetsflöden. 4.Mötet sker elektroniskt och alla punkter gås igenom i tur och ordning. 5.Vid varje punkt röstar alla deltagare för eller mot, eller lägger ned sin röst. Alla röster registreras. 6.Det slutliga protokollet skapas elektroniskt för publicering och arkivering. 3 3 3 6 6 6 2 2 5 5 5 1 1 1 4 4 4

21 Exempelscenarier för kontaktcenter

22 Partnerlösningar Program för krisplanering Resultathantering

23 Exempelscenario – Bygglov Lokalpolitiker En lokalpolitiker kan skapa anpassade rapporter som visar serviceresultatet för bygglovsansökningar. En kommuntjänsteman hämtar bygglovsansökan från InfoPath- formulären i MOSS. Tjänsteman En lokal stadsplanerare kan besöka platsen och öppna bygglovsansökan. Tjänsteman på fältet 1 3 1 2 4 4 Lokalpolitiker kan granska resultaten Politiker på högre nivåer kan också se rapporterna Tjänstemän på andra avdelningar kan också se rapporterna Politiker på högre nivåer kan övervaka rapporterna om bygglovsansökningar inom ett kommunalt beslutsområde. Annan politiker 1 - Medborgaren skapar en ansökan 2 - Tjänstemannen behandlar ansökan och skickar den till en stadsplanerare på fältet 3 - Tjänstemannen på fältet granskar platsen och skickar tillbaka en rapport till tjänstemannen 4 - Tjänstemannen skickar resultatet till medborgaren Medborgaren kan skicka in bygglovsansökni ngar online med hjälp av gränssnittet för InfoPath- formulär. Medborgare

24 Dokumenthanteringssystemet förbättrade produktiviteten och tillgången till information i kommunen Staden Aalter i Belgien har ungefär 20 000 invånare och ligger i Europas hjärta, strax norr om Bryssel. Kommunen är en av få som har certifierats enligt ISO 9001 för sina kvalitetsstandarder för processer, och anses vara en bra referens för kommunala processer. Microsoft samarbetade med Aalter för att utveckla Citizen Service Platform, genom att samla in några exempel på vanliga processer som användes för att leverera lokal service och implementera en del av dem i CSP. Dessa processer implementerades sedan i Dynamics CRM- och Sharepoint Portal Server-plattformarna. Fallstudier Microsoft Dynamics CRM-baserad lösning gav bättre servicekvalitet och effektivitet i kommunen Kommunen Cascais ingår i storstadsområdet Lissabon Metropolitan Area och innefattar totalt sex regioner med mer än 170 000 invånare. I likhet med många andra portugisiska kommuner är Cascais servicesystem geografiskt utspritt och primärt uppbyggt kring "verksamhetsområden". "Vi behövde en lösning för att hantera alla våra verksamhetsområden och flytta kommunen Cascais närmare medborgarna", säger kommunchefen Maria Conceição Cordeiro, som också ledde projektet. Situationen ledde till att kommunen Cascais beslutade att starta ett projekt för att modernisera sina servicesystem för medborgarna. Staden Aalter i Belgien Kommunen Cascais i Portugal "Nu kan medborgarna få kontakt med kommunen via telefon, Internet och i stadshuset. Vi får en samlad, enhetlig vy av vilken service de får och kan möta deras behov under en enda konversation. Det här innebär också att vi lättare kan spåra serviceförfrågningar och se till att vi alltid uppfyller kvalitetsstandarderna, säger Luc Jolie, VD.” Projektet skapades för att strukturera om såväl synliga som understödjande servicefunktioner. "Därför behövde vi två partnerföretag, Vantyx och Leadership, som har specifika expertkunskaper på de här områdena", säger Maria Conceição Cordeiro. Resultatet: "Med Microsofts lösning kunde vi tänka igenom och utforma kommunens serviceutbud på ett helt nytt sätt."

25 © 2008 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Windows, Windows Vista och andra produktnamn är eller kan vara registrerade varumärken och/eller varumärken i USA och/eller i andra länder. Syftet med informationen i detta dokument är endast att informera. Den utgör Microsoft Corporations aktuella ståndpunkt vid det datum då presentationen visas. Eftersom Microsoft måste reagera på förändrade förhållanden på marknaden ska den inte tolkas som ett åtagande från Microsofts sida. Microsoft kan inte heller garantera riktigheten i information som tillhandahålls efter det datum då presentationen visas. MICROSOFT UTFÄRDAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ANGÅENDE INFORMATIONEN I DEN HÄR PRESENTATIONEN.


Ladda ner ppt "Microsoft Citizen Service Platform Vi hjälper kommuner att ge medborgarna bättre service Presentation för affärsbeslutsfattare."

Liknande presentationer


Google-annonser