Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SATSA PÅ ENTREPRENADJOBB! - där finns pengar att tjäna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SATSA PÅ ENTREPRENADJOBB! - där finns pengar att tjäna!"— Presentationens avskrift:

1 SATSA PÅ ENTREPRENADJOBB! - där finns pengar att tjäna!

2 LÄGET I STORT Många små företag som konkurrerar framförallt på sin egen lokala marknad och i närregionen runt hemorten. Många nystartade företag. Uppdragsgivarna vill gärna ha F-skattare istället för anställda när marknaden är osäker. Många beställare söker aktivt efter lokala entreprenörer. Stort behov av kompetenta och resursstarka underentreprenörer ute i landet. Lågkonjunkturen är lindrigast där entreprenörerna är mångsysslare, t.ex i Norrland. Entreprenörer med hög belåning och få, stora kunder är mycket sårbara i lågkonjunkturen.

3 MARKNADSLÄGET I STORT 2 För bättre lönsamhet krävs att entreprenörerna går upp i värdekedjan och satsar kraftfullt på aktiv försäljning och kundvård. Affärsrisken har ökat i större projekt, både p.g.a betalningssvårigheter hos vissa kunder och minskande marginaler. Rätt prissättning och trovärdiga kalkyler/ affärsplaner är avgörande för överlevnadsförmågan.

4 MARKNADSSIGNALER 1 Skogsentreprenad.
ekonomi Skogsentreprenad. Volymerna minskar och priserna är pressade. Skogsbolagen klarar inte längre att garantera full sysselsättning för entreprenörerna. Skogsentreprenörer behöver bredda sitt tjänsteutbud och t ex satsa på arbeten åt kommunerna i s k tätortsnära skog. Även planterings- och maskinarbeten vid vägbyggen och andra infrastrukturprojekt är intressanta för skogsentreprenörerna. volym

5 MARKNADSSIGNALER 2 Anläggningsarbete och Gräv/Schaktarbete
Anläggningsmarknaden har bromsat in l och priserna sjunker. Tidigare var marknaden överhettad. Unga entreprenörer med dyra, lånefinansierade maskiner är särskilt illa ute, liksom de företag som har handel och industri som stora kunder. De mest lönsamma anläggningsarbetena ligger i intervallet – kr. Rotavdrag för enskilda avlopp och t ex dräneringsarbeten runt privathus är en högintressant marknad framöver. Ligger rätt i både pris och tid.

6 MARKNADSSIGNALER 3 Grönyte-/Fastighetsskötsel
Priserna på yttre fastighets-skötsel är rätt låga. Samtidigt finns det en växande marknad då allt fler privata och offentliga kunder väljer att lägga ut dessa arbeten på entreprenad. Grönyte- och fastighetsskötsel är ganska stabilt för närvarande om den inte bedrivs för handel och industri.

7 MARKNADSSIGNALER 4 Snöröjning och halkbekämpning
Trenden är att snöröjningen varierar kraftigt mellan vintrarna p.g.a klimatförändringarna medan halkbekämpningen inte svänger lika våldsamt mellan åren. Den vanligaste ersättningsformen är fasta a-priser per timme eller arbetsomgång Halkbekämpningen förändras i riktning mot miljöanpassade fuktsalter, t ex att sprida saltvatten från tank. Då minskar också behovet av vårstädning av de hårdgjorda ytorna.

8 MARKNADSSIGNALER 5 Maskinentreprenader/ Maskinuthyrning.
Intresset för att hyra maskin med förare ökar från år till år. Det blir vanligare att uppdragsgivaren kräver en tydlig deklaration av maskinens kapacitet, miljö, säkerhet etc och av förarens kompetens och erfarenhet. Maskin med förare är, med rätt marknadsföring, en mycket intressant nisch vad gäller uthyrning till den offentliga marknaden framöver.

9 VAR FINNS PENGAR ATT TJÄNA?
I entreprenader där både beställaren och entreprenören är klara över vad som förväntas. I entreprenader som kräver kunniga utförare som kan leverera det kunden vill ha. Hos krävande kunder, där man säljer på både relation, kvalitet och pris. På de lokala marknaderna där man är nära kunden både i tid och rum. Då får vi låga transportkostnader, finns snabbt tillgängliga och kunden känner oss utan och innan.


Ladda ner ppt "SATSA PÅ ENTREPRENADJOBB! - där finns pengar att tjäna!"

Liknande presentationer


Google-annonser