Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsrådgivning – Uppdragsutbildningar Marknadsanalyser – Nätverksbygge Affärsutveckling – Verksamhetsanalyser Prenumerera GRATIS på vårt nyhetsbrev.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsrådgivning – Uppdragsutbildningar Marknadsanalyser – Nätverksbygge Affärsutveckling – Verksamhetsanalyser Prenumerera GRATIS på vårt nyhetsbrev."— Presentationens avskrift:

1 Företagsrådgivning – Uppdragsutbildningar Marknadsanalyser – Nätverksbygge Affärsutveckling – Verksamhetsanalyser Prenumerera GRATIS på vårt nyhetsbrev GRÖNA TRENDER Besök vår hemsida www.acama.se

2 Växt- material Annat Material Tillstånds - eller utförande krav Plantskötsel Materialunderh Renhållning Skötsel- produkter Yttyper Gräs Buskar/Häckar Träd Rabatter Natur Hårdgjorda ytor Vattenanläggn. Markutrustning De åtta huvudtyperna bryts ned i 25 olika skötselklasser / skötsel- produkter Skötselkostnader Skötselresultat Personal Persutbildn Maskiner och Tillbehör Skötsel- metoder Transporter Lokaler

3 Grönyte-ägande kunder • Har sin huvuduppgift inom andra områden Grönyteskötsel är en mindre del av helheten • Grönyteskötsel är en mindre del av helheten • Mesta kompetensen/ intresset finns inom huvudområdet Outsourcing är tilltalande ur ägarsynpunkt • Outsourcing är tilltalande ur ägarsynpunkt • Kraven på kostnadseffektivitet i grundverksamheten pressar ut sidoverksamheterna som ofta har en hög andel påverkbara kostnader

4 Vid ett vägskäl 1 ………………… •Det offentligas betydelse minskar utförarmässigt i omfattning •samtidigt •samtidigt som det offentliga i stor utsträckning •- styr utformningen av bostadsområden och markanläggningar, •- sätter skötseltrender och beställarkrav, •- dikterar miljövillkor mm.

5 Nyanläggning Grönyteskötsel Andel av kostnaderna Tidsaxel 1980-2000 • Den allmänna grönyteskötseln tar en allt större del av de Gröna budgetarna i • anspråk • Desto mindre nyanläggning, desto mer slits de befintliga ytorna ned av ålder och • användning • När ytorna är nedslitna, ökar det politikernas motivation att ytterligare • extensivera skötseln. En effektivare skötsel frigör medel för nyanläggning, vilket krävs för att säkra den framtida grönyteskötseln

6 Allmänna trender 1 •Kommunerna och landstingen brottas med stora problem att finansiera de offentliga verksamheterna. •Prioriteringarna ligger på de mjuka sektorerna skola, vård och omsorg. •De tekniska verksamheterna får kraftiga minskningar på de skattefinansierade anslagen och möjligheten till avgifts- höjningar är begränsad. •Inom de tekniska utförarkontoren, gatukontoren och samhällsbyggnadsförvaltningarna utgör nu parken bara avdelningar eller sektioner, ofta ihop med gator.

7 Allmänna trender 2 •Offentliga fastighetsbolag pressas av högre avkastningskrav - måste rationalisera driften •Samtidigt sitter många av dessa bolag med en bostadsområdesbunden skötsel i form av lokala fastighetsskötare. •I takt med att uppgifter specialiseras och delar eller hela skötseln konkurrensutsätts tvingas man lämna ”hustomtesystemet”.

8 Allmänna trender 2b •Många väljer att centralisera sin grönyteskötsel och minska sina investeringar i maskiner. •Alternativt väljer man outsourcing, d v s delar eller hela grönsidan läggs på entreprenad.

9 Grönteknik och innerstadsområden •Gröntekniska uppgifter som plantering, trädbeskärning och prestigeskötsel blir kvar i egen regi. •Perifera ytor läggs ut på entreprenad i större utsträckning än innerstadsytor.

10

11 Allmän skötsel Trädgårdsmästar- uppgifter On- stage Back- stage Hur kommer man att arbeta i framtiden ? Egen regi -------- Egna Maskiner/ „Manpower“ --------- Entreprenad

12 Olika former för Outsourcing • Olika geografiska områden där hela skötseln läggs på entreprenad • Enskilda arbetsuppgifter inom ett eller flera skötselområden läggs ut • Endast personalinhyrning. Egen arbetsledning och maskiner/ lokaler Bostads- område Gräs- klippning Lättare att pressa priserna Lättare att få kvalificerade entreprenörer Manpower och i övrigt egen skötsel

13

14 Vid ett vägskäl 2 ………………… •De privata utförarna kämpar med både tilltagande konkurrens och låg lönsamhet på framförallt grönyteskötsel. •Det blir ofta mindre omfattning på de olika arbetsplatsernas arbetsvolymer, än tidigare. •Transporttänkandet rycker i förgrunden hos utförarna. Ställtiderna är ett stort problem.

15 Entreprenörer Arbetar huvudsakligen med anläggning och skötsel av grönytor Små företag, ca 5 anställda i snitt Låg grad av organisationstillhörighet Liten kapitalbas Arbetsintensiva företag med hög andel pers kostn Investeringsvilja kopplad till intjäningsförmågan Investeringar i genomsnitt ca 10% av omsättningen Transport/ logistikproblem Hård prispress inom skötselområdet pg a konkurrens

16

17 Gröna entreprenörer - branschen •USA ca 75 miljarder $ • Europa ca 20 miljarder $ Andel av den totala omsättningen I Europa ( både nyanläggning o skötsel ) ( både nyanläggning o skötsel)

18 Gråzonen ca 70000 serviceföretag med 180.000 anställda

19 Typisk fråga för entreprenören

20 Företagsrådgivning – Uppdragsutbildningar Marknadsanalyser – Nätverksbygge Affärsutveckling – Verksamhetsanalyser Prenumerera GRATIS på vårt nyhetsbrev GRÖNA TRENDER Besök vår hemsida www.acama.se


Ladda ner ppt "Företagsrådgivning – Uppdragsutbildningar Marknadsanalyser – Nätverksbygge Affärsutveckling – Verksamhetsanalyser Prenumerera GRATIS på vårt nyhetsbrev."

Liknande presentationer


Google-annonser