Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 1 E-plikt Möjligheter och komplikationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 1 E-plikt Möjligheter och komplikationer."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 1 E-plikt Möjligheter och komplikationer

2 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 2 SFS 2012:492

3 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 3 2014-07-02 3 Kansliordning 1661

4 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 4 Variabeltryck

5 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 5 Mediekonvergens •http://www.svd.se/nyheter/inrikes/brand-pa-aldreboende-i- eskilstuna_7625306.svdhttp://www.svd.se/nyheter/inrikes/brand-pa-aldreboende-i- eskilstuna_7625306.svd •http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/brand-pa-aldreboende-i- eskilstunahttp://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/brand-pa-aldreboende-i- eskilstuna

6 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 6 E-plikt – status Utredning Februari 2009 –Lagförslag Ds 2009:61 16 november 2009 –Proposition 19 mars 2012 –Lag från 1 juli 2012 –Gäller från 31 mars 2013 för utvald grupp

7 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 7 E-plikt – vem ska leverera? •Myndigheter •Producenter som har automatiskt grundlagsskydd för sin utgivning enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 1 kap. §§ 6 och 9, dvs redaktioner för en tryckt periodisk skrift eller för radioprogram och nyhetsbyråer, under förutsättning att de också tillgängliggör information från sin webbplats till allmänheten - föreningar, organisationer, dagspress, radio och tv •Aktörer som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material - e-boksförläggare, tidskriftsutgivare…. •Utvalda att lämna pliktexemplar under övergångsperiod gäller från 31 mars 2013 –15 myndigheter –10 största dagstidningarna, enligt Tidningsstatistik (TS) –10 största tidskrifterna (TS) –Rikssänd Radio (SR) –Rikssänd TV (SVT) –Lokalradio Göteborg

8 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 8 E-plikt-första gruppen Dagspress Aftonbladet Dagens Nyheter Expressen Göteborgsposten Svenska Dagbladet Sydsvenskan* Dagens Industri Helsingborgs Dagblad Dalarnas Tidningar Nerikes Allehanda Tidskrifter Ica Buffé Coop Mersmak IKEA Family Live Hem & Hyra Kommunalarbetaren Kollega Hemma i HSB Dagens Arbete Villaägaren Svensk Golf Myndigheter Brottsoffermyndigheten Försäkringskassan Göteborgs universitet Högskoleverket Karolinska institutet MSB Pensionsmyndigheten Regeringskansliet Socialstyrelsen SPSM Statens Folkhälsoinstitut Statens Skolverk SCB Sveriges Lantbruksuniversitet Trafikanalys Övriga Bonnier Digital Promedia

9 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 9 E-plikt - vad ska levereras? •Vilken typ av material gäller det? –elektroniskt material som är av avslutad och permanent karaktär, formuleras: en avgränsad enhet av elektroniskt material med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning avgränsad enhet - vad är det? varje fil för sig, ett fält som presenterar någonting -elektroniskt material som gjorts tillgängligt för allmänheten genom överföring via nätverk -huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Sverige eller materialet i en inte obetydlig omfattning innehåller svenska eller om materialet har en svensk upphovsman

10 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 10 E-plikt – hur ska det levereras? •Fysisk bärare - USB-minne •Alternativa leveranssätt över nätverk - ftp, webbformulär, anpassad RSS

11 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 11 E-plikt -föreskrifter Lagen föreskriva att vissa tekniska metadata måste bifogas pliktleveranserna. Detta gäller oavsett om man väljer att skicka över nätverk eller på fysisk bärare. Den information som måste bifogas varje fil är uppgifter om: –Var och när dokumentet publicerades –Filformat –Koder och dylikt som krävs om dokumentet är skyddat på något sätt –Relationer till andra filer (t.ex. en artikel som består av flera olika delar) –Relationer till andra dokument som är leveranspliktiga enligt pliktexemplarslagen Detta är nödvändigt för att KB ska kunna långtidslagra och återsöka materialet

12 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 12 E-plikt - när och till vem? •När ska leveransen ske? inom tre månader från tillgängliggörandet – lägger alla typer av e-pliktleverantörer •Till vem? En kopia till Kungliga biblioteket

13 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 13 E-plikt – vad ska levereras? (Gäller ”enskilda”) – några exempel •Webbunikt, redaktionellt material: •Artiklar (reportage, krönikor, debattartiklar, blogginlägg, recensioner) •Lokala webbsidor (jämför lokala upplagor av den tryckta dagstidningen) •Pliktleverantörens egna annonser •Broschyrer, vägledningar, guider •Rörlig bild (webb-tv, videoklipp) •Podradio •Bilder, fotografier

14 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 14 E-plikt - vad ska inte levereras? (Gäller ”enskilda”)- några exempel •Hela webbsidor, hela databaser •Programkod som bygger upp databaser •Programvara eller filer som innehåller kod •Direktsändning (liveströmmande material) •Material som förs fortlöpande (t.ex. wikis) •Innehåll på intranät eller andra slutna nätverk •Privatpublicerade bilder, musik, filmer, bloggar och kommentarer •Reklamfilm/text som inleder pliktleverantörens webbtv-inslag

15 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 15 Myndigheter

16 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 16 E-plikt – varför myndigheter? Om pliktleverans till KB: •myndighetspubliceringen samlad på ett ställe genom samlad nod för forskare och alla andra •materialet kan göras tillgängliga i princip för evigt oavsett om den publicerande myndigheten har upphört

17 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 17 E-plikt - vad ska levereras? ”Egentliga myndighetspublikationer”: promemorior rapporter utredningar vägledningar kunskapsöversikt utbildnings- och informationsmaterial anvisningar riktade till allmänheten månadsvisa statistiska meddelande, som inte ingår i en större publikation tidskrifter som ges ut för allmänheten eller den egna personalen om den är allmänt tillgänglig

18 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 18 E-plikt -vad ska inte levereras? Förutom det som gäller för enskilda: •nyhetsnotiser platsannonser seminarieinbjudan blanketter beslut om domar i mål remissvar artiklar om de är komplicerade i sin struktur direktsända filmer eller ljudinslag

19 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 19 E-plikt - rättighetsmetadata Tillgängliggörande •För vem •När •Var •Open access, CC-licenser, upphovsrättsskyddat, avtal?

20 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 20 Träffarna Möjligheter och komplikationer

21 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 21 SvD ”Celik klar för Gais” •Många utgivare köper in artiklar från nyhetsbyråer och bilder från bildbyråerna. KB kommer att få ”samma” fil från flera leverantörer. •http://www.svd.se/sport/celik-klar-for-gais_6965543.svdhttp://www.svd.se/sport/celik-klar-for-gais_6965543.svd

22 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 22 Kommunalarbetaren •En del utgivare lägger ut sina bilder och låter t.ex. Youtube fungera som utgivarens eget bildarkiv. Här ett exempel från Kommunalarbetaren: ett webb- tvinslag producerat av tidskriften, inklippt i en webbartikel av samma utgivare: •http://www.ka.se/index.cfm?c=99383http://www.ka.se/index.cfm?c=99383

23 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 23 ”klander” •Den som känner sig illa behandlad i en publicerad artikel kan vända sig till pressombudsmannen (PO) för att anmäla tidningen. PON beslutar om klander. Tidningen måste förutom ersättning publicera klandret i sin tidning. En del utgivare föredrar att lägga klandret i direkt anslutning till den klandrade artikeln. Ett gammalt datum läggs då på en nyproducerad fil. Förvirring vid leverans?! •http://www.expressen.se/nyheter/kungens-van-till-attack-i-annons/http://www.expressen.se/nyheter/kungens-van-till-attack-i-annons/

24 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 24 E-boken Svensk Bokhandel 2012-10-15 ” Adlibris får snart utländska e-böcker ” http://www.svb.se/nyheter/adlibris-f-r-snart-utl-ndska-e-b-cker

25 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 25 Publit •Nya aktörer som Publit har skakat om förlagsbranschen med sina radikala idéer. Backlistbegreppet har fått en ny innebörd och nytt intresse från förlagens sida. •http://www.svb.se/nyheter/publit-bryter-monopol-p-bibliotekhttp://www.svb.se/nyheter/publit-bryter-monopol-p-bibliotek •Tillsammans med Sveriges författarförbund och några förläggare startade Publit on-demandbolaget Dejavu för återutgivning av titlar där rättigheterna hade återgått till författaren •http://www.svb.se/nyheter/f%C3%B6rfattarna-utmanar-f%C3%B6rlagenhttp://www.svb.se/nyheter/f%C3%B6rfattarna-utmanar-f%C3%B6rlagen

26 Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 26 Kontakt- och informationsuppgifter För den som vill ha mer information http://www.kb.se/plikt/Eplikt/ För att se robotfilmen Samlaren måste man gå till Mozilla firefox. Klipp in länken och lyssna/titta. (Om man klickar på nedanstående länk får man bara ljudet.) http://plikt.kb.se/drommen-om-fullstandighet/samlaren2


Ladda ner ppt "Sidnummer 2012-10-25 E-plikt: SFIS Mellansveriges Teknikdag 1 E-plikt Möjligheter och komplikationer."

Liknande presentationer


Google-annonser