Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FONDA Nyheter tillgängliga Q1 2010 Fondbyten Kurssättning: kollektiv performance fee med indexjämförelse: automatisk hämtning av index från Secura Kurssättning:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FONDA Nyheter tillgängliga Q1 2010 Fondbyten Kurssättning: kollektiv performance fee med indexjämförelse: automatisk hämtning av index från Secura Kurssättning:"— Presentationens avskrift:

1 FONDA Nyheter tillgängliga Q1 2010 Fondbyten Kurssättning: kollektiv performance fee med indexjämförelse: automatisk hämtning av index från Secura Kurssättning: möjlighet att vid icke-handelsdag beräkna och ta hänsyn till upplupet fast arvode Kursväntande transaktioner för flera datum framåt i tiden Notautskrift kan a) Filtreras på kundgrupp(er) b) ske från kundbilden Nyheter vid utskrift av halvårsbesked/ årsbesked: a) segmentering b) mottagarkopior Rapport kurser - översikt alla fonder viss dag Inställningar för medgivanderegistrering Autogiro: förvald dragningsdag och förvalt dagstyrningsval Transrapport selektering av "Endast-" resp. "Icke autogiroköp" AML Ny rapport Riskklassificering Nytt rapportformat Fondbolagens Förening månads- och kvartalsstatistik Utvidgad återförsäljarmodul Backning av kurs enklare – ingen omregistrering Avslutade fonder kan sättas Inaktiva

2 Pågående utveckling Q1 2010 • Kunddata-import med e-leg-signering • Multikurssättning • MS SQL • Uppsnabbning provisionsrapportering • Uppsnabbning Autogiroimport • Larm vid behov av att reorganisera databasen

3 Kommande utveckling 2010 • Anpassning till Nya Autogiro • Ett nytt behörighetsalternativ: Kvalificerad användare införes. • Stöd för att bifogat PDF-dokument i st för WORD-dok. vid mail av saldobesked,notor etc • Utdata till kunder via tryckeri ? • T I S, TID och fondklassificering ? • Individuella avgifter per kundnivå alt. kund/fond-nivå ? • Varna om innehav ska säljas efter bara viss innehavstid ?

4 • Inställning i Fondbolagstabellen flik Övrigt, "Autogirostartdag" • = Styrning av hur dragningsdagen fylls i vid registrering av medgivanden • • Förekommande koder • Dagnummer (t ex 27) = Dragning den 27:e i månaden • -1 = Engångsbelopp • -2 = Varje månad angiven dag • -3 = Varje kvartal angiven dag • -4 = Varje halvår angiven dag • -5 = Varje helår angiven dag • -6 = Sista bankdagen i månaden • -7 = Sista bankdagen i kvartalet • -8 = Sista bankdagen i halvåret • -9 = Sista bankdagen i helåret

5 EV. Rättelser kupongskattesatser Skatteverket publicerar varje år nya och ändrade dubbelbeskatt- ningsavtal Det kan vara fel i er landtabell (åtkomlig via Kundbilden) KOLLA därför • Filippinerna (landkod ph) ska ha 15% (kan ha 25% eller saknats) • Brasilien (landkod br) ska ha 30% (kan ha haft 25% eller saknats) • Färöarna (landkod fo) ska ha 15% • (kan ha haft 25% eller saknats)


Ladda ner ppt "FONDA Nyheter tillgängliga Q1 2010 Fondbyten Kurssättning: kollektiv performance fee med indexjämförelse: automatisk hämtning av index från Secura Kurssättning:"

Liknande presentationer


Google-annonser