Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellankrigstiden 1918 - 1939 Tiden mellan första världskrigets slut och andra världskrigets utbrott. Efter första världskriget tvingades Tyskland att betala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellankrigstiden 1918 - 1939 Tiden mellan första världskrigets slut och andra världskrigets utbrott. Efter första världskriget tvingades Tyskland att betala."— Presentationens avskrift:

1 Mellankrigstiden Tiden mellan första världskrigets slut och andra världskrigets utbrott. Efter första världskriget tvingades Tyskland att betala skadestånd till sina besegrare Frankrike, USA och Storbritannien. För att få fart på utbetalningarna ockuperade franska trupper Ruhrområdet. Där låg de flesta tyska industrierna. Den tyska regeringen försökte komma undan genom att trycka mer valuta. Genom den skenande inflationen som uppstod blev till slut situationen ohållbar då det gick Papiermark på en dollar i slutet av Ett vanligt frimärke kostade hundratals miljoner mark. Människors besparningar blev värdelösa, det blev omöjligt att sälja hus och det lönade sig inte att arbeta.

2 Vad berodde den ekonomiska krisen på?
När amerikanska företag gick bra steg deras aktier i värde. Då lånade folk pengar för att kunna köpa aktierna. Folk resonerade så att när aktierna steg så kunde man sälja och därmed betala tillbaka lånet. Företagen gick inte så bra och trots de så steg aktiepriserna. Folk blev oroliga för värdet på sina aktier och började sälja dem. När alla ville sälja så sjönk priserna. I september rasade aktiepriserna på New York börsen. Aktierna förvandlades till värdelösa papperslappar. Folk som ägde aktier för tiotusentals dollar var utfattiga. En del begick självmord. Börsen hade kraschat. Men lånen som folk tagit för att köpa aktier fanns kvar. När folk inte kunde betala sina lån fick bankerna slut på pengarna och gick i KONKURS.

3 Depression? Företagen förstod snart att folk inte kunde köpa så mycket varor och tillverkade därför inte så mycket varor. Många arbetare fick sparken. Då kunde folk inte köpa så mycket och då gick det dåligt för företagen (ännu sämre alltså). Ekonomin hamnade i en depression, en ond cirkel

4 Men detta var ju i USA, vad har det med Europa att göra?
Vad tror du själv? Rätt! När de stora amerikanska bankerna slutade att låna ut pengar till andra länder och när amerikanarna slutade köpa saker från utlandet spreds depressionen till Europa och resten av världen. Många tappade tron på framtiden. Man tappade också förtroendet för demokratiskt valda politiker, för att de inte kunde göra något åt problemet. Detta ledde till att flera diktatorer tilläts ta över makten. Idi Amin Saddam Hussein Adolf Hitler

5 Västeuropa…….hur såg det ut där?
Många fabriker i Europa slog igen. 1932 hade hunger och hopplöshet spridit sig över Västeuropa. Mellan 30 till 40 miljoner människor var arbetslösa. Enbart i Tyskland gick 6 miljoner människor utan arbete.

6 The New Deal Ibland kan en människa med sin entusiasm och framtidstro tända samma känslor hos miljoner andra. Det var vad Franklin D Roosevelt gjorde när han blev president i USA. Roosevelt drog igång ett stort program mot krisen 1933, det kallades The New Deal, den nya given. Staten satte igång arbeten, bland annat vägbyggen. I det fattiga Tennessee öppnade man fabriker och dammar. Bönderna fick låna pengar så att de kunde köpa moderna maskiner och dra in elektrisk ström i sina hus. De fick betalt för att inte odla på vissa fält. På det sättet skulle det inte bli överskott av livsmedel och för låga priser. Fackföreningar fick rätt att förhandla om löneavtal för sina medlemmar och man stiftade lagar om socialförsäkringar

7 The New Deal ….. fortsättning
Med den nya given erkände det amerikanska samhället för dem som inte lyckats så bra och för dem som drabbades av olycka och sjukdom För första gången kunde den amerikanska staten betala ut bidrag till arbetslösa.

8 Hitler under mellankrigstiden.
I början av 1920-talet arbetade Adolf Hitler i den tyska arméns politiska avdelning. Han fick i uppdrag att undersöka vad en liten högergrupp som hette Tyska arbetarpartiet höll på med. Partiet hade bara ett tiotal medlemmar. De var oerhört nationalistiska och antisemitiska, judefientliga, precis som Hitler själv.

9 Hitlers undersökning slutade med att han tog plats i partiets ledning och blev ansvarig för dess propaganda. Det visade sig att Hitler var mycket duktig på att organisera. Dessutom var han en talare som kunde få folk med sig. ”Han kunde spela som en pianovirtiuos på under- och medelklassens hjärtan” sa en av hans medarbeterare.

10 Hitler blev snart en centralfigur.
Själv var han inte tysk utan född i Österrike. Där fanns det fler liknande nationalistiska grupper. Flera av dem använde, Hakkorset, svastikan, som symbol.

11 Varför Nazisterna??? Den politiska och ekonomiska krisen gjorde att nazisterna och Hitler fick fler och fler röster vid valen. Varför? Jo, många påverkades av den nazistiska propagandan; Freden i Versailles efter första världskriget ansågs orättvis.

12 Ytterligare propaganda som Nazisterna pratade om….
Den germanska rasen var överlägsen. Judar var liksom slaver och svarta underlägsna. Judarna var dessutom farliga därför att de ville ha ett judiskt världsherravälde. Kommunismen var ett hot mot mänskligheten.

13 Lite mer om Hitler….. Hitler ville se till att Tyskland blev en stormakt igen och han funderade på hur de skulle kunna bli starkare. Något de kom fram till var att de behövde mer plats på jorden för den ariska rasen, som ju de tyckte var bäst. De ville alltså bli av med alla andra. Handikappade, homosexuella, svarta, judar, zigenare m.fl.

14 HITLER fortsättning….. 1919 började Hitler visa sig mer, han blev mer aktiv. Det var egentligen konstigt att Hitler blev så mäktig. Han var en liten, ful snubbe med dåliga betyg och han kunde dåligt grammatik. Men han var en bra talare och man var tvungen att lyssna på honom. 1923 dömdes Adolf Hitler till 5 års fängelse för att ha försökt störta den bayerska regeringen. I fängelset skrev han boken "Mein Kampf". Där hade Hitler skrivit ner sitt politiska program bildades SS i München som Hitlers privata livvakt.

15 1932 var der riksdagsval i Tyskland.
Nazistpartiet blev då det största partiet i Tyskland med 37,4% Den 20 mars 1933 upprättades Dachau, det första koncentrationslägret. Där spärrades främst nazististernas politiska motståndare in. Den 14 juli 1933 blev Tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet det enda tillåtna partiet i Tyskland. Lagar antogs som tillät tvångssterilisering av zigenare, utvecklingsstörda och svarta tyskar. I september stängdes judar ut från kulturella aktiviteter förbjöd lagar äktenskap mellan tyskar och personer av "främmande raser” Den 27 februari 1933 kom plötsligt beskedet att riksdagshuset stod i lågor

16 Riksdagsbranden…. En ung holländare, Marinus van der Lubbe, greps.
Han dömdes och avrättades. Många ansåg att han var oskyldig.

17 Hitler grep tillfället och hävdade att branden var en komplott från boljsevikerna som ville ha makten. Alla politiska partier utom det nazistiska förbjöds 14 juli Nazisternas stormgrupper SA, stod i praktiken utanför lagen och kunde göra vad de ville utan att åtalas.

18 Diktaturernas tid I augusti1934 avled den gamle tyske ledaren Paul von Hindenburg. Hitler övertog nu de befogenheter som tillkom både president och rikskansler. Det innebar att han hade makten över militären. Han lät utropa sig till Fuhrer, ledare för det tyska folket. Inom en snar framtid skulle två diktaturer förändra samhället totalt.

19 Hitler visste vad folk ville ha.
Arbete till folket!!! Hitler visste vad folk ville ha. Arbete och välstånd

20 Arbete, arbete och arbete….
Genom nya projekt, främst inom rustningsindustrin, jordbruket och byggindustrin,sänktes arbetslösheten från 6 miljoner till 1,7 miljoner 1935. I slutet av 1930-talet steg produktionen av vissa varor tiofaldigt. Det mesta satsades i krigsindustrin. Enligt Versaillesfördraget hade Tyskland bara rätt till en armé på man och inget stridsflyg. Detta struntade Hitler i och satte igång med att bygga upp en imponerande krigsmakt. Egentligen skulle Tyskland inte få skaffa sig någon ny armé. Så bestämde segrarna efter första världskriget. De flesta västmakterna, utom Frankrike, lät Hitler hållas. De var rädda för att den kommunistiska revolutionen i Sovjetunionen skulle sprida sig.

21 Hitler utmålade i sina tal Sovjetunionen som det största hotet.
Många tänkte att det var bra ifall Tyskland skaffade sig en stark armé som kunde stå emot Sovjetunionen.

22 Steg för steg genomförde Hitler sedan sina planer på att skaffa det tyska folket ett ökat livsrum, främst genom erövringar österut. Hitler planerade också ett utrotningskrig där 30 miljoner människor skulle dödas.

23 Och innan vi pratar vidare om detta så ska vi prata lite om Stalin
När Lenin (1924)dog så tog Josef Stalin över och styrde. Trots att Lenin hade varnat andra för att låta Stalin ta över. Lenin och Stalin hade jobbat ihop förut. Stalin såg fiender överallt och hans mål var att döda dem alla

24 Stalin hade blivit Sovjetunionens mäktigaste man, men hans land var den enda kommunistiska staten i världen. Stalin ville göra Sovjet till världens starkaste land.

25 Det var farligt att säga emot Stalin
Det var farligt att säga emot Stalin. Regeringsmedlemmar hade rensats ut för att de hade sagt emot honom. Att göra Sovjet till världens mäktigaste land skulle bestämmas i femårsplaner. Den första femårsplanen gick ut på att mångdubbla produktionen av vapen, maskiner, olja, stål, kol, vattenkraft och liknande varor.

26 Under Stalins ledning så avlyssnades människor.
Överallt och inom alla yrkesgrupper förekom utrensningar, en del avrättades. Miljoner andra stuvades in i tåg och sändes österut till väldiga fångläger i Sibirien. Det behövdes mängder med tvångsarbetare för att bygga upp landet. Det spelade ingen roll om människor var skyldiga eller oskyldiga, bara det kom tillräckligt mycket.

27 Stalin lät införa en totalt centralstyrd ekonomi, en planekonomi.
I planen angavs exakt vad varje fabrik och jordbruk skulle producera år för år. Att misslyckas med att uppnå målet sågs som ett brott mot staten och straffades strängt.

28 Kollektivisering Enligt femårsplaner skulle mellan femtio och hundra gårdar slås samman till stora kollektivjordbruk, kolchoser. Där skulle traktorer och andra maskiner spara arbetskrafter.

29 Stalin fick många fiender
Folket led under Stalins tid. Han brydde sig inte om vad folket tyckte eller tänkte. Om man inte hade jobb så kunde man flytta, tyckte Stalin. I affärerna fanns endast vodka.

30 KRIG MOT BÖNDERNA Stalin såg alla som ägde någonting som fiender till kommunismen. Stalin bestämde att alla bönder skulle gå samman och äga kollektivt. Kollektiviseringen gjordes med våld, och många som kämpade emot dödades eller skickades till Sibirien

31 Alla som kunde tänkas hota Stalins makt rensades ut
Barn angav sina föräldrar, till och med Stalins egna släktingar greps. Efter några år hade åtta miljoner oskyldiga människor arresterats. Ingen kunde lita på någon i detta samhälle. Josef Stalin styrde Sovjetunionen från slutet av 1920-talet till år 1953. Stalin har fler än 42 miljoner människors liv på sitt samvete, och räknas därför tillsammans med Adolf Hitler och Mao Zedong som 1900-talets värsta massmördare.

32 På väg mot ett nytt krig Världen var i kris.
Hitler skrev i sin bok ”mein Kampf” att han ville ha krig. Han skrev om ett stortyskland, där alla tyskar skulle bo i ett land. Hitler ville ha en nyordning i Europa. Han ville tvinga de andra stormakterna att acceptera detta.

33 Fiendskapen växte….. Tre aggressiva diktaturer bildar axelmakterna; Tyskland, Japan, och Italien. Detta innebar att de bildade ett förbund, allians och de kallade sig just AXELMAKTERNA För England och Frankrike var det viktigt att det inte blev ett nytt krig. Det hade kostat de dem miljoner döda.

34 England och Frankrike gick med på Hitlers krav, när han år 1938 hotade med krig om Tyskland inte fick Sudetlandet. Sudet var en del av Tjeckien där det bodde många tyskar.

35 I mars 1939, bara några månader efter överenskommelsen kring Sudetlandet, tog tyskarna resten av Tjeckoslovakien. England och Frankrike förstod nu att Hitler var totalt hänsynslös. Andra världskriget hade börjat……..


Ladda ner ppt "Mellankrigstiden 1918 - 1939 Tiden mellan första världskrigets slut och andra världskrigets utbrott. Efter första världskriget tvingades Tyskland att betala."

Liknande presentationer


Google-annonser