Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Boendeformer Radhus Parhus Hus/Villa Boendeformer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Boendeformer Radhus Parhus Hus/Villa Boendeformer."— Presentationens avskrift:

1 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Boendeformer Radhus Parhus Hus/Villa Boendeformer -Villa -Hyresrätt -Bostadsrätt Bild: Östersunds kommun Bild: Multimediabyrån Flerfamiljshus

2 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Hyreskontraktet/avtalet •I hyreskontraktet/avtalet står det vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter •som hyresgäst Källa: Microsoft

3 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Hyreslagen •Vad som står i hyreskontraktet styrs av hyreslagen •Det som står i hyreslagen ska följas av hyresgäst och hyresvärd

4 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Var hittar jag hyreslagen? Hyreslagen är ett populärnamn. Den går att i hitta i Jordabalken 1970:994 kapitel 12 http://www.notisum.se/index2.asp?iParentM enuI=236&iMenuID=314&iMiddleID=285&to p=1&sTeplate=/template/index.asp

5 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Lägenheten •Du kan inte flytta in förrän hyreskontraktet är underskrivet •Du som hyresgäst kan förlora hyreskontraktet om du inte betalar hyran i tid eller stör andra hyresgäster •Besittningsskydd = rätt att förlänga hyreskontraktet

6 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Lägenheten •Påverka genom Hyresgästföreningen •Du kan hyra ut din lägenhet i andra hand •Uppsägning av hyreskontrakt

7 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Av bostadsföretaget/hyresvärden kan du som hyresgäst kräva: • Snabb och professionell service • Trygghet och kvalitet i boendet • God miljö inomhus och utomhus Skyldigheter och rättigheter

8 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Skyldigheter och rättigheter Bostadsföretaget/hyresvärden kan i gengäld kräva att du som hyresgäst: •Betalar hyran i tid •Vårdar och sköter din lägenhet •Tar hänsyn till dina grannar •Omedelbart anmäler fel till bostadsföretaget

9 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Hyresgästens skyldigheter vid vård och skötsel av lägenheten •Rengöra köksfläkt och spis, även bakom •Frosta av frys, rengöra kyl •Rengöra golvbrunn och rensa vattenlås i tvättställ Foto: Multimediabyrån

10 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Hyresgästens skyldigheter vid vård och skötsel av lägenheten •Kontrollera och gör rent ventiler •Byta proppar och glödlampor •Kontakta bostadsföretaget om det inträffar ett fel, en skada i lägenheten eller om du får ohyra/skadedjur i lägenheten Källa: http://www.sita.se Källa: www.kjell.com

11 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 •Få hjälp av hyresvärd/bostadsföretaget (t ex byte av fönsterlister, information om vitvarorna ifall det inte finns instruktionsböcker) •Du har möjlighet att sätta in en disk- eller tvättmaskin •Du har också möjlighet att göra om din lägenhet på egen bekostnad Hyresgästens möjligheter vid vård och skötsel av lägenhet Källa: http://www.hjaltevadshus.se

12 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Ta hänsyn till dina grannar •De flesta sover mellan 22.00 till 07.00 •Använd aldrig tvättmaskin nattetid •Spela musik eller ha TV på men inte högt Källa: http://www.grundig.se Källa: http://www.jysk.se/all-countries-3.gif

13 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Ta hänsyn till dina grannar •Ha gärna hund men se till så att den inte skäller högt och länge •Spika och borra på dagen •Dina gäster behöver inte prata högt och länge i trapphuset kvällstid (En hyresgäst som flera gånger stör sina grannar kan förlora sin lägenhet) Källa: http://www.alltombostad.se

14 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Husdjur •Släpp inte ut djur utan tillsyn och håll hundar kopplade inom bostadsområdet •Plocka upp det som din hund och/eller katt förorenat på området Bild: Multimediabyrån

15 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Gemensamma utrymmen •Tvättstuga •Källar- eller vindsförråd •Under trapp och i trapphus Källa: http://www.tvattstuga.se/ Källa: http://www.raddningsverket.se

16 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Gemensamma utrymmen •Samlingslokaler •Rökförbud i alla gemensamma utrymmen •Balkongen, regler angående balkonglådor, parabol, damning av mattor, grillning Källa: http://www.satwall.se/

17 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Källsortering/Sophantering Varför? Bevara vårt rena vatten Hur? Genom att inte kasta medicin, aceton och olja i toaletten, vårt reningsverk kan inte ta rätt på det. Människor och djur får i sig ämnen som stör balansen i kroppen. Varför? Bevara människan, djurlivet, naturen Hur? Genom att lämna farligt avfall till rätt ställe medverkar vi till att de cancerframkallande, frätande, giftiga, smittförande och brandfarliga ämnena tas om hand på rätt sätt, även de som kan skada foster. Foto: multimediabyrån

18 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Vem är ansvarig för källsortering •Kommunens ansvar Samla in och transportera hushållssoporna på ett miljömässigt sätt. Upprätta/göra regler för hur det ska göras och informera hushållen. •Företagens ansvar (producentansvar) Se till att det finns lämpliga insamlingssystem (containrar). Är skyldiga att informera om sortering och insamling av sina sopor (förpackningar, tidningar, elektronik). •Ditt ansvar Lämna dina sopor till anvisade platser av kommunen och/eller de insamlingssystem som producenterna anvisar. Du är skyldig att följa de regler som kommunen har skrivit.

19 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Källsortering Avfallstyper

20 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Brännbart Till exempel:  Bandage / blöjor /bindor  Borstar i plast & trä  Cellofan  Chipspåsar  Cigarettfimpar  Cykeldäck  Diskborstar  Disketter  Disktrasor  Dammsugarpåsar  Frigolit / fotografier  Mjukplast  Textil / gummi  Julgranar, kapade i bitar  Klädnypor  Nappar & nappflaskor  Paraffin  Pennor av plast & trä  Plexiglas  Pärmar

21 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Komposterbart Till exempel:  Benrester från fisk & fjäderfä  Blomjord / blommor / krukväxter  Frukt- & grönsaksrens  Kaffefilter / kaffesump / te  Kattsand / djurströ: förpackat i papperspåse  Matrester  Ägg  Hushållspapper

22 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Farligt avfall Till exempel:  Batterier  Febertermometrar, gamla  Fotovätska, fix  Färgburkar (ej tomma)  Glödlampor  Kemikalier  Lacknafta  Limburkar (ej tomma)  Lysrör  Lågenergilampor  Ogräsmedel  Penseltvätt  Spillolja /emballerat  Sprayburkar  Syror / soda / lut

23 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Restavfall Till exempel:  Termosar  Porslin / keramik  Elsäkringar / ”proppar”  Saker av blandmaterial  Sprutor & spetsar OBS! Förpackas väl  Spegel- / hushålls- & fönsterglas  Läderskor / läderkläder  Rakhyvlar & rakblad  Paraplyer  Pennor av metall  Stålull

24 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Återvinningsbart

25 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Källsortering - enfamiljshus Foto: fotoakuten.se

26 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Kompost & brännbart i kärlen Förpackningar & tidningar till återvinningsstationen Hur sorterar man i enfamiljhus? ÅtervinningsstationÅtervinningscentralKärl hemma Farligt avfall & Återvinningsbart grovavfall till återvinningscentralen Foto: fotoakuten.se Foto: Östersunds kommun

27 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Källsortering - lägenheter

28 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Kompost & brännbart samt restavfall i kärlen i soprummet. I vissa fall även förpackningar & tidningar om möjlighet finns. Förpackningar & tidningar till återvinningsstationen Hur sorterar man i lägenhet? Soprum/sorteringsplats ÅtervinningsstationÅtervinningscentral Farligt avfall & återvinningsbart grovavfall till återvinningscentralen ? Foto: Östersunds kommun

29 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Webbsida med översättning http://www.ftiab.se/ fti har information om sortering och återvinning av förpackningar och tidningar översatt till sjutton olika språk. Översättningarna är tvåsidiga faktablad i pdf-format, formgivna och färdiga för utskrift eller tryck.


Ladda ner ppt "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Boendeformer Radhus Parhus Hus/Villa Boendeformer."

Liknande presentationer


Google-annonser