Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förpackningsteknik Håkan Edqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förpackningsteknik Håkan Edqvist."— Presentationens avskrift:

1 Förpackningsteknik Håkan Edqvist

2 Förpackningsteknik Förpackningens funktioner Förpackning och miljö
Lagar och konsumentkrav Förpackningsmaterial Tryckmetoder och maskiner De här delarna ingår i dagens övning

3 Naturens förpackningar
Skal – ägg, frukter Hud – djur, människor Naturens förpackningar, vad är bättre resp sämre än man-made förpackningar? Hållfasthet? Egen reparation! Skydd mot nedbrytning? Värme kyla fukt rengöring

4 Förpackningshistoria
Lerkärl Egypten 6000 år f Kr Glaskärl Egypten 1500 år f Kr Tunnor Gallien 500 år f Kr Papper Kina 105 år e Kr Standard Hansan e Kr = silltunnan 117,36 l Vad fanns före dessa man-made förpackningar`? Blad, skal fortfarande hos primitiva stammar

5 Vår tids förpackningar
1750ca Säckar av textil mm 1799 Pappersmaskin 1810 Konservburkar 1844 Papper av trä 1850ca Stockholmsflaskan 1871 Wellpapp 1891 Aluminiumtub 1897 Wellpapplådan 1908 Papperssäckar 1940ca Plast, bärkassar 1952 Tetrapak Det vi kallar förpackningar och förpackningsmaterial började komma för år sedan. Den verkligt snabba utvecklingen kom med självbetjäningsbutiker 1940-talat i USA, mitten 50-tal och framåt i Sverige. Första butiken i Skärblacka ca 1955.

6 Förpackningens roll Skydda Informera Avgränsa
Vi skall fördjupa oss i resp område, vad det betyder, hur det sker och vilka verktyg som gör jobbet.

7 Skydda Mot yttre påverkan Mot produktens påverkan Användaren
Vad går in under yttre påverkan? Hur kan en produkt påverka? Vad måste vi skydda oss emot?

8 Avgränsa Lagom mängd att köpa att hantera att använda EX: öl i burk.
Vad är köpkvantitet? Vanligast Vad är hanteringskvantitet (i butiken) Hos bryggeriet? Vad är användningskvantitet?

9 Informera Enligt konsumentkrav Enligt lagkrav För att förflytta
För att sälja Vad vill Du som konsument veta? Vad säger lagen (lagarna) Informationsbehovet för att förflytta, vad är det? Vad är säljinformation+

10 Skydda – uppgift Vilket skydd behöver? Alla slags produkter Diskussion

11 Skydda – uppgift Vilket skydd behöver? Färskt bröd Djupfryst mat Öl
Färskt kött Mjöl Diskussion

12 Skydda – uppgift Vilket skydd behöver? Cement Spik Vitvaror
IKEA-möbler Tidningspappersrullar Diskussion

13 Avgränsa Konsumentförpackning Portion Flerförpackning
Lösviktsförpackning Vikt-/volymförpackning Ge exempel på olika produkter inom resp förpackningsgrupp.

14 Avgränsa Butiksförpackning Beställningsmängd Konsumentförpackningar
De här förpackningen har många namn Även Ytterförpackning Detaljistförpackning Sekundärförpackning B-pack Man vill lansera ytterförpackning som rätt benämning

15 Avgränsa Transportförpackning
Viss volym av butiksförpackningar på lastbärare Den här enheten, hur bra eller dålig den blir beror på tidigare förpackningar. Konsument och ytterförpackningen. Måtten bredd, längd, höjd på dessa tidigare förpackningar styr .hur bra utnyttjad pallen blir

16 Informera Butiks- och producentkrav Säljande information
Artikel-identifikation Här sker idag mycket av teknikutveckling. RFD teknik, EAN-koder, tvådimensionella koder läsutrustning EAN 128 koder etc.

17 Auto ID lösningar EAN – koder 13, 128, m.fl. RFID –koder
13 koden vanligast = 13 siffror Landkod + producent + artikel +kontrollsiffra RFID –koder Är en individuell kod vilket ger: Spårbarhet Inventeringshjälp

18 Informera Livsmedelslagen Marknadsföringslagen Miljö- och hälsolagar
Produktsäkerhetslagar De här lagarna styr en stor del av vad förpackningen (konsumentförpackningen)) skall informera om.

19 Informera Konsumentens rättigheter enligt pres John F Kennedy, USA 1962 Rätten till säkerhet Rätten att framföra sin åsikt Rätten att välja Rätten till information De här rättigheterna sammanfaller med vad de olika lagarna kräver Säkerhetsrätten finns ju i produktsäkerhetslagen, informationsrätt i livsmedelslagen och marknadsföringslagen. De andra rättigheterna är av ett annat slag.

20 Rätten till säkerhet Omfattas av alla lagarna Krav på sann information
Fel beteende bestraffas (av domstol eller marknaden) Fel beteende straffas, hur gör marknaden?

21 Rätten att framföra sin åsikt
Lagstiftad yttrandefrihet Konsumentmakt privat konsumentförening Konsumentverket Opinion genom media Använder ni er av detta? Hur?

22 Rätten att välja Avtal, kontrakt Prismärkning = offert
Accept = ta varan Fullfölj avtalet = betala i kassan Västerlandets sätt att reglera affärer i microskala.

23 Rätten till information
Prisjämförelse Kvalitet (i olika avseenden) Hantering och förvaring Är Ni nöjda? Fattas något? Hur borde det vara?

24 Livsmedelslagen Produktens namn och beteckning Vikt och volym
Sammansättning Näringsvärde Speciella tillsatser Att komma ihåg.

25 Livsmedelslagen Hållbarhetstid (vissa produkter) Förvaringsanvisningar
Att komma ihåg

26 Livsmedelslagen Namn och hemvist för tillverkaren (alt. importör,säljare, marknadsförare, jfr ansvarig utgivare) Ursprungsland (i vissa fall) Att komma ihåg

27 Dubbelfunktion hos förpackningen
Andra funktioner Hanterbarhet Dosering Säljförmåga Dubbelfunktion hos förpackningen

28 Hanterbarhet 4 nivåer Pall Butiksenhet Konsumentenhet
Kvittblivning på alla nivåer Även detta beror på vad man gjort med resp förpackning.

29 Hanterbarhet Kravet på skydd står ofta mot kravet på hanterbarhet
Titta i butiken. Vad har fått styra i olika fall tror Ni?

30 Dosering Lämpligt och vanligt Orsak Läkemedel Hushållskemikalier
Rengöringsmedel Orsak Viktigt med rätt mängd Personskydd Miljöskydd God ekonomi med rätt mängd = kundnytta Hur kan dosering göras? Hur görs det? Bra? Dåligt?

31 Säljförmåga – konsument
Utseende Tryckt förpackning Snygga bilder Design/Förpackningsform Tillförd nytta Öppna – återförsluta Rätt mängd Upplevd nytta – förnyade köp

32 Säljförmåga – butik Tilltalande butiksexponering Lagom stor butikspack
God hanterbarhet Upplevd nytta – förnyade köp

33 Förpackning & miljö Debatt om förpackningar som miljöbov har givit:
Lättare förp med samma styrka Nya blekmetoder för papper Optimering av pallutnyttjande Nya förpackningslösningar

34 Förpackning & miljö Nackdelar Suboptimering
Övervältring av kostnader till senare led Exempel: kaffe när förpackningen var ny Andra ex?

35 Förpackning & miljö Framtiden styrs av EU:s förpackningsdirektiv
Producentansvar och kretsloppstänkande Läs in Er i boken.

36 Förpackningsmaterial
Fiberbaserade Papper Kartong (>0.3 mm) Wellpapp Plywood Trä Extra material på svarta tavlan, lite i boken.

37 Förpackningsmaterial
Oljebaserade Polyetylen Polypropylen Polystyren PET Användningsområde för resp. plast

38 Förpackningsmaterial
Mineralbaserade Glas Bleckplåt Aluminium Gamla men bra material Glas för och nackdelar? Plåt samma? Aluminium samma?

39 Tryckmetoder Hög-, plan- och djuptryck Flexografiskt tryck Offset
Screentryck Färg tidigare med lösningsmedel, nu baserade på vatten el. organisk olja Se skiss på tavlan.

40 Förpackningsmaskiner
Funktion Forma Fylla Försluta Förpackningstyper Flexibla Halvstyva Styva Ge olika exempel.

41 Materialadministration
Förpackningspolicy Förpackningsfunktion med ansvarig personal Förpackningens status Förpackningsarbetets mål

42 Förpackning = värde Ett proffsigt arbete med förpackningen ger ökat värde för satsade pengar. Både logistiken och marknaden berörs.

43 Frågor och kommentarer?
Slut Frågor och kommentarer?


Ladda ner ppt "Förpackningsteknik Håkan Edqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser