Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förpackningsmaterial

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förpackningsmaterial"— Presentationens avskrift:

1 Förpackningsmaterial
¤ Råvaror ¤ Process ¤ Egenskaper ¤ Användning Dessa fyra rubriker

2 Förpackningsmaterial Papper och Kartong
¤ Råvaror ¤ Process ¤ Egenskaper ¤ Användning

3 Papper och kartong Råvaror
Fibrer från träd mm Återvunnen fiber från tidningar och förpackningar Olika bindemedel, stärkelse + alun Olika beläggningar, bestrykning, PE Beläggning ofta i separat process

4 Papper och kartong Process
Fibern lösgöres med kokning slipning Fibern tvättas och males Spädes med vatten till lösning ca 1% fiber, avvattnas på viraduk Formas till papper på viran, pressas och torkas Fukthalt 5 – 10 % 5. Pappret rullas upp, kundbearbetas

5 Papper och kartong Egenskaper
Papper: Ytvikter 20 – 150 g/m2 Fiberlängd och riktning avgör styrkan. Belägges/bestryks För att klara tryckas, påverkan av fukt, och syre mm Kartong: Ytvikter 151 – 1000 g/ m2 Flera skikt Olika kvaliteter Fiberriktning styrs lättare i processen Beläggning lika papper

6 Papper och kartong Användning
Påsar, säckar,omslag Belagt, T.ex med PE för fuktskydd Bestruket för tryckegenskaper m.fl faktorer Del i kombinations- material med plaster Kartong Kapslar för olika prod. Vätskekartong Ofta komb. med plast Ex: Pizzakartonger djupfryst, skokartong, Halvfabrikat Kem. tekn.

7 Förpackningsmaterial Wellpapp
¤ Råvaror ¤ Process ¤ Egenskaper ¤ Användning

8 Wellpapp Råvaror Liner samt fluting.
Liner = olika kvaliteér papper blekt, oblekt, bestruket, i ytvkit ca 70 g/m2 - 140 g/m2 Fluting = det vågade skiktet, lövveds- massa, även returfiberinblandning. Ytvikter ca 70 – 140 g/m2 även här

9 Wellpapp Process Liner limmas på en eller båda sidor om flutingen.
Limmet (stärkelse) på vågtopparna, pressas samman varmt = förklistrar. Wellpappmaskinen kör ca 100 m/min Skärs längs i x banor, klipps tvärs till ark i kundorder-mått. Arken trycks samt görs till tråg, lådor mm.

10 Wellpapp Egenskaper Styvhet och tryck- Fördelar:
barhet enligt kvalitets- val = Fefco standard. A well 5 mm B well 3 mm C well 4 mm E well mm F, G, N, ännu tunnare Fördelar: Anpassas till kund- behov Viss ytvikt = starkare än samma i kartong Nackdel: Fuktkänslig, mjuknar = tappar styrkan.

11 Wellpapp Användning Enklare kvaliteter:
Ytterförpackningar, slitslådor mellanlägg på pallar mm. Tunna kvaliteter: Konsumentförpackningar offsettryckta Kraftiga kvaliteter: Exportförpackning, pallsvep mm

12 Förpackningsmaterial Plastmaterial
¤ Råvaror ¤ Process ¤ Egenskaper ¤ Användning

13 Plastmaterial Råvaror
I grunden naturgas, enkla gaser eten propen etc. (= monomeren) avskiljes. Nafta tillverkas som bas för olika plaster De enkla kolvätena polymeriseras till långa kedjor eller ringformiga kolväten. En viss plast är lång kedja, eller har ringform eller är en kombination

14 Plastmaterial Process
Grundmaterial: Polymeriseringen Styrs till önskade egenskaper Ex: LD = low density MD = Medium density HD = High density Plasttyper exempel: Polyeten PE Polypropen PP Polystyren PS Polyetenterftalat PET Polyamid PA Etylvinylacetat EVA Etylvinylalkohol EVOH

15 Plastmaterial Egenskaper
Polyetylen, polyeten Finns som LD MD HD Tål värme till ca 90 gr God ångbarriär Kan extruderas fritt el. på substrat Termo- formas krympas samt sträckas. Kan form- blåsas till burkar, hinkar etc. Poypropen, Tål värme till 150 gr Viss fettbarriär Kan användas på samma sätt som PE. Vanlig termoformad Kan orienteras = OPP

16 Plastmaterial Användning
Plast som film: Påsar Flexibla förpackningar Krympfilm Sträckfilm Bärkassar Hushållsfolie sträckfilm Plast som laminat: Med papper el kartong: Djupfryst mat Andra plaster: Djupfryst, godis, bägare för matfett, kaffe mm Aluminium: (metallisering) Chipspåsar, kaffe mm

17 Förpackningsmaterial Glas Råvaror
Oxider av kisel, natrium, kalcium aluminium + tillsatser= Fluss, luttrings,stabilisering, färg

18 Smältes samman vid 1 500 – 1 600 grader C Bearbetas vid lägre temp.
Glas Process Smältes samman vid 1 500 – 1 600 grader C Bearbetas vid lägre temp.

19 Glas Egenskaper Kemiskt resistent = Fysikaliskt resistent = Inert
Låg värmeutvidgning Genomskinligt Hindrar UV strålning (grönt glas) Skador försämrar styrkan

20 Konsumentförpackningar för
Glas Användning Konsumentförpackningar för Drycker Livsmedel Läkemedel Kosmetika

21 Aluminium Råvaror samt process
Bauxit mineral med 40 – 60 % Al-oxid Renas till 100 % Al-oxid Delas elektrolytiskt vid 950 oC i Al + O Stor elförbrukning 25 % av kostnaden Renas, ev. legeras och gjutes Göten blir plåt, 0,15-2 mm, folie < 0,15 eller slugs till tuber mm.

22 Aluminium Egenskaper Silverutseende, fin yta att exponera
Absolut syretätt ( om folien är hel) Legeras och lackeras för förpackningar Lättaste metallen, ej magnetisk Kan beläggas – metalliseras på papper och plast

23 Aluminium Användning Tuber till kaviar mm Hushållsfolie
Mat och bakformar Metallisering chipspåsar, öletiketter Dryckesburk för kolsyrad dryck,öl mm

24 Förpckningsmaterial Stål Råvara och process
Råvaran är järn Process i princip lika Aluminium Försteget göt av järn valsas till plåt Bleckplåt är belagd med tenn på två sidor samt skyddslackad. TFS plåt =Tinfree har belagts med krom kromdioxid istället

25 Stål Egenskaper och användning
Hög mekanisk styrka Värmeledande Fysikaliskt tätt Användning: Konservburkar samt kapsyler Färgburkar och tuber stora och små Fat till oljor bensin mm samt dunkar.

26 Förpckningsmaterial Trä
Starkt i en riktning, klarar skada utan tt kollapsa. Hög slag- och staplingsstyrka Finns som virke och skivmaterial Användning: Pallar, häckar, returlådor, kabeltrummor etc Export förpackning för maskindelar mm

27 Gruppabete Uppgift 1: Skriv ned olika Konsumentförpackningar
som tillverkas av: Papper Papper komb. med plast Kartong Wellpapp Plast film Plast termoformad Plast laminerad Glas Alunimium Stål Trä Uppgift 2: Skriv ned olika Ytter och transp.förpackn. som tillverkas av: Papper Papper komb. med plast Kartong Wellpapp Plast film Plast termoformad Plast laminerad Glas Aluminium Stål Trä


Ladda ner ppt "Förpackningsmaterial"

Liknande presentationer


Google-annonser