Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Automatiserad punktskrift

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Automatiserad punktskrift"— Presentationens avskrift:

1 Automatiserad punktskrift
Joel Håkansson Björn Westling

2 Innehåll Vad är punktskrift? Hur gör man punktskrift?
Automatiskt system Nytt tryckformat PEF Framtida utveckling? Vad vill vi göra? Förslag till Daisy-konsortiet Tävling…

3 Vad är punktskrift? Punktskriften – ett skriftspråk för personer med synskada Punktskrift är en taktil skrift: Kännbar, uppfattbar med känsel Taktila bilder och punktskrift hör ihop. Teknikutveckling gynnar punktskriften (fler tillämpningar)

4 Det svenska alfabetet i punktskrift
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö Några bokstäver med diakritiska tecken: à é è ü

5 Grunder 63 tecken Förtecken för flera kombinationer:
Versaler _ Exempel: Han heter Hans och bror hans heter Bror. _Han<heter<_Hans<och<bror<<<< hans<heter<_Bror.<<<<<<<<<<<< Siffror # Exempel: , #10<<#2009<<#3,14<<# <<

6 Grunder (forts.) Internationellt:
Alfabetets bokstäver a–z Sättet att skriva siffror Klarar alla ämnesområden, några kräver separata system: Fonetik och noter (musik) Kräver stort utrymme: Kortare rader ger fler avstavningar Uppdelning i flera fysiska volymer Cirka 1200 personer i Sverige använder punktskrift Louis Braille ( ) konstruerade punktskriften

7 Hur gör man punktskrift?
Tryck med skrivare Traditionell framställning av tryckfiler för punktskrift: Datorstöd för konvertering, men mycket manuellt arbete Olika format – ingen standard

8 Automatiskt system TPB har tagit fram ett system som automatiskt skapar punktskrift Använder samma underlag som vid skapande av talböcker med text (DTBook XML) Parallellpublicering All redigering sker i DTBook Formatet som används för att representera punktskrift är PEF

9 Vad är PEF? Portable Embosser Format
PEF är ett format för att representera färdiga punktskriftsböcker, dvs. Volymindelning Sidindelning Punktskriftstecken M.m. Kan betraktas som punktskriftens PDF

10 Fördelar med PEF Rätt punktskriftstecken kommer ut på pappret
Automatisk kontroll av att filen inte är trasig (t.ex. om den skapats felaktigt) att innehållet passar på papperet i skrivaren Tryckning inte längre beroende av var och hur punktskriften producerats Underlättar envägslån (tryckning on-demand) Underlättar nedladdning och utbyte av filer

11 Utbredning av PEF Standardiseringsförsök har pågått sedan 2007
I februari 2009 föreslogs att PEF skulle färdigställas som Daisystandard med stöd från TPB, Celia, SBS, DZB, CNIB och RNIB, men drivkraft ifrån Daisykonsortiet verkar saknas och ännu har ingenting hänt Används av NLB, Islands blindbibliotek och TPB Programvara för PEF har tagits fram av TPB, Sensus och Mjuka Verktyg

12 TPB:s programvara för PEF-filer
DTBook DTBook to PEF Other PEF sources CX RoboBraille Text Text to PEF PEF to Text Text producers Duxbury Scanning Etc. Text consumers Electronic braille devices Text PEF PEF File Merger PEF File Splitter Single volume consumers CX Text consumers Single volume producers Text producers PEF Emboss PEF

13 Demonstration

14 Exempel <root> <layout-master name="default" page-height="29" page-width="32"> <default-template> <header> <field> <marker-reference marker="chapter" scope="sequence" direction="backward"/> </field> <field><evaluate expression="(now "yyyy-MM-dd")"/></field> <string value=" Page "/> <current-page style="default"/> </header> <footer/> </default-template> </layout-master> <sequence master="default"> <block block-indent="0" break-before="page" first-line-indent="0" keep="auto" keep-with-next="0" list-type="none" margin-bottom="1" margin-left="0" margin-right="0" margin-top="3" text-indent="0"><marker value="Chapter 1" class="chapter"/><leader position="50%" align="center"/>Chapter 1</block> <block>Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversation?'</block> <block first-line-indent="2">So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.</block> </sequence> </root>

15 Exempel <root> <layout-master name="default" page-height="29" page-width="32"> <default-template> <header> <field> <marker-reference marker="chapter" scope="sequence" direction="backward"/> </field> <field><evaluate expression="(now "yyyy-MM-dd")"/></field> <string value=" Page "/> <current-page style="default"/> </header> <footer/> </default-template> </layout-master> <sequence master="default"> <block block-indent="0" break-before="page" first-line-indent="0" keep="auto" keep-with-next="0" list-type="none" margin-bottom="1" margin-left="0" margin-right="0" margin-top="3" text-indent="0"><marker value="Chapter 1" class="chapter"/><leader position="50%" align="center"/>Chapter 1</block> <block>Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversation?'</block> <block first-line-indent="2">So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.</block> </sequence> </root>

16 Exempel (forts.) Chapter 1 2010-04-14 Page 1 Chapter 1
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversation?' So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy- chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.

17 Automatiskt system (forts.)
Hur det har fungerat hittills: Används idag för c:a 50 % av TPB:s punktskriftsproduktion Vad kommer att ske härnäst? Vidareutveckling under 2011 Ny funktionalitet: Bättre avstavningar Utöka andelen böcker som kan konverteras Mallar för fler typer av böcker (barn/vuxen; olika format och annan utformning) Allt större produktion genom ökad textproduktion för talböcker

18 Framtida utveckling? Vad vill vi göra?
Skapa tryckfiler som webbtjänst? Nedladdning av tryckfiler direkt till kund/låntagare Export av systemet För privat bruk Andra länder Sprida utskriftsprogrammet för PEF-filer Läsning av PEF-filer på dator

19 Förslag till Daisy-konsortiet
Att en specifikation för punktskrift ryms inom den kommande standarden Daisy 4 Då kan generella verktyg/editorer för punktskrift tas fram utifrån det. Att PEF antas som tryckstandard för punktskrift Vad vill SDK?

20 Namntävling Vad ska systemet för automatisk konvertering av punktskrift heta? Namnet bör fungera internationellt (t.ex. inte innehålla å, ä, ö) vara uttalbart på svenska ha anknytning till punktskrift vara ganska kort Skicka förslag och motivering senast 17/12 till


Ladda ner ppt "Automatiserad punktskrift"

Liknande presentationer


Google-annonser