Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SJUKDOMAR ÄR BRIST PÅ ENERGI I CELLERNA. SAMMANSTÄLLT AV KaManor KAJS-MARIE NORDELL 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SJUKDOMAR ÄR BRIST PÅ ENERGI I CELLERNA. SAMMANSTÄLLT AV KaManor KAJS-MARIE NORDELL 2008."— Presentationens avskrift:

1 SJUKDOMAR ÄR BRIST PÅ ENERGI I CELLERNA

2 SAMMANSTÄLLT AV KaManor KAJS-MARIE NORDELL 2008

3 Totalt ca. 90 olika NÄRINGSÄMNEN VITAMINER MINERALER HORMONER Exempel på joner, som bildas: H + O 2- (från vatten) Na + Cl - (från koksalt) Metalljoner: K + Ag + Mg 2+ Ca 2+ Fe 2+ Ni 2+ Cu 2+ Zn 2+ Pb 2+ Al 3+ Hg 2+ Sulfatjon SO 4 2- Nitratjon NO 3- Karbonatjon CO 3 2- Vitamin A, B, C, D, E osv. Hormoner T4, T3 osv. KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 3

4 MEMBRANET Fosfathuvud, älskar vatten Lipidben, avvisar allt vatten FOSFOLIPIDER KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 4

5 JONKANAL MEMBRANET KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 5

6 K+K+ K+K+ P - K+K+ K+K+ Na + Cl - Na + MEMBRANPOTENTIALEN CELLER OCH MEMBRANER MEMBRANET KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 6

7 MEMBRANPOTENTIALEN Na + / K + - PUMP K+K+ P - Cl - K+K+ Na + P - K+K+ K+K+ K+K+ Na + Cl - K+K+ K+K+ Na + KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 7

8 CELLENS MEMBRANPOTENTIAL Helt frisk och kry 70 – 110 mV Kroniskt sjuk 50 – 60 mV + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ Vid cancer är potentialen 20 – 30 mV KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 8

9 CELL HOS FRISK PERSON CELL HOS KRONISKT SJUK PERSON OLIKA CELLSPÄNNING CELL HOS CANCER SJUK PERSON 70 – 110 mV50 – 60 mV20 – 40 mV KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 9

10 HAEMOGLOBIN Bild från IMM ( Institutet för Molekylär Medicin) Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 10

11 K+K+ Na + ADP ATP = energi VATTEN SLAGG- PRODUKTER ADP = Adenosindifosfat ATP = Adenosintrifosfat Glucos och aminosyror CELLENS ARBETE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ KMn PUMPEN Ca. 90 olika näringsämnen, vitaminer, mineraler och hormoner samt syre, O 2, tillföres cellen. CO ₂ Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell ENZYMERENZYMER 11

12 ADP P ATP VÄRME ENERGI Förbrän- ning MITOCHONDRIE Rest- produkt CO 2 H 2 O P = FOSFOR ADP = ADENOSINDIFOSFAT ATP = ADENOSINTRIFOSFAT Cellmembran ENERGIPRODUKTION I MITOCHONDRIERNA KMn MEMBRANPOTENTIALEN. Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 12

13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ CELLENS ARBETE 5 OLIKA ENZYMER KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KATALYSATOR i levande celler kallas ENZYM Flera tusen av de 20 naturliga aminosyrorna. Varje enzym påverkar sin speciella reaktion. DET FINNS UPP TILL 1 000 OLIKA ENZYMER I VARJE CELL 13

14 Atom eller molekyl Fri radikal e- FRIA RADIKALER e- = elektron KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell Normal ämnesomsättning, ökad fysisk ansträngning, solljusbestrålning och normal nivå av joniserande strålning samt ingår i immunförsvaret. KVICKSILVER, NICKEL, TITAN och GULD är s k ÖVERGÅNGSMETALLER ”OXIDATIV STRESS” 14

15 FRIA RADIKALER Mongolism Schizofreni Depression Cystisk fibros Hepatit Arterio- scleros Kärl- kramp Tarm sjukdomar Crohns sjukdom Diabetes Led- gångs- reuma- tism Immunbrist KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 15

16 CELLMEMBRANSPÄNNINGEN SJUNKER Om dessa ämnen INTE tillföres FÖRÄNDRAS DE ELEKTROMAGNETISKA FÖRHÅLLANDENA I VÅR KROPP MINERALBALANSEN ÄNDRAS MINERALDEPÅER BILDAS (KALKINLAGR.=) GLUCOS och AMINOSYROR VITAMINER, MINERALER och HORMONER O₂ O₂ KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell K+K+ Na + H ₂ O + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + CO ₂ Ca + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 16 ARTRIT, STARR SMÄRTA INFLAMMATION ARTERIOSCLEROS

17 17

18 LIVETS FREKVENSER 1 KOSMISK STRÅLNING 5 – 10 24 Hz JORDENS MAGNETFÄLT (SCHUMANN – RESONANSEN) 7,8 Hz ATOMEN Molekylens byggstenar 10 15 Hz MOLEKYLEN Cellens byggstenar 10 9 Hz CELLEN Organens byggstenar Frisk 70 – 110 mV Sjuk 20 – 30 mV ORGANEN Människans byggstenar 3 – 20 Hz KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 18

19 LIVETS FREKVENSER 2 NERVER information 1 000 Hz HÖRSEL ton 20 – 20 000 Hz SYN ljus 3 x 10 24 Hz KÄNSLA värme 3 x 10 11 - 10 16 Hz HJÄRTA Ekg 1,2 – 2 Hz HJÄRNA EEG 1 – 30 Hz KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 19

20 TERAPISVÄNGNING ÖVERENSSTÄMMER MED KROPPSSVÄNGNING OCH VI FÅR DÄRMED RESONANS = ENERGIÖKNING FREKVENS-RESONANS-QRS-PRINCIPEN KONSTRUKTIV INTERFERENS SVÄNGNINGARNA FÖRSTÄRKER VARANDRA INTENSITETINTENSITET KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 20

21 DESTRUKTIV INTERFERENS TERAPISVÄNGNINGAR FÖRSTÖRS I DET HÄR EXEMPLET AV STÖRNINGSSVÄNGNINGAR 0 RESULTAT INTENSITETINTENSITET KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 21

22 DÅLIGA BEHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR INTENSITETINTENSITET KROPPSSVÄNGNINGAR STÖRNINGSSVÄNGNINGAR KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 22

23 OPTIMALA BEHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR INTENSITETINTENSITET TERAPISVÄNGNINGAR QRS ELEKTROSMOG-DÖDANDE SVÄNGNING (PATENTERAD) Q R S KMn STÖRNINGSSVÄNGNINGARNA FÖRSTÖRS HÄR AV Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 23

24 ------- ------ - ++++++ +++ + ++++++ + +++ - O INTENSITET FREKVENS INGEN JONTRANSPORT. JONERNA SAMLAS ENDAST UNDER MAGNETEN. PERMANENTA MAGNETER KMn JONER MAGNET BLODKÄRL Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 24

25 ------- ------ - ++ + +++ +++ + ++++++ + +++ - O INTENSITET FREKVENS JONERNA RÖR SIG HIT och DIT OORDNAT OCH VIBRERANDE. MAGNETFÄLT MED SINUSAMPLITUD KMn BLODKÄRL Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell JONER 25

26 ------- ------ - ++++++ +++ + ++++++ + +++ - O INTENSITET FREKVENS C E L L DUBBEL SÅGTANDAD MAGNETISK IMPULS JONERNA GÅR RAKT IN I CELLEN MAGNETIMPULSEN ÅTERSTÄLLER MEMBRANPOTENTIALEN KMn Q R S Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell JONER 26

27 ------- ------ - ++++++ +++ + ++++++ + +++ - O O QRS MAGNETFÄLT FÖRSKJUTER JONERNA. KONC. ÖKAR MED 10-POTENS. pH-värdet SJUNKER MED 10-POTENS. BLODKÄRL VÄTET H + SKILJER PÅ Ca++ JONEN o PROTEINET, SOM ÄR FÖRE- NADE. SUR MILJÖ BILDAS VID KÄRLVÄGGEN KALCIUMKASKADEN H+ O Ca++ BLIR FRITT OCH GÅR TILL SKELETT NERVER MUSKLER Ca++ KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell JONER 27

28 QRS 101 201 RELAX BASIS VITAL 3 PROGRAM MED OLIKA FREKVENSER ALLA TRE INNEHÅLLER FREKVENSERNA 250, 500, 750, 1 000 Hz DESSA FREKVENSER ÄR ANSVARIGA FÖR: FÖRBÄTTRAD JONVANDRING DE RÖDA BLODKROPPARNAS SYRETRANSPORT KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 28

29 QRS 101 201 RELAX BASIS VITAL 3 PROGRAM MED OLIKA FREKVENSER SENSITIVE 0.3 µT MEDIUM 3 µT INTENSIVE 30 µT 3 VALMÖJLIGHETER FÖR OLIKA STYRKA (µT = mikroTesla) KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 29

30 OLIKA FREKVENSERS EFFEKT 30

31 0,1 0,3 1,5 3 10 22 250 500 750 1000 ---10 000 RELAX X X X X X X X BASIS X X X X X X X VITAL X X X X X X X X FREKVENSMÖNSTER KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 31

32 0,3 Hz (Parasympatisk- Aktivering) 1,5 Hz ( Delta- området av EEG) 3 Hz (Theta- området av EEG) 10 Hz ( ” Vackert väder frekvens ”, Alpha- området av EEG ) 22 Hz (Beta- området av EEG) OLIKA FREKVENSOMRÅDEN KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 32

33 BEN- MÄRG BENMÄRGS- SKOLAN IMMUNSYSTEMETS CELLER BLODET BLODETBLODET STAM- CELL B T Vita blod- kroppar THY- MUS Lymfocyter VÄVNAD SLEMHINNA Blodplättar Röda blod- kroppar Makrofag TMTM THTH Mastcell MAKROFAGEN är en stor ”ätarcell” i immunsystemet. Den hittar vi ute i vävnaderna och den avlägsnar allt främmande såsom bakterier, virus, svamp, döda celler osv. Genom QRS aktiveras makrofagerna. Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn 33

34 OMRÅDE MED ÅDER- FÖRKALKNING Ca++ P - NEGATIV PROTEIN MOLEKYL P - CALCIUM - KASKADEN I BILD BLODKÄRL FETT INLAGRING NEG. LADDADE PROTEINER POSITIVA CALCIUMJONER BLODPROPPSRISK KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell Ca++ CALCIUM- JON 34

35 H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ Ca++ P - NEGATIV PROTEIN MOLEKYL P - VÄTEJONERNA PRESSAS AV QRS-IMPULSEN UPP MOT KÄRLFÖRÄNDRINGEN P - CALCIUM - KASKADEN I BILD QRS - BEHANDLING ÄR OMEDELBART GYNNSAM KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 35

36 H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ Ca++ P - NEGATIV PROTEIN MOLEKYL P - CALCIUM - KASKADEN I BILD VÄTEJONERNA SÄRSKILJER CALCIUM OCH PROTEIN BINDER SIG TILL PROTEINET CALCIUMJONERNA BLIR FRIA KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 36

37 H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ H+H+ Ca++ NEGATIV PROTEIN MOLEKYL P - CALCIUM - KASKADEN I BILD SKELETT MUSKLER NERVER Ca++ BENTÄTHETSMÄTNING VISAR ÖKAD TÄTHET VÄTEJONERNA HAR SAMMA EFFEKT I HELA KROPPEN, DÄR KALK INLAGRATS. KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 37

38 EFFEKTER AV QRS OCH CALCIUMKASKADEN 1. MAKROFAGERNA aktiveras (NO) och C- vit. Infektioner av olika typer 2. ENZYMERNA aktiveras Mycket snabbare, lättare och bättre arbete Utrensning VÄVNAD Makrofag 38 KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

39 3. NO (kvävemonoxid) Blodkärlen vidgas Snabbare läkning Mindre kärlkramp 4. CELLDELNINGEN och DIFFERENTIERINGEN SPECIELLA funktioner 5. BLODTRYCK normaliseras Förlängda märgen - CALCIUMEFFEKTEN Minska - SLUTA med läkemedel 39 KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

40 6. ADRENALIN och CORTISON KÄNSLIGHETEN minskar liksom STRESSEN 7. INSULINPRODUKTIONEN aktiveras 8. JONKANALERNA ÖPPNAS 9. NERVÄNDARNAS känslighet ökas av calcium 10. FETTSYRE - metabolismen normaliseras KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 40

41 11. CALCIUM: SKELETT, MUSKLER o NERVER Efter 5-6 månader ökad bentäthet OSTEOPOROSSMÄRTOR minskar och försvinner 12. SÖMNEN förbättras, djupare och föryngrande TRÖTTHETEN försvinner AKTIVA och VITALA 13. VITAM IN. o MINERAL.: ÖKAD förbränning 14. ANDNINGSSYSTEM ET spirometri förbättras 15. BLODETS SYRESÄTTNING ökar påtagligt KMn Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell 41

42 Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell RYMDFÄRD MED MIR 1996 ASTRONAUTERNA: MUSKELSVAGHET LUNGKAPACITET sjönk med 70 % EFTER RYMDFÄRD 9 MÅN. i SYRGASKAMMARE Med QRS räcker HALVA TIDEN och de tillfrisknar UTAN SYRGASKAMMARE OCH UTAN NÅGRA BIVERKNINGAR Detta skedde med QRS - utrustningen SALUT-1 KMn 42


Ladda ner ppt "SJUKDOMAR ÄR BRIST PÅ ENERGI I CELLERNA. SAMMANSTÄLLT AV KaManor KAJS-MARIE NORDELL 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser