Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SJUKDOMAR ÄR BRIST PÅ ENERGI I CELLERNA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SJUKDOMAR ÄR BRIST PÅ ENERGI I CELLERNA."— Presentationens avskrift:

1 SJUKDOMAR ÄR BRIST PÅ ENERGI I CELLERNA

2 SAMMANSTÄLLT AV KaManor KAJS-MARIE NORDELL 2008

3 Totalt ca. 90 olika NÄRINGSÄMNEN VITAMINER MINERALER HORMONER
3 Totalt ca. 90 olika NÄRINGSÄMNEN VITAMINER MINERALER HORMONER Exempel på joner, som bildas: H+ O2- (från vatten) Na+ Cl- (från koksalt) Metalljoner: K + Ag + Mg 2+ Ca 2+ Fe 2+ Ni 2+ Cu 2+ Zn 2+ Pb2+ Al 3+ Hg 2+ Sulfatjon SO Nitratjon NO3- Karbonatjon CO32- Vitamin A, B, C, D, E osv. Hormoner T4, T3 osv. Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

4 MEMBRANET Fosfathuvud, älskar vatten Lipidben, avvisar allt vatten
4 MEMBRANET Fosfathuvud, älskar vatten Lipidben, avvisar allt vatten FOSFOLIPIDER Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

5 5 MEMBRANET JONKANAL Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

6 CELLER OCH MEMBRANER MEMBRANPOTENTIALEN MEMBRANET K+ Cl- K+ K+ P - P -
6 CELLER OCH MEMBRANER MEMBRANET K+ Cl- K+ MEMBRANPOTENTIALEN K+ P - P - Na+ Cl- P - Na+ Na+ K+ Cl- Cl- Na+ Cl- Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

7 MEMBRANPOTENTIALEN P - P - P - Na+ K+ Na+ P - Na+ P - K+ K+ K+ Cl- K+
7 MEMBRANPOTENTIALEN P - P - P - Na+ K+ Na+ Na+/ K+ - PUMP P - Na+ P - K+ K+ K+ Cl- K+ K+ Cl- Na+ Cl- Cl- Na+ Cl- Na+ P - Cl- Na+ Cl- Cl- K+ Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

8 Helt frisk och kry 70 – 110 mV CELLENS MEMBRANPOTENTIAL
8 CELLENS MEMBRANPOTENTIAL Vid cancer är potentialen 20 – 30 mV Helt frisk och kry 70 – 110 mV Kroniskt sjuk 50 – 60 mV + _ Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

9 OLIKA CELLSPÄNNING CELL HOS FRISK PERSON CELL HOS KRONISKT SJUK PERSON
9 OLIKA CELLSPÄNNING CELL HOS FRISK PERSON CELL HOS KRONISKT SJUK PERSON CELL HOS CANCER SJUK PERSON 70 – 110 mV 50 – 60 mV 20 – 40 mV Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

10 HAEMOGLOBIN 10 Bild från IMM ( Institutet för Molekylär Medicin)
Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell

11 CELLENS ARBETE + + + + _ _ _ + _ + _ _ + + _ _ _ + + _ _ + _ _ + _ + _
11 CELLENS ARBETE Glucos och aminosyror E N Z Y M R PUMPEN Ca. 90 olika näringsämnen, vitaminer, mineraler och hormoner samt syre, O2, tillföres cellen. + + K+ + + _ _ _ + _ + _ _ + + _ Na + _ _ + ADP + _ _ + _ _ + _ + _ + _ _ + _ ATP = energi _ _ _ _ + VATTEN SLAGG- PRODUKTER + + CO₂ + + + + ADP = Adenosindifosfat ATP = Adenosintrifosfat Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

12 ENERGIPRODUKTION I MITOCHONDRIERNA
12 ENERGIPRODUKTION I MITOCHONDRIERNA Cellmembran MEMBRANPOTENTIALEN. ADP P ATP VÄRME ADP P ATP Förbrän- ning ENERGI P = FOSFOR ADP = ADENOSINDIFOSFAT ATP = ADENOSINTRIFOSFAT Rest- produkt CO2 H2O MITOCHONDRIE Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

13 CELLENS ARBETE + _ DET FINNS UPP TILL 1 000 OLIKA ENZYMER I VARJE CELL
13 CELLENS ARBETE KATALYSATOR i levande celler kallas ENZYM Flera tusen av de 20 naturliga aminosyrorna. Varje enzym påverkar sin speciella reaktion. + _ 5 OLIKA ENZYMER DET FINNS UPP TILL 1 000 OLIKA ENZYMER I VARJE CELL Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

14 FRIA RADIKALER e- e- e- = elektron e- Atom eller molekyl Fri radikal
14 FRIA RADIKALER KVICKSILVER, NICKEL, TITAN och GULD är s k ÖVERGÅNGSMETALLER ”OXIDATIV STRESS” e- Atom eller molekyl e- Fri radikal Normal ämnesomsättning, ökad fysisk ansträngning, solljusbestrålning och normal nivå av joniserande strålning samt ingår i immunförsvaret. e- = elektron e- Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

15 FRIA RADIKALER 15 Diabetes Cystisk fibros Arterio- scleros Kärl- kramp
Led-gångs-reuma-tism Mongolism Schizofreni Depression Hepatit Immunbrist Tarm sjukdomar Crohns sjukdom Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

16 CELLMEMBRANSPÄNNINGEN SJUNKER
16 CELLMEMBRANSPÄNNINGEN SJUNKER Om dessa ämnen INTE tillföres FÖRÄNDRAS DE ELEKTROMAGNETISKA FÖRHÅLLANDENA I VÅR KROPP MINERALBALANSEN ÄNDRAS MINERALDEPÅER BILDAS (KALKINLAGR.=) GLUCOS och AMINOSYROR + + K+ + + _ _ _ VITAMINER, MINERALER och HORMONER + _ + _ _ + _ + Na + _ _ O₂ + + _ _ + _ _ + _ + _ + ARTRIT, STARR SMÄRTA INFLAMMATION ARTERIOSCLEROS _ _ + _ _ _ _ _ + + + H₂O + + + CO₂ + Ca + Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

17 17

18 JORDENS MAGNETFÄLT (SCHUMANN – RESONANSEN) 7,8 Hz
18 LIVETS FREKVENSER 1 KOSMISK STRÅLNING 5 – 1024 Hz JORDENS MAGNETFÄLT (SCHUMANN – RESONANSEN) 7,8 Hz ATOMEN Molekylens byggstenar Hz MOLEKYLEN Cellens byggstenar 109 Hz CELLEN Organens byggstenar Frisk 70 – 110 mV Sjuk 20 – 30 mV ORGANEN Människans byggstenar 3 – 20 Hz Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

19 LIVETS FREKVENSER 2 NERVER information 1 000 Hz
19 LIVETS FREKVENSER 2 NERVER information 1 000 Hz HÖRSEL ton – 20 000 Hz SYN ljus x Hz KÄNSLA värme x Hz HJÄRTA Ekg ,2 – 2 Hz HJÄRNA EEG – 30 Hz Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

20 FREKVENS-RESONANS-QRS-PRINCIPEN
20 FREKVENS-RESONANS-QRS-PRINCIPEN KONSTRUKTIV INTERFERENS SVÄNGNINGARNA FÖRSTÄRKER VARANDRA I N T E S TERAPISVÄNGNING ÖVERENSSTÄMMER MED KROPPSSVÄNGNING OCH VI FÅR DÄRMED RESONANS = ENERGIÖKNING Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

21 DESTRUKTIV INTERFERENS
21 DESTRUKTIV INTERFERENS I N T E S 0 RESULTAT TERAPISVÄNGNINGAR FÖRSTÖRS I DET HÄR EXEMPLET AV STÖRNINGSSVÄNGNINGAR Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

22 DÅLIGA BEHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR STÖRNINGSSVÄNGNINGAR
22 DÅLIGA BEHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR I N T E S KROPPSSVÄNGNINGAR STÖRNINGSSVÄNGNINGAR Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

23 OPTIMALA BEHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR QRS ELEKTROSMOG-DÖDANDE SVÄNGNING
23 OPTIMALA BEHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Q R S I N T E S TERAPISVÄNGNINGAR STÖRNINGSSVÄNGNINGARNA FÖRSTÖRS HÄR AV QRS ELEKTROSMOG-DÖDANDE SVÄNGNING (PATENTERAD) Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

24 PERMANENTA MAGNETER O INGEN JONTRANSPORT. JONERNA SAMLAS ENDAST
24 PERMANENTA MAGNETER INTENSITET MAGNET BLODKÄRL - - - - - - - - + + + + + + + + O FREKVENS + + + + + + + + + + + + - - - - - - - INGEN JONTRANSPORT. JONERNA SAMLAS ENDAST UNDER MAGNETEN. JONER Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

25 MAGNETFÄLT MED SINUSAMPLITUD
25 MAGNETFÄLT MED SINUSAMPLITUD INTENSITET BLODKÄRL - - - - - - - - + + + + + + + + O FREKVENS + + + + + + + + + + + + - - - - - - - JONERNA RÖR SIG HIT och DIT OORDNAT OCH VIBRERANDE. JONER Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

26 MAGNETIMPULSEN ÅTERSTÄLLER MEMBRANPOTENTIALEN
26 MAGNETIMPULSEN ÅTERSTÄLLER MEMBRANPOTENTIALEN Q R S - + O INTENSITET FREKVENS C E L L DUBBEL SÅGTANDAD MAGNETISK IMPULS JONERNA GÅR RAKT IN I CELLEN JONER Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

27 KALCIUMKASKADEN SKELETT NERVER MUSKLER SUR MILJÖ BILDAS VID KÄRLVÄGGEN
27 BLODKÄRL KALCIUMKASKADEN SUR MILJÖ BILDAS VID KÄRLVÄGGEN - - - - - - - - + + H+ + + + + + + H+ H+ H+ H+ H+ H+ VÄTET H+ SKILJER PÅ Ca++ JONEN o PROTEINET, SOM ÄR FÖRE- NADE. O + + + + + + + + + + + + - - - - - - - QRS MAGNETFÄLT FÖRSKJUTER JONERNA. KONC. ÖKAR MED 10-POTENS. pH-värdet SJUNKER MED 10-POTENS. Ca++ Ca++ Ca++ Ca++ Ca++ O Ca++ BLIR FRITT OCH GÅR TILL SKELETT NERVER MUSKLER O JONER Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

28 QRS 101 201 ALLA TRE INNEHÅLLER RELAX FREKVENSERNA BASIS 3 PROGRAM MED
28 QRS ALLA TRE INNEHÅLLER FREKVENSERNA 250, 500, 750, Hz RELAX BASIS VITAL 3 PROGRAM MED OLIKA FREKVENSER DESSA FREKVENSER ÄR ANSVARIGA FÖR: FÖRBÄTTRAD JONVANDRING DE RÖDA BLODKROPPARNAS SYRETRANSPORT Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

29 QRS 101 201 RELAX BASIS 3 PROGRAM MED VITAL OLIKA FREKVENSER
29 QRS RELAX BASIS VITAL 3 PROGRAM MED OLIKA FREKVENSER SENSITIVE µT MEDIUM µT INTENSIVE 30 µT 3 VALMÖJLIGHETER FÖR OLIKA STYRKA (µT = mikroTesla) Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

30 OLIKA FREKVENSERS EFFEKT
30 OLIKA FREKVENSERS EFFEKT

31 FREKVENSMÖNSTER RELAX X X X X X X X BASIS X X X X X X X
31 FREKVENSMÖNSTER 0,1 0,3 1, RELAX X X X X X X X BASIS X X X X X X X VITAL X X X X X X X X Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

32 OLIKA FREKVENSOMRÅDEN
32 OLIKA FREKVENSOMRÅDEN 0,3 Hz (Parasympatisk- Aktivering) 1,5 Hz ( Delta- området av EEG) 3 Hz (Theta- området av EEG) 10 Hz ( ” Vackert väder frekvens ”, Alpha- området av EEG ) 22 Hz (Beta- området av EEG) Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

33 IMMUNSYSTEMETS CELLER
33 IMMUNSYSTEMETS CELLER STAM- CELL B L O D E T Blodplättar BEN- MÄRG BENMÄRGS- SKOLAN THY- MUS T Lymfocyter SLEMHINNA Röda blod- kroppar Vita blod- kroppar TH B Mastcell TM VÄVNAD BLODET MAKROFAGEN är en stor ”ätarcell” i immunsystemet. Den hittar vi ute i vävnaderna och den avlägsnar allt främmande såsom bakterier, virus, svamp, döda celler osv. Genom QRS aktiveras makrofagerna. Makrofag Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

34 CALCIUM - KASKADEN I BILD
34 CALCIUM - KASKADEN I BILD OMRÅDE MED ÅDER- FÖRKALKNING BLODKÄRL FETT INLAGRING NEG. LADDADE PROTEINER POSITIVA CALCIUMJONER BLODPROPPSRISK Ca++ Ca++ P - P - Ca++ Ca++ NEGATIV PROTEIN MOLEKYL CALCIUM- JON Ca++ P - Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

35 CALCIUM - KASKADEN I BILD
35 CALCIUM - KASKADEN I BILD Ca++ QRS - BEHANDLING ÄR OMEDELBART GYNNSAM P - H+ H+ P - Ca++ H+ H+ H+ H+ NEGATIV PROTEIN MOLEKYL VÄTEJONERNA PRESSAS AV QRS-IMPULSEN UPP MOT KÄRLFÖRÄNDRINGEN P - Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

36 CALCIUM - KASKADEN I BILD
36 CALCIUM - KASKADEN I BILD VÄTEJONERNA SÄRSKILJER CALCIUM OCH PROTEIN BINDER SIG TILL PROTEINET CALCIUMJONERNA BLIR FRIA Ca++ Ca++ H+ H+ P - H+ H+ H+ P - H+ NEGATIV PROTEIN MOLEKYL P - Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

37 CALCIUM - KASKADEN I BILD
37 CALCIUM - KASKADEN I BILD SKELETT MUSKLER NERVER Ca++ Ca++ Ca++ H+ H+ H+ P - H+ H+ BENTÄTHETSMÄTNING VISAR ÖKAD TÄTHET NEGATIV PROTEIN MOLEKYL VÄTEJONERNA HAR SAMMA EFFEKT I HELA KROPPEN, DÄR KALK INLAGRATS. P - Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

38 EFFEKTER AV QRS OCH CALCIUMKASKADEN
38 EFFEKTER AV QRS OCH CALCIUMKASKADEN 1. MAKROFAGERNA aktiveras (NO) och C- vit. Infektioner av olika typer 2. ENZYMERNA aktiveras Mycket snabbare, lättare och bättre arbete Utrensning VÄVNAD Makrofag Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

39 4. CELLDELNINGEN och DIFFERENTIERINGEN
39 3. NO (kvävemonoxid) Blodkärlen vidgas Snabbare läkning Mindre kärlkramp 4. CELLDELNINGEN och DIFFERENTIERINGEN SPECIELLA funktioner 5. BLODTRYCK normaliseras Förlängda märgen - CALCIUMEFFEKTEN Minska - SLUTA med läkemedel Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

40 6. ADRENALIN och CORTISON
40 6. ADRENALIN och CORTISON KÄNSLIGHETEN minskar liksom STRESSEN 7. INSULINPRODUKTIONEN aktiveras 8. JONKANALERNA ÖPPNAS 9. NERVÄNDARNAS känslighet ökas av calcium 10. FETTSYRE - metabolismen normaliseras Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

41 11. CALCIUM: SKELETT, MUSKLER o NERVER
41 11. CALCIUM: SKELETT, MUSKLER o NERVER Efter 5-6 månader ökad bentäthet OSTEOPOROSSMÄRTOR minskar och försvinner 12. SÖMNEN förbättras, djupare och föryngrande TRÖTTHETEN försvinner AKTIVA och VITALA 13. VITAM IN. o MINERAL.: ÖKAD förbränning 14. ANDNINGSSYSTEM ET spirometri förbättras 15. BLODETS SYRESÄTTNING ökar påtagligt Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn

42 LUNGKAPACITET sjönk med 70 % EFTER RYMDFÄRD 9 MÅN. i SYRGASKAMMARE
42 RYMDFÄRD MED MIR 1996 ASTRONAUTERNA: MUSKELSVAGHET LUNGKAPACITET sjönk med 70 % EFTER RYMDFÄRD 9 MÅN. i SYRGASKAMMARE Med QRS räcker HALVA TIDEN och de tillfrisknar UTAN SYRGASKAMMARE OCH UTAN NÅGRA BIVERKNINGAR Detta skedde med QRS - utrustningen SALUT-1 Copyright © 2008 by Kajs-Marie Nordell KMn


Ladda ner ppt "SJUKDOMAR ÄR BRIST PÅ ENERGI I CELLERNA."

Liknande presentationer


Google-annonser