Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett nät från telefoncentral till datanät från asfalt till optisk fiber Nisse Husberg Tekniska högskolan Avd. för datateknik 21.1 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett nät från telefoncentral till datanät från asfalt till optisk fiber Nisse Husberg Tekniska högskolan Avd. för datateknik 21.1 2003."— Presentationens avskrift:

1 Ett nät från telefoncentral till datanät från asfalt till optisk fiber Nisse Husberg Tekniska högskolan Avd. för datateknik 21.1 2003

2 Teknik och samhälle ● tekniken driver utvecklingen – mekaniseringen av jordbruket (1:4 -> 1:128) ● tekniken kan användas bra eller illa – lagstiftning, marknad, folkrörelser ● tekniken förändrar samhället – järnvägen, radio, TV, datamaskiner, Internet ● teknik INTE produkt

3 Kommunikation ● Mänskligt tal ● Skriftspråk ● Gutenbergs tryckpress ● Fotografier och film ● Telefon, radio och TV ● Datamaskiner ● Internet

4 Nätsamhället ● Utbyte av erfarenheter ● Jättearkiv (hela världen – elektroniskt format) ● Spridning överallt ● Levande bilder (bara med bredband !) ● Konvergens (allting i samma digitala nät) ● Extremt effektiv sökning och behandling ● Tvåvägs, inga gränser, allting nära

5 Infrastruktur ● Stigar, vatten, vägar, kablar ● Snabbhet: båt, järnväg, bil, flyg, tele ● Organisation: linjer, nät (post, gods) ● Flexibilitet: järnväg (flyg) bil ● Effektivitet: kretskoppling paket (tele) – flytta människor eller information ● Sårbarhet: centraliserat decentraliserat ● Täckning: punkter område

6 Internet ● Ett protokoll, en princip (IP: Internet Protocol) – en familj av protokoll ● Nät (liknar hönsnät) – många media, flera tekniker och topologier ● Decentraliserat (starkt !), paketnät ● Extremt snabbt (med bredband) – granne med hela världen ● Ytterst flexibelt (överför vad som helst) ● Symmetriskt (från alla, till alla)

7 Vägnät, telenät, Internet ● Vägnät för människor och gods (minskar) ● Telenät för telefoni (och tilläggstjänster) – data över telefonnät tillfällig lösning ● Datanät för digital information – Konvergens: telefoni, radio, TV, video, tidningar, böcker, möten, byråtjänster, bank,... – telenätet blir en liten del av datanätet

8 Det framtida nätet ● Undersökningar av ”behov” värdelösa ● Otroligt dynamisk bransch – ingen vet vad som kommer, speciellt när – hjälper inte att titta i backspegeln – ”stabil” teknik redan föråldrad ● Tendensen: videobaserade tjänster – elektroniska möten kan bli nästa boom ● sparar massor av pengar ● ännu viktigare: sparar tid ● sparar miljö: mindre resor (flyg)

9 Bredband ● Stora steg: text -> bild -> video ● Bilder fungerar med snabba modem (ADSL) ● Video kräver bredband (>5 Mbit/s) ● I ett delat medium: n*5 Mbit/s (n=antal) ● Enbart optisk fiber kan klara detta i längden – i praktiken obegränsad kapacitet (10 Terabit/s) – motsvarar ca. 10000 långfilmer per minut – elektroniken begränsar kapaciteten, inte fibern – elektroniken varje år dubbelt snabbare, hälften billigare

10 Kapacitetsbehovet ● Telia Research: 2 Mbit/s år 2006 i medeltal ● behovet fördubblas varje år (10 år: 1024 ggr) ● EU: eEuropa år 2010 – alla på nätet ● Tidtabellen osäker, men tendensen klar ● Konvergens kan höja behovet av kapacitet ● Kapacitet = konkurrenskraft ● Producenter (företag): mycket högre behov

11 Hurudant nät ? ● Medium – ”etern”, kopparkabel, optisk fiber ● Struktur – stjärna, ring, bana, nät (hönsnät) ● Protokoll – slutna, öppna (Internetprotokoll, Ethernet) – kretskoppling (telefon), paket (data) ● Modem (anslutningselektronik) – lätt byta ut, förbättras snabbt

12 Koppar ● Telefonnät ● Elnät – mycket bra täckning – lågt kapacitetstak ● gamla kablar mycket dåliga – störningar (överhörning) – lokala monopol överallt (bromsar utveckling) – återvändsgränd

13 Radiobaserade ● Radiosändare – stor brist på frekvensband (Shannons lag) – störningar (också väderkänsliga) – säkerhetsproblem – WLAN billigt och lätt att bygga – fungerar bara för få användare (inte 5 milj.) – fungerar med små celler (Hannu Kari: 10 meter)

14 3G, 4G, 5G ? ● samma problem som alla radiobaserade – dyrt (WLAN billigt och flexibelt) ● 3G-station 100 000 euro, WLAN 100 euro – telefonteknik (digital) – GSM + GPRS lika bra ? – alldeles för liten kapacitet ● 380 kbit/s nära basstationen om man står stilla – kort räckvidd = många master ● kommer aldrig till glesbygden

15 Satellit ? ● bästa täckningen ! ● ytterst DELAT medium – satelliten täcker halva Europa – alla delar på samma frekvensband ● lämpligt enbart för rundradio och TV ● specialbehov (extrem glesbygd) ● returkanal problematisk (dyr)

16 Kabel-TV ? ● DELAT medium – delas ofta mellan alla i samma fastighet – låg kapacitet ● lämpligt närmast för rundradio och TV ● gamla kablar och förstärkare för dåliga – mycket dyrt att förnya utrustning ● enda fördel: det finns

17 Optisk fiber ● OBEGRÄNSAD kapacitet – 10 Terabit/s över 400 km ● Inga störningar (varken sänder eller tar emot) ● Framtidssäkert (glas, plast: över 50 år ?) ● Billigt (mycket lång amorteringstid) ● Lätt att dra (kan plogas ned utom i stad) ● Problem: långsiktig finansiering ● Bäst att bygga planerat, tillika med VVS

18 Nät och tjänster ● Nätets ägare får INTE sälja tjänster – hindrar utveckling och konkurrens – inga kopplingar till tjänsteleverantör ● Öppna nät (leverantörneutrala) ● Ett enda nät (konvergens) – kan bestå av flera ihopkopplade nät – inklusive telefon, radio och TV – skilda apparater för telefon, radio, TV,... – trådlösa apparater med kort räckvidd (10-100m)

19 Problem ● Staten – förstår inte bredbandsnätets betydelse – tror på en obefintlig ”marknad” ● Marknaden – monopolen motarbetar bredband – hönan-och-ägget ● Kommunerna – brist på kunskap – finansieringsproblem ● Lagstiftning: kopiering kan inte förbjudas

20 Utbildning ● Enormt vuxenutbildningsproblem – all service på nätet: 5 milj. skall utbildas ! ● Utbildning av beslutsfattare – bråttom: besluten måste fattas före byggandet ● Utbildning av producenter – svår förrän bredband finns tillgängligt

21 Vad bör göras ? ● Splittra telemonopolen i nät och tjänstedel – öppna näten för alla ● Lång sikt: optiskt fibernät till varje stuga ● Kort sikt: Regionnät + ÖPPNA kundnät – WLAN, ADSL,... (korta amorteringstider !) ● Börja genast med optisk fiber, bygg långsamt ● Allmänna riktlinjer, men INTE byråkrati ● Långfristig finansiering bör ordnas

22 Hur ? ● IP-baserat optiskt fibernät (Telia i Kalmar) ● Kommunförbund bygger regionnät (fiber) ● Byar bygger distributionsnät – finansiering behövs – tekniskt stöd behövs ● Staten måste sköta finansiering (långa lån) ● EU måste sköta lagstiftning (upphovsrätt) ● Folkhögskolor sköter vuxenutbildningen

23 Morgondagens IT ● Optisk fiber till varje stuga ● Nätkunnighet för alla ● Tjänster till hela landet ● eAdministration (24-timmarsmyndighet) ● eUtbildning ● eMedicin ● eHandel ● Distansarbete i hela landet ● Alla är grannar med hela världen ● DÅ beror allt på individernas kreativitet

24 Sverige ● Sverige bland de främsta på bredband – men Syd-Korea etta ! ● Regeringen satsar 9 miljarder kr. ● 70 % av kommunerna har ansökt ● Telia bygger Ethernet i Kalmar: 121 orter ● optofibernät i nästan alla kommuner ● Bredbandsbolaget 10 Mbit/s ● Stokab 5000 km optisk fiber (Gotland) ● öppet nät

25 Sverige 2 ● Skanova (Telia) optiskt nät – alla kommuner, 3000 orter ● Banverket – 800 orter, 10 Gbit/s, Giga Ethernet ● Svenska Kraftnät ● Arrowhead (Vattenfalls fiber) ● mm. mm.


Ladda ner ppt "Ett nät från telefoncentral till datanät från asfalt till optisk fiber Nisse Husberg Tekniska högskolan Avd. för datateknik 21.1 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser