Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning Förutsättningar på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning Förutsättningar på."— Presentationens avskrift:

1 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning Förutsättningar på arbetsmarknaden Olika möjligheter till sysselsättning Söka arbete Ansökningshandlingar Anställningsintervju Sociala koder på jobbet Validering

2 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Svensk Arbetsmarknad

3 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Förutsättningar på arbetsmarknaden

4 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Fackföreningar En del av det som gäller på arbetsmarknaden är bestämt i lagen. Annat har arbetsgivarnas organisationer och de fackliga organisationerna kommit överens om i gemensamma förhandlingar.

5 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett avtal som handlar om löner, arbetstider och semesterersättning. Genom kollektivavtalet blir de anställda starkare gentemot arbetsgivaren.

6 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna A-kassa Arbetslöshetskassan är en försäkring mot förlorad lön vid arbetslöshet.

7 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Ledighet och semester •Normal arbetstid får vara högst 40 timmar i veckan •Alla som arbetar heltid har rätt till 25 dagars betald semester per år

8 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Särbehandling Lagen säger att de som gör lika arbete skall ha lika lön.

9 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Sjuklön •Du som anställs för minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna i din sjukperiod •Den första dagen betalas ingen ersättning ut, den kallas för karensdag •Sjuklönen är 80 procent av lönen dag 2-14 •Om du är sjuk och borta från ditt arbete mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg

10 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Olika möjligheter till sysselsättning

11 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Lediga jobb Vilket utbud finns ? • Arbetsmarknadsverkets hemsida (www.ams.se)www.ams.se • Andra jobbsökarsiter • Dagstidningar

12 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Ams hemsida

13 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Eget företagande Bra hemsidor för eget informationssökande är • www.nutek.se www.nutek.se • www.bolagsverket.se www.bolagsverket.se • www.skatteverket.se www.skatteverket.se • www.forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se • www.almi.se www.almi.se • www.tullverket.se www.tullverket.se

14 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Söka arbete

15 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Tre bra frågor •VAD vill jag jobba med? •VAR vill jag jobba? •HUR får jag jobbet?

16 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Hur söker du jobb ? Det omsätts ca 500 jobb/månad i Östersunds Kommun •Arbetsförmedlingen •Annonser •Rekryteringsföretag •Besök på företag •Telefonkatalogen •Nätverk och kontakter

17 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Rekryteringsföretag • www.proffice.se www.proffice.se • www.manpower.sewww.manpower.se • www.adecco.sewww.adecco.se • www.poolia.se www.poolia.se • www.kornboden.sewww.kornboden.se

18 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Ansökningshandlingar

19 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Ansökningshandlingar Riktlinjer •Lättläst •Lättöverskådligt •Det viktigaste först •Ska passa ihop med arbetet du söker

20 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Ansökningshandlingar •Personligt brev •Meritförteckning •CV •Följebrev till CV

21 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Personligt brev •Personuppgifter •Vilket jobb söker du? •Varför ska företaget anställa dig? •Vem är du? - Personliga egenskaper •Intressen och fritid

22 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Meritförteckning En förteckning över arbetslivserfarenheter och utbildningar– i omvänd kronologisk ordning

23 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna JERRY KARLSSON MERITFÖRTECKNING Storgatan 13 B 771 30 Ludvika Tel: 0240-00 22 33 Mobil: 0730-00 34 56 E-mail: jerry1980@spray.sejerry1980@spray.se Födelsedata 800612 Utbildning VBU, samhällsvetenskaplig linje, 3 år1999 Kurser Datakörkort i Office XP, Datortek, 5 veckor2003 Aktivitetscenter, Datortek, 12 veckor2003 Kvällskurs i italienska, ABF, 10 veckor2001 Praktik Hotell Radisson, Ludvika, 2 månader2003 Övrigt B-körkort2002 Värnplikt, I5 Östersund2000 - 2001 Aktiv medlem i kulturföreningen Folkets Bio Regina1998 - fortfarande Elevrådsrepresentant1997 - 1999 Aktiv medlem i innebandyklubben LIF1987 – fortfarande

24 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna CV Vad är ett CV? •Förkortning av Curriculum vitae (latin) •Levnadsbeskrivning •Skall innehålla, som namnet anger, en beskrivning över dig och ditt yrkesverksamma liv

25 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna •Målsättning •Anställningar •Erfarenheter från arbetslivet •Utbildningar •Personlig information •Språkkunskaper •Datakunskaper •Förtroendeuppdrag (ex. sitter i styrelsen för…) •Övrigt (t.ex. körkort) •Referenser Exempel på rubriker i ett CV

26 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Ta INTE med •Din partners yrke, ålder, fritidsintressen mm •Nuvarande eller tidigare lön •Sexuell läggning •Religion •Vikt och längd •Svagheter •Barnens namn, ålder, skola, fritidsintressen mm •Missnöje med tidigare eller nuvarande chefer och arbetsgivare

27 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Följebrev till CV När du skickar ditt CV med vanlig post ska du bifoga ett följebrev som innehåller •Personuppgifter •Vilket jobb du söker och varför •Varför arbetsgivaren ska anställa dig

28 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Arbetsgång •Läs igenom annons – vilka nyckelord finns det? •Vad passar bäst: Personligt brev och meritförteckning eller CV? •Skriv den ansökningshandling som du valt •Om du har referenser – kontakta dem

29 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Anställningsintervju

30 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Anställningsintervju Förberedelser •Information om företaget (hemsida) •Hur ser löneläget ut? (ev kontakt med facket) •Var ligger arbetsplatsen? •Tänk igenom vilka frågor du kan få •Skriv ner egna frågor

31 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vid intervjun •Kom i tid!!! •Hälsa (handslag och ögonkontakt) •Var ärlig •Klädsel •Kroppsspråk Anställningsintervju

32 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Hur kan du kolla upp outtalade regler? Det går att snappa upp en hel del under anställningsintervjun, till exempel •Stämningen •Hur var folk klädda? •Nämndes regler kring arbetstider, telefon etc? Förberedelser inför det nya jobbet

33 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna •Hur ser företagets hemsida ut? •Kontakta någon som arbetar/arbetat på företaget Förberedelser inför det nya jobbet

34 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Sociala koder på jobbet

35 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna •Revir – avstånd - plats •Klädsel •Närhet •Språk •Kontakt med chefen •Tider •Raster Sociala koder

36 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Revirzoner Intimavstånd < 50 cm Personligt avstånd 0,5 – 1,25 m Sociala/umgängesavstånd 1,25 – 4 m Publika/offentligt avstånd > 4 m

37 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Revirzoner

38 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Tre grundtips •Observera • Bygga nätverk • Skaffa dig en mentor

39 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Om något blev fel första veckan •Var ödmjuk •Be om ursäkt och förklara att du inte visste hur det gick till på den nya arbetsplatsen

40 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Användbara Webbadresser • www.ams.se www.ams.se • www.manpower.se www.manpower.se • www.kornboden.se www.kornboden.se • www.blatteformedlingen.se www.blatteformedlingen.se • www.ostersund.se www.ostersund.se • www.forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se • www.almi.se www.almi.se • www.skatteverket.se www.skatteverket.se • www.google.se www.google.se • www.syoguiden.com www.syoguiden.com

41 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Validering

42 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna www.valideringsdelegationen.se www.larcentrum.se Mer information finns på

43 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Perssons regeringen gav följande definition av begreppet validering (Ds 2003:23): ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats."

44 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Utbildad eller jobbat i annat land än Sverige Varför validering?

45 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna När du söker jobb och behöver visa papper på dina kunskaper Varför validering?

46 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna För att pröva dina kunskaper mot arbetslivets krav Varför validering?

47 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Om du vill studera, men är osäker på vilken nivå du ska studera på Varför validering?

48 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Om du vill anpassa dina studier för att förkorta din utbildning Varför validering?

49 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna 5 K A R T L ÄG GN I NG S R A P PO R T Fördjupad 6 kartläggning Identifiera kompetenser och kunskaper med hjälp av sakkunniga VALIDERINGSPROCESSEN Intresse/motivation 3 Information 2 SYV, LC, Af Rekrytering 1 Arbetssökande Reguljärt sökande Anställda Arbete 9 Utbildning Kompletterande utbildning Kompetens- 7 bedömning för intyg Kompetens- 8 bedömning för bevis o.dyl.

50 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Rekrytering Arbetssökande Sökande till utbildning Anställda Valideringsprocessen

51 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Information Studie- och yrkesvägledare LärCentrum Arbetsförmedlingen Valideringsprocessen

52 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Intresse Motivation Valideringsprocessen

53 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Generell kartläggning Valideringsprocessen

54 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Handlingsplan/ Kartläggningsrapport Valideringsprocessen

55 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Fördjupad kartläggning Identifiera kompetenser och kunskaper med hjälp av sakkunniga Valideringsprocessen

56 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kompetensbedömning för intyg Kompetensbedömning för bevis, betyg eller liknande Valideringsprocessen

57 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Arbete Utbildning Kompletterande utbildning Valideringsprocessen


Ladda ner ppt "Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning Förutsättningar på."

Liknande presentationer


Google-annonser