Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.seIntegration Modell Jämtland 063-14 40 49 Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.seIntegration Modell Jämtland 063-14 40 49 Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning."— Presentationens avskrift:

1 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning Förutsättningar på arbetsmarknaden Olika möjligheter till sysselsättning Söka arbete Ansökningshandlingar Anställningsintervju Sociala koder på jobbet Validering

2 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Svensk Arbetsmarknad

3 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Förutsättningar på arbetsmarknaden

4 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Fackföreningar En del av det som gäller på arbetsmarknaden är bestämt i lagen. Annat har arbetsgivarnas organisationer och de fackliga organisationerna kommit överens om i gemensamma förhandlingar.

5 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett avtal som handlar om löner, arbetstider och semesterersättning. Genom kollektivavtalet blir de anställda starkare gentemot arbetsgivaren.

6 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland A-kassa Arbetslöshetskassan är en försäkring mot förlorad lön vid arbetslöshet.

7 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Ledighet och semester •Normal arbetstid får vara högst 40 timmar i veckan •Alla som arbetar heltid har rätt till 25 dagars betald semester per år

8 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Särbehandling Lagen säger att de som gör lika arbete skall ha lika lön.

9 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Sjuklön •Du som anställs för minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna i din sjukperiod •Den första dagen betalas ingen ersättning ut, den kallas för karensdag •Sjuklönen är 80 procent av lönen dag 2-14 •Om du är sjuk och borta från ditt arbete mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg

10 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Olika möjligheter till sysselsättning

11 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Lediga jobb Vilket utbud finns ? •Arbetsmarknadsverkets hemsida (www.ams.se)www.ams.se •Andra jobbsökarsiter •Dagstidningar

12 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Ams hemsida

13 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Eget företagande Bra hemsidor för eget informationssökande är •www.nutek.sewww.nutek.se •www.bolagsverket.sewww.bolagsverket.se •www.skatteverket.sewww.skatteverket.se •www.forsakringskassan.sewww.forsakringskassan.se •www.almi.sewww.almi.se •www.tullverket.sewww.tullverket.se

14 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Söka arbete

15 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Tre bra frågor •VAD vill jag jobba med? •VAR vill jag jobba? •HUR får jag jobbet?

16 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Hur söker du jobb ? Det omsätts ca 500 jobb/månad i Östersunds Kommun •Arbetsförmedlingen •Annonser •Rekryteringsföretag •Besök på företag •Telefonkatalogen •Nätverk och kontakter

17 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Rekryteringsföretag •www.proffice.sewww.proffice.se • • • •

18 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Ansökningshandlingar

19 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Ansökningshandlingar Riktlinjer •Lättläst •Lättöverskådligt •Det viktigaste först •Ska passa ihop med arbetet du söker

20 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Ansökningshandlingar •Personligt brev •Meritförteckning •CV •Följebrev till CV

21 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Personligt brev •Personuppgifter •Vilket jobb söker du? •Varför ska företaget anställa dig? •Vem är du? - Personliga egenskaper •Intressen och fritid

22 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Meritförteckning En förteckning över arbetslivserfarenheter och utbildningar– i omvänd kronologisk ordning

23 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland JERRY KARLSSON MERITFÖRTECKNING Storgatan 13 B ÖSTERSUND Tel: Mobil: Födelsedata Utbildning Palmcrantzskolan, samhällsvetenskaplig linje, 3 år1999 Kurser Datakörkort i Office XP, Datortek, 5 veckor2003 Aktivitetscenter, Datortek, 12 veckor2003 Kvällskurs i italienska, ABF, 10 veckor2001 Praktik Hotell Radisson, Östersund, 2 månader2003 Övrigt B-körkort2002 Värnplikt, I5 Östersund Aktiv medlem i kulturföreningen Folkets Bio Regina fortfarande Elevrådsrepresentant Aktiv medlem i innebandyklubben ÖIBK1987 – fortfarande

24 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland CV Vad är ett CV? •Förkortning av Curriculum vitae (latin) •Levnadsbeskrivning •Skall innehålla, som namnet anger, en beskrivning över dig och ditt yrkesverksamma liv

25 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland •Målsättning •Anställningar •Erfarenheter från arbetslivet •Utbildningar •Personlig information •Språkkunskaper •Datakunskaper •Förtroendeuppdrag (ex. sitter i styrelsen för…) •Övrigt (t.ex. körkort) •Referenser Exempel på rubriker i ett CV

26 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Ta INTE med •Din partners yrke, ålder, fritidsintressen mm •Nuvarande eller tidigare lön •Sexuell läggning •Religion •Vikt och längd •Svagheter •Barnens namn, ålder, skola, fritidsintressen mm •Missnöje med tidigare eller nuvarande chefer och arbetsgivare

27 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Följebrev till CV När du skickar ditt CV med vanlig post ska du bifoga ett följebrev som innehåller •Personuppgifter •Vilket jobb du söker och varför •Varför arbetsgivaren ska anställa dig

28 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Arbetsgång •Läs igenom annons – vilka nyckelord finns det? •Vad passar bäst: Personligt brev och meritförteckning eller CV? •Skriv den ansökningshandling som du valt •Om du har referenser – kontakta dem

29 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Anställningsintervju

30 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Anställningsintervju Förberedelser •Information om företaget (hemsida) •Hur ser löneläget ut? (ev kontakt med facket) •Var ligger arbetsplatsen? •Tänk igenom vilka frågor du kan få •Skriv ner egna frågor

31 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Vid intervjun •Kom i tid!!! •Hälsa (handslag och ögonkontakt) •Var ärlig •Klädsel •Kroppsspråk Anställningsintervju

32 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Hur kan du kolla upp outtalade regler? Det går att snappa upp en hel del under anställningsintervjun, till exempel •Stämningen •Hur var folk klädda? •Nämndes regler kring arbetstider, telefon etc? Förberedelser inför det nya jobbet

33 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland •Hur ser företagets hemsida ut? •Kontakta någon som arbetar/arbetat på företaget Förberedelser inför det nya jobbet

34 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Sociala koder på jobbet

35 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland •Revir – avstånd - plats •Klädsel •Närhet •Språk •Kontakt med chefen •Tider •Raster Sociala koder

36 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Revirzoner Intimavstånd < 50 cm Personligt avstånd 0,5 – 1,25 m Sociala/umgängesavstånd 1,25 – 4 m Publika/offentligt avstånd > 4 m

37 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Revirzoner

38 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Tre grundtips •Observera • Bygga nätverk • Skaffa dig en mentor

39 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Om något blev fel första veckan •Var ödmjuk •Be om ursäkt och förklara att du inte visste hur det gick till på den nya arbetsplatsen

40 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Användbara Webbadresser •www.ams.sewww.ams.se •www.manpower.sewww.manpower.se •www.kornboden.sewww.kornboden.se •www.blatteformedlingen.sewww.blatteformedlingen.se •www.ostersund.sewww.ostersund.se •www.forsakringskassan.sewww.forsakringskassan.se •www.almi.sewww.almi.se •www.skatteverket.sewww.skatteverket.se •www.google.sewww.google.se •www.syoguiden.comwww.syoguiden.com

41 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Validering

42 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Mer information finns på

43 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Perssons regeringen gav följande definition av begreppet validering (Ds 2003:23): ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats."

44 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Utbildad eller jobbat i annat land än Sverige Varför validering?

45 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland När du söker jobb och behöver visa papper på dina kunskaper Varför validering?

46 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland För att pröva dina kunskaper mot arbetslivets krav Varför validering?

47 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Om du vill studera, men är osäker på vilken nivå du ska studera på Varför validering?

48 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Om du vill anpassa dina studier för att förkorta din utbildning Varför validering?

49 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland K A R T L ÄG GN I NG S R A P PO R T Fördjupad 6 kartläggning Identifiera kompetenser och kunskaper med hjälp av sakkunniga VALIDERINGSPROCESSEN Generell 4 kartläggning Intresse/motivation 3 Information 2 SYV, LC, Af Rekrytering 1 Arbetssökande Reguljärt sökande Anställda Arbete 9 Utbildning Kompletterande utbildning Kompetens- 7 bedömning för intyg Kompetens- 8 bedömning för bevis o.dyl.

50 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Rekrytering Arbetssökande Sökande till utbildning Anställda Valideringsprocessen

51 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Information Studie- och yrkesvägledare LärCentrum Arbetsförmedlingen Valideringsprocessen

52 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Intresse Motivation Valideringsprocessen

53 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Generell kartläggning Valideringsprocessen

54 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Handlingsplan/ Kartläggningsrapport Valideringsprocessen

55 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Fördjupad kartläggning Identifiera kompetenser och kunskaper med hjälp av sakkunniga Valideringsprocessen

56 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Kompetensbedömning för intyg Kompetensbedömning för bevis, betyg eller liknande Valideringsprocessen

57 Östersunds kommun Östersund Tel Modell Jämtland Arbete Utbildning Kompletterande utbildning Valideringsprocessen


Ladda ner ppt "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.seIntegration Modell Jämtland 063-14 40 49 Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning."

Liknande presentationer


Google-annonser