Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utfasningen av glödlampor -andra steget Magnus Frantzell Belysningsbranschen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utfasningen av glödlampor -andra steget Magnus Frantzell Belysningsbranschen."— Presentationens avskrift:

1 Utfasningen av glödlampor -andra steget Magnus Frantzell Belysningsbranschen

2 Ekodesigndirektivet Förbjuder de mest ineffektiva produkterna där det finns ersättare. WWW.lampinfo.se

3  Ramdirektiv omsatt i Ekodesignlagen  Produktspecifika krav i EU förordningar, (komplexa)  Energi-, informations- och kvalitetskrav på produkter för att de ska få säljas. Ingår i CE märkningen.  Stegvis utfasning av ineffektiva produkter Ekodesigndirektivet, Energy Using Products

4 Miljölagstiftning  25 % av elanvändningen i hushåll går till belysning  80% av EUs elproduktion fossilbaserad

5  Produktområden  Rundstrålande lampor: glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor, LED lampor  Reflektorlampor, hembelysningsarmaturer ?  Offentlig belysning: lysrör, HID lampor, armaturer och driftdon  När en produkt förbjuds får inga nya produkter sättas på EUs inre marknad  Lager får säljas ut  Första steg: Rundstrålande lampor  Glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor och LED lampor Ekodesigndirektivet, belysning

6 Utfasning av glödlampor Lampor under 7 Watt berörs ej

7 Halogen

8 Lågenergi och LED-lampor

9  Omfattas inte  Trafikljus, hushållsapparater, terrarier  Skall anges på förpackningen:  Avsett ändamål  Ej lämplig för rumsbelysning i bostäder  Teknisk dokumentation: ”De tekniska parametrarna, som gör lampans utformning specifik för det särskilda ändamål som anges på förpackningen, skall listas.” Speciallampor

10 Information på lätt tillgänglig hemsida

11 Information på lampförpackning Lampans ljusflöde dubbelt så stort text som den nominella effekten Livslängd i timmar Antal tändcykler före tidiga bortfall Färgtemperatur (även uttryckt som ett värde i Kelvin). Upptändningstid till 60 % av hela ljusflödet (kan anges som ”fullt ljusflöde utan fördröjning” om tiden understiger 1 sekund). Varning om lampan inte kan dimras eller eller bara med vissa dimrar. Om lampan är utformad för användning under annat än standardförhållanden Lampans mått i millimeter (längd och diameter) Om jämförelse med en glödlampa görs, en watts noggrannhet Kvicksilverinnehåll i mg med en decimal Hänvisning till hemsida med instruktioner om lampan går sönder

12 Exempel

13  Om jämförelse med glödlampa görs ska det göras med en watts noggrannhet  Lampans ljusflöde dubbelt så stort text som den nominella effekten  Livslängd i timmar Information på förpackning

14 Om man jämför med glödlampa

15 Information på förpackning  Färgtemperatur (även uttryckt som ett värde i Kelvin).  Antal tändcykler före tidiga bortfall  Varning om lampan inte är dimbar eller kan dimmras bara med vissa dimrar.

16 Information på förpackning  Mått  Upptändningstid till 60 % av ljusflödet (anges som ”fullt ljusflöde ” om tiden är mindre än 1 sek)  Kvicksilverinnehåll med en decimal HG 1,4 mg

17 Hänvisning till hemsida om lampan går sönder ─www.foretaget.se/lagenergilamporwww.foretaget.se Uppstädning om lampan går sönder: Det är osannolikt att det påverkar hälsan om en lampan går sönder. Om den går sönder ska du ventilera rummet i 30 minuter och avlägsna delarna, helst med handskar. Placera dem i en försluten platspåse och för den till den lokala avfallsanläggningen för återvinning. Använd inte en dammsugare.

18 Funktionskrav på lågenergilampor LivslängdMinst 6 000 timmar LjusflödesbibehållningVid 2 000 timmar > 85% Tändcykler innan lampan går sönder Minst 10 000 Ljuskälland starttid< 2,0 s Upptändningstid till 60 % ljusflöde < 60 s, < 120 s för amalgam Frekvens för tidigt bortfall< 2,0 % vid 200 timmar UV strålninggränsvärden Effektfaktor  0,5 om P 0,9 om P > 25 W Färgåtergivning> 80

19  LED lampor omfattas men kraven är begränsade till energieffektivitet.  Matta LED lampor skall ha energiklass A  Klara LED lampor följer energikraven för klara lampor (Minst energiklass C och från 2016 minst energiklass B)  LED lampornas livslängd ej definierad LED lampor

20  Nästa steg: Reflektorlampor  Glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor och LED lampor

21 Reflektorlampor • Glödlampor • Halogen nätspänning skruvsockel • Halogen nätspänning GU10 • Halogen lågspänning 2.000 h • Halogen lågspänning 4.000 h • Halogen lågspänning > 4000 h (ECO) • Lågenergi • LED Krav på reflektorlampor

22  ROHS-direktivet: Nya tuffare gränsvärden för kvicksilver  Lågenergilampor, idag: 5 mg Hg. På marknaden: ca 2 mg Hg 1 jan 2012: 3,5 mg Hg (-30%) och 1 jan 2013: 2,5 mg Hg (-50%)  Lysrör, idag: 5 mg Hg. På marknaden: ca 2 mg Hg den 1 jan 2012: 3 mg Hg (-40%) Miljökrav

23 Konsekvenser av utfasning av ineffektiva ljuskällor

24  Intensiv teknikutveckling för att:  Utveckla lågenergilampor  Ta fram ersättningsprodukter: halogenlampor i olika effekter, klara och matta LED lampor  Avgörande betydelse med att få fram bra ersättningsprodukter för att konsumenten inte blir besviken.  Ökad konkurrens på grund av många nya leverantörer För tillverkare

25  Lampor går från dagligvaror till sällanköpsvaror.  Från att haft ett enkelt val krävs det mycket hjälp för att hitta rätt.  Stort behov av hjälp av belysningshandlaren ! För konsumenten

26  Det breddade utbudet och högre priser erbjuder möjlighet till bättre affärer!  Säljpersonalen måste ha god kunskap om produkterna, dess teknik och egenskaper för att kunna guida kunden rätt.  Demonstration och visning av produkter betydligt viktigare än under ”glödlampans tid”  Sälpersonal måste kunna informera om symboler på lampförpackningar och information på hemsidor  Fackhandeln kan få ökad betydelse ! För belysningshandeln

27  Kallt ljus  Idag finns lampor med färgtemperatur på 2600 K.  Tänder långsamt  Idag finns snabbt tändande varianter.  Kvicksilver  Ja, men stor energibesparing – kvicksilverminskning i Europa  Halogen och LED är kvicksilverfria. Vanliga fördomar om lågenergilampor

28 Tips för belysningshandlare  Visa och demonstrera!  Visa hur de olika lamporna lyser och hur snabbt de tänder.  Skaffa dig god kunskap på vilka lampor, som passar var – olika behov i olika rum och armaturer!  Fråga kunden var han ska ha lampan så du kan guida rätt.  Satsa på kvalitetsprodukter!

29 Tack för uppmärksamheten Besök montrarna och fråga ! Det finns ett stort utbud av nya ljuskällor på mässan

30 Box 12653 • 112 93 Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31 Telefon: 08 - 566 367 00 (vxl) • Fax: 08 - 667 34 91 E-post: info@belysningsbranschen.se


Ladda ner ppt "Utfasningen av glödlampor -andra steget Magnus Frantzell Belysningsbranschen."

Liknande presentationer


Google-annonser