Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MATEMATISK STATISTIK sannolikhetsteori och statistik med tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, medicin och ekonomi • prissättning, optimering • finansiella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MATEMATISK STATISTIK sannolikhetsteori och statistik med tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, medicin och ekonomi • prissättning, optimering • finansiella."— Presentationens avskrift:

1 MATEMATISK STATISTIK sannolikhetsteori och statistik med tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, medicin och ekonomi • prissättning, optimering • finansiella risker Komplexa • spatial statistik • riskanalyser • marin modellering • SEAMOCS Generella metoder: • Extremvärden och ”heavy tailed” modellering • Gömda Markovmodeller • Spatio-temporal modellering • Stokastiska differentialekvationer Teknik, signaler och system Biostatistik och livsvetenskaper Miljö, risk och klimat Finans och försäkring • överlevnadsanalys • statistisk genetik • epidemiologi • diabetes • kognition • bildanalys • detektering • signalbehandling • “WAFO” Vind i Öresund

2 2 MATEMATISK STATISTIK i Lund år 2008 -- •Del av institutionen ”Matematikcentrum” tillsammans med matematik, och numerisk analys •Examensämne i Lund sedan ca 1910 - först i Sverige •Ca 30 anställda: 3 (100%) + 2 (50%) professorer, 3 docenter, 7 lektorer/biträdande lektorer, 9 doktorander (+ 3 nya) •Ca 1200 studenter per år totalt •Arbetar både mot teknisk fakultet (LTH) och Naturvetenskaplig fakultet •3 à 4 doktorsdisputationer per år •25-30 examensarbeten (Masters theses) per år (ca 40 examensarbetare) •Profil mot stokastisk modellering inom naturvetenskap, teknik, ekonomi, sannolikhetsteori och statistisk teori •Ekonomi: Grundutbildning 9 MSKR, Forskning, forskarutbildning 18 MSKR

3 3 Matematisk statistik i Lund - kompetenser, teori •SANNOLIKHETSTEORI –Krys Podgorski, Tobias Rydén, Magnus Wiktorsson, Tatjana Turova, Finn Lindgren •Asymmetriska dynamiska spatio-temporala modeller (Vetenskapsrådet, VR) •Stokastiska processer, stokastiska differentialekvationer, stokastiska nät (VR) •Stokastiska fält, simulering •INFERENSTEORI –Tobias Rydén, Nader Tajvidi, Dragi Anevski, Jimmy Olsson, Erik Lindström •Inferens i gömda Markov-modeller (VR) •Statistisk inferens för extremvärden (VR) •Modern inferensteori •Inferens i finansiella modeller (RJF)

4 4 Matematisk statistik i Lund - kompetenser •FINANS, OPTIMERING –Erik Lindström, Magnus Wiktorsson + doktorander Jonas Ströjby, Mats Brodén •Finansiella risker, prissättning under osäkerhet (RJF), kalibrering •STATISTISK SIGNALBEHANDLING –Andreas Jakobsson + doktorand Naveed Butt + ny doktorand, Maria Sandsten + doktorand Johan Sandberg •Robust och tillförlitlig detektion av sprängämnen och narkotika (VR), risk och säkerhet, tids-frekvensanalys (VR) •MARIN STATISTIK –Georg Lindgren, Krys Podgorski + ny doktorand (VR) •Stokastiska modeller för vattenvågor •Specialutvecklad beräkningsteknik för marina tillämpningar och utmattning •http://www.maths.lth.se/matstat/wafo/

5 5 Matematisk statistik i Lund - kompetenser, praktik •SEAMOCS: Applied stochastic models for ocean engineering, climate and safe transportation (Maric Curie RTN): –Georg Lindgren, Krys Podgorski, Nader Tajvidi + ESR Jörg Wegener, ER Pál Rakonczai •Modellering av vindfält, simultana extremvärden i flera tidsserier •”STINT”: Spatio-temporal stochastic models, utbildnings- och forskningssamarbete med University of Washington, Seattle, och NCAR (National Center for Atmospheric Research), Boulder, Colorado: –Ulla Holst, Georg Lindgren, Finn Lindgren, Johan Lindström + doktorand David Bolin •Klimatförändring, väder, satellitövervakning, vindmodeller •”STINT”: Statistical modelling of dependent extremes, utbildnings- och forskningssamarbete med Australian National University, Canberra: –Nader Tajvidi •Utbildnings- och forskningssamarbete

6 6 Matematisk statistik i Lund - kompetenser •BIOINFORMATIK –Tobias Rydén + doktorand Susann Stjernqvist •DNA-analys •BIOSTATISTIK –Anna Lindgren, Lena Zetterqvist, Dragi Anevski •epidemiologi och hälsoekonomi, diabetes •LIVSVETENSKAPER –Tatjana Turova, Maria Sandsten, •Neurologi •Kognition, ”kan man se hur man tänker”


Ladda ner ppt "MATEMATISK STATISTIK sannolikhetsteori och statistik med tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, medicin och ekonomi • prissättning, optimering • finansiella."

Liknande presentationer


Google-annonser