Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

prissättning, optimering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "prissättning, optimering"— Presentationens avskrift:

1 prissättning, optimering
MATEMATISK STATISTIK sannolikhetsteori och statistik med tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, medicin och ekonomi bildanalys detektering signalbehandling “WAFO” överlevnadsanalys statistisk genetik epidemiologi diabetes kognition Teknik, signaler och system Biostatistik och livsvetenskaper Generella metoder: Extremvärden och ”heavy tailed” modellering Gömda Markovmodeller Spatio-temporal modellering Stokastiska differentialekvationer Komplexa Vind i Öresund prissättning, optimering finansiella risker spatial statistik riskanalyser marin modellering SEAMOCS Finans och försäkring Miljö, risk och klimat

2 MATEMATISK STATISTIK i Lund år 2008 --
Del av institutionen ”Matematikcentrum” tillsammans med matematik, och numerisk analys Examensämne i Lund sedan ca först i Sverige Ca 30 anställda: 3 (100%) + 2 (50%) professorer, 3 docenter, 7 lektorer/biträdande lektorer, 9 doktorander (+ 3 nya) Ca 1200 studenter per år totalt Arbetar både mot teknisk fakultet (LTH) och Naturvetenskaplig fakultet 3 à 4 doktorsdisputationer per år 25-30 examensarbeten (Masters theses) per år (ca 40 examensarbetare) Profil mot stokastisk modellering inom naturvetenskap, teknik, ekonomi, sannolikhetsteori och statistisk teori Ekonomi: Grundutbildning 9 MSKR, Forskning, forskarutbildning 18 MSKR

3 Matematisk statistik i Lund - kompetenser, teori
SANNOLIKHETSTEORI Krys Podgorski, Tobias Rydén, Magnus Wiktorsson, Tatjana Turova, Finn Lindgren Asymmetriska dynamiska spatio-temporala modeller (Vetenskapsrådet, VR) Stokastiska processer, stokastiska differentialekvationer, stokastiska nät (VR) Stokastiska fält, simulering INFERENSTEORI Tobias Rydén, Nader Tajvidi, Dragi Anevski, Jimmy Olsson, Erik Lindström Inferens i gömda Markov-modeller (VR) Statistisk inferens för extremvärden (VR) Modern inferensteori Inferens i finansiella modeller (RJF)

4 Matematisk statistik i Lund - kompetenser
FINANS, OPTIMERING Erik Lindström, Magnus Wiktorsson + doktorander Jonas Ströjby, Mats Brodén Finansiella risker, prissättning under osäkerhet (RJF), kalibrering STATISTISK SIGNALBEHANDLING Andreas Jakobsson + doktorand Naveed Butt + ny doktorand, Maria Sandsten + doktorand Johan Sandberg Robust och tillförlitlig detektion av sprängämnen och narkotika (VR), risk och säkerhet, tids-frekvensanalys (VR) MARIN STATISTIK Georg Lindgren, Krys Podgorski + ny doktorand (VR) Stokastiska modeller för vattenvågor Specialutvecklad beräkningsteknik för marina tillämpningar och utmattning

5 Matematisk statistik i Lund - kompetenser, praktik
SEAMOCS: Applied stochastic models for ocean engineering, climate and safe transportation (Maric Curie RTN): Georg Lindgren, Krys Podgorski, Nader Tajvidi + ESR Jörg Wegener, ER Pál Rakonczai Modellering av vindfält, simultana extremvärden i flera tidsserier ”STINT”: Spatio-temporal stochastic models, utbildnings- och forskningssamarbete med University of Washington, Seattle, och NCAR (National Center for Atmospheric Research), Boulder, Colorado: Ulla Holst, Georg Lindgren, Finn Lindgren, Johan Lindström + doktorand David Bolin Klimatförändring, väder, satellitövervakning, vindmodeller ”STINT”: Statistical modelling of dependent extremes, utbildnings- och forskningssamarbete med Australian National University, Canberra: Nader Tajvidi Utbildnings- och forskningssamarbete

6 Matematisk statistik i Lund - kompetenser
BIOINFORMATIK Tobias Rydén + doktorand Susann Stjernqvist DNA-analys BIOSTATISTIK Anna Lindgren, Lena Zetterqvist, Dragi Anevski epidemiologi och hälsoekonomi, diabetes LIVSVETENSKAPER Tatjana Turova, Maria Sandsten, Neurologi Kognition, ”kan man se hur man tänker”


Ladda ner ppt "prissättning, optimering"

Liknande presentationer


Google-annonser