Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WEBMASTER Photoshop Elements 6.0 Ali Al Djaber

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WEBMASTER Photoshop Elements 6.0 Ali Al Djaber"— Presentationens avskrift:

1 WEBMASTER Photoshop Elements 6.0 Ali Al Djaber ali@hakimdata.se www.hakimdata.se

2 AGENDA 22 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 9.00 – 10.15 Introduktion till Photoshop Elements Ordna Skapa (kapitel 11) ‏ Snabbkorrigering 10.15 – 10.30Paus 10.30–12.00 Redigering Markeringar Verktyg 12.00 – 13.00Lunch 13.00 – 14.15 Lager Lagerstilar Fotoeffekter 14.15 – 14.30Paus 14.30 – 16.00 Filter Bildstorlek & perspektiv Dela Elements och webben Utskrifter

3 Fyra genvägar Du kan välja bort välkomstfönstret

4 Arkiv – Hämta foton och video – Från filer och mappar 4 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Visa och ordna foton Genom ”Visning” kan du växla mellan fotosorterarläget till Datumvyn. För helskärmsläge välj ”Visa foton i helskärmsläge” eller klicka på (F11) ‏

5 Menyn Visa 5 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Förändringar för hur du vill att Elements ska visa dina foton/bilder

6 Album 6 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Album i Elements fungerar i princip som vanlig fotoalbum fast med lite fler egenskaper. Du kan betygsätta/ranka, dela i olika kategorier och visa i helskärmsläge.

7 7 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Klicka på ”Redigera ikon..”. Dialogrutan ”Redigera albumikon” visas. Klicka på ”Importera”

8 Visa och ordna foton 8 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Att hämta foton Tagga alla bilder Lägg till ljud Datumvisning ”datumvyn” & daglig anteckning

9 Uppgift 9 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Sortera ett par foto/bilder i en tagg (huvudtagg) Döp din tagg till valfri namn Skapa en underkategori till din tagg Dra en av dina foto/bilder till din underkategori tagg Lägg en ljudfil till din valda foto/bild

10 Fotoprojekt 10 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Obs: kapitel 11

11 Bildspel ”inställningar” 11 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

12 Uppgift 12 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Skapa en bildspel med 3-4 bilder Ställ in olika statisk varaktighet (1-5 s) Lägg till valfri text på första bilden Lägg till en ”clipart” till andra bilden Ha olika övergång mellan bilderna Lägg till ljudfil till din bildspel Spara projektet som filmfil (wmv) ‏

13 Skapa albumsidor FOTOBOK En Fotobok sätter du ihop i Elements och sedan beställer du den eller trycker själv. Det är alltså en riktig bok vi talar om och inte en digital variant 13 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

14 Uppgift Gör en CD/DVD etikett efter egen smak testa gärna olika funktioner 14 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

15 Galleri online ”Fotogallerier” (bra att använda till hemsidor) miniatyrbilder och gallerisidor 15 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

16 Snabbkorrigering 16 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

17 17 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

18 Redigeraren (ctrl + I) ‏ Tillgång till en mängd professionella funktioner 18 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Bra verktyg förklaring sidan 25 Redigera/Inställningar/Visning & verktyg här kan du ställa in hur du själv vill att dina verktyg ska se ut!

19 Markeringar Gör övningsuppgift på sidan 31-33. PLS övning s.34 19 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Rektangulär Och Elliptisk markeringsram Alternativrad

20 Lassoverktygen skapa oregelbudna markeringar 20 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Skarp eller oskarp kant 0 = skarp markering Gör färgövergång mjukare mellan kant- och bakgrundspixlar Lassons räckvidd. Värde mellan 1 och 256 Känslighet för kanter i bilden. Bild med skarp kontrast gentemot omgivning = högt värde Värde från 1% till 100% Hur nära varandra punkterna hamnar (1- 100) ‏

21 21 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Gör övningsuppgift på sidan 37 Gör övningsuppgift på sidan 39 (PLUS) ‏

22 Trollstaven Ändra värde för tolerans för att ändra färg markeringen För att färga en markerad yta Förbättra – Justera färg – Justera nyans – Mättnad Liknande markering Ibland kan man använda kommandot Markera/liknande. Genom att med SHIFT nedtryckt markera några områden och låta photoshop göra markeringsjobbet. Gör Omvänd markering övningen på sidan 42 Gör övningarna på sidan 44 (PLUS) ‏ 22 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

23 Markeringspenseln Denna pensel används för att markera objekt som kan vara svåra att markera på annat sätt. 23 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Välj läge:Mask kommer det som ej är markerat att täckas med en färgslöja Gör övning på sidan 45 och 46 Snabb markering, gör markeringar som baseras på likheter i färg

24 Magisk extraherare Med magisk extraherare kan du markera delar av en bild och enkelt extrahera det från bakgrunden. Bild – Magisk extraherare Klicka en gång på valfri färg/objekt Klicka på knappen Förhandsvisa och sedan på Återställ Gör övning på sidan 49 24 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

25 Luddig markering (vinjett) Välj det ovala markeringsverktyget Ställ in Ludd till ex. 40 pixlar (innan du markerar) ‏ Huvudet ska vara skarpt och det är bakgrunden som borde markeras och tas bort. Detta gör du via Markera – Omvänd Tryck på DELETE Du kan själv bestämma bakgrundsfärg! 25 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

26 Spara en markering Markera en del av en bild Välj Markera – Spara markering Välj en relevant namn och klicka på OK Din markering är fortfarande inte sparat Markeringen sparas med bilden Därför är det viktigt att spara din bild! För att läsa in sparade markeringar Markera – Läs in markering

27 Övriga verktyg 27 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Gör övningsuppgift s.59 Gör uppgift s.64 och 68 Gör uppgift s.71, 74, 76, 77 Beskärning Text Färgpytse n Övertoni ng Penseln

28 Övriga verktyg 28 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Gör övningsuppgift s.81 Gör uppgift s.84 Gör uppgift s.85, 87 (88-91 PLUS) Gör övningsuppgift s.92 Rödögon Suddgumm i O - skärpa Mörkrum Klonstämp el Lagning

29 Övriga verktyg 29 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Gör uppgift s.96 Kakform Form Pipetten Handen Förstoringsglaset

30 Lager 30 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Att ”multiplicera” välj Multiplicera istället för Normal och ändra Opacitet värdet till 60%

31 31 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Här kan du låsa genomskinliga pixlar eller allting på ett lager Papperskorg Justeringslager Nytt lager Aktivt lager Visa/släck lager

32 Uppgift 32 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Gör övningsuppgiften på sidan 105-111 PLUS uppgift: sidan 109-111

33 Justeringslager 33 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Enfärgad Övertoningskarta Invertera Tröskelvärde Färgreduktion Gör övningsuppgift, sidan 115

34 Klippgrupper 34 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Lager – Gruppera med tidigare OBS: Dra ned ”bokstav” lagret så att den ligger under ”bild” lagret. Testa även med att markera (Omvänd) för att få samma resultat.

35 Lagerstilar 35 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Gör övningsuppgifterna på s.120 s.121 s.122 s.123 s.124 (både uppgifterna)

36 För att ändra inställningar eller placering till skuggan dubbelklicka på symbolen (fx) som finns i bildens lager 36 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

37 Fotoeffekter 37 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Gör övningsuppgiften på s.128

38 Photomerge 38 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Arkiv – Ny – Photomerge™ panorama Arkiv – Ny – Photomerge™ ansikten

39 Ctrl + F (Upprepa filter) Ctrl + Z (Ångra) ‏ 39 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Filter

40 -Brus/Damm & repor övning på s.134 - Oskarp mask - Förvrängning/Knipning - Oskärpa/Rörelseoskärpa s.137 - Återgivning/Linsöverstrålning s.139 - Förvandla pixlar/Mosaik - Förvrängning/Glas - Skärpa s.140-141 - Stilisera/Glödande kanter - Stilisera/Vind s.142 (s.143-144 PLUS) ‏ 40 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

41 Gör flytande Väl Filter, Förvrängning, Gör flytande 41 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Tänj Turbulens Snörp ihop Snurra medsols Snurra motsols Blås ihop Flytta pixlar Spegling Rekonstruera Zooma Handen (förflytta) ‏

42 42 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Bilders storlek Alt + Ctrl + I Bild – Ändra storlek – Bildstorlek Övningsuppgift s.173 & s.174 Kapitel 14

43 Perspektiv B ild – Ändra storlek – Storlek på arbetsyta B ild – Omformera – Förvrängning 43 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008

44 Dela 44 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Metoder för att dela med dig av dina fotografier, bilder eller projekt till andra

45 45 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Foto-e-post Skicka bilder som e-post

46 46 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Hämta in bilder Arkiv – Öppna Problem med att öppna bilden? Testa.. Arkiv – Montera Hämta bilder från scanner eller digitalkamera? Arkiv – Importera Hämta in bildruta från digital videofilm Arkiv – Importera – Bildruta från video

47 47 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Photoshop Elements & webben Arkiv – Spara för webben Bild format: Fotografier: JPEG eller PNG 24 Grafik: GIF (256 färger) Animering: GIF

48 48 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Sammanflätad Bilden laddas ner interlaced på Internet. Bilden visas snabbt, grovkornig först och sedan i allt bättre kvalitet Animera Om du har en bild med flera lager kan du gör en animering (bildspel) av dina lager. Välj då Animera på denna ruta. Övningsuppgift s.179

49 49 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Utskrifter Arkiv – Skriv ut Rotera 90 grader Markeringsram Flera bilder Om du vill ha ram

50 50 Copyright, www.hakimdata.se, Mahmud Al Hakim, mahmud@hakimdata.se, 2008 Ändra storlek på massa bilder samtidigt Arkiv – Bearbeta flera filer..


Ladda ner ppt "WEBMASTER Photoshop Elements 6.0 Ali Al Djaber"

Liknande presentationer


Google-annonser